Kálmánova Vojvodkyňa z Chicaga v Košiciach vo veľkom štýle

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V čase, keď kamenné divadlá na Slovensku dovolenkujú a nič na tom nezmenila ani covidom okyptená sezóna, operný súbor Štátneho divadla v Košiciach nezaháľal. Po rade streamov, či išlo o premiéru Donizettiho Roberta Devereuxa alebo špeciálne projekty, v troch júlových termínoch (8. až 10. 7. 2021) uviedol naživo Vojvodkyňu z Chicaga od Emmericha Kálmána.

Ak by som chcel byť korektný, rešpektoval by som označenie júlových predstavení nového naštudovania skvelého diela ako formátu dvoch verejných generálok. Nemôžem sa však zbaviť subjektívneho pocitu, že som bol svedkom dvoch skutočných premiér. Vojvodkyňu z Chicaga od prominentného maďarského skladateľa Emmericha Kálmána súbor pripravil ako výsledok koncentrovaného skúškového procesu, v podobe akú pokojne možno považovať za dokončenú. V skutočnosti o definitíve ani hovoriť nemožno, lebo – ako je v tomto druhu umenia povolené, ba až žiaduce – improvizačné a aktualizačné momenty v textoch budú spontánne vznikať aj v budúcnosti.

Yvonne Kálmán, dcéra Emmericha Kálmána, na predpremiére Kálmánovej operety Vojvodkyňa z Chicaga v Štátnom divadle Košice, 2021, foto: Joseph Marčinský

Osobná prítomnosť a patronát nesmierne vitálnej skladateľovej dcéry pani Yvonne Kálmán, ktorá najmä vďaka osobnému priateľstvu s novým riaditeľom opery Rolandom Khernom Tóthom a dramaturgom Stanislavom Trnovským (ich znalosti o skladateľovi i o samotnom diele by obsiahli knihu a určite sa v zhutnenej forme objavia na septembrovej premiére v dosiaľ nedostupnom bulletine) pricestovala do Košíc z Mexika, ešte podčiarkli jedinečnosť chvíle. Šlo o pridanú hodnotu k ozajstnému divadelnému sviatku.

Na Slovensku nemá opereta ustlaté na ružiach. To je po zrušení divadiel, ktoré sa jej venovali primárne, známy fakt. V Košiciach, ale aj v banskobystrickej Štátnej opere, operetu nepochovali a ako Vojvodkyňa z Chicaga dokázala, stále je divákmi žiadaná. Myslím si, že v prípade tejto špecifickej partitúry, by mohla prilákať aj mladé divácke publikum. Osud a život Emmericha Kálmána (pôvodným menom Imre Koppstein, 1882 – 1953) bol značne pohnutý. Rodák z balatonského Siófoku študoval v Budapešti právo a kompozíciu, pričom druhé zvíťazilo a vynieslo ho na piedestál v tzv. striebornom veku operety.

Emmerich Kálmán (1882 – 1953), foto: internet

Z domoviny viedli jeho cesty do Viedne, po anexii sa sťahoval do Zürichu a Paríža, no pred beštiálnou nacistickou mocou z rasových dôvodov emigroval do Ameriky. Po vojne sa vrátil a napokon usadil v Paríži, kde aj skonal. Práve americká etapa a dvadsiate roky minulého storočia, ho motivovali rozšíriť paletu hudobnej poetiky, známu najmä z Čardášovej princeznej či Grófky Marice, o prvky dobovo aktuálne zo sféry džezu a vystavať stret dvoch odlišných svetov a kultúr.

Geniálna Kálmánova kompozičná zručnosť, nápadito mnohotvará inštrumentácia a rytmika, mu umožnili prepojiť príznačné znaky viedenskej operety (nielen vo vokálnej melodike, ale rovnako v tancoch – čardáš, valčík) s americkou džezovou esenciou (spevácke party, charleston, foxtrot). Samozrejme, spleť vzťahov, ľúbostných zápletiek a happy end, to prosto patrí k operete. Zachováva aj štruktúru hlavného páru, subretno-mladokomickej i starokomickej dvojice. Svet po prvýkrát spoznal dielo, situované do fiktívnej balkánskej krajiny Sylvária, vo viedenskom Theater an der Wien roku 1928.

Vojvodkyňu z Chicaga výstižne charakterizujú slová skladateľovej dcéry Yvonne Kálmán, že ide o „optimistické dielo o tolerancii a otvorenosti všetkému novému“. Kiežby aj v reálnom živote dokázala víťaziť práve tolerancia a koexistencia liberálneho a konzervatívneho svetonázoru. V tom je posolstvo diela (libretistami sú rakúski autori Július BrammerAlfred Grünwald) dokonca až vizionárske a nadčasové.

E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, Eva Bodorová (Mary), Martin Stolár (Mr. John Bondy), zbor, foto: Joseph Marčinský
E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, Janette Zsigová (Mary), zbor, foto: Joseph Marčinský

Košičania sa v princípe opreli o verziu, ktorú v budapeštianskom operetnom divadle režíroval Attila Béres, scénu vytvoril Balázs Horesnyi (je tiež autorom výpravy košického Otella) a kostýmy Rita Velich. Nie je to samozrejme kópia, pretože úprava v hovorenom slove nadväzuje aj na terajšie miesto uvedenia, aj v bonmotoch občas reflektuje aktuálne politické „pikošky“. Nie sú to však násilné, vulgárne či urážlivé gagy a publikum na ne takmer vždy zareagovalo. Attila Béres je skúsený operetný režisér a s choreografiou Ondreja Šotha (a jeho tímových spolupracovníkov) našli spoločné ladenie. Najmä prvé dejstvo fičí ako po masle, niet v ňom hluchého miesta, ani brzdiacich dialógov. Tie sa v minimálnej miere objavia v 2. dejstve, no hudba a spev zatienia aj troška dlhšie hovorené úseky.

Scéna pôsobí na pohľad pompézne a pritom je to stále tá istá konštrukcia. Jej vzhľad sa radikálne mení a sleduje pulz diania vďaka skvelej práci so svetlom, pestrými, no nie nevkusnými farbami, chvíľkovými zatmeniami, ale aj nevtieravými stroboskopickými efektmi. Režisér je majstrom aranžovania a ak si uvedomíme, že medzi spevom a prózou je množstvo náročných tanečných čísel, tak neváham označiť inscenáciu za mimoriadne náročnú pre celý ansámbel. Attila Béres prišiel so zaujímavými a vtipnými detailmi, prúd jeho nápadov mal energiu a s dynamickou choreografiou, do ktorej bez pardonu vtiahol i operných sólistov, generoval spád.

Doslova šokovalo množstvo štýlových kostýmov pre sólistov, zbor, tanečníkov, skrátka na javisku bolo stále čo objavovať. Farebná pestrosť pritom nešla za hranice vkusu a odpovedala na dejovú podstatu a charaktery postáv.

E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, Titusz Tóbisz (Alex Boris), foto: Joseph Marčinský

Napriek veľmi vydarenej vizuálnej zložke za „spiritus movens“ inscenácie považujem dirigenta a zároveň zbormajstra Petra Valentoviča. Nehovoriac o tom, že je aj autorom slovenského prekladu spievaných miest, inscenácii vtisol v prvom rade autentický štýl. Jeho univerzálnosť, vzťah k rozmanitým druhom hudobného umenia, schopnosť pracovať s rytmom, dynamikou a inšpirovať ansámbel, je v slovenských pomeroch čímsi výnimočným. Orchester (ale aj sólisti a zbor) na štýl tejto Kálmánovej operety s výdatnými prvkami džezu nie je zvyknutý, no Valentovič z nich vydoloval v rámci možností maximum. Dokonca ani mierne ozvučenie „jamy“ (spievalo sa na mikroporty, čoho som sa, priznávam, dosť obával) nerušilo.

Na javisko vytiahol saxofonistu a primáša, oboch aktívne zapojených do akcií, ktorí boli akýmsi spojovníkom medzi orchestrom a pódiom. A ešte niečo navyše, veľmi podstatné. Peter Valentovič doplnil hudobnú schému o dokomponovanie krátkych, no nesmierne dynamizujúcich vsuviek, či už priamo z Kálmánovej tvorby, alebo z bondoviek (mladokomická postava má meno James Bondy), no potlesk na otvorenej scéne na druhom predstavení vyvolal citát piesne legendárnej skupiny U2 With or without you. Dirigent dostal svoj štýlový kostým a rovnako pestro boli oblečení aj hráči v orchestri.

V titulnej postave Mary Lloyd, ktorá je nositeľkou amerických prvkov vo vokálnom parte, sa prvý večer zaskvela Eva Bodorová. Po Elisabette v Donizettiho belcantovom Robertovi Devereuxovi odhalila šírku svojho talentu v diametrálne odlišnom slohu a fascinovala nielen vokálne, ale aj skvelým tanečným umením a celkovým temperamentom. Janette Zsigová až takou širokou a rôznorodou paletou umeleckých prostriedkov síce nedisponuje, zato do svojej Mary Lloyd vložila najmä spevácky maximum svojich možností.

E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, Martin Stolár (Mr. John Bondy), Eva Bodorová (Mary), zbor, foto: Joseph Marčinský
E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, László Havasi (Adrian Negresco), Amir Khan (Alex Boris), zbor, foto: Joseph Marčinský
E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, Aneta Hollá (Rosemary Dragica), Martin Kovács (Mr. John Bondy), foto: Joseph Marčinský

Tenorovým hrdinom, ktorého part najviac kopíruje model klasickej operety, je princ Sándor Boris. Popri kantilénovom spievaní a próze ho inscenátori zapriahli do nesmierne náročnej choreografie s briskným čapášom. Obaja predstavitelia boli skvelí. Skúsený Titusz Tóbisz narábal so svojím hrdinným tenorom obozretne, neforsíroval a spieval intonačne čisto. Objavom inscenácie je v Košiciach debutujúci mladý slovenský tenorista Amir Khan, ktorého hlas znie vyrovnane v každej polohe (vrátane hĺbok), sviežo, výrazovo tvárne a navyše dodal postave aj kus poctivého, priam belcantového frázovania. Jeho herecký a tanečný prejav bol rovnocenný speváckemu výkonu. Ozaj trefná voľba!

S postavou naivnej subrety Rosemary sa výborne vyrovnali obe rozkošné predstaviteľky. Absolútny javiskový debut (po účasti na mahlerovskom piesňovom projekte) Tatiany Hajzušovej potešil a bol prísľubom, že jej okrúhly, tmavšie sfarbený soprán má budúcnosť pred sebou. Aneta Hollá je skúsenou umelkyňou, dodávajúcou postave sviežosť lyrického sopránu a silný osobnostný šarm.

E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, Martin Stolár (Mr. John Bondy), Tatiana Hajzušová (Rosemary Dragica), foto: Joseph Marčinský

James Bondy je typickou mladokomickou postavou, so všetkým čo k tomuto typu patrí (spev, próza, tanec), ktorú inscenátori obsadili činohercom Martinom Stolárom a členom zboru s povinnosťou sól Martinom Kovácsom. Prvý z nich, herecky a pohybovo zdatný, spieval čisto, no skryť sa nedalo, že spev nie je jeho nosnou profesiou. Martin Kovács dostal životnú rolu, jeho barytón znel plnohodnotne, vytvoril výstižný charakter a pohybovo bol obdivuhodne podkutý.

Z generačne staršieho páru vynikli obe predstaviteľky Lizavety, mezzosopranistka Viera Kállayová a sopranistka Tatiana Paľovčíková-Paládiová. Každá svojsky, no rovnako presvedčivo v hlase i herectve, zapadli do výbornej zostavy. Treba však spomenúť aj ďalšiu nie malú postavu Edith Soros, kde herečky Vanda TurekováAdriana Ballová preukázali veľkú dávku muzikálnosti. Postavičiek je v diele oveľa viac a každý interpret sa do nich vložil naplno. Preto boli obe predstavenia také kompaktné.

E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, Stanislav Pitoňák (Perolin), Viera Kállayová (Lizaveta), zbor, foto: Joseph Marčinský
E. Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga, Štátne divadlo Košice, 2021, Marián Lukáč (Veľkovojvoda Luparovič), Tatiana Paľovčíková (Lizaveta), Peter Cibula (Perolin), zbor, foto: Joseph Marčinský

Vojvodkyňa z Chicaga od Emmericha Kálmána sa stáva výrazným obohatením repertoáru, prináša dielo unikátne v inscenačnej podobe a obsadení, ktoré môže konkurovať v medzinárodných reláciách. Zaplnené hľadisko, spontánne potlesky, búrka výkrikov bravó pri záverečnej klaňačke, to je dôkaz, že aj v neistej dobe pandémie sa dá tvoriť poctivé umenie. Košické divadlo je v tomto ohľade príkladom a stalo sa na Slovensku ťahúňom skončenej sezóny.

Autor: Pavel Unger

písané z verejných generálok 8. a 9. júla 2021

Emmerich Kálmán: Vojvodkyňa z Chicaga
Štátne divadlo Košice
verené generálky 8. a 9. júla 2021, premiéra je naplánovaná na 22. septembra

Hudobné naštudovanie: Peter Valentovič
Dirigenti: Peter Valentovič, Igor Dohovič, Vinicius Kattah
Umelecký patronát: Yvonne Kálmán
Slovenský preklad piesní: Peter Valentovič
Réžia: Attila Béres
Scéna: Balázs Horesnyi
Asistent scénografa: Balázs Illés
Kostýmy: Rita Velich
Zbormajster: Peter Valentovič
Choreografia: Ondrej Šoth

Alex Boris: Titusz Tóbisz, Amir Khan
Lizaveta: Tatiana Paľovčíková Paládiová, Viera Kállayová
Rosemary Dragica: Aneta Hollá, Tatiana Hajzušová
Veľkovojvoda Luparovič: Marek Gurbaľ, Marián Lukáč
Perolin: Stanislav Pitoňák, Peter Cibula
Mr. Benjamin Lloyd: Jaroslav Dvorský, Ivan Krúpa
Mary: Janette Zsigová, Eva Bodorová
Mr. John Bondy: Martin Stolár, Martin Kovács
Edith Soros: Adriana Ballová, Vanda Tureková
Divadelný kritik: Tomáš Beličák
Adrian Negresco: László Havasi
Pán Lájos: Peter Raši, Dušan Pásztor
Victor Lustig: Anton Baculík, Jakub Benčo
Barová speváčka: Zuzana Orlovská
Jovana: Alena Fialeková
Dvormajster/Poskok: Pavol Spišský
Bobby, saxofón: Tomáš Javnický, Ján Kopčák
Bunda Mihály: Peter Balogh
Ministri: Alena Fialeková, Stanislav Rusyn, Daniel Karas, Tomáš Beličák

www.sdke.sk

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár