Kvalitné diplomové koncerty

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Ak navštevujete bakalárske, diplomové alebo doktorandské koncerty poslucháčov VŠMU, môže sa vám stať, že počúvate interpretácie budúcich renomovaných inštrumentálnych alebo vokálnych sólistov. To bol prípad aj dvoch koncertov diplomantov zo dňa 9. a 16. marca 2017 v koncertnej sieni Dvorana. Na prvom z nich sa o priazeň nadšeného publika delili basbarytonista Boris Prýgl a mezzosopranistka Judita Andelová, na druhom takisto mezzosopranistka Alena Kropáčková – všetci traja z triedy pedagóga prof. Petra Mikuláša. Tí, čo si zvolili účasť na týchto koncertoch, nemali čo ľutovať. Sledovať mladých spevákov, z ktorých o pár rokov môžu byť opory slovenských operných súborov, bolo nielen zaujímavé ale aj radostné.

Moravan Boris Prýgl je laureátom viacerých česko-slovenských súťaží, no predovšetkým držiteľom množstva cien z karlovarskej prestížnej Súťaže Antonína Dvořáka z roku 2015 (pozn. red.: písali sme o tom TU…). Ako študent VŠMU má už za sebou aj celý rad menších či stredne veľkých úloh na javisku Opery SND. Spevák vlastní farebne príťažlivý basbarytón pomerne značnej nosnosti a vyrovnanosti v jednotlivých hlasových polohách, je technicky dobre pripravený na zvládnutie aj náročných operných či koncertných partov. Ako ukázal jeho absolventský koncert, je však už „zrelým“ spevákom aj v oblasti interpretačnej. Rukolapne to dokázal hneď v prvom náročnom čísle svojho programu, totižto v Dvořákových Biblických piesňach. Tu bolo cítiť aj jasnú inšpiráciu zo strany jeho pedagóga (takisto skvelého piesňového speváka) prejavujúcu sa v nesmierne uvážlivom až dojemnom narábaní s dynamikou i speváckym výrazom. V operných ukážkach počnúc grófom z Figarovej svadby, cez operné árie Belliniho a Rossiniho už potom viac dominovalo (prirodzene) spievanie plným hlasom, no spievanie bez akýchkoľvek zaváhaní a s rešpektovaním interpretačného štýlu predverdiovského „belcanta“. Osobne ma najviac oslovili obe ukážky z Rossiniho – s vokálnou bravúrou zaspievaná ária Dona Magnifica ako aj u nás neznáma ária Maometta. Hoci spevákovej interpretácii Rodolfa z Belliniho Námesačnej nemožno nič vytknúť, predsa, najmä cavattina Vi ravviso sa lepšie počúva, ak ju spieva basso profondo. Dúfame, že sa môžeme tešiť na ďalšie úspešné spevákove kreácie na javisku SND.

Diplomový koncert študentov VŠMU, 2017,
Jana Nagy-Juhász, Boris Prýgl, Judita Andelová

Obe mladé mezzosopranistky si pamätáme ešte z koncertov žiakov Dáše Livorovej realizovaných v Slovenskej národnej galérii. Obe si však už medzitým vyskúšali operné i koncertné pódiá doma i v zahraničí. Hlas Judity Andelovej je natoľko „temný“, že je rozoznateľný po dvoch-troch tónoch. Diplomový recitál začala starou hudbou (Vivaldi a Mozart), ktorá je jej naturelu asi trocha vzdialenejšia. Repertoár však mala zostavený tak umne, že v každom z nasledujúcich čísel vedela zúročiť svoje najvlastnejšie prednosti. V áriách z Hugenotov a Giocondy to boli farebne exportné hĺbky, pri árii Azuceny z Trubadúra zasa bolo cítiť, že speváčka má toto hudobné číslo už dobre zažité. Dramaturgicky milým prekvapením bolo zaradenie dvoch piesní z diela u nás neznámeho organistu, tenoristu a pedagóga Carla Loeweho (jedna z nich na Goetheho text), ktorých romantickú nálada dokázala Andelová adekvátne pretlmočiť. Istou nevýhodou pri interpretácii známych Fallových Siedmich španielskych ľudových piesňach bolo, že ich poznáme v interpretácii veľkých svetových speváckych hviezd. V jej interpretácii sa nám najviac páčila „kľudná“ Asturiana, no už tu sa zároveň prejavil speváčkin temperament, ktorý potom ideálne zúročila v operetných ukážkach z Netopiera a Offenachovej Veľkovojvodkyne z Gérolsteinu.

Diplomový koncert študentov VŠMU, 2017,
Alena Kropáčková, Jana Nagy-Juhász,
foto: súkr. archív A.K.

Alena Kropáčková sa vo svojom diplomovom koncerte prezentovala hlavne ako koncertná (piesňová) speváčka. Zaspievala dva piesňové cykly (Mahler, Bernáth), dva výbery z piesňových cyklov (Mahler, Montsalvatge) a dve árie (Mozart, Rossini). Napriek tomu si myslím, že je skôr typom javiskovej (opernej) speváčky, hoci dojem z jej výkonu tento môj úsudok celkom nepotvrdil. Mahlerove Štyri piesne potulného tovariša zvyknú interpretovať osobnostne vyzretí vokalisti. Mladá mezzosopranistka však túto náročnú úlohu zvládla kvalitne, keďže má cit pre spievaný obsah a jej spev je bohatý na farebné odtiene a výrazové nuansy. Najmä prvým trom  piesňam cyklu dokázala vtlačiť vnútorný dramatizmus. V premierovanom cykle Ľuboša Bernátha Dievča a les (spievanom za sprievodu klavíra, huslí, violončela a klarinetu (Jana Nagy, Juraj Tomka, Pavol Mucha, Barnabáš Kollárik) vedela poeticko-nostalgickej skladbe vdýchnuť čaro vďaka zamatovo tmavej farbe svojej hlbokej hlasovej polohy. K najideálnejšiemu súzvuku so skladateľom však prišlo potom v uspávanke a habanere katalánskeho skladateľa Xaviera Montsalvastgea Bassolsa z jeho cyklu Päť černošských piesní (1945). V prvej ukázala krásu lyrického spevu a dokázala vyjadriť pokojnú a špecifickú atmosféru jednoduchšej uspávanky, v druhej pridala aj zmysel pre efekt a farebnú krásu hlasového materiálu. V záverečnej cavatíne Rosiny z Barbiera zo Sevilly striedala pôsobivé a nie celkom dotiahnuté detaily, čo naznačovalo, že interpretácia tejto árie sa ešte musí „uležať“.

Tri talenty o ktorých, dúfam, čoskoro budeme veľa počuť. Majú na to.

Autor: Vladimír Blaho

písané z koncertov 9. a 16. marca 2017

Diplomové koncerty
Koncertná sieň Dvorana VŠMU

Judita Andelová, mezzosprán (1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14)
Boris Prýgl, bas (3, 6, 8, 10, 12)
Jana Nagy-Juhász, klavír

9. marca 2017

A. Vivaldi (1678 – 1741): Ária Ogilie z 3. dejstva opery Orlando finto pazzo
„Andero, volero, gridero“

W. A. Mozart (1756 – 1791): Ária Sesta z 2. dejstva opery La clemeza di Tito

A. Dvořák (1841 – 1904): Biblické piesne, Op. 99

„Oblek a mrákota jest vůkol Něho“
„Skrýše má a pavéza má“
„Slyš ó Bože, slyš motlidbu mou“
„Hospodin jest muj pastýř“
„Bože! Bože! Píseň novou“
„Slyš, ó Bože volání mé“
„Při řekách babylonských“
„Popatříž na mne a smiluj se nade mnou“
„Pozdvihuji očí svých k horám“
„Zpívejte Hospodinu píseň novou“

G. Meyerbeer (1791 – 1864): Ária Urbaina z 2. dejstva opery Les Huguenots
„Non, non, non, non…“

W. A. Mozart (1756 – 1791): Ária Grófa Almavivu z 3. dejstva opery Le nozze di Figaro
„Hai già vinta la causa“

A. Ponchielli ( 1834 –1886): Ária Ciecy z 1. dejstva opery La Gioconda
„Voce di donna“

prestávka

G. Verdi (1813 – 1901): Ária Azuceny z 2. dejstva opery Il Trovatore
„Stride la vampa“

V. Bellini (1801 – 1835): Ária Rodolfa z 1. dejstva opery La sonnambula
„Vi ravviso…Tu non sai“

C. Loewe (1796 – 1869): výber piesní
„Der Nöck“
„Erlkönig“

G. Rossini (1792 – 1868): Ária Dona Magnifica z 1. dejstva opery La Cenerentola
„Miei rampolli, miei rampolli femminini“

M. de Falla (1876 – 1946): Cyklus piesní Siete canciones populares españolas
„El paño moruno“
„Seguidilla murciana“
„Asturiana“
„Jota“
„Nana“
„Canción“
„Polo“

G. Rossini (1792 – 1868): Ária Maometta  z 1. dejstva opery Maometto II.
„Sorgete, sorgete“

J. Strauss ml. (1825 – 1899): Couplet Princa Orlofského z 2. dejstva operety Die Fledermaus
„Ich lade gern mir Gäste ein“

J. Offenbach (1819 – 1880): Rondo Veľkovojvodkyne z 1. dejstva operety La Grande-Duchesse de Gérolstein
„Ah que j’aime les militaires“

————————————————————-

Koncertná sieň Dvorana VŠMU
Alena Kropáčková, mezzosoprán
Jana Nagy-Juhász, klavír
Juraj Tomka (husle), Pavol Mucha (violončelo), Barnabáš Kollárik (klarinet)

16. marca 2017

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Ária Sesta z 2. dejstva opery La clemeza di Tito
„Deh per questo istante solo“

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Suita pre violončelo sólo G dur, BWV 1007
Prelúdium
Allemande

Gustav Mahler (1860 – 1911): Urlicht (Prasvetlo) – 4. č. z 2. symfónie c-mol „Vzkriesenie
z piesňového cyklu Chlapcov zázračný roh

Fritz Kreisler (1875 – 1962): Recitativ a Scherzo pre husle sólo, op. 6

Gustav Mahler (1860 – 1911): 4 Lieder eines fahranden Gessellen (4 piesne potulného tovariša)

„Wenn mein Schatz Hochzeit macht“
„Ging heut Morgen übers Feld“
„Ich hab’ein glühend Messer“
„Die zwei blauen Augen von meinem Schatz“

– – – – – – – – –

Ľuboš Bernáth ( 1977 ): Dievča a les – cyklus 5 piesní pre spev, husle, violončelo, klarinet a klavír
premiéra, autorom textu k cyklu je Tomáš Surý

„Počujte, obyvatelia les“
„Valčík“
„Intermezzo“
„Sen“
„Nepochopila som svoj život“

Johann Halvorsen (1864-1935): Passacaglia pre husle a violončelo

Xavier Montsalvatge (1912-2002): Cinco canciones negras – výber piesní:
„Cancion de cuna para dormir a un negrito“
„Punto de habanera“

Gioacchino Rossini (1792-1868): Ária Rosiny z 1.dejstva opery Il Barbiere di Siviglia
„Una voce poco fa“

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár