Jiří Partyka o LEDNICKO|VALTICKOM HUDOBNOM FESTIVALE

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
So zakladateľom a zároveň výkonným i umeleckým riaditeľom LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDOBNÉHO FESTIVALU na Južnej Morave, ktorého tretí ročník sa uskutoční od 29. septembra do 13. októbra, sme sa rozprávali o tom čo ho viedlo k založeniu festivalu, aktuálnom ročníku ako aj o jeho motivácii a víziách do budúcna. Festival sa v tomto roku dramaturgicky viaže k výročiu rozpadu Rakúsko-Uhorska a tento míľnik československých dejín pripomenú umelci pozvaní z Maďarska, Rakúska a Slovenska.

LEDNICKO|VALTICKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL (LVHF) sa na prelome septembra a októbra t. r. verejnosti predstaví už po tretíkrát. Čo bolo impulzom k založeniu festivalu práve v slávnom areáli zapísanom do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO?

Priznám sa, že LVHF som v tomto rozsahu rozhodne neplánoval. Po štúdiách na Hudobnej fakulte AMU som zostal na niekoľko rokov v Prahe, kde som pôsobil ako zástupca koncertného majstra v Symfonickom orchestri Českého rozhlasu. V mojom rodisku vo Valticiach som dlhé roky túžil usporiadať zaujímavý koncert, hlavne čo sa týka výberu interpretov, a toto sa mi v roku 2016 podarilo. Kvôli Valtickému vinobraniu som musel plánovaný sobotný koncert s huslistom Václavom Hudečkom presunúť na nedeľu. Medzeru v kalendári prirodzene vyplnil iný sobotný koncert v novo zrekonštruovanej jazdiarni susediaceho Lednického zámku. Dva koncerty počas jedného víkendu v Lednicko-valtickom areáli tak nečakane položili základy nového projektu, ktorý si od začiatku kládol za cieľ nekomerčne poňatú dramaturgiu, ktorá, v čo verím, zároveň rešpektuje jedinečnosť areálu. Už na druhom ročníku festival preukázal svoj kultúrny význam v regióne a počínajúc týmto rokom sa navyše rozrastá o jeden projekt v česko-rakúskej koprodukcii. Hraničné trojmedzie oblasti taktiež nabáda k prizvaniu slovenských partnerov. Na viacstrannej spolupráci by som do budúcnosti rád vystaval časť festivalového programu.

umelecký riaditeľ LVHF Jiří Partyka,
foto: LVHF

Založiť festival a následne ho udržať nie je jednoduchá záležitosť a určite ste sa aj vy stretli s počiatočnými starosťami. Čo bolo treba v začiatkoch LVHF prekonať?

Prvotné administratívne úskalia vyústili do vzniku spolku LVHF, z. s., ktorého som predsedom. Juhomoravský región je atraktívny svojim folklórnym odkazom, klasická hudba tu dnes hľadá svoje zastúpenie oveľa ťažšie. Nalákať verejnosť na koncerty s celkom odlišnou tématikou a presvedčiť potencionálnych partnerov bola pre mňa veľká výzva. Valtice-Feldberg boli totiž v dobe obývania zámku Lichtenštajnovcami hudobným centrom regiónu a do mesta tak prichádzali vynikajúci hudobníci a súbory z Viedne. Bolo by krásne po dlhej prestávke opäť nadviazať na túto tradíciu. O finančnej stránke novovznikajúceho projektu sa snáď ani nemusím zmieňovať a napriek tomu som rád, že festivalová myšlienka oslovila partnerov z radov regionálnych firiem. V roku 2019 plánujeme súčasným aj budúcim partnerom poďakovať formou veľkolepého koncertu vo Viedni, ktorý by mal byť v spolupráci s Veľvyslanectvom Lichtenštajnského kniežatstva vo Viedni mimoriadnou akciou festivalovej prehliadky budúceho ročníka.

LEDNICKO|VALTICKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 2017,
Jan Mráček, Barocco sempre giovane,
foto: LVHF

Čo vás povzbudzuje pokračovať v myšlienke takéhoto veľkého projektu?

Školstvo minulého režimu účelovo zabúdalo na dôležitosť šľachtických rodov nielen na území Južnej Moravy. Niekoľko generácií rodu Lichtenštajnovcov vytvorilo ucelené dielo svetového významu, z ktorého dodnes čerpáme. Pokiaľ zmienka o Lichtenštajnovcoch v minulosti prebehla, tak v súvislosti s bitkou na Bielej hore, čo pre rod zámerne vyznievalo negatívne. Súbežne s produkciou III. ročníka festivalu pracujem na dramaturgii koncertov ďalšieho ročníka a náš dlh voči Lichtenštajnovcom tak v dramaturgii nepriamo reflektujem.

Programový rámec festivalu v roku 2019 sa bude týkať kapelníkov a hudobníkov pôsobiacich vo Valticiach od renesancie po klasicizmus. Napríklad v partitúre Vivaldiho opery Farnace z Pavia z roku 1731 je zmienka o tom, že Antonio Vivaldi bol skladateľom v službách Josepha Johanna Adama z Lichtenštajna. Vivaldi časť svojho diela dokonca napísal na český papier, niekoľko víkendových pobytov strávil vo Valticiach. O detailoch sa samozrejme mnohé nevie, ale hudobné dianie na dvore Lichtenštajnovcov ma ako huslistu osobne zaujíma a prináša chuť do ďalšej práce v oblasti hudobného oživovania lichtenštajnských objektov regiónu. Je to jedna z vecí, ktorá i historicky môže aspoň takto symbolicky prispieť k harmónii obyvateľov Južnej Moravy s Lichtenštajnským kniežatstvom, ktoré mimochodom oslavuje v budúcom roku 300 rokov od svojho založenia.

LEDNICKO|VALTICKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 2017,
Patricia Janečková,
foto: LVHF

Prečo ste sa ako úspešný hudobník pustili do organizácie festivalu – istotne to zaberá veľa času a energie na úkor hrania. Čo je motívom, ktorý vás poháňa?

Sú to drobné okolnosti, ktoré sa počas roka stali a stále sa dejú. Úplne prirodzene oslovujem interpretov, ktorých pokladám za špičky vo svojom odbore. Napríklad som sa dohodol na spolupráci s barytonistom Svatoplukom Semom, ktorý vystúpi vo svojom rodisku vo Veľkých Bieloviciach. Krátko na to Sem získal Cenu Thálie za rok 2017, čo ma v mojej voľbe len utvrdilo. Podobná situácia prišla s ocenením sólistu záverečného gala koncertu tohtoročného ročníka Petra Nekoranca. Zmluvu s ním som podpísal ešte pred tým, ako získal cenu Classic Prague Awards za Talent roku 2017. Nielen na nich, ale aj na ďalšie vystúpenie ostatných umelcov sa veľmi teším. Spokojnosť poslucháčov je pre nás hnacím motorom, motiváciou i satisfakciou. Festival tvorím srdcom a úprimne dúfam, že je to vo výslednom tvare aspoň v náznaku cítiť. Úplne na mieste je aj náš slogan o tom, že LVHF je spojenie kúzla miestnej architektúry s krásou vážnej hudby.

LEDNICKO|VALTICKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 2016
Jiří Partyka, Václav Hudeček,
foto: LVHF

Čím je pre vás aktuálny tretí ročník iný? Považujete ho napríklad aj ako zlomový?

Návštevu jedného z koncertov aktuálneho ročníka prisľúbil pán Karel Mornstein-Žerotín so svojou dcérou, jeho matka Marie Helena Žerotínová pochádzala z významného šľachtického rodu Žerotínovcov. K predstaviteľom rodu patrili takí velikáni ako napríklad Karel starší zo Žerotína alebo Ladislav Velen zo Žerotína, bývalý majiteľ břeclavského panstva, ktorý je údajne pochovaný v kostole vo Veľkých Bieloviciach. Aj tento objekt sme zahrnuli do tohtoročnej festivalovej prehliadky. Presah do rakúskej oblasti, konkrétne do lichtenštajnského zámku vo Wilfersdorfe považujem za zlomový. Či bude festival v tomto roku zásadný, ukáže návštevnosť a koniec-koncov vyúčtovanie.

Ako vidíte smerovanie festivalu a aký máte výhľad do budúcnosti?

Veľmi si prajem, aby som v blízkej budúcnosti mohol adekvátne oceniť kolektív, ktorý na festivale celoročne pracuje. Tiež verím, že sa k festivalovým partnerom pripojí Generálny sponzor a Ministerstvo kultúry ČR. Zaujímavá dramaturgia umiestená do adekvátnych priestorov, výber interpretov, celková prezentácia festivalu verejnosti a v neposlednom rade návštevnosť koncertov sú kľúčové body v ďalšom smerovaní festivalu, ktorému venujem všetok osobný čas, čo samozrejme najviac pociťuje moja rodina.

Ďakujem za rozhovor.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Jiří Partyka sa narodil vo Valticiach v okrese Břeclav. Absolvoval obor husle na konzervatóriu v Brne (prof. J. Besperát) a následne na AMU v Prahe v triede prof. Jindřicha Pazderu. V roku 1998 ako sólista vystupoval na turné Brnenského komorného orchestra po USA. Ako koncertný majster pôsobil v Talichovom komornom orchestri a ako hosťujúci koncertný majster tiež v Salzburskej komornej filharmónii. Aktuálne pôsobí na tom istom poste v orchestri St. Gellert Academy v maďarskom Szegede. Je členom Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Prahe ako 1. zástupca koncertného majstra. S týmito súbormi vystupoval okrem iného vo Francúzsku, Španielsku a Japonsku. V roku 2014 vystúpil spoločne v oktete so svetoznámym Pavel Haas Quartet na festivale v Glasgowe.

 

Viac o informácií o programe festivalu je k dispozícii na www.lvhf.cz. Vstupenky je možné kúpiť na www.lvhf.cz alebo v sieti GoOut, či Ticketportal.

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár