Kaleidoskop z festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina 2018

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Sedem koncertov, tri orchestre, desať sólistických adeptov na ceny. Jeden prehliadkový koncert…, kilometre hudby. K tomu ruch a nevyčísliteľné hodiny práce a úsilia. Tak by približne „mohla vyznieť numerická hodnota“, za ktorou stojí stredoeurópsky festival koncertného umenia Allegretto Žilina…

Jeho 28. ročník otvoril koncert Slovenského mládežníckeho orchestra s dirigentom Benjaminom Baylom 16. apríla (písali sme o ňom TU…), a uzatvárali ho zvuky z produkcie Štátnej filharmónie Košice vedenej tajwanským lídrom Yu-an Changom 21. apríla 2018. Medzi týmito „bodmi“ sa udialo veľa hudby s prezentáciou výsledkov ušľachtilých snáh a formulácií talentu. Na festival prišli mladí z európskych krajín (okrem domácich, z Česka, Ruska, Poľska, Portugalska, Maďarska, Francúzska), z Ázie (Japonsko, Tajwan) aj Austrálie. Demonštrovali premisu o bezhraničnosti umenia, hudby. A asi aj stále naliehavejší fakt, že pomyselné hranice, limity hudobného kumštu sa neustále rozširujú. To, čo sme ešte prednedávnom vnímali ako zázrak sa dnes stáva samozrejmosťou. Progres a dravá akcelerácia sa dotýkajú nielen sveta techniky, ale prestúpili aj do sfér umenia. Prenecháva mu však – licenciu nepostihnuteľnej jedinečnosti aj sily…

Allegretto Žilina 2018, Anna Lugovkina,
foto: Roderik Kučavík

Už tradične aj tento rok dostali na festivale priestor víťazi súťaží slovenských konzervatórií v roku 2018. Na koncerte v žilinskom Dome umenia sa 17. 4. predstavili: gitarista Rastislav Sumega – 6. roč. z triedy Mgr. art. Radky Krajčovej (Konzervatórium Bratislava), flautistka Klára Jasenčáková – 4. roč. z triedy Mgr. art. Viktora Vavra (Konzervatórium Bratislava), organista Michal Malčovský – 4. roč. z triedy Mgr. art. Petra Reiffersa (Konzervatórium Bratislava), saxofonistka Silvia Macejová – 4. roč. z triedy prof. Alexandra Stepanova CSc. (Konzervatórium Bratislava), hráč na pozaunu Matúš Krpelan – 6. roč. z triedy Mgr. art. Martina Žideka (Konzervatórium Žilina), violončelistka Anna Lugovkina – mimor. ročník, z triedy MgA. Milana Červenáka, ArtD. (Konzervatórium Košice), hobojistka Kristína Pláňavská – 6. roč. z triedy Mgr. art. Miroslava Ivaniša. (Konzervatórium Žilina), či hráč na trúbku Martin Vindiš – 6. roč. z triedy z triedy Karola Lušpaia (Súkromné konzervatórium D. Kardoša Topoľčany).

Na koncerte 17. 4. zaznel klavírny recitál mladého japonského klaviristu, držiteľa viacerých ocenení Yu Nitahara. V jeho interpretácii si poslucháči vypočuli Scherzo č. 3 op. 39 od Fryderyka Chopina, Karneval op. 9 Roberta Schumanna či Klavírne septeto d mol op. 74  od J. N. Hummela. Na koncerte spoluúčinkovali Ivica Gabrišová (flauta), Igor Fábera (hoboj), Viliam Vojčík (lesný roh), Veronika Kubešová (viola), Pavol Mucha (violončelo) a Filip Jaro (kontrabas).

Allegretto Žilina 2018,
foto: Roderik Kučavík

„Výsadou“ laureáta z predchádzajúceho ročníka býva samostatný festivalový koncert. Skvelý Rus Sergej Malov tak spoločne s orchestrom Musica aeterna fascinoval svojou širokospektrálnou muzikalitou 18. apríla. Hral nielen na husliach, ktoré ho minulý ročník priviedli na favorizovaný stupeň v rámci festivalu, ale svoju pozíciu teraz obhajoval aj ako znalý a zdatný interpret na historickej podobe nástroja, violončela da spalla (skladby najmä A. Vivaldiho).

Allegretto Žilina 2018, Sergej Malov, Musica aeterna
foto: Roderik Kučavík

Pomyselný či reálny stupeň víťaza tentokrát bol prisúdený francúzskemu violončelistovi. Bruno Philippe, absolvent parížskeho Conservatoire national superieur a iných, nie menej významotvorných inštitútov a lekcií u pedagogických osobností (Marie – M. Mille, Raphael Pidoux, ďalšie svetové mená…), držiteľ počtu zvučných ocenení (Grand prix A. Navarra, Súťaž ARD Mníchov, Prix pour la musique Šafran foundation, skvelé laureátstvo na bruselskej Queen Elizabeth Competition…). Mladý virtuóz bodoval spolu so Štátnou filharmóniou Košice (vedenú Yu-An Changom z Tajwanu) v náročnom, poslucháčsky nie veľmi prívetivom opuse 125 Sergeja Prokofieva Symfónia – koncert.

Allegretto Žilina 2018, Bruno Philippe, Yu-An Chang, Štátna filharmónia Košice,
foto: Roderik Kučavík

Pre mňa bolo asi nie malým prekvapením udelenie Ceny Symfonického orchestra slovenského rozhlasu. Nie že by, inštitúcia, na rozdiel od niektorých „udeľovateľov“, bola fyzicky neprítomná (zosobnená bola záznamovým komplexom), zvláštna mi však prišla voľba. Ani slovom nespochybňujem výkon japonskej organistky Mari Fukumoto. Donátorov zrejme táto všestranne erudovaná a oceňovaná mladá umelkyňa upútala svojou nefabrikovanou umeleckou gurážou. Pohybovala sa prevažne v horizonte hudby 18. storočia, ktorá z „prípadu na prípad“ (D. Buxtehude, J. Pachelbel, G. Muffat) vyžaduje istý – striktný – normatívny výklad. Organistka presvedčivo vládne schopnosťou architekta. Bezpečne hierarchizuje panely tém, frazeologických celkov. V registrácii a sonórnom kolorovaní je vynachádzavá, priam inovatívna. Prekvapovala ma však jej osobitá flexibilita v dávkovaní tempa a agogická benevolencia. Tú však, aplikovala priliehavo a presvedčivo – okrem ostatných parametrov – v kompozíciách M. Regera a najmä Sonáte A. G. Rittera.

Allegretto Žilina 2018, Mari Fukumoto,
foto: Roderik Kučavík

Dekoráciou, zdanlivo predestinovanou, je Cena primátora mesta Žilina, určená najmladšiemu účastníkovi festivalu. Titul sa však v obsahu nezľahčuje, dôkazom čoho bol aktuálny držiteľ ocenenia, maďarský hráč na tube Gergely Lukács. Frekventant prestížnej budapeštianskej Hudobnej akadémie F. Liszta (pedagóg L. Szabó) je populárnym klenotom (nielen) maďarských pódií. Vlastní, okrem umeleckých aditív, vzácny dar komunikatívnosti. To ho predurčilo vstúpiť do pozornosti auditórií a „zľahčiť“ pôdu, ktorá tabuizuje aj neochvejne nemenným nimbom obostiera robustný hudobný nástroj. V spojení so schopnosťami mladého (1995) interpreta však predstúpil pred poslucháča ako hračka. Nie príliš jednoduchá textúra sólového partu Mozartovho Koncertu pre fagot a orchester B dur KV 191 (pochopiteľne, transkribovaného pre dispozície opulentnej tuby) sa v umnej interpretácii mladého Lukásca ocitla ako zábavka, podobne v prídavkoch, v až absurdne koncipovanom Montiho Čardáši a vlastnej kompozično-interpretačnej humornej vízii…

Allegretto Žilina 2018, Gergely Lukács pri preberaní ocenenia
foto: Roderik Kučavík

Allegretto Žilina 2018, Oľga Šroubková, Nuno Coelho, Štátny komorný orchester Žilina,
foto: Roderik Kučavík

Treba pripomenúť pohotového dirigenta z Portugalska, ktorým bol empatický Nuno Coelho. Spoločne so Štátnym komorným orchestrom Žilina vytvorili skvelú bázu v sprievode k tubistovej kreácii, rovnako inšpiratívne viedol dialóg s ,,dupľovane“ ocenenou českou huslistkou Olgou Šroubkovou. Zaslúžene získala Cenu publika (spravodlivo odpočúvané vyznamenanie) aj Cenu Janáčkovej filharmónie Ostrava. So sólovým partom v Čajkovského Husľovom koncerte D dur op. 35, ktorý je ozdobou koncertantnej literatúry, splynula, obdivuhodne, neuveriteľne „dospelo“. Výklad tohto výsostne slovanského opus magnus mal v jej formulácii presvedčivosť, nehu aj nástojčivosť romantizmu. Zrelý nadhľad aj dostatok fabulácie…

Autor: Lýdia Dohnalová

O programe 28. ročníka festivalu sme písali TU…

Všetky články o festivale Allegretto Žilina sú k dispozícii v archíve Opera Slovakia  TU…

www.skozilina.sk


 

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár