Janáček a Luhačovice 2019

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Meno Leoša Janáčka je úzko späté s moravským kúpeľným mestom Luhačovice. Skladateľ ho navštívil 25-krát a mnohé jeho diela vznikli práve tu. Na jeho počesť sa tu už 28 rokov koná komorný festival klasickej hudby Janáček a Luhačovice. V dramaturgii podujatia sa samozrejme objavuje meno moravského génia, ďalších významných českých skladateľov i veľké svetové mená. Medzi účinkujúcimi sa pravidelne objavuje česká špička a slovenskí hudobníci.

Tradične festival slávnostne zahájila 15. júla 2019 za účasti čestných hostí Žesťová harmonie Zlín. Komorné združenie je zložené z prvých hráčov Filharmonie Bohuslava Martinů. Na otvorení festivalu pri buste Leoša Janáčka pred Lázeňským divadlom súbor predniesol úvodné a záverečné fanfáry zo skladateľovej Sinfonietty.

Predaná nevesta

O úvodné podujatie festivalu sa už po tretíkrát postaralo Slezské divadlo Opava, tentoraz uvedením opery Bedřicha Smetanu Predaná nevesta. Opavská opera siahla po raritnej pôvodnej verzii diela z roku 1866 s niektorými odlišnými hudobnými číslami, s činohernými dialógmi, bez dokomponovaných recitatívov a baletných častí. Chýbajú v nej populárna skočná, mužský zbor To pivečko to věru je nebeský dar a ária Mařenky Ten lásky sen, naopak obsahuje pôvodný kuplet Principála a Esmeraldy Ten se staví svatouškem.

Festival Janáček a Luhačovice, 2019, B. Smetana: Predaná nevesta, Sliezské divadlo Opava, foto: FJL

Inscenácia mala domácu premiéru 21. októbra 2018; pre open air-verziu na Lázeňskom námestí bola z pochopiteľných dôvodov upravená a zjednodušená. Režisér Lubor Cukr zvolil neobvyklú koncepciu: najpopulárnejšiu českú operu obohatil jednoduchým paralelným príbehom – jej vlastným. „Prodanka“ je teda javisku v podobe, v akej ju má väčšina divákov zafixovanú: typická česká náves so zdobenými kašírovanými portálmi domov, dreveným plotom s nastoknutými krčahmi a krojované postavy. Decentný paralelný dej predstavuje štyri fázy plynutia času s Predanou nevestou prostredníctvom dvoch rodín s deťmi v dobových kostýmoch: čas vzniku opery 1866, obdobie Prvej Československej Republiky, päťdesiate roky 20. storočia s tragikomickou postavou politika Zdeňka Nejedlého (známeho „smetanológa“) a napokon súčasnosť. Doba sa mení, Predaná nevesta je stále rovnaká.

Sólistickému obsadeniu dominoval výkon Barbory Řeřichovej v postave Mařenky. Bola krehkou, no ráznou slečnou, zaujala schopnosťou irónie a sugestívnym, emotívnym, kultivovane vedeným sopránom. Úspešne jej sekundoval Juraj Nociar ako Jeník, ktorý potešil šírkou výrazu, technickou istotou, nadhľadom a osobnou charizmou. Speváckou suverenitou, no trocha nevýrazným herectvom sa prezentoval Michael Kubečka ako Kecal, rozkošnú a dojímavú kreáciu Vaška pripravil Milan Vlček.

Festival Janáček a Luhačovice, 2019, B. Smetana: Predaná nevesta, Sliezské divadlo Opava, foto: FJL

Dirigent Vojtěch Spurný (štylizovaný do podoby Bedřicha Smetanu) podčiarkol spevoherný a archaický charakter pôvodnej verzie. Viedol orchester, spevákov a zbor, vzhľadom na komplikované akustické (open-air) i vizuálne podmienky (orchester situovaný za javiskom na vyvýšenom pódiu), v obdivuhodnej presnosti. Dielo bolo naštudované vo fascinujúcich, neobvykle pomalých dobových tempách (podľa autentických metronomických údajov), v menšom obsadení orchestra a s použitím bezvibratového sláčikového tónu.

Julie Svěcená & Virtuosi Pragenses

Väčšina festivalových podujatí sa konala v pôvabnom prostredí Lázeňského divadla. Tam sa uskutočnil aj koncert komorného orchestra Virtuosi Pragenses a mladej talentovanej huslistky Julie Svěcenej. Zaznela Suita Gordický uzol od Henryho Purcella, Koncert pre husle a orchester a mol č. 1 BWV 1041 Johanna Sebastiana Bacha, Divertimento D dur KV 136 Wolfganga Amadea Mozarta, Orchestrálne kvarteto F dur op. 4 Karla Stamica a Simple Symphony op. 4 Benjamina Brittena. Julie Svěcená sa predstavila ako zrelá interpretka s farebne zaujímavým tónom a schopnosťou vláčnej frázy. Virtuosi Pragenses pôsobili technicky suverénne, no výrazovo trocha unavene. Romantizujúci prístup najmä pri Bachovi už v súčasnosti nie je celkom namieste.

Festival Janáček a Luhačovice, 2019, Julie Svěcená, Virtuosi Pragenses, foto: FJL

Simona Pingitzer & Sukův komorní orchestr

Sukov komorný orchester oslavuje v tomto roku 45. výročie svojho založenia. Pre koncert v Lázeňskom divadle pripravili dramaturgicky vynikajúco zostavený program, na ktorom zaznela Suita St. Paulus od Gustava Holsta, Koncert č. 1 G dur pre flautu a orchester KV 313 W. A. Mozarta, Serenáda č. 2 Bohuslava Martinů, Uhorská suita Bélu Bartóka v úprave pre pre flautu a sláčiky od Paula Arnu a Antické tance a árie č. 3 od Ottorina Respighiho. „Sukovci“ sa predstavili v špičkovej forme; ako teleso virtuózneho rozmeru, nádherného kompaktného zvuku a zreteľného muzikantského nasadenia. Sólistka koncertu Simona Pingitzer, prvá flautistka Slovenskej filharmónie, zaujala technickou bravúrou, štýlovosťou a introvertnou hĺbkou prežitku.

Festival Janáček a Luhačovice, 2019, Simona Pingitzer, Sukov komorný orchester, foto: FJL

Prague Cello Quartet

Na luhačovickom koncerte v Lázeňskom divadle štyria pražskí violončelisti predstavili program zostavený z dvoch kontrastných častí. V prvej časti uviedli tri vydarené úpravy klasických skladieb: Rokokových variácií Pjotra Iľjiča Čajkovského, Humoresky Antonína Dvořáka a Lásky opravdivej a úryvku zo Suity Leoša Janáčka. V nich sa mladí inštrumentalisti prezentovali ako suverénni sólisti i zohratí tímoví hráči. Druhá crossover časť smerovala do oblasti ľahších žánrov, muzikálu a filmovej hudby. Zneli úpravy od Andrew Lloyda Webbera, Ennia Morriconeho, Jaroslava Ježka, Vittoria Montiho, Martina Böttchera a ďalších skladateľov. Koncert bol odľahčenou, viac či menej vtipnou formou moderovaný samotnými hudobníkmi.

Festival Janáček a Luhačovice, 2019, Prague Cello Quartet, foto: FJL

Barbara Maria Willi, Michaela Koudelková & Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Záverečný koncert hlavného festivalového programu sa konal v akusticky a kapacitne vhodnom priestore luhačovického Kostola svaté rodiny. Legendárny Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala zostavil program z diel J. S. Bacha: zazneli tri Brandenburské koncerty, č. 3 G dur BWV 1048, č. 6 B dur BWV 1051, č. 5 D dur BWV 1050 a Koncert pre čembalo a sláčiky A dur BWV 1055. Čembalová virtuózka Barbara Maria Willi sa pohrávala s farbami tónov, výrazovými akcentmi, interpretovala s nadhľadom a dokonca zmyslom pre humor vo viacerých „vražedne“ rýchlych tempách.

Hráčka na zobcovú flautu Michaela Koudelková5. Brandenburskom koncerte zažiarila v empatickom dialógu so sólovými husľami Ewalda Danela. Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala sa pod jeho vedením, napriek tomu, že hrá na súčasných nástrojoch, prezentoval zreteľnou snahou o priblíženie sa k historicky poučenej interpretácii, redukciou vibrata, citlivo vedenými frázami a precízne diferencovanými jednotlivými nástrojmi.

Festival Janáček a Luhačovice, 2019, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, foto: FJL

Leoš Janáček

Tvorba Leoša Janáčka je logicky prítomná na každom ročníku festivalu, tentoraz však autori dramaturgie zvolili špeciálnu koncepciu a predstavili tvorbu skladateľa v súvislosti s jeho blízkym vzťahom k moravskej ľudovej piesni. Zrealizovala sa v podobe dvoch kolonádnych koncertov na luhačovickom Lázeňskom námestí.

Vo vynikajúcej kondícii spievajúci Moravský komorný zbor pod vedením Jiřího Šimáčka predniesol Ukvaldské písně, Šesť Moravských dvojspevov v úprave pre zmiešaný zbor a klavír a tri piesne Kačena divoká, KomářiLáska opravdivá. Program doplnili kratšími skladbami od Vytautasa Miškinisa, Antonína Dvořáka, Józefa Świdera a Knuta Nystedta. Autentickú podobu skladateľovej zberateľskej činnosti zasa ponúkol projekt Janáček všudybyl v podaní špičkovej cimbálovej muziky Danaj zo Strážnice a jej hostí.

Festival Janáček a Luhačovice, 2019, Danaj, foto: FJL

Festival Janáček a Luhačovice pod vedením dlhoročnej riaditeľky Mileny Hrbáčovej priniesol päť vynikajúcich večerov hlavného programu, dva atraktívne popoludňajšie kolonádne koncerty, besedy, vychádzky a stretnutia s tvorcami, ktoré v malebnom kúpeľnom meste vytvorili jedinečnú festivalovú atmosféru.

Autor: Jozef Červenka

Festival Janáček a Luhačovice 2019
15. 19. júla 2019

Kompletný program na www.janacekluhacovice.cz

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), od roku 2021 šéfdramaturg Opery SND.

Zanechajte komentár