Jedinečný výkon košických filharmonikov

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Posledný februárový koncert Štátnej filharmónie Košice (28. 2. 2019) sa niesol v znamení zriedkavo zostaveného programu, ktorý pozostával z dvoch závažných symfonických skladieb, určených predovšetkým milovníkom symfonickej hudby, dielam majstrov orchestrálnej hudby.

Lesk a krása Symfónie h mol ,,Nedokončenej“ Franza Schuberta bola skvelým uvedením do sveta romantického inštrumentálneho zvuku a prípravou k dielu o viac ako polstoročie mladšiemu, k Symfónii č. 4 G dur Gustava Mahlera. Pamätným bolo prvé uvedenie Mahlerovho diela v košickej filharmónii pod taktovkou bývalého šéfdirigenta Ladislava Slováka r. 1980, tentoraz sa podujal naštudovať náročné dielo Zbyněk Müller, ktorý v Košiciach pôsobí ako šéfdirigent už 10. koncertnú sezónu. Za ten čas sa mu podarilo vymodelovať novú tvár telesa, jednotlivé nástrojové skupiny omladiť, zosúladiť, koncentrovane viesť cez každé úskalie partitúr. Najmä Schubertove drobné a rytmické hry sláčikov, farby tmavé i svetlé, gradácie a zvraty, melodické línie a kontrasty patrili k ľahko zapamätateľným témam. Dirigent dosiahol jednotný farebne stmelený tón a zvukovú tvár hudobnej výpovede, celkove prevládal dramatizmus plne romantického cítenia.

Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2019,
foto: David Hanko

Profesionalitu šéfdirigenta Zbyňka Müllera môžeme hodnotiť pri každom jeho vystúpení ako sústredenie na čoraz náročnejšie a doposiaľ málo hrávané diela. Spomedzi takmer desiatich symfónií Gustava Mahlera patrí práve 4. symfónia svojím rozsahom, obsadením a náročnosťou k tým, ktoré orchester dokázal dobre zvládnuť. Tým, že v poslednej 4. časti sa skladateľ rozhodol uplatniť sólový spev, pripomína celkovou stavbou Beethovenovu 9. symfóniu s Ódou na radosť. Obsah, podstata hudobných myšlienok a hudobný prúd sú v oboch dielach od seba vzdialené, hoci v oboch dielach skladateľ otvára svetu svoju myseľ, všetko, čo považuje za odkaz svetu a prežíva do hĺbky svojej duše.

Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2019,
foto: David Hanko

Od prvých tónov znie symfónia v radostnom duchu, začína zvončekmi (roľničkami) ako prvými tónmi šťastného detstva, mladosti, po nich v duchu hier, bezstarostného šťastia zaznievajú rytmické tóny fláut, klarinetov, neustále prítomných sláčikov. Mierne zaváhanie v súhre nástrojov počas druhej časti symfónie neubralo z dobrého pocitu melodickej krásy, hlbokého zamyslenia. Pomalá tretia časť upútala vývojom hudobného myslenia od láskyplného spomínania, cez veselé tóny k tragickým premenám a opätovným návratom, stíšením do „tenkých“ tónov pianissima. Kontrasty vrcholy a spády, náznaky grotesky udržiaval dirigent v napätí a súhre, akcentoch a melodických zvratoch.

Vynikal koncertný majster Maroš Potokár, hral na dvoch nástrojoch, z nich jednom preladenom o tón vyššie. Hudobný prúd neustále pulzujúc gradoval k vrcholným tónom, aby sa v záverečnom hudobnom skvoste sústredil na pieseň podľa textov zo zbierky ľudovej poézie „Chlapcov zázračný roh“. Skladateľ si z nej vybral báseň Der Himmel hängt voll Geigen (Nebo plné huslí), ktorá mu bola svojou náladou a atmosférou tanečnosti, predstavou šťastia a muzikantoch v nebeskom raji najbližšia. Tento sen o sv. Cecílii a živote v raji končí do absolútneho ticha.

Olga Špačková Jelínková, Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2019,
foto: David Hanko

Česká sopranistka Olga Špačková Jelínková v piesni vniesla soprán s miernou dynamikou, rovným tónom a sústredenou kantilénou do úsmevnej podoby a postupne (nemecky) priblížila obsah a dianie na „nebeskej“ hostine. Symfónia tak skončila opakovaním roľničiek po každej strofe až do posledného tónu kontrabasov. Poslucháči si mohli overiť významové súvislosti, lebo dostali k dispozícii slovenský preklad piesne z pera významnej slovenskej dramaturgičky Jely Krčméry-Vrteľovej. Mohli tak precítiť Mahlerov odkaz o svete dobra, pokoja a krásy.

Na úspechu uvedenia oboch symfonických skladieb má predovšetkým zásluhu dirigent Müller, ale žiadalo by sa nám pripomenúť aj mená všetkých tých členov orchestra, ktorí na vysokej umeleckej úrovni, zanietene a v plnom nasadení hrali svoje party, bol by to však dlhý menoslov členov orchestra Štátnej filharmónie Košice.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 28. 2. 2019

Schubert – Mahler
Koncert Štátnej filharmónie Košice
28. februára 2019

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
Olga Špačková Jelínková, soprán

program

F. Schubert: Symfónia č. 8 h mol „Nedokončená“ 
G. Mahler: Symfónia č. 4 G dur

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár