Košická opera premiéruje Verdiho Trubadúra pod taktovkou nového šéfdirigenta

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Košice – V piatok 16. októbra, uvedie opera ŠD Košice prvú premiéru novej divadelnej sezóny 2015/2016. Bude ňou Trubadúr Giuseppe Verdiho v hudobnom naštudovaní nového šéfdirigenta košickej opery Petra Valentoviča a v réžii Zuzany Gilhuus. Nové naštudovanie slávnej opery sprevádza v Košiciach niekoľko zaujímavosti a inscenácia prinesie aj nečakanú reflexiu na súčasnosť.

„Keď sme pred istým časom spolu s režisérkou, s dirigentom i zbormajstrom hovorili o režijnej koncepcii, jednohlasne sme ju prijali, hoci je pomerne kontroverzná. Zaujímavé však je, že téma, od ktorej sa pani režisérka odpichla, sa medzičasom stala ešte viac aktuálnou vďaka udalostiam, ktoré sa dejú okolo migrantov smerujúcich do Európy. Popravde, až nás s členmi tvorivého tímu mrazí, keď si uvedomíme, ako veľmi sa premieta aktuálna skutočnosť do inscenácie tohto košického Trubadúra,“ uviedol umelecký šéf opery Karol Kevický v rozhovore pre Opera Slovakia o novej sezóne v ŠDKE, ktorý sme priniesli na začiatku októbra t.r.. Celý rozhovor s ním si prečítate TU…

Giuseppe Verdi: Trubadúr, Opera ŠD Košice, 2015, Jana Havranová (Leonora),  Viktória Norko-Marková (Ines), foto: Joseph Marčinský

Giuseppe Verdi: Trubadúr, Opera ŠD Košice, 2015,
Jana Havranová (Leonora), Viktória Norko-Marková (Ines),
foto: Joseph Marčinský

Réžiu, scénu aj kostýmy inscenácie zverilo vedenie ŠDKE do rúk Zuzany Gilhuus, ktorá sa vracia do dôverne známeho prostredia. Ešte pod dievčenským menom Zuzana Lacková pôsobila pred pätnástimi rokmi v košickom divadle ako umelecká šéfka opery. Špecifickou je pripravovaná opera aj pre dirigenta Petra Valentoviča, ktorý sa v ŠDKE podpísal pod tri samostatné hudobné naštudovania (Rigoletto, 2013; Námesačná 2013; Sedliacka česť a Komedianti, 2014) no Trubadúra hudobne naštudoval už v pozícii nového šéfdirigenta košickej opery.

Dirigent Peter Valentovič foto: Robert Rohál

Dirigent Peter Valentovič
foto: Robert Rohál

Trubadúr je vašou prvou košickou premiérou v pozícii šéfdirigenta opery. Prečo ste sa rozhodli prijať tento post a ako sa na ňom zatiaľ cítite?

Košické divadlo má veľmi veľký potenciál, sú tu príjemní ľudia, dobre sa tu pracuje, sú tu dobré podmienky. Toto je už moja piata produkcia v tomto divadle, takže ľudí už dobre poznám a spolupráca s nimi už bola zabehnutá. Takže aj to moje rozhodovanie bolo jednoduchšie, pretože som prišiel niekde, kde poznám ľudí a viem ako to funguje. Šéf opery Karol Kevický chcel na pozíciu niekoho, kto má bližšie k orchestru, kto bude riešiť umelecké veci a myslím si, že to môže súbor posunúť dopredu. Mne sa tu pracuje dobre a dúfam, že súbor spolu so mnou pôjde smerom nahor.

V čom je Trubadúr z pohľadu hudobného naštudovania pre dirigenta špecifický, v čom je možno iný ako iné Verdiho opery?

Táto opera je veľmi temná, mystická, čarodejná. Sú tam obrovské kontrasty medzi spevákmi, zborom, orchestrom, sú tam rôzne scénické zvuky ako zvony a podobne. Po Traviate a Rigolettovi je to tretia opera z rovnakého tvorivého obdobia Verdiho a hoci sa nedá povedať, že by to bola trilógia, z dramaturgického pohľadu je dobré, že všetky tri budú v repertoári divadla. Z pohľadu hudobného je Trubadúr zaujímavý tým, že všetky štyri hlavné postavy, soprán, tenor, mezzosoprán a bas, majú veľmi náročné a vyrovnané party, ktoré kladú vysoké nároky na spev. Každá z postáv má istý svoj dramatický nábeh. V tom je táto opera iná ako Traviata či Rigoletto. A tým je zrejme aj najdramatickejšia z tejto trojice opier a zároveň aj zaujímavá pre diváka, ktorý môže očakávať veľký zážitok.

Hudobne ste v Košiciach naštudovali Rigoletta, teraz Trubadúra. Je to vaše prvé stretnutie s touto operou a čím vás možno prekvapila ako dirigenta, keď ste sa hlbšie zapozerali do partitúry?

V partitúre sú miesta, nechcel by som povedať, že zradné, ale také, kde napríklad pre sláčiky je veľmi náročné hrať v tom tempe, ktoré chceme dosiahnuť. A ukázalo sa to na prvých skúškach. Ale Trubadúr je úplne iný ako Rigoletto. Hlasy v Rigolettovi sú oveľa jemnejšie, v Trubadúrovi naopak dramatické, Rigoletto je pokojnejší a Trubadúr divokejší a dramatickejší. Uvedomil som si to najmä teraz, keď sme mali reprízu Rigoletta a vzápätí sme vstúpili do záverečnej fázy príprav Trubadúra. Ale pre divákov je to určite dobré, že môžu vidieť obidva svety týchto opier.

Vráťme sa ešte k vašej novej funkcii šéfdirigenta. Aké sú vaše osobné ciele, kam by ste chceli súbor posunúť?

Chcel by som samozrejme pozdvihnúť najmä umeleckú zložku, pracovať so zborom, sólistami a aj sa im osobne venovať. Keď ste v divadle ako hosťujúci dirigent, jednoducho na to nie je čas. Takže by som rád s orchestrom robil aj nejaké delené skúšky. Aby ľudia mali kontinuálnu prácu a neboli neustále odkázaní na niekoho iného. Rovnako sa to týka aj práce so sólistami a celým súborom: pracovať s nimi a posúvať ich dopredu a možno aj vyberať správny repertoár podľa nich. Jednoducho byť s nimi v neustálom kontakte.

Trubadúr patrí medzi najpopulárnejšie opery Giuseppe Verdiho. V Štátnom divadle Košice to bude už jeho piate naštudovanie. Prvýkrát ho divadlo uviedlo 21. septembra 1946 ako piatu premiéru novovzniknutého operného súboru, ďalšie inscenácie Trubadúra mali premiéru 14. mája 1966, 25. septembra 1981 a naposledy opera Trubadúra uviedla pred viac ako 13 rokmi, 1. marca 2002.

Giuseppe Verdi(1813-1901)

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Svetová premiéra opery sa konala 19. januára 1853 v Teatro Apollo v Ríme. Slovenská premiéra sa konala 20. novembra 1924 v Slovenskom národnom divadle v hudobnom naštudovaní Bedřicha Holečka a v réžii Zdenka Knittla. Libreto k opere napísal taliansky libretista Salvadore Cammarano (1801-1852).

Príbeh opery sa síce odohráva v 15. storočí v Španielsku, ale keďže jeho historické reálie nekorešpondujú s faktami (trubadúri v tom čase už vymreli a Cigáni v tom čase ešte v Španielsku neboli), podstatná je v opere práve Verdiho hudba, ktorá je naozaj nadčasová. Umožňuje tragický príbeh dvoch bratov, z ktorých jeden vyrastá v prepychu ako potomok grófskeho rodu a druhého vychovávajú kočovníci, prerozprávať a zasadiť do ktoréhokoľvek historického obdobia a teda aj do súčasnosti, tak ako tomu bude aj pri novom košickom naštudovaní.

Giuseppe Verdi: Trubadúr, Opera ŠD Košice, 2015, Eliška Weissová (Azucena) foto: Joseph Marčinský

Giuseppe Verdi: Trubadúr, Opera ŠD Košice, 2015,
Eliška Weissová (Azucena)
foto: Joseph Marčinský

,,Pri Verdiho diele – a obzvlášť pri jeho opere Trubadúr – som stále viac a viac fascinovaná tým, ako dokázal majstrovsky prostredníctvom hudby zachytiť podstatu charakteru. Dokáže cez hudbu postaviť postavy do konfrontácie. A práve cez túto konfrontáciu sa udeje na javisku celá dráma, konflikt sa znásobí a vedie ku katarzii. To ma zaujíma ako režisérku najviac a Trubadúra považujem predovšetkým za vnútornú drámu štyroch silných postáv, tragických osudov, ktoré sa dostali vďaka okolnostiam do interakcie a navzájom sa ovplyvnili. Úloha a sila divadla je v tom, aby divákovi cez veľké emócie sprostredkovalo osobný intímny zážitok. Aby ponúklo divákovi možnosť sa s týmto zážitkom identifikovať, nájsť si v ňom ´svoje´ zrkadlo.“, povedala v rozhovore pre Opera Slovakia režisérka Zuzana Gilhuus, ktorá sa pod novú inscenáciu podpísala nielen ako režisérka, ale aj ako scénografka a autorka kostýmov. Celý rozhovor s režisérkou si prečítate TU…

Giuseppe Verdi: Trubadúr, Opera ŠD Košice, 2015, J. Havranová (Leonora), T. Tóbisz (Manrico), L. Kendi (Gróf Luna), foto: Joseph Marčinský

Giuseppe Verdi: Trubadúr, Opera ŠD Košice, 2015,
J. Havranová (Leonora), T. Tóbisz (Manrico), L. Kendi (Gróf Luna),
foto: Joseph Marčinský

Pre košických divákov pripravila inscenáciu pomerne netradičnú, ale zároveň pre ňu nebolo primárnym východiskom aktualizovanie príbehu. ,,Pohybujeme sa v prostredí dvoch znepriatelených strán, ktoré sa v hmatateľnej podobe dajú zobraziť ako dve proti sebe stojace vojenské skupiny. Takáto schéma sa v histórii opakuje nespočetne mnohokrát. Historické pozadie konfliktu nie je zásadné pre jeho vysvetlenie. Jeho vyabstrahovaním sa dostaneme ku konfliktu ako takému. Pracovala som preto so súčasným, dnešným vizuálom. Je to jednoduchšie pochopiteľné a tento prístup môže divákovi poskytnúť ľahšiu cestu k uchopeniu základnej myšlienky – nezmyselnosti boja o moc. Rozhodla som sa tak bez akejkoľvek snahy o prázdnu a zbytočnú aktualizáciu, pretože o ňu ani nemám záujem. Nikdy som nepristupovala k tvorbe inscenácie tak, že by som sa primárne snažila násilne príbeh aktualizovať. Tentoraz mi to však vyšlo ako logické vyústenie všetkých mojich úvah o inscenácii. Aby bol jednoducho ukázateľný a vysvetliteľný mechanizmus skazy konfliktu a boja o moc, pozrime sa naň očami dnešného človeka. Veď aj dnes na mnohých miestach sveta prebiehajú rovnaké boje. Na jednej strane je skupina, ktorá reprezentuje vládnu moc, na druhej strane rebeli či povstalci, ktorí bojujú za svoju vec. Obe strany sú presvedčené o svojej pravde a o tom, že práve ich ideály sú tie správne. A konflikt je na svete., uviedla Zuzana Gilhuus.

V predstavení sa v hlavných úlohách opäť predstavia domáci aj hosťujúci sólisti.

Giuseppe Verdi: Trubadúr
Štátne divadlo Košice
Premiéra 16. október 2015

Hudobné naštudovanie: Peter Valentovič
Réžia, scéna a kostýmy: Zuzana Gilhuus
Dirigenti: Jan Novobilský, Peter Valentovič
Asistent dirigenta: Jan Novobilský
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Choreograf: Maksym Sklyar
Dramaturg: Peter Hochel
Asistent réžie: Nina Rašiová
Lektor bojových scén: Titusz Tóbisz
Koncertný majster: Jozef Bikár, Peter Michálik
Korepetítor: Júlia Grejtáková, Ján Novobilský

Osoby a obsadenie

Gróf Luna: Marek Gurbaľ, Ludovik Kendi
Leonora: Jana Havranová, Tatiana Paľovčíková-Paládiová
Azucena: Eliška Weissová, Jitka Zerhauová
Manrico: Jaroslav Dvorský, Boldizsár László, Titusz Tóbisz
Ferrando: Martin Gurbaľ, Michal Onufer
Ines: Viera Kállayová, Viktória Norko-Marková
Ruiz: Anton Baculík, Zdenko Vislocký
Cigán: Štefan Hundža, Martin Kovács
Posol: Anton Baculík, Zdenko Vislocký
Spoluúčinkuje balet, orchester a zbor ŠD Košice

www.sdke.sk

Trubadúr ŠDKE Košice, banner web

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Zdroj: ŠDKE

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár