K premiére novej inscenácie opery Werther v Košiciach

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Považujem za dôležité, aby k excelentnej inscenácii opery Julesa Masseneta Werther v Štátnom divadle Košice, ktorá dostala na Opera Slovakia ohlas iba z prvej premiéry (29. 10. 2021) z pera operného kritika Pavla Ungera (druhej premiéry sa nezúčastnil kvôli svojej prítomnosti na premiére La traviaty uvedenej v tom istom čase v SND), pribudla krátka informácia aj o umeleckej atmosfére z druhej premiéry, konanej 30. októbra 2021.

Operu Werther komponoval Jules Massenet (1842 – 1912) už ako skúsený skladateľ viacerých opier uvedených v rôznych divadlách (Kráľ Lahory, Hérodiade, Manon, Cid). Očarený Goetheho „listovým románom“ Utrpenie mladého Werthera, ktorý je sčasti aj vierohodným útržkom zo spisovateľovej mladosti a skúsenosti z prežitej nešťastnej lásky, keď pracoval na súde (1772), v nemeckom meste Wetzlar.

Werther je už naozaj veľkým, prekomponovaným typom opery, plynúcim v dynamickom a dramatickom časovom oblúku, výrazne sa odkláňajúcom od opier uzavretých čísel (árií). Je to už typ, nesúci určité prvky Wagnerovej opernej drámy (svedčia o tom aj príznačné motívy), i keď ešte, takpovediac, len nesmelo vyznačovanej novej cesty so zotrvávaním v neskororomantickej harmónii.

J. Massenet: Werther, Štátne divadlo Košice, 2021, Michal Lehotský (Werther), Myroslava Havryliuk (Charlotte), foto: Joseph Marčinský

V Košiciach zaznela táto opera po prvý raz. Dve Massenetove opery však košická opera uviedla už aj v minulom storočí. Manon r. 1971 v hlavných úlohách s Alžbetou Mrázovou a Júliusom Regecom a v hudobnom naštudovaní Štefana Gajdoša, a o desať rokov neskôr (1981) sa na javisku opery ŠD stretávame s operou Don Quijote. Dirigoval Boris Velat, hlavnú úlohu alternovali Juraj Šomorjai a Ľudovít Kovács. Pod réžiu sa podpísal Branislav Kriška.

Podobne ako na prvej premiére, aj na druhej umelecké vedenie košickej opery obsadilo všetky postavy tímom sólistov, ktorých výkony spĺňali všetky požiadavky umeleckých kritérií. Okrem úlohy Bailiho, na oboch premiérach v podaní Michala Onufera, v ďalších úlohách defilovali a presviedčali svojimi výkonmi ďalší sólisti, potvrdzujúci umelecky významnú správu, že košická opera v súčasnosti disponuje veľmi kvalitným zázemím domovskej sólistickej rodiny.

Prečítajte si tiež:
Košický Werther je prívalom drámy a emócií z javiska i orchestra
Šéf košickej opery Roland Khern Tóth: Nebojíme sa ponúknuť ambicióznu sezónu
Opera Štátneho divadla Košice (seriál k 75. výročiu vzniku súboru)

V tejto krátkej zmienke o druhej premiére nie je mojím úmyslom podrobne rozoberať výkon každého sólistu, ale iba poskytnúť priestor jednoduchému konštatovaniu, že i druhá premiéra priniesla a odovzdala emócie, i keď azda trochu iné, možno menej vyhrotené, ináč dimenzované ako sólisti na prvej premiére, ale s dosiahnutím cieľového umeleckého efektu. V rovine speváckeho i hereckého stvárnenia možno súhlasiť s každým jedným výkonom. Sólisti druhej premiéry v náročných úlohách zreteľne prezentovali výnimočnú súčinnosť, ktorú od spevákov vyžaduje zložitá hudobná štruktúra diela.

Na výborne pointovanej zážitkovej produkcii inscenácie sa podieľali: na túto náročnú úlohu adekvátne spevácky vybavený Michal Lehotský (Werther) s koncepciou vnútorne rozháraného mladíka, zasiahnutého nečakane veľkým citom, s ktorým si nevie poradiť a východisko vidí v smrti, Myroslava Havryliuk (Charlotte) so zamatovo mäkkým mezzosoporánom a herecky jemne profilovaným charakterom aj Veronika Bilová s lyrickým potenciálom svojho sopránu využitého v prospech šantivej Charlottinej sestry Sophie.

J. Massenet: Werther, Štátne divadlo Košice, 2021, Myroslava Havryliuk (Charlotte), Veronika Bilová (Sophie), foto: Joseph Marčinský

Úloha Alberta v stvárnení Mariána Lukáča dostala charakter dôstojného mešťana a starosvetského manžela. Výkon Michala Onufera (Baili) zas rezonoval s otcovskou podstatou jeho roly. Anton Baculík (Schmidt), Martin Kovács (Johann), Jakub Benčo (Brühlmann), Silvia Ondočko (Kätchen), svojimi vstupmi dotvárali inscenačný rámec.

Aj druhú premiéru dirigoval vynikajúci Vinicius Kattah, venujúci v orchestri veľkú pozornosť dynamickým pasážam a oblúkom, ako aj inštrumentačne zaujímavým nástrojovým zoskupeniam. Inscenátorom opery, teda réžii, scénografii a kostýmom, venovala náležitú pozornosť kritika z prvej premiéry (P. Unger 29.10.2021). Ja sa len pripájam vlastným pozitívnym hodnotením a náhľadom na scénickú poetiku (Michal Syrový), vyjadrenú na pozadí javiska video-dizajnovou vizualizáciou (Michael Balgavy) prírodných nálad lesa, kvetín, dažďovej hmloviny…

Réžia Alexandra Wegolda mala všetku potrebnú esenciu Goetheho predlohy, ako aj videnia mladíka Werthera a jeho okolia optikou rozporu jeho ideálov s neúprosne skutočným, materiálnym svetom, vyjadrenou i náležitou prácou so svetlom. Kostýmy (Tomáš Kypta) boli oporným prvkom vo vytváraní charakterových čŕt a zvláštností jednotlivých postáv.

O výnimočnej umeleckej esencii oboch premiér opery Werther možno zodpovedne konštatovať, že je kontinuálnym pokračovaním predchádzajúcich skvelých inscenácií na javisku opery Štátneho divadla v Košiciach – premiér opery Roberto Devereux Gaetana Donizettiho a operety Emericha Kálmána Vojvodkyňa z Chicaga.

Autor: Dita Marenčinová

písané z II. premiéry 30. 10. 2021

Jules Massenet: Werther
Štátne divadlo Košice
Premiéra 29. a 30. októbra 2021

Hudobné naštudovanie: Vinicius Kattah
Dirigenti: Vinicius Kattah, Peter Valentovič
Réžia: Alexander Wiegold
Libreto: Édouard Blau, Paul Milliet, Georges Hartmann
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Tomáš Kypta
Video dizajn: Michael Balgavy
Koncertný majster: Peter Michalík

Charlotte: Myroslava Havryliuk, Elena Maximova, Viera Kállayová
Sophie: Aneta Hollá, Veronika Bilová
Werther: Peter Berger, Michal Lehotský
Albert: Marián Lukáč, Jiří Rajniš
Bailli: Michal Onufer, Marek Gurbaľ
Schmidt: Maksym Kutsenko, Anton Baculík
Johann: Martin Kovács, László Havasi
Brühlmann: Jakub Benčo
Kätchen: Silvia Ondočko

Spoluúčinkuje orchester ŠDKE a Detské operné štúdio ŠDKE pod vedením Igora Dohoviča

www.sdke.sk

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár