Kremnická hudba 17. stor. znela v hradnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kremnici

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V Kremnici vyvrcholili 15. septembra 2018 oslavy 690. výročia udelenie mestských práv a založenia mincovne. V celodennom programe plnom produkcií populárnych a zábavných kapiel sa o 16.30 hod. uskutočnil v hradnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej koncert speváckeho zboru Vox Aurumque pod názvom Kremnická tvorba 17. storočia. Koncert bol súčasťou projektu Musica Cremniciensis a jeho dramaturgia pozostávala zo zachovaných diel skladateľov 17. storočia, ktorých život a tvorba sa vzťahujú k hudobným dejinám mesta Kremnica.

Diela kremnických majstrov Andreasa Stirbitza, Johann Kussera, Nicolausa Mauritiusa Pollentariusa mohli zaznieť v novodobej premiére najmä vďaka historiografickej muzikologickej práci Mgr. art. Hany von Schlosser, ArtD., ktorá transkribovala a rekonštruovala staré rukopisy, následne ich ako dirigentka naštudovala zo zborom Vox Aurumque, sólistami-spevákmi a inštrumentalistami. Pripravila aj informačne veľmi výpovedný programový bulletin, v ktorom boli curiccula uvedených barokových skladateľov s podčiarknutím ich pôsobenia v meste Kremnica. Číslovaný bas realizoval organista Jaroslav Konečný.

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Kremnici,
foto: internet

Johann Kusser (1626 – 1696) je známy ako presburský evanjelický regenschori, ktorý pôsobil štyri roky v Kremnici 1653 – 1657 a až potom odišiel do Presburga (Bratislavy). Skladby uvedené na koncerte boli získané z archívov v Berlíne, Drážďanoch a skladba Laudate dominum sa po úpornom hľadaní sa našla v nemeckom meste Luckau.

Johann Kusser – Laudate Dominum

Nicolaus Mauricius Pollentarius (? – 1683) bol rektorom kremnickej školy (prvá zmienka z r. 1669). Skladby v dramaturgii koncertu pochádzajú z jeho jedinej zachovanej zbierky duchovných skladieb pre rôzne vokálno-inštrumentálne obsadenia, ktorá je uchovaná v depozite Hudobného múzea v Bratislave.

Nicolaus Mauritius Pollentarius – Crucifixus amor meus

Andreas Stirbitz (17. stor). pochádzal z kremnickej rodiny organistov a staviteľov organov. Na koncerte uvedené skladby Veni Sancte Spiritus, koncert pre sólové duety, deväťhlasný zbor a basso continuo, ako aj tzv. „krátka nemecká omša“ Officium 16 vocum, s časťami Kyrie, Gloria, pre šestnásťhlasný ansámbel a basso continuo sa zachovali zásluhou Samuela Marckfelnera , ktorý ich zahrnul do zbierky duchovných skladieb rôznych autorov.

Andreas Stirbitz – Veni Sancte Spiritus

Vox Aurumque je  amatérske zborové teleso, ktoré sa od svojho vzniku v r. 2010 venuje najmä interpretácií vokálnej hudby 16 – 17. storočia v historicky poučenej interpretácií. Zrealizoval už tri hudobno-interpretačné projekty: Duchovné piesne Jána Silvána (2011 2012; rekonštrukcia – Egon Krák), Musica Scepusii – thesaurus noster (2013 2014), Johannes Schimrack organista Waralii (2015 2016).

Projekt Musica Cremniciensis je výsledkom hudobno-historického výskumu Mgr. art. Hany von Schlosser, ArtD. (t.č. odbornej asistentky katedry hudby, Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove). Na realizácii projektu, okrem vokálneho ansámblu Vox Aurumque participovali i skúsení inštrumentalisti z oblasti starej hudby: Zuzana Bilaničová, Ivana Rohárová (barokové husle), Mikuláš Havrila, Albert Hrubovčák, Jakub Zívalík (barokové trombóny), Jaroslav Konečný (barokový organový pozitív). Umelecká vedúca a dirigentka Hana von Schlosser, absolventka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, (odbor dirigovanie zboru, v triede doc. Štefana Sedlického) sa sústreďuje  na umeleckú interpretáciu historickej duchovnej hudby Horného Uhorska. V programe koncertu sa naviac predstavila aj ako speváčka v dielach Nicolausa Mauriciusa Pollentariusa,  v ktorých sa prezentovala ako znalec zákonitostí vokálnej dobovej praxe, získanej aj skúsenosťami zo stáži v Centrách pre starú hudbu v Oslo, Barcelone a najmä vo Versailles.

Fotografia z predpremiéry koncertu v Cíferi,
foto: Róberta Schmidtová

Oceniť treba aj výkon trnavského zboru Vox Aurumque, ktorý sa ako amatérsky zbor vypracoval na akceptovateľnú umeleckú úroveň v oblasti prezentácie starej hudby 16. – 17. stor. s dodržiavaním špecifík historicky poučenej interpretácie, prejavujúcich sa v tvorbe tónu, frázovaní či deklamácie. Na koncerte zaujali najmä predvedením náročného polychorického diela Officium 16 vocum, s časťami Kyrie, Gloria, pre šestnásťhlasný ansámbel a basso continuo.

Hana Schlosser a zbor Vox Aurumque, fotografia z predpremiéry koncertu v Cíferi,
foto: Róberta Schmidtová

Oživovanie hudobnej histórie je náročný proces „pátrania“ po dielach, ich traskribovania, rekonštrukcie, mnohokrát i dotvorenia chýbajúcich úsekov či dielov, následného naštudovania a koncertnej prezentácie. Hana Schlosser svojou zanietenosťou pre túto činnosť prispela k utváraniu predstavy o umeleckej kvalite diel, ktoré vznikli 16.-17. storočí na území dnešného Slovenska.

Autor: Irena Medňanská

písané z koncertu 15. 9. 2018

Koncert sa konal v hradnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kremnici

Johann Kusser (1626 – 1696)
Magnificat
Vox Aurumque / Z. Bilaničová, I. Rohárová (barokové husle)
A. Hrubovčák, M. Havrila, J. Zívalík (barokové trombóny) / J. Konečný (organ)

Laudate Dominum (à 3 voc. & 2 violin.)
E. Ušáková, J. Odnoga, P. Kadlic (spev)
Z. Bilaničová, I. Rohárová ( barokové husle) / J. Konečný (organ)

In te Domine speravi
E. Ušáková, J. Odnoga, P. Kadlic (spev)
Z. Bilaničová, I. Rohárová (barokové husle) / J. Konečný (organ)

Nicolaus Mauritius Pollentarius (? – 1683)
Gaudete omnes
H. von Schlosser (spev) / J. Konečný (organ)

Crucifixus amor meus
J. Odnoga (spev) / J. Konečný (organ)

O Jesu mi dulcissime
H. von Schlosser (spev) / J. Konečný (organ)

Andreas Stirbitz (17. stor.)
Veni Sancte Spiritus
Z. Duchoňová, P. Príbelská, J. Odnoga, P. Kadlic, E. Ušáková, E. Boháčková (sóla)
Vox Aurumque / J. Konečný (organ)

Officium 16 vocum
Vox Aurumque / Z. Bilaničová, I. Rohárová (barokové husle)
A. Hrubovčák, M. Havrila, J. Zívalík (barokové trombóny) / J. Konečný (organ)

Johann Kusser: Laudate Dominum (à 4)
(rekonštrukcia Ladislav Kačic, 1993)
Vox Aurumque / J. Konečný (organ)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Irena Medňanská

muzikologička, pedagogička a publicistka

Zanechajte komentár