Kriticky o kritike – Ako sa pozerať na tanec

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Slovenské centrum AICT – stavovské združenie divadelných kritikov pozýva na ďalšiu z prednášok v rámci vzdelávacej série s názvom Kriticky o kritike. Tentokrát to bude prednáška Evy Gajdošovej, dramaturgičky Baletu SND, venovaná žánrovým, interpretačným a terminologickým špecifikám tanečného umenia, ktorá sa uskutoční 5. decembra 2017 o 16:00 v Štúdiu 12 Divadelného ústavu v Bratislave. Vstup na podujatie je voľný.

Tanec ako estetická kategória. Tanec ako javiskové umenie, rozvíjajúce naše vnímanie. Tanec, ktorý vykresľuje príbehy. Tanec plný symboliky a podtextov. Tanec ako abstrakcia pohybu v priestore, tvorená neverbálnymi kódmi. Tanec, ktorý zabáva. Tanec ako nástroj spoločenskej kritiky. Fascinujúce presahy tanca do iných umeleckých druhov. Tieto i ďalšie témy súvisiace s vnímaním a reflektovaním tanca nastoľuje prednáška Evy Gajdošovej venovaná žánrovým, interpretačným a terminologickým špecifikám tanečného umenia.

Eva Gajdošová

Prednáška je druhou časťou vzdelávacej série Kriticky o kritike, ktorú organizuje Slovenské centrum AICT – stavovské združenie divadelných kritikov. K cieľom združenia patria popri podpore publikačnej činnosti jednotlivých členov aj kultivácia kritiky ako publicistického žánru, aktivizácia nastávajúcej generácie divadelných publicistov či zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o divadelnej reflexii. Všetky menované ambície sa stretávajú vo vzdelávacom cykle Kriticky o kritike, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner. Cyklus je koncipovaný ako viacročný projekt prednášok na témy, ktoré sú i pre aktívnych publicistov menej známe či okrajové: k takýmto témam patrí aj tanečné divadlo s jeho terminologickými a praktickými špecifikami.

Informovala: Zuzana Uličianska, Slovenské centrum AICT

www.aict.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár