Jarné Konvergencie 2022 boli venované Brahmsovi a Ukrajine

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Riaditeľ festivalu Jozef Lupták vo svojom úvode k Konvergenciám 2022 v programovom bulletine uvádza: „V tejto atmosfére neistoty z nového usporiadania sveta ideme hrať hudbu Johannesa Brahmsa. Sám seba sa pýtam – bude mať o túto našu ponuku vôbec niekto záujem?“

Na sociálnej sieti ďalej píše: „Konvergencie odsudzujú neslobodu, brutalitu, extrémizmus a vojnu. V tejto dobe obrovských tráum a tragédií si vážim nesmierne cennú liečivú silu hudby Johannesa Brahmsa. Uvedomil som si, že jej hranie otvára brány celému spektru mojich emócií, od hlbokého zúfalstva až po čisté nadšenie. Brahmsova ľudskosť a vrúcnosť, jeho láskavosť a štedrosť nás posilňujú a povznášajú…“

Prečítajte si tiež:
Festival Konvergencie prostredníctvom Brahmsovej hudby podporí ukrajinských hudobníkov

Po rečníckej otázke prišla aj odpoveď. Všetci hľadáme odpovede na nástojčivé otázky a niektorí si ich ani nevedia položiť… Jozef Lupták ponúka oboje – chce hudbou liečiť, pomáhať, osviežiť a ohriať srdce. Dobrý plán. Ale má aj iný, ba dokonca dva – prvý, že polovicu zo sumy z predaja lístkov poukáže konkrétnym hudobným umelcom na Ukrajine. Druhý je umelecký – pred každým koncertom znie ukrajinská hudba… „Nedokážeme hrať a tešiť sa z hudby Brahmsa bez toho, aby sme si na každom koncerte nepripomenuli ťažko skúšaných ukrajinských ľudí…“

Konvergencie 2022, Julia Roshko, Jozef Lupták, Robert Roth, foto: Peter Drezik
Konvergencie 2022, foto: Peter Drezik

A aby toho nebolo málo, zaradila dramaturgia – Jozef Lupták, Andrej Šuba a sčasti aj Adrián Rajter – do programu aj čítanie z ukrajinskej literatúry vo vysoko profesionálnej interpretácii herca Roberta Rotha. Na koncertoch, ktoré som navštívila, išlo o zbierku Piesok a víno Ostapa Slyvynského (22. 3.) a pred záverečným koncertom (27. 3.) to boli úryvky z prózy Serhija Žadana Hymna demokratickej mládeže.

Najviac, a napokon aj v Slovenskej filharmónii, znela hudba Valentina Silvestrova, niekdajšieho člena svetovej avantgardy, neskôr presvedčeného postmodernistu, podľa Schnittkeho a Pärta jedného z najväčších géniov svojej generácie (dnes 85-ročný).

Dielo Johannesa Brahmsa ako hlavného prezentovaného skladateľa tohtoročných Konvergencií dostalo priestor po Šostakovičovi, Bartókovi, Beethovenovi, Stravinskom, Bachovi a Piazzollovi. Vynikajúci nápad postaviť do centra dramaturgie jediného autora a uviesť čo najviac jeho komornej hudby si zaslúži uznanie. Z úcty k Ukrajincom festival tento raz obohatila aj ich hudba, takže šlo vlastne o dva festivaly v jednom, ako skonštatovala hudobná redaktorka Rádia Devín Melánia Puškášová, ktorú na záver festivalu citoval Jozef Lupták.

Konvergencie 2022, Robert Roth, foto: Peter Drezik

Na koncertoch zazneli husľové a klarinetové sonáty, nie často hrávané ľúbostné piesne, scherzá, klavírne kvarteto, všetky Brahmsove sláčikové kvartetá a ďalšie komorné diela. Účinkovali špičkoví slovenskí a zahraniční umelci, ukrajinská huslistka Julia Roshko aj herec Činohry SND Robert Roth. Novinkou bol priamy prenos z Digitálnej koncertnej siene Berlínskej filharmónie. Počas festivalu prišlo ešte čerstvé CD Soli Deo Gloria (Sláva jedinému Bohu), záznam z koncertu Konvergencií, na ktorom sa so svojou profesionálnou kariérou rozlúčil organista Ján Vladimír Michalko.

Z bohatej ponuky šiestich koncertov, jednej prednášky, digitálneho priameho prenosu z Berlína a majstrovských kurzov som si vybrala prednášku a dva koncerty v rôznych sálach – v utorok 22. 3. koncert Brahms II, Sláčikové kvartetá op. 51 s britským kvartetom Navarra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a v nedeľu 27. 3. komorný koncert Brahms VI s názvom Frei aber froh v Moyzesovej sieni.

Konvergencie 2022, Skladateľ medzi generáciami a štýlmi prednáška Prof. Dr. Otta Bibu, Vladimír Zvara, Otto Biba, foto: Peter Drezik

Najskôr k prednáške – bonusom festivalu bolo stretnutie s popredným rakúskym muzikológom, dlhoročným riaditeľom Archívu Gesellschaft der Musikfreunde (Spoločnosti priateľov hudby) vo Viedni Dr. Ottom Bibom v Goetheho inštitúte (24. 3.). Z jeho pera je aj príspevok v programovom bulletine. Venoval sa téme BRAHMS: skladateľ medzi generáciami a štýlmi, ktorá v Bratislave pritiahla záujemcov o stretnutie s odborníkom reprezentujúcim inštitúciu, ktorá vlastní aj zbierku z pozostalosti Johannesa Brahmsa, zapísanú do zoznamu UNESCO. Príjemne sa počúvalo, aký bol Brahms vo svojej dobe avantgardný.

Britský Navarra Quartett (Benjamin Marquise Gilmore – 1. husle, Bas Treub – 2. husle, Sascha Bota – viola, Brian O’Kane – violončelo) patrí k žiadaným komorným telesám – púta svojou dynamickosťou a poetickým výrazom. Účinkuje na medzinárodných festivaloch a v prestížnych koncertných sieňach Británie a Európy ako Wigmore Hall či Concertgebouw Amsterdam. Po tom, čo v prvý deň uviedlo Sláčikové kvarteto č. 3, oproti plánu ostatným sláčikovým kvartetám zmenilo poradie a dodržalo chronológiu, takže v prvej polovici zaznelo Sláčikové kvarteto č. 1 c mol, op. 51 a po prestávke Sláčikové kvarteto č. 2 a mol, op. 51.

Konvergencie 2022, Navarra Quartet, foto: Peter Drezik

Na interpretoch je príťažlivá obrovská hudobná vitalita, verva, s akou prežívajú dynamický výraz diel obdivuhodného majstra romantizmu, ale aj ako ňou tlmočia poetickosť, ktorá v dokonalej forme presvitá na povrch v dokonale komponovaných kusoch. Obdivovala som ich frázovanie a krásny zvuk. Plná sála – aký nevšedný zážitok po dvoch rokoch pôstu, ba v situácii, keď blízko našich východných hraníc zúri vojna a sprievodné javy jej virvaru zažívame už mesiac. Publikum bolo nadšené a umelci sa nenechali prosiť – pridali modlitbu Da Pacem Domine od Arvo Pärta, tiež s cieľom liečiť naše duše.

Aj na záverečnom koncerte festivalu BRAHMS VI „Frei aber froh“ boli vzácni hostia: Luptákov učiteľ, britský violončelista Robert Cohen, od čias Bratislavských hudobných slávností a TIJI UNESCO (Medzinárodná tribúna mladých interpretov, ktorej sa stal v roku 1981 laureátom) verný priateľ Slovenska a najmä festivalu Konvergencie, z ostrova pochádzajúci huslista Daniel Rowland s viacnásobnými festivalovými vystúpeniami, famózna klaviristka Nora Skuta, spolu s ňou ďalší umelecký pilier festivalu, violista Martin Ruman, skvelá česká huslistka Ivana Kovalčíková a zo Srbska prichádzajúca vynikajúca violončelistka Maja Bogdanović. Skrz-naskrz zohratá skupina sólistov, zaručujúca umeleckú i ľudskú stránku, ktorú tentokrát spojil Brahms.

Na úvod koncertu Robert Roth čítal z diela Serhija Žadana, a ako pred každým podujatím, zaznelo aj dielo ukrajinského skladateľa Valentina Silvestrova, tentoraz Hommage à J. S. B. v podaní Daniela Rowlanda a Nory Skuta. Veľmi silné posolstvo doráňanej krajine a jej ľuďom.

Konvergencie 2022, Daniel Rowland, Nora Skuta, foto: Peter Drezik

Sonátou pre violončelo a klavír č. 2 F dur, op. 99 si Nora SkutaRobert Cohen načisto podmanili plnú sálu Moyzesovej siene. Pre mňa osobne je to jedno z najsilnejších diel violončelovej literatúry vôbec s umne vybudovanými štyrmi časťami. Životom ma sprevádza nahrávka so Jacqueline du Pré a Danielom Barenboimom. Práve Cohen s Norou Skuta mi pripomenuli pre mňa kultovú nahrávku, hoci mám radšej, keď sa umelci zhostia diela každý po svojom a živá hudba je vždy aspoň v jemných odchýlkach iná. Ich súlad v poézii tejto skladby, vo vnútornom vyžarovaní hudobnej krásy, v dynamickom oblúku, v agogike a pulzácii diela bol obdivuhodný. Cohen hrá na kvalitnom violončele Davida Tecchlera Es Roser z roku 1723, má mäkký tón, oblý aj vo fortissime. Nora Skuta má strhujúci a presvedčivý prejav. Bol to veľmi silný umelecký zážitok.

V druhej polovici zaznelo Brahmsovo Sláčikové sexteto č. 2 G dur, op. 36. Charizmatickí umelci vytvorili kompaktný celok a zneli ako orchester. Práve v tomto diele je potrebná absolútna čistota interpretácie, aby vyzneli všetky témy a aby sa celok vnútorným nábojom zjednotil. Nielenže to umelci z rôznych krajín, zjednotení v láske k hudbe dokázali, ale ich interpretácia mala aj iskru, vyplývajúcu z nadšeného a nespútaného muzicírovania. Nemálo k tomu prispeli aj kvalitné, dobre znejúce historické nástroje – husle holandsko-anglického huslistu Daniela Rowlanda vyrobil Lorenzo Storioni (Cremona 1796) a sláčik značky Maline je zapožičaný z  Dutch Instrument Foundation. Maja Bogdanović hrá na violončele Franka Ravatina.

Konvergencie 2022, foto: Peter Drezik

Rowland je okrem úspešnej sólistickej kariéry aj pedagógom na Royal College of Music v Londýne a Bogdanović je oceňovaná francúzska umelkyňa srbského pôvodu. Česká huslistka Ivana Kovalčíková je koncertnou majsterkou Filharmónie Zlín, český violista Peter Holman má diplom z Pražského Konzervatória, ba dokonca aj z Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity. A napokon už spomínaný výborný violista Martin Ruman ako opätovné posilnenie umeleckého zoskupenia.

Autor: Viera Polakovičová

písane z podujatí festivalu Konvergencie 22., 24. a 27. 3. 2022

Pondelok 21. 3. 2022 / 19:00, pred koncertom BRAHMS I.

Valentin Bibik: Recitativo pre sólovú violu (1998, verzia pre sólové husle)
Milan PAĽA, husle

Utorok 22. 3. 2022 / 19:00, pred koncertom BRAHMS II.

Ostap Slyvynskyj: Zamilovaní na bicykli, Alina, Saško
(výber zo zbierky básní Piesok a víno, preklad: Valéria Juríčková, vyd. Větrné mlýny 2015)
výber textov Mária Hejtmánková, čítal Robert ROTH

Johann Sebastian Bach: Sarabanda z Partity č. 2 d mol, BWV 1004 
Julia ROSHKO (UA), husle

Streda 23. 3. 2022 / 19:00, pred koncertom BRAHMS III.

Ostap Slyvynskyj: Dom, Haiku revolúcie, Latifa
(výber zo zbierky básní Piesok a víno, preklad: Valéria Juríčková, vyd. Větrné mlýny 2015)
výber textov Mária Hejtmánková, čítal Robert ROTH

Myroslav Skoryk: Melódia pre husle a klavír
Julia ROSHKO (UA), husle
Jevgenij IRŠAI, klavír 

Piatok 25. 3. 2022 / 19:00, pred koncertom BRAHMS IV.

Ljubov Jakymčuk: Marhule v prilbách, Kniha anjelov, Obočie
(výber zo zbierky Marhule Donbasu, preklad Valerij Kupka)
výber textov Mária Hejtmánková, čítala Eva ŠUŠKOVÁ

Valentin Silvestrov: Tiché piesne (výber)
Eva ŠUŠKOVÁ, spev
Peter PAŽICKÝ, klavír

Sobota 26.3. 2022 / 19:00, pred koncertom BRAHMS V.

Valentin Silvestrov: Tiché piesne (výber)
Tomáš ŠELC, basbarytón
Julia STAHL NOVOSEDLÍKOVÁ, klavír 

Nedeľa 27. 3. 2022 pred koncertom BRAHMS VI.

Serhij Žadan: Hymna demokratickej mládeže
(výber z knihy Hymna demokratickej mládeže, preklad: Patrik Oriešek, vyd. BRAK, 2018)
výber textov Mária Hejtmánková, čítal Robert ROTH

Valentin Silvestrov: Hommage à J.S.B.
Daniel ROWLAND (NL/UK), husle
Nora SKUTA, klavír

www.konvergencie.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár