Koncertná sála nového Janáčkovho kultúrneho centra v Brne má stavebné povolenie

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Brno – Skúšobne, sklady, nahrávacie štúdio, ladiarne či šatne pre hudobníkov, pokladňa, kaviareň a ďalšie zázemie pre divákov, ale hlavne moderná koncertná sála s dokonalou akustikou. Také bude Janáčkovo kultúrne centrum v Brne. Mesto má za sebou ďalší krok na ceste k jeho vybudovaniu a 2. etapa projektu, nadväzujúca na už vybudované podzemné garáže, má platné stavebné povolenie.

„Projekt Janáčkovho kultúrneho centra osobne považujem za jednu z hlavných vecí, na ktorú sa chceme v rámci nášho volebného obdobia sústrediť. Získaním stavebného povolenia sa otvorila cesta k ďalším fázam prípravy a priblížilo sa to, na čo naše mesto i región čaká dlhé roky – že sa od vizualizácií a administratívy prejde k samotnej stavbe. Dúfam, že všetko bude prebiehať bez komplikácií a že najneskôr na jar 2022 zahájime stavebné práce,“ uviedla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Janáčkovo kultúrne centrum v Brne, vizualizácia zdroj: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno

„Som rád, že sa Juhomoravský kraj aktívne podieľa na realizácii stavby Janáčkovho kultúrneho centra, a to nielen v nadväznosti na odkaz tohto hudobného velikána, ale najmä preto, že náš región týmto projektom získa zodpovedajúce zázemie pre významné hudobné udalosti v svetovom meradle,“ uviedol hejtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek.

„Brnenská filharmónia patrí dlhodobo k výkladnej skrini brnianskej kultúry a je dôležitým článkom pestrej hudobnej mozaiky, ktorá Brnu priniesla titul Kreatívne mesto hudby. Na pódium Besedného domu, ktorý je jej sídlom, sa ale orchester v plnom obsadení – čo je viac ako sto ľudí – ani nevojde. Dôstojnú koncertnú sálu preto považujem za úplnou prioritu a najdôležitejšiu kultúrnu investíciu mesta v súčasnej dekáde,“ poznamenal námestník pre kultúru Tomáš Koláčný.

Janáčkovo kultúrne centrum v Brne, vizualizacia zdroj: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno

„S výstavbou Janáčkovho kultúrneho centra súvisí i problém blízkej trafostanice hotela International, o ktorej nadobudnutie kvôli jej odstráneniu sa mesto snaží už viac ako 15 rokov. Po sérii zložitých rokovaní sa podarilo nájsť s majiteľmi hotela dohodu na forme majetkového vysporiadania, ku ktorej sa v súčasnosti ladia technické detaily a ktorá bude orgánom mesta predložená na rozhodnutie v priebehu letných prázdnin, ak pôjde všetko podľa plánu,“ zhrnul radný pre majetok Róbert Čuma.

„V utorok sme si u ministra Zaorálka potvrdili, že štát i napriek úsporným opatreniam stále počíta so spolufinancovaním projektu vo výške 600 miliónov korún. Dokumentácia na vykonanie stavby by mala byť hotová o 11 mesiacov. V priebehu tohto roka ďalej vznikne pod vedením svetovo uznávaného akustika Yasuhisu Toyota akustický model sály, ktorý bude do vykonávacej dokumentácie zakomponovaný. Následne vypíšeme výberové konanie na zhotoviteľa,“ doplnil radný pre kultúru Marek Fišer.

Janáčkovo kultúrne centrum v Brne, vizualizácia zdroj: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno
Janáčkovo kultúrne centrum v Brne, vizualizacia zdroj: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno

Nová Sála pre Brno, ako sa projekt zvykne označovať, bude mať šesť nadzemných podlaží. „Celý objekt nadviaže na už dokončenú etapu podzemných garáží, v ktorých je pripravených 170–180 parkovacích miest. Z garáží bude možné vystúpiť priamo do vstupnej haly JKC. Pre divákov bude slúžiť okrem samotnej koncertnej sály, do hľadiska ktorej ich vojde 1100 – 1200, napríklad aj kaviareň; v zázemí pre zamestnancov bude väčšina miestností určená ako tzv. ladiarne, teda šatne hudobníkov, ďalej nahrávacie štúdio, skúšobne, sklady a pod.,“ uvádza zástupca projekčného tímu Petr Hrůša.

„O tom, ako citeľne Filharmónii Brno a jej poslucháčom chyba sála zodpovedajúcej kvality a kapacity, svedčí, že projekt má dlhodobú podporu vedenia mesta naprieč spektrom politických strán. Po rokoch príprav, ktoré taká náročná stavba vyžaduje, sme sa dostali do fázy, kedy je doslova na dohľad.“ pripojila riaditeľka Filharmónie Brno Marie Kučerová.

Janáčkovo kultúrne centrum v Brne, vizualizácia zdroj: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno

Nová koncertná sieň vyrastie na rohu Besednej a Veselej. Pred ňou vznikne nové priestranstvo, ktoré mestská časť Brno-střed odporučila pomenovať náměstí Ludvíka Kundery – po brnianskom klaviristovi a muzikológovi, žiakovi Leoša Janáčka a prvom rektorovi Janáčkovej akadémie múzických umení. Návrh schválili brnianski radní a v najbližších dňoch sa ním budú zaoberať poslanci.

Vedenie štatutárneho mesta Brno sa k výstavbe koncertnej sály prihlásilo už v programovom vyhlásení Rady mesta Brno pre volebné obdobie 1998 až 2002. V roku 2002 bola vyhlásená otvorená verejná medzinárodná architektonická súťaž. Z 80-tich účastníkov vybrala medzinárodná porota jednomyseľne návrh autorov Jakuba Havlasa, Jana Hájka a Pavla Jobu z Atelieru M1 architekti.

Príprava a realizácia celého projektu JKC sa potom z finančných dôvodov rozdelila na dve vecné a časové etapy, t.j. na výstavbu podzemného trojpodlažného objektu parkovacích garáži (I. etapa), a výstavbu nadzemného šesťpodlažného objektu s koncertnou sálou a prevádzkovými plochami k tejto sále – II. etapa.

Janáčkovo kultúrne centrum v Brne, výstavba I. fázy, zdroj: internet

Stavebné povolenie pre I. etapu bolo vydané v roku 2014 a stavba bola zahájená vo februári 2015. Investorom sú Brněnské komunikace. V súčasnosti je dokončená hrubá stavba. Dokončenie je naplánované s dokončením stavby II. etapy.

V roku 2018 sa podpísala zmluva o spracovaní projektovej dokumentácie a o výkone autorského dozoru s tímom v zložení Tomasz Konior (generálny projektant), Yasuhisa Toyota (hlavný akustik) a Petr Hrůša (projektant stavebnej časti).

Pripravil: Ľudovít Vongrej
zdroj: Magistrát mesta Brna

Vizualizácia: autori David Přikryl, Olga Smolnikava, zdroj: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár