Julia Fischer – huslistka špičkovej ligy s (východo)slovenskými koreňmi v Drážďanoch

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Jedna z najžiadanejších huslistiek súčasnosti, v Mníchove žijúca Julia Fischer, bola opäť v Drážďanoch. Pritom jej tunajšie publikum naposledy tlieskalo iba pred rokom, kedy sa podieľala na slávnostnom otvorení dlho očakávanej novej koncertnej siene Drážďanskej filharmónie interpretáciou Husľového koncertu F. Mendelssohna Bartholdyho (o koncerte sme písali TU…). V tomto roku sa 12. a 13. mája predstavila na vypredaných filharmonických koncertoch s dirigentom Michaelom Sanderlingom, tento raz s Čajkovského Husľovým koncertom.

Rok prevádzky v novej koncertnej sieni potvrdil, že bola pre mesto, ale hlavne pre hudobnú kultúru v ňom, obrovským ziskom. Spolu s koncertnou sieňou pod jednou strechou sídliaca mestská knižnica a legendárne kabaretné divadlo Herkuleskeule v zrenovovanom paláci kultúry priniesli do budovy nový život: okrem špičkových koncertov podnietili zaujímavé nové formy podujatí, ku ktorým patria „Hudba a literatúra“ alebo „After Concert Lounge“. Na posledne menovanom podujatí je možné v kabaretnom divadle po koncerte predĺžiť si hudobný zážitok pri pohári vína, stretnúť sa s interpretmi, porozprávať sa, nechať neskorý večer plynúť ďalej alebo ho aj spontánne ukončiť.

Samotné koncerty panej domu, Drážďanskej filharmónie, bilancuje jej šéfdirigent Michael Sanderling ako magnet hudobného diania Drážďan. Takýmto magnetom sa stal i koncert s Juliou Fischer, so sólistkou, ktorá má u filharmónie a u jej šéfdirigenta už dlhé roky takmer domovské právo. So Sanderlingom koncertuje už od roku 1997, kedy 14-ročnú sólistku Juliu vyznamenanú na Festspiele Mecklenburg-Vorpommern doprevádzal Michael Sanderling ako sólový čelista s Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Dnes, z pozície dirigenta, si huslistku Juliu Fischer váži ako človeka mimoriadne hudobne zorientovaného. V jednom z posledných interview sa Sanderling o nej vyslovil nasledovne: ,,Stretávam ju ako skvele disponovanú a okrem toho vynikajúco informovanú aj o tých partoch, na ktorých sa interpretačne nepodieľa. Cit a intelekt sú u nej tak vyvážené, ako som to doposiaľ zažil iba zriedka.“

Julia Fischer, foto: Julia Wesely

Akosi hreje, keď top huslistka Julia Fischer, ktorá má korene v Košiciach, obdrží takéto hodnotenie. Pred vyše pol storočím patril obdiv v podobnom zmysle Juliinej matke, mimoriadne šikovnej klaviristke, poslucháčke košického konzervatória, Viere Krenkovej.

Pohľad na miesta ako i náplň koncertov Julie Fischer za uplynulý rok vzbudzujú dojem, akoby jeden kalendárny rok nestačil na všetky činnosti umelkyne: vystupuje sólovo s orchestrami Európy a zámoria, ponúka recitály, známa je ako hráčka komornej hudby, pôsobí ako profesorka hry na husle, vedie vlastné majstrovské interpretačné kurzy… To všetko súvisí s jej husľovou kariérou. Julia Fischer je však v rovnakej miere ako huslistka aj klaviristkou a frapuje i ako sólistka klavírnych koncertov. A vôbec nie je mimoriadne, ak ju stretneme za klavírom aj v nádherných komorných dielach, ako napríklad v Dvořákovom Klavírnom kvintete A dur. Facit: pri muzicírovaní Julie Fischer sa vždy dostaví pôžitok, ktorý tak rýchlo nevyprchá, z jej koncertov profitujú poslucháči i usporiadatelia, koncertné siene sú vždy plné. Aj interpretácia sólového partu Čajkovského Koncertu pre husle a orchester D dur op. 34 dňa 13. mája 2018 v Drážďanoch opäť potvrdila jej majstrovstvo.

Dnes je nepredstaviteľné, že Čajkovskij mal spočiatku so svojím Husľovým koncertom podobný neúspech ako so slávnym 1. klavírnym koncertom b mol op. 23. Aj tento, jeho jediný husľový koncert, bol interpretmi i hudobnou kritikou zavrhnutý, resp. označený za ťažko hrateľný. Až v roku 1881, dva roky po jeho dokončení, vo vinárskom mestečku Clarens na brehu Ženevského jazera došlo po rôznych pokusoch k jeho ozajstnej premiére. Až po interpretácii huslistu Adolpha Brodského, dirigenta Hansa Richtera a Viedenskej filharmónie sa dostal do sveta. Jeho popularita je dnes podobná závratne úspešnému a technicky náročnému, už spomenutému Čajkovského Klavírnemu koncertu b mol.

Sólistka Julia Fischer mala tak v rukách dielo, o ktorého kvalite nepotrebovala presviedčať, ale využila ho na presadenie a demonštráciu svojho vlastného majstrovstva, čo sa jej podarilo bezo zbytku. Interpretácia bola trasparentná a presvedčivá, ako keby bol tento Čajkovskij jej jedinou srdcovou záležitosťou. Po otváracích taktoch husľového partu sólistka doslova vhupla do harmonizujúceho hudobného diania, z Fischerovej Čajkovského plynula absolútna pohoda a pokoj, vysoká technická náročnosť sólového partu ustúpila do pozadia. Sólistka stála muzikálne i technicky suverénne nad notovým zápisom. Éterické výšky jej huslí sú krištáľovo čisté, hlboké tóny sýte a zaoblené ako kvapky vody. Z prvej i tretej časti koncertu (Allegro moderato a Finale. Allegro vivacissimo) sršali miestami oheň a vášeň, technicky boli perfektné, výrazovo presvedčivé a efektné. V strednej časti (Canzonetta. Andante) sa sólistka priam ponorila do typickej ruskej zádumčivosti, nádherne plynúcej elégie bez toho, aby sa rozplynula v tklivosti ruskej duše. Reprezentatívny husľový part celého diela bol jej exkluzívnou vizitkou. S Drážďanskou filharmóniou a Michaelom Sanderlingom zaznel Čajkovskij zrelý na záznam. Bol by veľmi zaujímavým porovnaním s Fischerovej nahrávkou tohto koncertu pod taktovkou predčasne zosnulého Yakova Kreizberga, brata dirigenta Semiona Byčkova, ktorá vznikla pred viac ako desiatimi rokmi. Že po Čajkovskom nasledoval na koncerte v podaní Julie Fischer suverénny Paganini (Capriccio h mol) ako prídavok, bolo viac než samozrejmé.

Julia Fischer, Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia, 2018,
foto: Veronika Schindler

Nie často zaraďuje koncertná dramaturgia na jeden a ten istý koncert dve mimoriadne populárne diela. Ale recenzovaný koncert patril k cyklu troch koncertov, ktoré zazneli pod spoločným názvom Symfonické majstrovské diela s Drážďanskou filharmóniou v novej koncertnej sieni Paláca kultúry, takže zaradenie najpopulárnejšieho Beethovena malo po spomínanom Čajkovskom svoje opodstatnenie. Beethovenova Piata symfónia c mol op. 67 zvaná Osudová, ktorá koncertnou sieňou doslova preletela, má v istom zmysle s Čajkovského Husľovým koncertom paralelu. Tiež uzrela svetlo sveta vo Viedni a približne 70 rokov pred Čajkovského Husľovým koncertom tiež bojovala o svoje uznanie. Spočiatku nenašla porozumenie, jej hudobná reč bola pre poslucháčov cudzia, pretože bola nová. Dnes klope svojím pregnantným hlavným motívom na dvere každého dirigenta, každého orchestra, počujeme ju na koncertoch, ale aj pri iných najrôznorodejších príležitostiach. Pre dirigenta Michaela Sanderlinga bolo stvárnenie tohto diela podobnou výzvou, ako je pre sólistu interpretácia sólového partu koncertu. Diela typu Beethovenovej Osudovej ovládajú špičkové orchestre takmer spamäti, typ dirigenta ako je Sanderling stojí pred svojím orchestrom len kvôli tomu, aby mohol orchestrálny zvuk ako dirigent modelovať, autorsky zobraziť, aby Beethovena vytesal podľa vlastných predstáv bez akýchkoľvek obmedzení. Sanderlingov Beethoven mal ďaleko od interpretačného novátorstva. Bol to Beethoven, v ktorom sa premietli jeho osobné, ale i vtedajšie spoločenské problémy. Bol to pokorený, víťazný, v poslednej časti vznešený Beethoven, jeho zreteľná rétorika a muzikalita stáli nad reálnym plynutím času. A napriek tomu bol Sanderlingov Beethoven nový.

V novej koncertnej sieni, v jej optimálnych akustických danostiach, sa odzrkadlila pozoruhodná orchestrálna kultúra Drážďanskej filharmónie, ktorá práve hrá svoju 147. sezónu. Na koncerte sme sotva niekedy počuli tak jasne znejúce sólové dychy. Plynulý prechod od tretej ku finálnej časti, hlavne jeho dynamika, bol mimoriadne plastický, vzbudil zvedavosť, ako sa to všetko ďalej hudobne vyvinie. Beethoven, ale i Čajkovskij, oslovili nielen filharmonické publikum, ktorého väčšina patrí už desaťročia do okruhu abonentov. Sanderling si nepochybne podmanil i poslucháčov bez hlbších znalostí klasickej hudby, aj tých, ktorí boli prítomní na koncerte iba preto, aby konečne osobne zažili atmosféru novej koncertnej siene. Sanderling si ich možno svojou Osudovou „kúpil“ aj na iné príležitosti, aj na celý rad tých koncertov, na ktorých zaznieva hudba 20. storočia i diela našej bezprostrednej súčasnosti. A možno budú patriť aj k záujemcom, ktorí si ako prví kúpia chystané kompletné nahrávky symfónií Šostakoviča a Beethovena so Sanderlingom a Drážďanskou filharmóniou pripravované ako CD-Box pod značkou Sony Classical. Nahrávky piatich symfónií Beethovena a Šostakoviča signoval Sanderling už po recenzovanom koncerte. Záujem bol mimoriadny.

Pozdrav, ktorý nám do redakcie Opera Slovakia poslala po svojom drážďanskom koncerte Julia Fischer. Ďakujeme.

Dirigenta Michaela Sanderlinga bude možné v Labskej metropole ako šéfa Drážďanskej filharmónie zažiť ešte jednu koncertnú sezónu. V júni 2019 sa s Drážďanmi rozlúči na koncerte nazvanom Finále, ako sólistka je opäť avizovaná Julia Fischer. Po Mendelssohnovi Bartholdym a Čajkovskom zaznie v jej interpretácii Brahmsov Husľový koncert D dur. Profesorka Julia Fischer, top huslistka s (východo)slovenskými koreňmi, bude okrem toho aj umeleckou ozdobou koncertov Drážďanskej filharmónie a dirigenta Michaela Sanderlinga na ázijskom kontinente, ktoré sa po finálnom koncerte na domácej pôde uskutočnia vo viacerých japonských a kórejských kultúrnych metropolách.

V deň recenzovaného koncertu dopoludnia usporiadala Kurt Masur Akademie, Orchestrálna akadémia Drážďanskej filharmónie, pod vedením šéfdirigenta Sanderlinga navyše ešte jeden koncert. V Husľovom koncerte g mol Maxa Brucha sa predstavil talentovaný mladý huslista Louis Vandory, žiak Julie Fischer a štipendista Yehudi Menuhin – Live Music Now. Rovnako ako huslistka Fischer je aj dirigent Sanderling vášnivým pedagógom, investície do mladej generácie hudobníkov sú pre oboch záležitosťou srdca.

Autor: Agata Schindler

písané z koncertu 13. mája 2018

Koncert Júlie Fischer
Palác kultúry Drážďany, 12. a 13. máj 2018

Michael Sanderling, dirigent
Julia Fischer, husle
Drážďanská filharmónia / Dresdner Philharmonie

program koncertu

Piotr Iljič Čajkovskij: Koncert pre husle a orchester D dur, op. 34
(Allegro moderato, Canzonetta. Andante, Finale. Allegro vivacissimo)
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 5 c mol op. 67 Osudová
Allegro con brio, Andante con moto, Allegro, Allegro

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Agata Schindler

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár

Sledujte nás na Facebooku