Jarný koncert ŠKO Žilina a mladých sólistov pod taktovkou Olivera Dohnányiho

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Dekorovaný krásnym adjektívom ,,jarný“ nás zval 15. apríla k monitorom ďalší ohlásený koncert ŠKO Žilina zo série Stream 2021. Pod taktovkou Olivera Dohnányiho zazneli skladby Mozarta, Dvořáka, Torelliho a Telemanna. Ako sólisti sa predstavili mladí interpreti – Matej Droppa, 1. trubkár ŠKO Žilina a Ajna Marosz (zobcová flauta), víťazka medzinárodnej televíznej súťaže Virtuosos.

Pre absolútnu percepčnú pohodu pri sledovaní tohto koncertu chýbalo azda jediné. Živý, bezprostredný kontakt. Na ten si však ešte musíme obojstranne – my poslucháči aj hudobníci počkať. Zatiaľ môžeme chváliť to, že je nám dožičené a prikyvovať technickým vymoženostiam sprostredkujúcim ilúziu koncertnej atmosféry…

Oliver Dohnányi, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík/ŠKO

Bývalý šéfdirigent ŠKO Žilina (2004 – 2015) a medzinárodne etablovaný Oliver Dohnányi absolvoval so žilinským orchestrom desiatky koncertov aj zahraničných turné. Vzájomnú empatiu aj ,,návyk“ cítiť na ich spoločných produkciách – niekedy viac, inokedy menej. Aktuálny koncert však iste patril k tým pozitívnym synchrónom.

Už v úvodnej Mozartovej Symfónii č. 14 A dur KV 114 sme evidovali zvýšenú dávku koncentrácie dirigenta, snahu preklenúť profesionálnu rutinu a pristaviť sa pri detailnejšej kresbe, vypracovaní fráz a oblúkov, s dôrazom na výraz s príslovečnou hravosťou a leskom. Mozartova hudba vytvorila pôsobivé entrée k programu, v ktorom vládla spontánna radosť z tvorby a tlmočenia peknej hudby.

Matej Droppa, Peter Guľas, Oliver Dohnányi, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík/ŠKO

Len niekoľkominútovým vstupom prispel do deja koncertu výborný hráč na trúbku, nateraz v pozícii prvého hráča svojej sekcie v ŠKO Matej Droppa. Part v Torelliho brilantnej kompozícii Sinfonia con tromba in D predviedol suverénne, formulujúc ľahúčko, intonačne isto, hudobnícky presvedčivo, v komplexe aparátu pôsobiac dominantne. Zažiaril brisknou interpretáciou, ktorej bez zaváhania možno pripísať charakteristiku brioso.

Mladučká Ajna Marosz (2007) na seba a najmä svoje hudobnícke kvality upozornila už neraz. Žala superlatívy, úspechy na významných súťažiach doma i v zahraničí, známa je svojím triumfom v komerčne jagavej televíznej súťaži Virtuosos talent show (garantovanej Plácidom Domingom). V žilinskom on-line priestore tentokrát bodovala v náročnom parte Telemannovho Koncertu F dur pre zobcovú flautu, sláčiky a basso continuo.

Ajna Marosz, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík/ŠKO

V príkladnej zhode so sláčikmi a continuom Petra Guľasa (v podobnej sprievodnej konštelácii ako predchádzajúca skladba) zreteľne a asertívne prehovorila o svojich mimoriadnych dispozíciách a vyspelosti. Ajna Marosz vie čo a koho v skladbe interpretuje. Na svoj part a jeho kontexty nazerá komplexne, zrelo a s obdivuhodným ohľadom na vysokú kultúru artikulácie aj dynamických kvalít. Zobcová flauta očividne netvorí u mladej interpretky len prechodnú epizódu, možno predpokladať a veriť, že svoje danosti bude naďalej kultivovať a hudba ostane jej osudovým profesijným predznamenaním.

Príjemné žilinské on-line stretnutie s hudbou pri monitoroch korunovala hudobnícka lahôdka, krásny a majstrovský počin Antonína Dvořáka, jeden z najatraktívnejších opusov komornej spisby vôbec Serenáda d mol op. 44. Dôvtipné a vcelku nevšedné je obsadenie skladby, dychové noneto ,,temperované“ a obohatené farebným oparom violončela (Klaudia Remencová) a kontrabasu (Ružena Šípková) s rezultátom prezrádzajúcim úžasný autorov dôvtip. Na báze transparentného inštrumentálneho terénu skvostne vyznieva podmanivá dvořákovská dikcia, jeho neopakovateľné harmónie, reliéfnosť línií, akcentovanie clivých farieb a zákutí (napr. preferovaná koloristika lesných rohov…).

Oliver Dohnányi, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík/ŠKO

Pri takej produkcii, pri takej hudbe celkom radi zabudneme na realitu. A aj keď nám akokoľvek chýba autentické stretnutie so živou hudbou, uskromníme sa nateraz, azda už nie nadlho v objatí vznešenej hudby servírovanej prostredníctvom online kmitočtov…

Autor: Lýdia Dohnalová

písané zo záznamu online koncertu 15. 4. 2021
(záznam koncertu je k dispozícii online TU…)

Jarný koncert II.
koncert bol nahraný 9. 4. 2021, Dom umenia Fatra Žilina
odvysielané online na Facebooku a YouTube kanáli ŠKO 15. 4. 2021

Oliver Dohnányi, dirigent
Matej Droppa
, 1. trubkár ŠKO
Ajna Marosz, zobcová flauta, víťazka medz. televíznej súťaže Virtuoso

W. A. Mozart: Symfónia č. 14 A dur KV 114
G. Torelli: Sinfonia con tromba in D
G. P. Telemann: Koncert F dur pre zobcovú flautu, sláčiky a basso continuo
A. Dvořák: Serenáda d mol op. 44

www.skozilina.sk
Fotografie: Roderik Kučavík

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

video
Jarný online koncert ŠKO Žilina | Oliver Dohnányi | Matej Droppa | Ajna Marosz

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár