Košice súčasťou hudobného sveta

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Pri každom dotyku s hudobnou históriou si uvedomujeme, že hudba W. A. Mozarta znie v Košiciach už viac ako 230 rokov. Znela tu v každej spoločenskej formácii v najrôznejších podobách i kvalitách neustále, či už z koncertných pódií alebo divadelných javísk. A je tomu tak aj v týchto dňoch, keď v Salzburgu, rodnom meste tohto génia, slávnostne otvorili Mozartov týždeň (23. 1. 2020 – 2. 2. 2020). Súčasne, takisto 23. januára 2020 zazneli tóny jeho hudby aj z košického Domu umenia vo výnimočnej atmosfére koncertu orchestra Štátnej filharmónie Košice.

Popri skladbách Mozartovej opernej a symfonickej hudby tu zaznel aj málo známy Koncert pre mandolínu J. N. Hummela v podaní sólistu – talianskeho majstra starých nástrojov Maura Squillanteho. Hosťujúcim dirigentom bol šéfdirigent Štátneho divadla Košice, rodák z Brazílie Vinicius Kattah, ktorý svojím výberom hraných diel, ako aj pohotovou spoluhráčskou energiou pri čembale, hrou na druhej mandolíne či absolútnym postojom dirigenta vniesol do mozartovskej atmosféry večera zriedkavé tóny nevšedného umenia, hudobnej krásy a vtipu.

Vinicius Kattah, Štátna filharmónia Košice, 2020, foto: Miriam Fenciková

Na úvod koncertu sme počuli Predohru k Mozartovej opere Lucio Silla, KV 135, ktorej výber z tvorby 15-ročného skladateľa poukázal na jeho majstrovstvo a prirodzený výnimočný talent, predstavil jeho klasický vyrovnaný a sústredený rukopis bez veľkých búrok a vášní. Dirigent Vinicius Kattah si poradil s orchestrálnym zvukom (s čembalom to nebolo ľahké, malo viaceré poruchy), napriek tomu vyznela skladba ako kompaktný celok.

Vinicius Kattah, Štátna filharmónia Košice, 2020, foto: Miriam Fenciková

Mozartove Nemecké tance čias jeho pôsobenia vo Viedni sú rovnako populárne aj dnes. Šesť z nich si dirigent vybral podľa Kὅchelovho zoznamu č. 571. Každý vyniká radostnou náladou, sviežim rytmom, striedaním kontrastných polôh dynamických odtieňov a predovšetkým zjavnou ušľachtilosťou, noblesou a úsmevným radostným tónom. Vynikli všetky nástroje – hoboj, flauty, fagoty, klarinety, husle. V poslednom tanci dirigent využil aj kastanety a ukončenie tém vtipným frázovaním.

Mozartov žiak J. N. Hummel (rodák z Prešporka) vytvoril Koncert pre mandolínu G dur v duchu svojich klavírnych diel, ktoré poznáme najčastejšie z detskej literatúry. Krátke úsečné témy často v dynamickom kontraste, ale aj melodicky svieže oblúky vyzneli v podaní majstra Maura Squillanteho zaujímavo a iste tým spopularizoval tento pritlmený, ale svieži nástroj. Ukázalo sa to aj v príspevku viac pre zábavu ako poučenie, keď si obaja hostia zahrali na dvoch mandolínach tému z Mozartovho Dona Giovanniho – nemusím dodávať, že s obrovským úspechom!

Mauro Squillante, Vinicius Kattah, Štátna filharmónia Košice, 2020, foto: Miriam Fenciková

Kvality majstra Viniciusa Kattaha, znalca mozartovského štýlu a partitúr, interpreta nekonečného bohatstva hudobných myšlienok sme spoznali najmä v záverečnom diele pri uvedení Symfónie č. 39 Es dur, KV 543, ktorá je prvou z troch najzávažnejších Mozartovych symfónií, aké vytvoril krátko pred svojou smrťou (1788). Dielo je svedectvom Mozartovho génia, jeho veľkého majstrovstva a závažných výpovedí.

„Takmer desať rokov pred prvými Beethovenovými vážnymi pokusmi o formu symfónie je v tomto veľdiele plne harmonizovaný jej beethovenovský ideál“ (Jaroslav Šeda).

Vinicius Kattah, Štátna filharmónia Košice, 2020, foto: Miriam Fenciková

Vinicius Kattah symfóniu dirigoval spamäti bez akéhokoľvek zaváhania, strhujúcim spôsobom vnášajúc dramatické napätie do vzťahov. Jeho gesto je presné, zrozumiteľné a celý prejav vyniká dynamikou, úsmevnou pohodou plne prežívaným a hlboko poznaným každým tónom majstra klasicizmu. Zvlášť Finále upútalo vysokým tempom, striedavo kontrastujúcimi „švitoriacimi“ tónmi so sebavedomými lesnými rohmi alebo drevnými dychovými nástrojmi. Tvarovaním „hromových“ tónov kontrabasov s kontrastnými pianissimami utvrdili pocity obdivu a úcty ku klenotom Mozartovej hudby.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 23. 1. 2020

Mozart, Hummel
Dom umenia Košice, 23. januára 2020

Štátna filharmónia Košice
Vinicius Kattah
, dirigent
Mauro Squillante, mandolína

W. A. Mozart: Lucio Silla, predohra, KV 135
J. N. Hummel: Koncert pre mandolínu G dur, S 28
W. A. Mozart: 6 nemeckých tancov, KV 571
W. A. Mozart: Symfónia č. 39, KV 543

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár