Komorné večery na 63. ročníku Košickej hudobnej jari

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Popri štyroch symfonických koncertoch s orchestrom Štátnej filharmónie Košice pripravili organizátori 63. ročníka festivalu Košická hudobná jar viacero pôsobivých, zaujímavých a rozmanitých komorných večerov. Každý z nich sa uskutočnil na inom mieste historického centra Košíc, čím poslucháči nadobudli pocit, že hudba tu znie počas týchto dní v celom meste, ako to na festivaloch býva.

K prvým z komorných koncertov KHJ patrilo vystúpenie Parallax Saxophone Quartet z Londýna (o ktorom sme písali TU…). Medzi najvzácnejšie koncerty za taktiež zaradilo vystúpenie českého súboru Pavel Haas Quartet (30. apríla), v ktorom okrem českých umelcov Veroniky a Petra Jarůškovcov (husle, violončelo) a violistu Jiřího Kabáta je členom aj Košičan, huslista Marek Zwiebel. Program, aký si zvolili bol rovnako lákavý ako ich medzinárodné úspechy na svetových pódiách.

Košická hudobná jar, 2018, Pavel Haas Quartet, foto: Jaroslav Ľaš

Na koncerte zazneli Kvartetá Dmitrija Šostakoviča spojené s umeleckým slovom herca majstra Roberta Rotha, prevzatého z monografie Juliana Barnesa Šum času. Anglický spisovateľ poskytol prostredníctvom prekladu Jána Litváka a výberu Andreja Šubu predstavu o skladateľovi, ktorý v časoch sovietskeho kultu osobnosti a prenasledovania umelcov, potláčania slobody tvorby a myslenia tvoril a trpel, hľadal východiská cez hudobné odkazy. A sila výpovede Šostakovičovej tvorby prenikala do sŕdc poslucháčov.

Košická hudobná jar, 2018, Robert Roth, foto: Jaroslav Ľaš

Fantastický výkon kvarteta, zvuková zhoda, dravosť, bojovnosť a vzápätí neskonalý žiaľ – také a podobné výrazové a citové vnemy si poslucháč odniesol, obdivoval erudíciu a majstrovstvo muzikantov, súlad textov s ich jemným sarkazmom, spomienkami, faktami i odkazmi. Bol to nezabudnuteľný zážitok!

„Tak ako pre výtvarníkov má jas talianskeho neba neopakovateľnú žiaru a ovplyvňuje farebnosť obrazov, v literatúre od čias Danteho a ďalších platónsky vnímajúcich literátov dovoľuje Nebu, či jeho odrazu s úžasom nazerať. Podobne talianska hudba má svoje nebeské zvuky…“ – slová, približujúce ideu koncertu (6. mája) českého súboru Cappella Mariana s názvom Talianske nebo v premonštrátskom Kostole najsvätejšej trojice. Hudobníci hrajúci na dobových nástrojoch cink, dulcián, na organe, flautách a trombóne s umeleckým vedúcim Vojtěchom Semerádom (tenor) sa neobišli bez dobového spevu Barbory Kabátkovej (soprán), Tomáša Lajtkepa (tenor), Jaromíra Noseka (bas), často využívajúc priestorovú akustiku barokového chrámu.

Košická hudobná jar, 2018, Cappella Mariana, foto: Jaroslav Ľaš

Zazneli skladby známych aj doposiaľ nehraných majstrov talianskej renesancie a raného baroka, madrigaly, canzonetty, fantázie, žalmy a i. Zaujali skladby Giovanni Bassana, Claudia Monteverdiho, Heinricha Isaaca, Girolama Frescobaldiho, Salamone Rossiho, alebo nemeckého skladateľa žijúceho na Morave Nicolasa Zangiusa. Koncert si získal u poslucháčov veľkú odozvu, rozšíril žánrovú, umeleckú a interpretačnú paletu tohtoročného vzorovo pripraveného dramaturgického registra Košickej hudobnej jari.

Košická hudobná jar, 2018, Cappella Mariana, foto: Jaroslav Ľaš

Istotne je na opačnom konci umeleckého spektra žánrov forma kabaretu, s akým prišli mladí bratislavskí umelci zo SND 9. mája. V Kulturparku v sále okolo 150 miest uviedli hru s názvom Normalizácia alebo Modlitba pre Martu. V réžii Matúša Bachynca sme videli predstavenie troch mladých hercov a hudobníkov Moniky Potokárovej, Silvie Holečkovej a Daniela Žulčáka, ktorí vytvorili quasi komorný dokument, písaný „na telo herca“ o živote a spomienkach na osobnosť Pražskej jari 1968 Marty Kubišovej. Ani keby ona sama osobne bola hre prítomná, nemohli by sme získať obsiahlejší a autentickejší, umelecky prehodnotený obraz nielen o jej názoroch, postojoch a životných trápeniach, ale predovšetkým o stave a udalostiach celej spoločnosti, o nešťastí, spôsobenom v auguste 68, o Charte 77 a jej úlohe v novembri 1989 ako metódu, spôsob vysvetlenia objasnenia a chápania dnešným mladým ľuďom.

Košická hudobná jar, 2018, Daniel Žulčák, Monika Potokárová, Silvia Holečková,
foto: Jaroslav Ľaš

Originálny text piesne Jindřicha Brabca a Petra Radu Ať mír dál zůstává s touto krajinou… sme počuli v podaní Moniky Potokárovej v jej excelentnom stvárnení bez pátosu, s nadhľadom, s výnimočným pochopením a pokorou. Herecké akcie účinkujúcich boli vedené nápaditou réžiou, skĺbením s hudobnými, speváckymi a kabaret pripomínajúcimi vstupmi. Hoci predstavenie bolo súčasťou hudobného festivalu, zostaveného z umeleckej hudby, zdalo by sa, že sem žánrovo nezapadlo, ale súvislosti s predchádzajúcim koncertom Pavel Haas Quartet a s textami o útlaku umenia a hudobného génia Dmitrija Šostakoviča vytvorili dovetok, asociácie k dianiu na našej „scéne“ v období normalizácie a otvorili mnohé aj dnes aktuálne odkazy pre súčasnosť.

Košická hudobná jar, 2018, Miki Škuta, foto: Jaroslav Ľaš

Dramaturgicky nápaditejšie asi nebolo možno pokračovať vo festivalovom programe, než ďalším komorným koncertom, v ktorom recitál klaviristu Mikiho Škutu „obdaroval“ poslucháčov dokonalým zaznením skladby hudobného génia Johanna Sebastiana Bacha Goldbergove variácie. Koncert sa uskutočnil 15. mája v historickej sále Východoslovenskej galérie na klavíri Petrof. Na časovej ploche 80 minút sa umelec sústredil na všetko, čo ponúkajú variácie ako klaviristovi, hudobníkovi, siahajúc do prazákladov klavírneho umenia, hudby samotnej a absolútneho odovzdania sa dielu. Tak ako je večné nekonečné more, toľko tajov, bohatstva, lásky, túžob, vtipu a zmyselnosti s premenami diaľok, energie a sily tejto duchovnej hudby nám ponúkol majster Škuta.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertov 30. 4., 6., 9. a 15. 5. 2018

O programe 63. ročníka Košickej hudobnej jari sme písali TU…

Košická hudobná jar 2018

Pavel Haas Quartet, & Robo Roth
Malá scéna, ŠDKE, 30. apríla 2018

Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková, 1. husle | Marek Zwiebel, 2. husle | Jiří Kabát, viola | Peter Jarůšek, violončelo
Robert Roth, umelecký prednes

program koncertu

D. Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 2
D. Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 7
J. Barnes: Šum času (preklad Ján Litvák,
výber z literárneho diela Andrej Šuba)

Cappella Mariana – Talianske nebo
Kostol Premonštrátov, 6. mája 2018

Cappella Mariana
Vojtěch Semerád, tenor, umelecký vedúci, naštudovanie
Barbora Kabátková, soprán | Tomáš Lajtkep, tenor | Jaromír Nosek, bas
Capella Ornamentata
Richard Šeda, cink, umelecký vedúci
Jakub Kydlíček, flauty | Ondřej Sokol, trombón | Petr Budín, dulcián | Sebastian Knebel, organ

program koncertu

G. Bassano, G. A. Cima, C. Monteverdi, G. A. Bertoli, H. Isaac, G. P. da Palestrina/G. Bassano, T. L. de Victoria, S. Rossi, G. P. da Palestrina, G. B. Riccio, N. Zangius

Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre martu
Kasárne/Kulturpark, 9. mája 2018

Matúš Bachynec, réžia
Lucia Mihálová, dramaturgia
Ján Husár, scéna a kostýmy
Juraj Letenay, pohybová spolupráca

Účinkovali: Monika Potokárová, Silvia Holečková, Daniel Žulčák

Goldbergove variácie
Východoslovenská galéria, 15. máj 2018

Miki Skuta, klavír

program koncertu

J. S. Bach: Goldberg-Variácie, BWV 988

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár