Vitajte na webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

10. júna 2020 Ľudovít Vongrej Sezóna 2019/2020

Karel Hampl: V Štátnom komornom orchestri Žilina sa postupne vraciame do normálneho režimu

Karel Hampl, zdroj: ŠKO Žilina
Veľkosť písma
A
A
A
Novovymenovaný riaditeľ Štátneho komorného orchestra Karel Hampl v rozhovore priblížil, v akom režime fungovali v Žiline počas týchto mesiacov, ako túto situáciu zvládli, ale prezradil aj najbližšie plány. Tak ako ostatné inštitúcie, aj Štátny komorný orchester v tomto období so svojim publikom komunikoval online, ale koncom júna otvára aj brány Domu umenia, aby spoločne, už aj s divákmi, ukončili sezónu komorným koncertom. Napriek obavám z možnosti príchodu druhej vlny pandémie uviedol, že 47. sezóna ŠKO je takmer pripravená.

Karel Hampl pochádza z Českej Třebovej (nar. 1987). Po absolutóriu na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského v Kroměříži (odbor hra na husliach) vyštudoval odbor hudobné manažérstvo na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Popri manažérskom štúdiu hosťoval v brnianskom orchestri Ensemble Opera Diversa a rovnako aj vo Filharmónii Bohuslava Martinů v Zlíne. V rokoch 2014/2015 absolvoval pracovnú stáž v agentúre exil.arte vo Viedni, kde sa venoval propagácii židovských autorov 20. storočia. V auguste 2015 sa stal manažérom pre zahraničnú činnosť Štátneho komorného orchestra Žilina. Od 1. februára 2020 bol na základe úspešne vykonaného konkurzu vymenovaný na post riaditeľa Štátneho komorného orchestra Žilina.

Karel Hampl, Ľubica Laššáková, Vladimír Šalaga, 2020, foto: Roderik Kučavík

Od 1. februára 2020 ste sa stali riaditeľom Štátneho komorného orchestra Žilina. Krátko na to bola vyhlásená pandémia koronavírusu. Ako ste túto skutočnosť vnímali z pozície šéfa umeleckej inštitúcie krátko po svojom nástupe?

Situácia zapríčinená pandémiou koronavírusu prišla doslova ako blesk z čistého neba. Bola to situácia, ktorú nikto predtým nepoznal a nevedel, ako sa k nej má zachovať. Postupovali sme v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, Ústredného krízového štábu a samozrejme aj v súčinnosti s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V skratke išlo predovšetkým o zaistenie ochrany zdravia našich zamestnancov, komunikácie s umelcami, presúvanie koncertov na iné termíny. Ani vo sne by mi nenapadlo, že budem mesiac po nástupe do funkcie riešiť uzatvorenie našej inštitúcie.

Reklama

Umelecké inštitúcie boli počas pandémie pozatvárané. Priblížte našim čitateľom, aké obdobie má za sebou Štátny komorný orchester Žilina a v akom režime ste fungovali.

Štátny komorný orchester Žilina fungoval v tomto čase obdobne ako iné umelecké inštitúcie na Slovensku. Koncertné oddelenie pripravilo pracovný plán pre hráčov orchestra tak, aby sa mohli kontinuálne pripravovať a cvičiť. V prvých týždňoch krízy väčšina ostatných pracovníkov pracovala z domova. Okrem toho sme realizovali práce, ktoré by sme popri normálnej prevádzke nestíhali – najmä technickú údržbu a obnovu našich priestorov. Rovnako nechýbala a dodnes nechýba pravidelná dezinfekcia kancelárií a priestorov pre zamestnancov.

Štátny komorný orchester Žilina, foto: Roderik Kučavík

Mnohé inštitúcie táto pandémia v celosvetovom rozsahu zaskočila a neboli na ňu pripravené. Ako to bolo v prípade Štátneho komorného orchestra?

Domnievam sa, že na túto pandémiu sa dalo iba ťažko vopred pripraviť. Riešili sme problémy tak, ako postupne prichádzali, a bolo treba ich zvládnuť. Samozrejme, hlavnú úlohu predstavovalo zabezpečenie ochrany zdravia našich zamestnancov. Štátna opera v Banskej Bystrici nám pomohla a ušila pre potreby Štátneho komorného orchestra bavlnené rúška. Ďalšou z úloh bolo zrušenie, resp. presúvanie zrušených koncertov na iné termíny, čo nie je celkom jednoduché, keďže sa situácia mení každým dňom. Našťastie sa všetko pomaly vracia do normálu.

Prečítajte si tiež:
Slovenské operné divadlá a hudobné inštitúcie fungujú v krízových režimoch
Slovenské operné divadlá a hudobné inštitúcie sú kvôli koronavírusu dočasne zatvorené
Viedeň, Mníchov, Berlín či New York sprístupňujú svoje operné produkcie a koncerty klasickej hudby cez internet
Cesta okolo sveta: známe i menej známe divadlá prinášajú bohatú nádielku opery online
La Scala klope na dvere vašej obývačky

Aj Štátny komorný orchester Žilina počas tohto obdobia komunikoval so svojim publikom online. Akú stratégiu ste zvolili?

Skvelou reprezentáciou Štátneho komorného orchestra Žilina v čase pandémie bol televízny záznam Koncertu pre Svetielko nádeje s Mariánom Čekovským, Daliborom Karvayom, Teom Gertlerom, Ryanom Martinom Bradshawom a ďalšími, ktorý sa vysielal vo verejnoprávnej televízii na Veľkonočný pondelok 13. 4. 2020. Bol to jeden z posledných koncertov, ktorý sme pred pandémiou zrealizovali. Aktívne sme pôsobili na sociálnych sieťach, členovia orchestra natočili krátke videá o sebe. Ďalej sme prezentovali záznamy z archívu ŠKO. Plánovali sme i online koncert, ale keďže sa opatrenia uvoľňujú, môžeme ho zrealizovať aj s publikom.

Koncert pre Svetielko nádeje, Dalibor Karvay, Marián Čekovským, Sisa Michalidesová, Štátny komorný orchester Žilina, 2020, foto: Richard Köhler

Čo pandémia koronavírusu spôsobila Štátnemu komornému orchestru? Viete vyčísliť už aj prípadné škody a aké kroky zvolíte aby ste sa čo najskôr dostali do bežného režimu?

Zo dňa na deň sa musela prevádzka ŠKO zastaviť. S tým súvisí i strata príjmov z predaja vstupeniek. V závere 46. sezóny sme mali naplánovaných veľa koncertov v slovenských mestách a na festivale v Luhačoviciach. Ani jeden z nich sa neuskutoční. S usporiadateľmi prebiehajú rokovania o presune koncertov na iné termíny, ideálne ešte tento rok, prípadne na budúci rok. Naším dôležitým partnerom je, samozrejme, náš zriaďovateľ – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a takisto publikum. Ak sa vráti dôvera a pocit bezpečia do spoločnosti, môžeme opäť organizovať naše koncerty a tešiť sa z rozdávania radosti z kvalitnej hudby. A s tým súvisí i návrat k ekonomickej rovnováhe.

Hovorí sa aj o možnom príchode druhej vlny koronavírusu. Ste na takúto skutočnosť v ŠKO pripravení, máte napríklad pripravené rôzne stratégie?

Úprimne verím, že žiadna druhá vlna pandémie nepríde. Domnievam sa však, že prežitá skúsenosť nás posunula ďalej. Máme pripravené rôzne scenáre v podobe online koncertov. Všetko ale záleží na technickom vybavení našej sály a s tým súvisia ďalšie finančné prostriedky. Rád by som sa zmienil, že živé umenie je predovšetkým o osobnom kontakte medzi umelcami a publikom. Preto sú všetky online aktivity vhodné ako náhrada v čase núteného zrušenia koncertov, no nedokážu v plnej miere nahradiť poslanie nášho orchestra – prinášať kvalitné živé umenie do spoločnosti.

Karel Hampl, zdroj: ŠKO Žilina

Ako by sa podľa vás mala hudobná inštitúcia na takúto situáciu pripraviť, aj do budúcnosti?

V prvom rade, ako som už uviedol, je treba zaistiť ochranu zdravia zamestnancov a poslucháčov. Ďalej je to už zmieňovaný aktívne využívaný online priestor, aby poslucháči mohli mať naďalej kontakt s orchestrom ako so živým organizmom skupiny umelcov. Domnievam sa však, že otázok popri prípadnej druhej vlne pandémie je veľa a nie je celkom jasné, ako by sme mohli fungovať na sto percent. Všetko sa odvíja od aktuálnej situácie.

V súčasnosti sa mnohé opatrenia uvoľňujú a aj slovenské umelecké inštitúcie otvárajú svoje brány. Napriek tomu, že aj ŠKO ukončil aktuálnu koncertnú sezónu na podnet MKSR k 30. 4., v Žiline avizujete júnový koncert s publikom. Rozhodli ste sa aj vy otvoriť Dom umenia, alebo ide len o jednorazovú udalosť?

Pôvodne sme mali v pláne online koncert, no vďaka uvoľňovaniu opatrení sme sa rozhodli oficiálne rozlúčiť s poslucháčmi v tejto predčasne ukončenej sezóne komorným koncertom našich hráčov. Bude to taká čerešnička na torte v podobe uvedenia skvostov komornej hudby. Vystúpia členovia nášho orchestra sólovo aj v komorných zoskupeniach. Opäť máme otvorenú pokladnicu pre verejnosť. Predpredaj na ďalšiu sezónu zahájime 3. augusta 2020.

Ako to vyzerá s nasledujúcou sezónou ŠKO? Máte ju už pripravenú a predpokladáte aj rôzne scenáre vývoja situácie?

Nasledujúca 47. sezóna ŠKO je takmer pripravená, momentálne ešte riešime rôzne upresnenia presunutých koncertov z jari 2020. Sme v blízkom kontakte so všetkými zahraničnými hosťami, pozvanými do ďalšej sezóny. Pevne veríme, že sa k nám dostanú. Máme niekoľko scenárov vývoja, no stále veríme, že sa situácia vráti do normálu, možno s niekoľkými obmedzeniami. Ako som sa už zmienil, živá kultúra potrebuje živé publikum, aby bola životaschopná.

Ste novým riaditeľom Štátneho komorného orchestra Žilina a obsahom tohto prvého rozhovoru by za bežných okolností bola vaša vízia do budúcnosti, a takýto rozhovor aj plánujeme po ustálení situácie pripraviť. Predsa len by som sa rád opýtal, ako by ste stručne zhrnuli vaše plány s týmto hudobným telesom.

Mám niekoľko plánov, ktoré by som rád v blízkej dobe zrealizoval. V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie výzvy z Grantov EHP a Nórska. Radi by sme čiastočne zrekonštruovali Dom umenia Fatra, ktorý budúci rok oslávi 100 rokov svojej existencie a zaslúži si obnovu. Ak získame finančné prostriedky, obnovíme secesnú fasádu, vymeníme okná, obnovíme stoličky v sále pre publikum a plánované sú aj ďalšie drobné investície. Pracujeme aj na novom vizuále nášho orchestra a na novej webovej stránke. Prial by som si, aby naši poslucháči tieto zmeny spoznali už na začiatku novej sezóny. Mojím ďalším plánom je ešte viac sprístupniť orchester širšiemu publiku – predovšetkým deťom a mládeži. I keď v súčasnej situácii budeme veľmi radi, keď si k nám opäť nájdu cestu naši verní poslucháči, tvoriaci na každom koncerte neopakovateľnú atmosféru, ktorú si pochvaľujú umelci z celého sveta. V neposlednom rade by som bol rád, aby orchester získal nového šéfdirigenta, s ktorým bude môcť koncepčne pracovať na svojom ďalšom umeleckom rozvoji.

Rozprával sa: Ľudovít Vongrej

Viac informácii o koncertoch ŠKO nájdete na www.skozilina.sk.
Záznamy koncertov ŠKO sú zverejnené na YouTube ŠKO.

Zdieľať:

O autorovi

Ľudovít Vongrej
šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

G. Verdi: Nabucco, tlačová konferencia
k premiére Opery SND
(videozáznam Opera Slovakia)