Koncerty slovenských a českých duchovných piesní

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Lucie Hilscherová, Tomáš Šelc a Marek Vrábel uvedú v októbri v Bratislave, Starej Turej a Beckove diela skomponované v 20. a 21. storočí pre spev a organ. Na koncerte uvedú kompozície Jana Bernátka, Jiřího Laburdu, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Mariána Kittnera či Ladislava Stančeka, z nich viaceré zaznejú v slovenskej premiére. Vstup na koncerty je bezplatný.

(reklamný článok, Tomáš Šelc s. r. o.)

Na koncertoch pod názvom Slovenská a česká duchovná pieseň sa predstavia umelci, etablovaní na domácich a zahraničných koncertných pódiách, ktorí sa aktívne zaoberajú problematikou koncertného repertoáru.

Cieľom projektu je domácemu publiku naživo sprístupniť hodnotnú duchovnú tvorbu pre spev a organ, skomponovanú v 20. a 21. storočí na Slovensku a v Českej republike. Pred každým koncertom bude odborná prednáška jedného z interpretov, ktorý poslucháčom predstaví dramaturgickú koncepciu programu, špecifiká tvorby a hudobnej interpretácie diel a ich hudobný kontext. Téma projektu má medzinárodný a interdisciplinárny presah.

Ideovým východiskom a súčasne podnetom pre organizovanie koncertov bola okrem iného aj potreba na Slovensku naživo sprístupniť poslucháčom diela, ktoré sa v súčasnosti v našom domácom koncertnom živote bežne neuvádzajú. Väčšina z nich bude aj slovenskou premiérou. Totalitný režim v bývalom Československu svojimi reštrikciami voči cirkvi prerušil kontinuitu vývoja duchovnej piesne. Skladby tak vznikali väčšinou vo sfére neoficiálnej, takmer sa nevydávali a dnes sú často uložené iba v pozostalostiach alebo v súkromných archívoch. 

Na koncertoch Slovenskej a Českej duchovnej piesne pre spev a organ odznejú v slovenskej premiére diela súčasných českých skladateľov Jana Bernátka (cyklus Čtyři písně napísal a venoval priamo Lucii Hilscherovej) a Jiřího Laburdu (Před branou jeruzalémskou). Zo slovenských skladateľov to bude Mikuláš Schneider-Trnavský (Sedem duchovných piesní), Marián Kittner (Biblické piesne, ktoré skomponoval a vydal na CD nosiči v roku 2021) a Starosloviensky Otčenáš od Ladislava Stančeka.

Prvý koncert sa uskutoční 22. 10. 2021 o 19:00 v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave, druhý 23. 10. 2021 o 19:00 v Kostole Panny Márie Nanebovzatej v Starej Turej a tretí 24. 10. 2021 o 15:00 v Kostole sv. Jozefa Pestúna v Beckove.

Vstup na koncerty je bezplatný. V súvislosti s protidemokratickými opatreniami v režime OTP (očkované, testovaní, po prekonaní ochorenia covid-19).

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Lucie Hilscherová – mezzosoprán

Česká mezzosopranistka Lucie Hilscherová hosťuje v Národnom divadle v Prahe, Národnom divadle moravsko-sliezskom v Ostrave, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Sliezskom divadle v Opave, Štátnom divadle v Košiciach a Nationaltheater Mannheim. Ako Háta v Predanej neveste sa publiku predstavila aj v Tokiu (2010, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Suntory Hall, dir. Leoš Svárovský) a v Londýne (2011, BBC Symphony Orchestra, Barbican Hall, dir. Jiří Bělohlávek).

Patrí medzi vyhľadávané koncertné speváčky v piesňovom a oratoriálnom repertoári, s obľubou sa venuje aj interpretácii skladieb súčasných autorov. Jej široký repertoár zahrňuje napríklad Beethovenovu Deviatu symfóniu a Missu solemnis, Rossiniho Stabat Mater, Mahlerovu Druhú symfóniu a Pieseň o zemi, Dvořákove Stabat Mater a Requiem, Verdiho Requiem, Janáčkovu Glagolskú omšu alebo Stravinského Les Noces.

Lucie Hilscherová

Spolupracovala napríklad s BBC Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Bach-Collegium Stuttgart, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Českou filharmóniou, PKF-Prague Philharmonia, Symfonickým orchestrom hl. mesta Prahy FOK, Collegiom 1704 alebo Filharmóniou Brno.

Mala česť spievať pod taktovkou Helmutha Rillinga, Alexandra Vedernikova, Kazushi Ono, Jana Lathama-Koeniga, Cornelia Meistera, Enrica Dovica, Kaspara Zehndera, Libora Peška, Jiřího Bělohlávka, Tomáša Netopila, Petra Vronského, Petra Fialu, Leoša Svárovského a ďalších.

Účinkovala na festivaloch Musikfest Stuttgart, Beethovenfest Bonn, Grafenegg Musik-Sommer, Pražské jaro, Veľkonočný festival duchovnej hudby Brno, Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudobný festival, MHF Petra Dvorského Jaroměřice ad.

Vyštudovala sólový spev (pod vedením Romany Feiferlíkové), psychológiu a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. Vďaka štipendiu Erasmus spev študovala aj u Ursuly Schönhals na Filozofickej fakulte Technickej univerzity v Chemnitz. Absolvovala spevácke kurzy u Helen Donath, Hedwig Fassbender, Gabriely Beňačkovej a Dagmar Peckovej. V rámci Bachakademie Stuttgart predviedla v roku 2010 altový part v Bachovom Vianočnom oratóriu a potom v Schumannových Scénach z Fausta (Bach Collegium Stuttgart a Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, dir. Helmuth Rilling). Je laureátkou speváckych súťaží Cantilena Bayreuth, Musica Sacra Competiton v Ríme a Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. (www.hilscherova.cz)

Tomáš Šelc je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede prof. Petra Mikuláša a operného spevu a zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave (Alžbeta Michálková, Dušan Bill). V roku 2013 získal cenu Študentská osobnosť Slovenska za rok 2013/2014 v kategórii Hudba a umenie. V roku 2020 dostal Cenu Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí. Od roku 2020 je členom Spolku koncertných umelcov na Slovensku.

Od roku 2006 sa pravidelne zúčastňoval na domácich a zahraničných medzinárodných speváckych súťažiach (Vráble, Trnava, Karlove Vary, Kroměříž, Olomouc, Eger, Praha, Mníchov, Berlín), na ktorých získal osem prvých, jedno druhé, jedno tretie miesto a získal niekoľko mimoriadnych ocenení poroty.

Tomáš Šelc

Predstavil sa na prestížnych koncertných pódiách a medzinárodných festivaloch (Bratislavské hudobné slávnosti, Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Musica Nobilis, Veľkonočný festival duchovnej hudby, Pražské jaro, Johannesbourg International Mozart Festival, Veľkonočný festival Ludwiga van Beethovena, Wratislavia Cantans, Festival de Santander, Schleswig-Holstein Musik Festival a iných). Absolvoval majstrovský kurz zameraný na interpretáciu barokovej hudby pod vedením Petra Schreiera v nemeckom Lübecku a majstrovský kurz pod vedením Evy Márton v maďarskej Budapešti.

Spoluúčinkoval na svetových premiérach diel Jorgea Bossa a Vladimíra Godára. Realizoval nahrávky pre vydavateľstvá Hänssler Classic (Gabriel Fauré: Requiem/dir. Rolf Beck), Pavian Records (Vladimír Godár: Querela pacis/dir. Andrew Parrott), Accent (Jan Dismas Zelenka: Italian Arias/dir. Petr Wagner), Accent (Zelenka: Missa 1724/dir. Václav Luks), Phaedra (Ján Levoslav Bella/dir. David Porcelijn), Label Château de Versailles Spectacles (Rameau: Les Boréades/dir. Václav Luks), Hevhethia (Gregoriánsky chorál/dir. Sylvia Urdová).

V roku 2012 vydal v Pavian Records svoje prvé profilové CD s piesňovou tvorbou Alexandra Albrechta – „Biographie“. V roku 2013 vydal vo vydavateľstve Music Forum svoje druhé profilové CD so slovenskou duchovnou tvorbou pod názvom “Ave Maria et alia opera musica sacra”. Toto CD bolo nominované na album roka za rok 2013 v kategórii Klasická hudba v súťaži Radio_Head Awards. V roku 2020 vydal vo vydavateľstve Hudobné centrum svoje tretie profilové CD so slovenskou piesňovou tvorbou pod názvom „Das romantische Lied aus Pressburg“ a v roku 2021 vydal v vydavateľstve tsARTmusic CD s Biblickými piesňami od Antonína Dvořáka a Mariana Kittnera.

Prečítajte si tiež:
Nové CD Das romantische Lied aus Pressburg v predaji

Je členom prestížnych zborových a ansámblových zoskupení: Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe), Clemencic Consort (René Clemencic), Taverner Consort (Andrew Parrott), Collegium 1704 (Václav Luks).

V roku 2013 debutoval v Národnom divadle Brno a v Slovenskom národnom divadle Bratislava v operách Don Giovanni, Mária di Rohan, La Clemenza di Tito, Kráľ Teodor v Benátkach, Carmen, Salome a Gianni Schicchi. V roku 2017 sa predstavil v Divadle Antonína Dvořáka v Ostrave v opere Ifigénia v Aulide. (www.tomasselc.com)

Marek Vrábel patrí k najvýraznejším reprezentantom slovenského organového umenia. Na VŠMU v Bratislave absolvoval v roku 1998 hru na organe u Jána Vladimíra Michalka. V rámci zahraničných majstrovských interpretačných kurzov si svoje vzdelanie ďalej rozširoval u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. V doktorandskom štúdiu na VŠMU ho viedli Ivan Sokol a Ján Vladimír Michalko.

Je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien a diplomov z rôznych prehliadok a súťaží. Poslednými oceneniami boli Cena Sebastian od Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha, Cena Fra Angelica Rady KBS za osobný prínos do kresťanských hodnôt v hudobnom umení na Slovensku a Cena Frica Kafendu Hudobného fondu za výnimočné interpretačné výkony a sústavnú prezentáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí.

Marek Vrábel

Ako sólista vystúpil so Štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Bystríka Režuchu, Stanislava Macuru a Mariána Vacha, so Štátnym komorným orchestrom v Žiline s Róbertom Stankovským, so Slovenskou filharmóniou pod vedením Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Petra Feranca, Emmanuela Villauma a Petra Altrichtera.

Na Slovensku a v zahraničí úspešne uskutočnil vyše 190 samostatných recitálov a na svojom konte má doteraz 75 zahraničných koncertných ciest v 20 európskych a ázijských štátoch na rôznych prestížnych organových festivaloch (Bern, Brašov, Budapešť, Bukurešť, Caen, Frankfurt nad Mohanom, Helsinki, Katowice, Kišiňov, Krakov, Lahti, Ľubľana, Ľublin, Mníchov, Praha, Sibiň, Štokholm, Tampere, Taškent, Varšava, Viedeň…)

Je vyhľadávaným komorným hráčom a spolupracuje s mnohými významnými slovenskými aj zahraničnými umelcami. Nahral 8 CD, okrem iného pre Diskant kompletné sólové organové dielo Štefana Németha-Šamorínskeho.

Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných slovenských skladateľov, napr. Ľuboša Bernátha, Norberta Bodnára, Petra Breinera, Ivana Hrušovského, Víťazoslava Kubičku, Milana Nováka, Marka Piačeka a ďalších. Viacerí skladatelia mu svoje diela aj venovali. V rámci doktorandských koncertov uviedol v Slovenskom rozhlase slovenské premiéry organových diel Petra Ebena. Nahráva pre RTVS, ČT, vydavateľstvo MSP Records, Inedita Austria, Diskant a iné. Okrem umeleckej činnosti sa zaoberá aj publicistikou.

V súčasnosti je riaditeľom Bratislavského organového festivalu a členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS. Zasadá v porotách medzinárodných organových súťaží. Od roku 1997 vyučuje organovú hru na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, kde pôsobí ako riaditeľ. Jeho študenti získali viacero prestížnych zahraničných ocenení. (www.marekvrabel.sk)

zdroj: Tomáš Šelc s. r. o.
PR článok

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár