Jedinečnosť každého umeleckého večera – 62. Košická hudobná jar pokračuje…

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Charakteristickým znakom tohtoročného cyklu koncertov v rámci hudobného festivalu Košická hudobná jar (KHJ) je ich štýlová odlišnosť, dramaturgický prínos, zaujatie verejnosti, médií a poslucháčov a ich spoluúčasť v rámci Dní Košíc. Rôzne prostredie, iné architektonicko-výtvarné podoby priestorov, kde sa koncerty konajú, to všetko prispieva k ich slávnostnému, festivalovému priebehu. Po otváracom koncerte 62. ročníka KHJ, o ktorom sme písali TU…, nasledovali ďalšie koncerty tohto medzinárodného hudobného festivalu v Košiciach.

Pôsobivé účinkovanie Bratislavského chlapčenského zboru po prvýkrát v Košiciach sa konalo v Dóme sv. Alžbety (2. 5.), kde mali podmienky na akusticky, esteticky aj duchovne mimoriadny umelecký výkon. Zakladateľka a dirigentka Magdaléna Rovňáková striedavo s dirigentom Gabrielom Rovňákom za spoluúčinkovania klaviristky (klavír, organ) Dany Hajóssyovej a sopranistkou Miriam Garajovou pripravili početnému publiku svoj sakrálny program  zo skladieb rôznych štýlových období, od 14. až po 21. storočie.

Košická hudobná jar, 2017,
Bratislavský chlapčenský zbor, Gabriel Rovňák,
foto: Jaroslav Ľaš

Dôstojným bol príchod účinkujúcich do chrámu božieho, spievajúc vchádzali všetci do katedrály pred oltár, kde zaujali koncertný priestor. Od najjemnejších chlapčenských „anjelských“ hlasov až po mužné barytóny zneli skladby majstrov minulých storočí, väčšinou skladby sakrálne, ale aj príležitostné a klasické, či tvorba z pera súčasníkov. Dokonalá pohoda, jednotný súzvuk, vedenie hlasov a protihlasov, harmónia a čisté tóny v choráloch, kantátach 17. a 18. storočia rovnako fascinovali v skladbách barokových majstrov Telemanna, Brixiho, priblížili nám doteraz neznámeho slovenského tvorcu F. X. Tosta, hravosťou naplnili Skúšku na koncert klasického Mozarta, ale rovnako adekvátne interpretovali skladby romantikov, najmä Dvořáka, Gounoda, Schuberta. Texty piesní zneli v slovenčine, českom jazyku, nemecky, latinsky a postupne aj anglicky v tvorbe autorov Cartera, Webbera a Ruttera, jednoznačne oslavujúc telo Krista a Pána. Sólistické hlasy chlapcov boli vždy vhodne vedené a účinne hudobne zvládnuté.

Košická hudobná jar, 2017,
Bratislavský chlapčenský zbor,
foto: Jaroslav Ľaš

Košická hudobná jar, 2017,
Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková,
foto: Jaroslav Ľaš

Záverečný úsek programu tvorili černošské spirituály a dve skladby súčasníkov, Ave verum Ľuboša Bernátha (sólo + klavír) a Stanislava Šurína (Gloria z Trnavskej omše). Vhodným doplnením programu boli sólové vstupy Miriam Garajovej i chlapcov zo zboru. Na záver koncertu zaznel ešte zbor Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“. A to bol vrchol! Uznanie patrilo predovšetkým dirigentke a všetkým účinkujúcim, svojím vystúpením prispeli k vysokej profesionálnej a duchovnej kvalite festivalu KHJ.

V košickom Dome umenia festival pokračoval (4. 5.) koncertom s názvom Česká „Edith Piaf“. Napriek počiatočným obavám zo žánrových presahov sme sa presvedčili o výborných kvalitách hosťujúcich ako aj domácich účinkujúcich. Pred orchester Štátnej filharmónie Košice pozvali hlavného hosťujúceho dirigenta Leoša Svárovského. Celý večer moderovala, spievala a zrejme aj dramaturgicky usmernila česká speváčka Radka Fišarová, ktorá sa venuje muzikálom a šansónom, džezu a tzv. vyššiemu populáru.

Košická hudobná jar, 2017,
Radka Fišarová, Leoš Svárovský, Kvarteto Jazz4, Štátna filharmónia Košice,
foto: Jaroslav Ľaš

Košická hudobná jar, 2017,
Radka Fišarová,
foto: Jaroslav Ľaš

Do Košíc prišla so skupinou Jazz 4 v obsadení gitara, kontrabas, klavír, bicie (M. Linka, P. Dvorský, O. Kabrna, R. Doležal), ale aj so sólistom v hre na akordeóne Bielorusom A. Yasinskim. Orchester pod taktovku Svárovského napĺňal všetky predstavy o farebnom, inštrumentálne súrodom telese v muzikantsky dravom, presnom a farebne efektnom súlade s hrou a partami muzikantov džezovej skupiny. Kultivovanosť, s akou predniesla speváčka šansóny Edith Piaf boli prijaté s uznaním, napriek tomu hudobnícke vstupy džezmenov a najmä akordeonistu s mimoriadnym zmyslom pre rytmiku, harmonické nápady a muzikantskú fantáziu získali ešte vyššie všeobecné nadšenie. Náladové hudobné kusy, inteligentný humor, virtuozita nástrojov, alebo intímna výpoveď sólistky s klavírnym sprievodom hlavne v hudbe z filmov a repertoári francúzskych šansonierov povýšili úroveň celého večera na požadovanú festivalovú kvalitu.

Košická hudobná jar, 2017,
Radka Fišarová, Kvarteto Jazz4, Štátna filharmónia Košice,
foto: Jaroslav Ľaš

Nasledujúci koncert (9. 5.) bol typovo na míle vzdialený, odohrával sa v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej ul.v Košiciach. Gotický zbarokizovaný chrám zo 14. storočia vytvoril inšpirujúce prostredie pre koncert zvláštneho zoskupenia nástrojov s názvom In cordis ensemble. Jadrom súboru bol Marek Štryncl, hráč na barokovom violončele, barokovej gitare a organe. (V Košiciach sa zapísal do povedomia hlavne naštudovaním Händlovej opery Alcina v Štátnom divadle Košice ale aj nedávnym hosťovaním (6. 4.) za dirigentským pultom Štátnej filharmónie Košice na Veľkonočnom koncerte, kde okrem Pergolesiho Stabat mater, Podprockého Suitou in D zaujal nezabudnuteľným stvárnením skladby O. Respighiho Chrámové okná.)

Košická hudobná jar, 2017,
In Cordis Ensemble,
foto: Jaroslav Ľaš

Na barokové husle hral virtuózne Miloš Valent zo súboru Solamente naturali, spievala Lucia Rozsnyó. Na barokovú harfu hrala Kateřina Ghannudi, na arcilutnu a barokovú gitaru Miloslav Študent. Prazvláštna bola aj dramaturgia koncertu, zoznámili nás s tvorbou 17. – 18. storočia, najmä s tvorbou talianskeho majstra  s  huslistom a skladateľom Nicola Matteisom, od r. 1670 pôsobiacom v Londýne. Na koncerte zazneli rôzne árie, barokové tance, striedavo na rôznych nástrojoch, v súhre, sóla, so spevom i bez, so sláčikom alebo drnkaním na barokovej gitare, s basso continuom i bez, s rôznym rytmom, až závratne brilantne znejúcim  tancom, spevom v skladbe pre husle, harfu alebo arcilutnu s jej basmi a nádhernou súhrou všetkých. Počuli sme aj skladby Domenica Zipoliho, Agostina Guerrieriho, Henryho Purcella s pôvabnou áriou v podaní štýlovo, hutne a muzikantsky krásne znejúcim sopránom Lucie Rozsnyóvej.

Košická hudobná jar, 2017,
In Cordis Ensemble,
foto: Jaroslav Ľaš

Koncert si našiel rovnako zaujatých poslucháčov a ako sa ukázalo, dramaturgia festivalu mala pri výbere účinkujúcich výbornú invenciu.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertov KHJ 2., 4. a 9. mája 2017

Košická hudobná jar pokračuje ďalšími koncertami až do 24. mája.
O programe 62. ročníka KHJ sme informovali TU…

www.sfk.sk

Bratislavský chlapčenský zbor
Košická hudobná jar 2017
2. mája 2017
Dom sv. Alžbety v Košiciach

Bratislavský chlapčenský zbor
Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák, dirigenti
Miriam Garajová, soprán
Dana Hajóssy, klavír, organ

program koncertu

anonym 14.stor.: Alta trinita beata

hymnus Veni creator spiritus
Giovanni Croce: Cantate Domino
Francois Couperin: Jubilemus, exultemus
Franz Xaver Tost: Memento Domine David
Georg Philipp Telemann: Laudate Jehovam omnes gentes
Šimon Brixi: Magnificat
Antonín Dvořák: Spívejte Hospodinu
Maurice Durufle: Ubi caritas
Wolfgang Amadeus Mozart: Skúška na koncert
Charles Gounod: Ave verum
Franz Schubert: Cantique de Jean Racin
John Carter: Praise to the Lord
Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu
John Rutter: For the beauty
spirituály Little David, Hus´h
Ľuboš Bernáth: Ave verum
Stanislav Šurin: Gloria (z Trnavskej omše)

———————————————————————-

Česká „Edith Piaf“
Košická hudobná jar 2017
Koncert sa konal v rámci Dní mesta Košice.
4. mája 2017
Dom umenia v Košiciach

Štátna filharmónia Košice
Leoš Svárovský, dirigent
Radka Fišarová, spev
Aliaksandr Yasinsky, akordeón
Kvarteto Jazz4
Ondřej Kabrna, klavír | Petr Dvorský, kontrabas | Miroslav Linka, gitara | Radek Doležal, bicie

program koncertu

V. Cosma: Hudba z filmu Zviera
Ch. Dumont, M. Vacaire: Non, je ne regrette rien
A. Cabral, M. Rivgauche: La foule
T. Kympl, R. Fišarová: Zaplaťte mi pianistu
J. M. Cano: Hijo de la luna
R. Fišarová, A. Kaclová: Divoká žena
A. Yasinski: Samota a sen
J. Žáček, V. Nýdl, J. Prevert: Obejmi mě
J. Brel: Ne me quitte pas
R. Lefévre: Douliou Douliou Saint Tropez
Ch. Dumont, M. Vacaire: Mon dieu
B. Charest, S. Chomet, R. Fišarová: Rendez-Vous
J. Renoir, G. Van Parys: La complainte de la butte
Pink Martini: Je ne veux pas travailler
V. Nýdl, J. Žáček, R. Fišarová: Stmíváníčko
N. Glanzberg, H. Contet:Padam, padam
A. Yasinski: V nitru
J. S. Bach, Ch. Gounod, Noa: Ave Maria
Ch. Aznavour: Emmenez moi
Ch. Aznavour, J. Fikejzová: Máma
B. Goldsboro, E. Marnay: Tous les enfants chantent avec moi

———————————————————————-

IN CORDIS – Spojené struny historické
Košická hudobná jar 2017
9. mája 2017
Seminárny kostol v Košiciach

In Cordis Ensemble
Lucie Rozsnyó, spev
Miloš Valent, barokové husle
Marek Štryncl, barokové violončelo a gitara, organ
Kateřina Ghannudi, baroková harfa
Miloslav Študent, arcilutna, baroková gitara

program koncertu

Nicola Matteis a hudba medzi Neapolom a Londýnom v druhej polovici 17. storočia.

Nicola Matteis: Preludio in ostinazione, Passaggio rotto, Andamento malinconico
Corrente da orecchie, Corrente da piedi, Sarabanda, Giga
Nicola Matteis: No, no, no more Aminta
Domenico Zipoli: Toccata
Agostino Guerrieri: La Lucina. Sonata a due. Arpa & Violino.
Nicola Matteis: Passaggio rotto, Andamento veloce
Nicola Matteis: Prethee Damon, swear you Love me
Nicola Matteis: Diverse bizzarie Sopra la Vecchia Sarabanda ò pur Ciaccona
Nicola Matteis: Sonáta pre gitaru
Henry Purcell: She loves and she confesses too – A song upon a Ground
Nicola Matteis: Aria amorosa
Giovanni Salvatore: Durezze e ligature
Gottfried Finger: Chaconne pro bas a basso continuo
Nicola Matteis: Preludio, Musica grave, Sarabanda, Aria burlesca, Capriccio, Giga – Al Genio Turchesco
Nicola Matteis: Iris, your lovely fatal eyes

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár