Jedinečná oslava umenia, krásy a modlitba za mier. Štátna filharmónia Košice otvorila svoju 50. koncertnú sezónu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
50. výročie založenia Štátnej filharmónie Košice sme si pripomenuli 24. októbra 2018 v Dome umenia za mimoriadnej pozornosti poslucháčov, priateľov hudby, médií a mnohých hostí v dvoch častiach. Popoludní sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie hostí a večer vyvrcholil slávnostným koncertom, ktorý bol súčasne otváracím koncertom jubilejnej 50. koncertnej sezóny.

Oslavy sa mohli uskutočniť vďaka vedeniu filharmónie, osobne riaditeľovi Júliusovi Kleinovi a pomoci zo strany ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej, keďže Dom umenia sa nachádza ešte aj dnes v rekonštrukcii. Osobne sa ministerka zúčastnila aj na Slávnostnom zhromaždení priaznivcov filharmónie popoludní pred večerným koncertom. V príhovore vyjadrila uznanie dnes už poprednému európskemu hudobnému telesu, akým tento orchester a inštitúcia sú – výborne reprezentujúce súčasnú slovenskú hudobnú kultúru, vychovávajúce nové, mladé publikum, organizujúce hudobné festivaly a koncertujúce doma i v zahraničí. Pripomenula, že polstoročie existencie orchestra potvrdilo správnosť myšlienky jeho vzniku v r. 1968, zaželala mu veľa úspechov a mnoho vnímavého publika v budúcnosti.

Ľubica Laššáková počas príhovoru k 50. výročiu Štátnej filharmónie Košice, 2018,
foto: Jaroslav Ľaš

Akad. maliar Štefan Bubán venoval Štátnej filharmónii Košice svoje dielo „Pocta Eugenovi Suchoňovi“, 2018,
foto: Jaroslav Ľaš

Na zhromaždení boli prítomné aj ďalšie osobnosti nášho života, napríklad exprezident Rudolf Schuster a bývalý šéfdirigent ŠFK z Poľska Jerzy Swoboda. Prof. RNDr. Peter Samuely, podpredseda Slovenskej akadémie vied spomínal na päť desaťročí, počas ktorých svoj život obohatil aj návštevami koncertov filharmónie. Prorektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Ervín Lumnitzer odovzdal riaditeľovi Júliusovi Kleinovi pamätnú medailu s vďakou za obľúbené koncerty „Umelci vedcom“. Nemohli chýbať ani pozdravné slová Štátneho komorného orchestra zo Žiliny prostredníctvom Karla Hampla, riaditeľov konzervatórií v Košiciach  Bartolomeja Buraša a Užhorode Svetlany Stegney. Riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský pozdravným listom vyjadril svoj vrúcny vzťah k tomuto telesu už počas svojich štúdií a celej existencie filharmónie, naposledy počas Bratislavských hudobných slávností. Akademický maliar Štefan Bubán venoval filharmónii svoje dielo „Pocta Eugenovi Suchoňovi“. Podujatia sa zúčastnili početní členovia Kruhu priateľov filharmónie, bývalí zamestnanci, zakladajúci členovia orchestra, prominenti mesta a priaznivci. Všetci prítomní dostali spomienkovú publikáciu k 50-tim rokom jestvovania košickej filharmónie, ktorá je dokumentom a svedectvom jej činnosti s bohatou fotodokumentáciou.

Otvárací koncert 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2018
Rudolf Schuster, Ľubica Laššáková, Jozef Švolík,
foto: Jaroslav Ľaš

Výstava pri príležitosti 50. výročia Štátnej filharmónie Košice, 2018,
foto: Jaroslav Ľaš

Riaditeľ filharmónie pozdravil prítomných bývalých riaditeľov, ktorí sa podieľali na prvých koncertoch a zájazdoch, nahrávkach Štátnej filharmónie, predstavil svoj súčasný pracovný tím, aktivity a množstvo zmien v prezentácii, propagácii a pod. V hudobnej časti kvarteto LenArt prednieslo časti zo skladby Jozefa Podprockého Suita rediviva. Z tvorivej dielne tohto renomovaného skladateľa zaznela na večernom koncerte aj premiéra jeho nového diela Fanfár podľa trubkovej témy z „Pestrého zborníka levočského“ zo 17. storočia. Svojím charakterom zdôraznili jedinečnosť a oslavný tón, kontinuitu našej duchovnej kultúry.

Otvárací koncert 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2018,
Júliu Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice,
foto: Jaroslav Ľaš

Večerný koncert sa svojím programom a účinkujúcimi stal mimoriadnou udalosťou v dejinách mesta a jeho hudobného života. Pod taktovkou šéfdirigenta Štátnej filharmónie Zbyňka Müllera zaznela monumentálna skladba Ludwiga van Beethovena Missa solemnis pre soprán, alt, tenor, bas, zbor, orchester a organ D dur, op. 123. Dielo vznikalo v rokoch 1818 – 1823, čo je takmer presne pred 200 rokmi a tak mohli poslucháči precítiť kontinuitu dejín ľudstva od minulých storočí s odkazom do budúcnosti prostredníctvom génia skladateľa a jeho výpovede.

Dielo patrí k vrcholom hudobnej literatúry vôbec, svojím obsahom, tvarom, náročnou partitúrou si pre koncertné uvádzanie si žiada majstrovské vedenie, štúdium a interpretáciu. Má päť častí a jej trvanie presiahlo 80 minút. Hoci ide o slávnostnú omšu, patrí aj na koncertné pódium. Aj keď Beethoven spočiatku zamýšľal vytvoriť sakrálne dielo, vhodné na uvádzanie v katedrále olomouckého biskupa Rudolfa, počas tvorby sa rozkošatilo do geniálneho veľdiela s odkazmi, ktoré vpísal do partitúry, prianím získať mier a pokoj pre každého človeka. Dielo začína slávnostnými akordmi a tento slávnostný charakter zotrváva počas celej skladby, nielen počas orchestrálnej predohry, ale aj vo vstupoch zboru s monumentalitou a dynamickými kontrastmi.

Otvárací koncert 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2018,
Zbyněk Müller,
foto: Jaroslav Ľaš

Hosťujúci Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň) každým vstupom, každým tónom vytvárali preduchovnelé zbožné hudobné prúdenie, podporované jasnými tónmi orchestrálnych partov. Sólistami boli sopranistka Simona Houda-Šaturová, mezzosopranistka Markéta Cukrová, tenorista Jaroslav Březina, bas Peter Mikuláš. Farba ich hlasov, súlad a sústredený, klasický obraz v každej časti unášali vnímavého poslucháča do transcendentálnych sfér, najmä keď sa pridávali zbor a orchester. Dirigent Müller dokázal predniesť celú omšu s maximálnym sústredením a prehľadom, jeho názor na dielo bol jasný postupne po každej časti, od skromného Kyrie cez obdivnú Gloriu, filozofické Credo, geniálne, až neskutočné vrcholenie vo Fúge, a zbožnom  Sanctus-Benedictus. Záverečné Agnus Dei dokázal exponovať do výšok citu a myslenia, odovzdania víťazného motívu o schopnostiach človeka a mierového posolstva celému ľudstvu na Zemi.

Otvárací koncert 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2018,
Simona Šaturová, Markéta Cukrová, Zbyněk Müller, Jaroslav Březina, Peter Mikuláš,
Štátna filharmónia Košice,
foto: Jaroslav Ľaš

Otvárací koncert 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2018,
Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, foto: Jaroslav Ľaš

Orchester dokázal zvládnuť predstavy dirigenta bez akýchkoľvek výkyvov, miestami boli tempá pre zbor prirýchle, artikuláciu občas narúšali v záujme súhry. Koncertný majster filharmónie huslista Maroš Potokár hral pôsobivo sólový vstup v časti Benedictus, kde utíchli veľké telesá a Beethoven siahol po najhlbšom zbožnom pohľade k nekonečnu. Pre každého účastníka tohto veľkolepého koncertu, umeleckého výkonu, zostane v pamäti harmónia štyroch „nebeských“ hlasov, Slovenského filharmonického zboru, fanfár a hudobných „drám“ celého interpretačného aparátu, bezchybného a nezabudnuteľného výkonu šéfdirigenta orchestra Štátnej filharmónie Košice.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z 24. 10. 2018

Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia Štátnej filharmónie Košice
Otvárací koncert 50. koncertnej sezóny

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, zbormajster
Simona Šaturová, soprán
Markéta Cukrová, mezzosoprán
Jaroslav Březina, tenor
Peter Mikuláš, bas

program koncertu

Jozef Podprocký: Fanfáry (premiéra)
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis D dur, op. 123

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár