Knižná novinka: Operné sondy Martina Bendika

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Na knižný trh prišla knižná publikácia pod názvom Operné sondy z pera operného režiséra a dramaturga Martina Bendika. Táto zbierka esejí je originálnym pohľadom do sveta slovenskej opery, ktorá prispieva k „rozbíjaniu“ klišéovitého obrazu našej opernej histórie a súčasnosti.

V knižnej novinke, ktorá prišla na trh v decembri 2014 autor kriticky v rôznych diskurzných podobách približuje čitateľovi problémy opery na Slovensku v historickom kontexte, pričom si nenárokuje obsiahnuť problém vo svojej komplexnosti. Historiografické kapitoly striedajú kapitoly analytické a tie zas state beletristické. Venuje sa reflexii historigrafie, viacnásobným „začiatkom“ operného divadelníctva v Prešporku/Bratislave, skutočným začiatkom tvorby v opere SND, neutíchajúcim polemikám ohľadom postáv Básnika a Dvojníka v Krútňave, opernodramaturgickému zjavu zvaný Juraj Beneš a vnímaniu divadelného predstavenia ako komplexného hudobnodivadelného vnemu. Čo kapitoly spája, je večný problém mýtizácie, dešifrovateľnosť mýtu ako problém interakcie zložiek divadla a recepcie – a to nie len v zmysle klasickej interakcie divák, tvorca, interpret – ale vo viacerých významoch a prepojeniach, nevynímajúc ani polemickú komunikáciu teatrologických diskurzov so živou divadelnou praxou. Tieto problémy sa v kapitolách tematizujú, objavujú ako leitmotiv, ako spoločný menovateľ spájajúci rôznorodé literárne prejavy. Tento druh polemickej reflexie zapĺňa prázdne miesta v našej odbornej literatúre a prispieva k „rozbíjaniu“ klišéovitého obrazu našej opernej histórie a súčasnosti.

,,Už nejaký čas mi „vŕtalo v hlave“, prečo sa nedokážeme pozrieť na operný fenomén komplexne, prečo sa pozeráme na operu zjednodušujúco; buď ako na ezoterický opis speváckych výkonov, alebo ako na vymenovanie titulov v dramaturgickom pláne divadiel, prípadne, veľmi výnimočne, ako na povrchný (možno mýtizujúci) opis inscenačného tvaru. Uspokojili sme sa s rutinným hudobno-divadelným dvojpohľadom. Jeden názor hovorí: Dôležité je spievanie, a až v druhom rade ide o tie menej podstatné veci, ako je chodenie na javisku či rozmýšľanie nad význemom slov. Druhý názor zas vraví: Spievanie je pekná vec, ale keď nemá žiadny divadelný, javiskový zmysel, je potrebné prepísať operu, aby sme vylúčili nelogičnosti libreta. Nevnímať v opere hudbu alebo divadlo je rovnako veľký nezmysel. Toto základné operné protirečenie ma nesmierne vzrušovalo už dlhší čas. Chcel som sa k tejto problematike vyjadriť. Keď prišiel čas, prekonal som svoj ostych a lenivosť (možno v opačnom poradí) a pustil som sa do písania.“ , povedal pre Opera Slovakia o svojej knihe Martin Bendik.

Martin Bendik

Rodák z Košíc, po absolutóriu košického Štátneho konzervatória vyštudoval opernú réžiu na Vysokej škole múzických umení (v triede Branislava Krišku). Absolvoval tiež študijný pobyt v Opere vo francúzskom Montpellier a doktorandské štúdium na Katedre hudobnej vedy na Univerzite Komenského. Viaceré jeho operné inscenácie vyvolali rozruch svojou osobitosťou a modernosťou. Najviac režijných prác realizoval v Štátnej opere v Banskej Bystrici: Gluckovu operu Orfeus a Eurydika (1990), Verdiho diela Aroldo (1993) a Luisa Miller (1995), Pucciniho Tosku (2000), Verdiho Attilu (2005) a iné. S jeho menom ako aj s menom výtvarníka Aleša Votavu, s ktorým Bendik prevažne spolupracoval, sa spája jedno významné inscenačné obdobie slovenskej opery. Z jeho réžií treba tiež uviesť Verdiho Rigoletta v Štátnom divadle Košice (2001). V Opere Slovenského národného divadla naštudoval Bartókov Hrad kniežaťa Modrofúza (2003), Brittenovu operu Peter Grimes (2005), ako aj provokatívne poňatého Verdiho Trubadúra (2007). Popri divadelnej práci sa venoval aj tvorbe literárnych programov na pôde Slovenského rozhlasu.

Publikácia Martina Bendika Operné sondy vyšla v edícii Paralely vydavateľstva Asociácia CORPUS v spolupráci s NM CODE, vydanie prvé, 248 strán. Knihu je možné zakúpiť  v špecializovaných kníhkupectvách: DIVYD na Klobúčnickej, U Bandiho na Medenej, Music forum na Vršku 1, Prospero na Jakubovom námestí v Bratislave.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár