Jozef Chabroň o dekáde práce so 70-ročným Slovenským filharmonickým zborom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Slovenský filharmonický zbor (SFZ) si v tomto roku pripomína 70. výročie od svojho vzniku. So zbormajstrom SFZ, Mgr. art. Jozefom Chabroňom, ArtD., sa o dekáde práce s týmto jubilujúcim vokálnym telesom rozprávala hudobná kritička a publicistka Terézia Ursínyová. Okrem rozhovoru pripravila aj bilanciu ostatných rokov SFZ v zahraničí ako aj prehľad koncertov v jubilejnej sezóne 2015/2016.

Študovali ste na VŠMU u prof. Blanky Juhaňákovej – a po skončení VŠMU ste sa stali jej asistentom v SFZ. Niekedy bývajú žiaci obrazom svojho pedagóga. Je to tak aj vo vašom prípade?

Prof. Blanka Juhaňáková je špičkovou pedagogičkou a zbormajsterkou. Mal som šťastie, že som mohol u nej študovať. Bola významnou osobou, ktorá ma v mojom umeleckom raste výrazne ovplyvnila, aj keď žiak nemusí byť verným obrazom pedagóga.

V ktorých rokoch ste absolvovali Konzervatórium v Žiline a vysokoškolské štúdiá na VŠMU v Bratislave?

Na Konzervatóriu v Žiline som študoval v r. 1997 – 2002 u doc. Štefana Sedlického, na VŠMU v Bratislave v r. 2002 – 2007 u prof. Blanky Juhaňákovej, pritom som súbežne (v r. 2005 – 2007) študoval aj orchestrálne dirigovanie u prof. Ondreja Lenárda.

Jozef Chabroň, foto: Ján Lukáš

Jozef Chabroň,
foto: Ján Lukáš

V čom vás prof. Blanka Juhaňáková ovplyvnila ako zrelá zbormajsterka?

Odovzdala mi množstvo odborných skúseností a hlavne poznanie: ísť v hudbe do hĺbky. Okrem iného ma naučila zvlášť využívať ľavú ruku, tvoriť ňou všetky frázy, určovať dynamiku a modelovať hudobnú skladbu po výrazovej stránke. To ma fascinovalo. Pravá ruka je ako motor, ktorý dáva teleso do pohybu – ľavá ruka formuje hudobnú frázu.

Čo je najdôležitejšie v práci s kolektívom?

Zachovať si svoju tvár, byť ľudský, vypočuť si každú stranu, zaujať správne stanovisko a urobiť správne rozhodnutie.

Študujete skladbu v spolupráci s vedúcimi hlasových skupín?

Na študovanie skladieb som sám, ale samozrejme komunikujem aj s vedúcimi hlasových skupín.

Neuvažovali ste o tom, že by ste mali asistenta?

Zatiaľ sme na túto tému s vedením SF nehovorili.

Nakoľko si vyberáte repertoár? Je to len na vás, alebo po porade s vedením a dramaturgiou?

Dramaturgiu tvorí v Slovenskej filharmónii PhDr. Ivan Marton. Mám možnosť spolu s umeleckou radou SFZ sa k nej vyjadriť, prípadne ju doplniť, zmeniť. Samostatné koncerty SFZ sú tiež kombináciou mojich a jeho návrhov.

Jozef Chabroň, Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

Jozef Chabroň, Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

Nakoľko ste sa snažili generačne inovovať SFZ?

To sa deje priebežne na základe konkurzov, ktoré sú veľmi náročné. Pre mňa je prvoradá kvalita, vďaka ktorej sa môže SFZ stále zlepšovať. V poslednom období úspešne absolvovali konkurz najmä špičkoví mladí speváci. I ja som súčasťou tohto procesu generačnej výmeny v SFZ.

Čo pre vás znamenala šanca, pracovať s takým známym telesom?

V SFZ som od roku 2006. Do roku 2013 som bol asistentom prof. Blanky Juhaňákovej a od sezóny 2013/2014 som sa stal zbormajstrom. Práca so SFZ ma absolútne pohltila. Mám šťastie, že moje povolanie je i mojím koníčkom. SFZ je totiž jediný profesionálny zbor svojho druhu na Slovensku a je to teleso mimoriadnych kvalít, ktoré ma za sebou množstvo medzinárodných a domácich úspechov. V minulosti SFZ spolupracoval s takými dirigentmi ako C. Abbado, L. Maazel, V. Gergijev, R. Chailly, A. Lombard, J. Conlon, P. Boulez, P. Steinberg, S. Ozawa a mnohí ďalší. SFZ pritom priniesol mimoriadnu kvalitu na svetové pódiá, akými sú Berlínska filharmónia, Royal Albert Hall, Theater an der Wien, Musikverein, Konzerthaus Wien, Suntory Hall či Bunka Kaikan v Tokiu, Théâtre du Châtelet, Opera Zürich, Salzburger Festspiele, Richard Wagner festival Wels a i. Som mimoriadne hrdý, že sa SFZ môže pochváliť 28-ročnou spoluprácou s Wiener Staatsoper, počas ktorej absolvoval 130 predstavení. V súčastnosti SFZ spolupracuje s dirigentmi ako F. Welzer-Möst, S. Byčkov, J. Conlon, R. Weikert, CH. von Dohnányi, G. Pehlivanian, B. de Billy, E. Villaume… Veľmi si vážim, že môžem pracovať so zborom, ktorý má za sebou 70-ročnú tradíciu a môžem byť súčasťou jeho ďalších úspechov.

Modest Petrovič Musorgskij: Chovančina, Viedenská štátna opera, 2015, Ferruccio Furlanetto (Fürst Iwan Chowanski), foto: Michael Pöhn

Modest Petrovič Musorgskij: Chovančina, Viedenská štátna opera, 2015,
Ferruccio Furlanetto (Fürst Iwan Chowanski),
foto: Michael Pöhn

Existuje v rámci SFZ ešte nejaké menšie, komorné teleso?

Momentálne iba Octet Singers. Dňa 19. apríla 2016 bude Octet Singers vystupovať v Malej sále SF s dielami M. Schneidra – Trnavského, Jána Rosického, Jána Levoslava Bellu, Jacobusa Gallusa Handla, Ernesta Schumera a Franza Biebla.

Aká je koncepcia slávnostného a cappella koncertu k 70. výročiu vzniku SFZ?

Koncert k 70. výročiu Slovenského filharmonického zboru bude rozdelený na dve časti: v prvej zaznejú duchovné diela Góreckého (Totus tuus), Messiaena (O sacrum convivium), Hrušovského (Cantate Domino), Janáčka (Otče náš), po prestávke sú na programe svetské zborové skladby slovenských skladateľov: Suchoňa (O horách), Cóna (Amor vincit omnia), Gräffingera (Slovenské balady pre ženský zbor, harfu a bicie nástroje – premiéra), Fereczyho (Verbunk) a Mikulu (Joj, mamo). Cez prestávku bude vo foyeri otvorenie výstavy, ktorú pripravuje bývalý dlhoročný dramaturg SF – Anton Viskup. Na paneloch bude pohľad do histórie zboru, všetci zbormajstri SFZ – aj s informáciou o ich najvýznamnejších koncertoch doma a v zahraničí. A samozrejme, budú zdokumentovaní aj dirigenti, s ktorými SFZ spolupracoval. (pozn. red.: viac o koncerte si prečítate TU…)

70. výročie vzniku Slovenského filharmonického zboru

Nahráva Slovenský filharmonický zbor aj niečo nové na CD?

Naposledy sme nahrali Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej s tenoristom Petrom Bergerom, Zeljenkov Osvienčim a Dvořákovu Svatú Ludmilu – všetky pod taktovkou Leoša Svárovského. Pripravujeme nahrávku, ktorá bude pozostávať z diel slovenskej zborovej tvorby. Dnes je trendom zaznamenávať operné produkcie a koncerty prostredníctvom kín a internetu (známe prenosy z MET, streamované predstavenia Wiener Staatsoper, digitálna koncertná sieň Berlínskych filharmonikov), preto tento vysoko progresívny formát priniesla pre poslucháčov aj Slovenská filharmónia, vďaka čomu sú takmer všetky koncerty SFZ dostupné aj na internetovej stránke – http://stream.filharmonia.sk/. Spokojní návštevníci si svoje obľúbené diela, akými sú napríklad Verdiho Requiem, Orffova Carmina Burana, Mozartovo Requiem, Dvořákova Stabat mater a i. nájdu doslova pár hodín po odznení koncertu – na webe.

Ako je to s ďalšou, asi už treťou generáciou spevákov SFZ?

SFZ má 77 členov a všetci speváci majú veľkú zásluhu na tom, že sa zbor radí medzi popredné európske telesá. Oproti minulosti sú dnes členmi zboru všetko profesionálni speváci. V niektorých prípadoch rodičov vystriedali ich deti. Dirigenti, ktorí so SFZ spolupracovali, si vysoko cenili jeho kvalitu, špecifický zvuk a posúvali zbor ďalej. Rovnako tak všetci zbormajstri v jeho sedemdesiatročnej histórii. Nemôžem nespomenúť aj sólistov, ktorí so SFZ spolupracovali: F. Furlanetto, J. Cura, P. Domingo, J. Careras, M. Freni, A. Netrebko, N. Ghiavrov, O. Borodina, P. Burchuladze, B. Fritolli, E. Gruberová, P. Mikuláš, P. Dvorský, S. Kopčák, D. Jenis, S. Houda-Šaturová – a mnohí ďalší. Všetci ocenili kvalitu a pripravenosť SFZ.

Aká bola vaša spolupráca so šéfdirigentom Slovenskej filharmónie p. Emanuellom Villaumeom?

Už pri prvom stretnutí v r. 2008 – keď v SF ešte len hosťoval – sme si ,,sadli“. To, čo priniesol bola ,,človečina“. Do zložitých partitúr vniesol svojím temperamentom jas, farbu – vždy niečo nové. Už po pár taktoch skladieb v jeho predvedení strhol poslucháča svojím ponímaním hudby. Bola radosť s ním spolupracovať a zažili sme s ním veľa vynikajúcich koncertov. V máji nás čaká posledný koncert s týmto skvelým umelcom – G. Mahler – Symfónia č. 2 Auferstehung.

Koncert k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, 2015, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

Koncert k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, 2015,
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

Čo je vašou ambíciou, aký autogram by ste chceli zanechať v histórii nášho prvoradého filharmonického zboru?

Slovenský filharmonický zbor má neopakovateľnú farbu. Väčšina domácich i zahraničných dirigentov hovorí, že sa im páči práve tá mäkkosť, vľúdnosť, kultivovanosť a emocionálnosť prejavu SFZ. Mojou prioritou je kvalita, ľudskosť a nekončiaca práca pri zdokonaľovaní SFZ. Je dôležité stále pracovať na kompaktnosti jednotlivých hlasových skupín a výslednom zvuku. Verím, že postupne sa nám podarí dať všetky veci do súladu s nepopierateľnou kvalitou a umeleckou históriou takého vynikajúceho telesa, akým sedemdesiatročný Slovenský filharmonický zbor je.

Ďakujem za rozhovor

BILANCIA OSTATNÝCH ROKOV SFZ V ZAHRANIČÍ

– už bez otázok na Jozefa Chabroňa:

K významným umeleckým činom SFZ patrí v uplynulej desaťročnici najmä kompletné naštudovanie jedného z najnáročnejších hudobných diel: Schönbergovej opery Mojžiš a Áron pre Opernhaus v Zürichu. Premiéra bola 15. mája 2011 pod taktovkou dirigentskej legendy – Christopha von Dohnányiho. Návraty do Wiener Staatsoper tvoria jednu veľkú kapitolu – pamätajú dokonca na dirigentskú osobnosť Claudia Abbada. Aj s ním spoluúčinkoval SFZ pred rokmi v Musorgského Borisovi Godunovovi na scéne viedenskej Štátnej opery! Od čias Blanky Juhaňákovej po dnešného zbormajstra Jozefa Chabroňa sa Boris Godunov a Chovančina v novom naštudovaní opäť vrátili na scénu Staatsoper. V sezóne 2014/2015 spolupracoval SFZ v produkcii Wagnerovho Tannhäusera (október 2014) a Musorgského Chovančiny (november 2014). Vo februári 2015 sa predstavil náš zbor v samostatnom á cappella koncerte v Redute a jeho Koncertnej sieni. V máji 2015 zbor opäť spolupracoval so zahraničím – tentokrát na Festivale R. Wagnera v hornorakúskom Welsi, kde účinkoval v Tannhäuserovi. V septembri 2015 bola opätovná spolupráca na Chovančine. V októbri 2015 spieval SFZ Rachmaninovove Nešpory v Hamburgu – so skvelým ohlasom publika. V septembri 2015 nasledovala opäť spolupráca s viedenskou Štátnou operou v produkcii Chovančiny a v októbri 2015 uviedol SFZ v Hamburgu Rachmaninovove Nešpory. Na záver sezóny 2015/2016 čaká SFZ vo viedenskej Štátnej opere opätovná spolupráca v opakovanej produkcii Musorgského Borisa Godunova. Ďalej účinkovanie na festivale v Grafeneggu, kde zbor uvedie dielo Carmina Austriaca v spolupráci s presláveným chlapčenským zborom Wiener Sängerknaben, ako aj reprezentatívny koncert v Bruseli pri príležitosti predsedníctva SR v EU.

Jozef Chabroň, Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

Jozef Chabroň, Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

JUBILEJNÁ SEZÓNA SFZ 2015/2016

– Na úvod zaznela 29. a 30. 10. v podaní SF a SFZ Mahlerova Pieseň žalujúca; 5. a 6 11.2015 bol na programe Styx – dielo pre sólovú violu, miešaný zbor a sláčikový orchester od Giju Kančeliho; dramaturgicky „vyľahčenú“ atmosféru máva silvestrovský (v repríze aj novoročný) koncert; tentokrát bol 31.12.2015 a 1.1.2016 s dirigentom Rastislavom Štúrom.

– V Novom roku (14. a 15. 1. 2016) bola v Redute premiéra nového slovenského diela: Missa posoniensis od čerstvého sedemdesiatnika – slovenského skladateľa Vladimíra Bokesa. Dielo pripomenulo pamätníkom i tým, čo vtedy ešte neboli, 25. marec 1988, jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko – Slovensku pred novembrom 1989. Príznak blížiaceho sa konca režimu, zakončený surovým zásahom vtedajšej polície a ŠTB, zavýjaním sirén a zatýkaním. Skladateľ Vladimír Bokes atmosféru „sviečkovej manifestácie“ pretavil do svojej náročnej partitúry formou omše. Pre dirigenta Leoša Svárovského, Slovenskú filharmóniu a Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Jozefom Chabroňom to bola veľká skúška profesionality – počas skúšok a následných dvoch koncertov. (pozn. red.: recenziu koncertu si prečítate TU…)

– SFZ je rovnako doma v Haydnovi, Mozartovi Musorgskom, Verdim i Janáčkovi a ďalších skladateľoch a ich odkaze. Veď už 22. januára t. r. zaznela na koncerte SF a SFZ prekrásna, novoromantická Szymanowského Stabat mater.

– Slávnostný a cappella koncert k 70. výročiu SFZ (19. 2. 2016) v Koncertnej sieni SF (program je citovaný v interview s J. Chabroňom) pripomenie a oslávi sviežeho sedemdesiatnika – Slovenský filharmonický zbor, pýchu nášho vokálneho umenia.

– Mladý zbormajster Jozef Chabroň počas desiatich rokov v SFZ presvedčil o svojej profesionalite – už ako samostatne pracujúci asistent svojej bývalej profesorky na VŠMU a dlhoročnej hlavnej zbormajsterky Blanky Juhaňákovej, no najmä ako zrelá osobnosť, s nezlomnosťou charakteru, húževnatosťou, ambíciami a vysokými cieľmi.

– Mužská časť SFZ uvedie 10. a 11. 3. 2016 Stravinského náročné, pritom vzrušujúce oratórium Oidipus Rex – s recitátorom, hereckou hviezdou Jurajom Kukurom a dvomi vynikajúcimi sólistami: českým tenoristom J. Vacíkom, ktorý v súčasnosti herecky aj vokálne exceluje ako Herodes v Straussovej opere Salome na javisku Opery SND. V Stravinského oratóriu bude kráľom Oidipom… Jokastu bude spievať mezzosopranistka Júlia Gertseva. Dirigentom tohto koncertu je – po BHS 2015 – znovu očakávaný Juraj Valčuha;

– 17. a 18. 3. 2016 zaznie náročné dielo slovenského skladateľa Vladimíra Godára – Orbis sensualium pictus, opäť s účasťou Slovenskej filharmónie, SFZ i Bratislavského chlapčenského zboru;

– 23. a 24. marca 2016 bude predvedenie u nás neznámeho, partom krásneho oratória Eliáš od F. Mendelssohna-Bartholdyho predvedení SF, SFZ a sólistov – s dirigentom P. Altrichterom;

– 7. a 8. apríla zaznie v Koncertnej sini SF zatiaľ neznáma Čajkovského Kantáta Moskva – pre orchester, zbor a sólistov (s dirigentom Ľ. Svárovským);

– Ženská časť SFZ bude v máji spoluúčinkovať so SF na scénickej hudbe F. Mendelssohna-Bartholdyho k Shakespearovej komédii Sen noci svätojánskej;

– Mimoriadne očakávaný je koncert 19. a 20. mája s Mahlerovou symfóniou č. 2 „Auferstehung“ – v naštudovaní šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Emmanuella Villaumea, so sólistkami Opery SND A. Kohútkovou a T. Kružliakovou;

– V závere sezóny – 2. a 3. 6. 2016 – zaznie Beethovenova Symfónia č. 9 s Ódou na radosť, v podaní SF, SFZ, so sólistami Opery SND a – opäť s naším svetoznámym – dirigentom Jurajom Valčuhom;

– V cykle Hudba v chrámoch sa pripojí – počas Noci s hudbou – aj SFZ (19. 6. 2016), ktorý v bratislavskej Katedrále sv. Martina uvedie Schubertovu Omšu G dur v spolupráci so Slovenským komorným orchestrom.

Rozhovor s Jozefom Chabroňom a bilanciu SFZ pripravila: Terézia Ursínyová

fotogaléria

video

Antonín Dvořák: Requiem, Slovenský filharmonický zbor na Autumn Festival of Sacred Music 2013

 

G. Verdi: Trubadúr, Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, dir. Oliver Dohnányi

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár