Lenka Šaldová: Počas 15 ročníkov Festivalu hudobného divadla Opera sme v Prahe predstavili viac ako 200 produkcií

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Skončil sa 15. ročník pražského Festivalu hudobného divadla Opera, na ktorom sa od 16. januára do 29. marca 2022 predstavilo 18 produkcií z Českej republiky a Slovenska. Festival aj v tomto ročníku hodnotil a jedna z cien poputovala na Slovensko. S riaditeľkou festivalu Lenkou Šaldovou sme sa rozprávali nielen o aktuálnom jubilejnom ročníku, ale aj o vzniku a poslaní festivalu, dramaturgii, jeho smerovaní či o aktivitách organizátora festivalu – Jednoty hudobného divadla.

Ako uvádza webstránka Festivalu hudobného divadla OPERA, ide o jedinú periodickú prehliadku reprezentatívnych inscenácií českých a moravských profesionálnych operných súborov zriaďovaných štátom, obcami, doplnenú o ďalšie nezávislé subjekty. Od roku 2015 sa ho zúčastňujú všetky tri slovenské profesionálne operné súbory. Umožňuje pravidelne porovnávať smerovanie i úroveň jednotlivých operných divadiel a rozširuje opernú ponuku v Prahe o tituly, ktoré sa tu nehrali po niekoľko desaťročí alebo v Prahe zaznejú po prvýkrát, či ponúkne iný pohľad na diela, ktoré sú v súčasnosti v repertoároch pražských divadiel. Festival tiež predstavuje pozoruhodné osobnosti pôsobiace na operných scénach mimo Prahy.

G. Donizetti: Roberto Devereux, Štátne divadlo Košice, Festival hudobného divadla Opera 2022, úvodné slová Lenka Šaldová a Roland Khern Tóth, foto: Daniel Jäger

Napriek neľahkému obdobiu, poznačenému pandémiou koronavírusu, sa v roku 2022 podarilo zorganizovať festival, ktorý predstavil 18 produkcií. Predstavenia sa odohrali na troch scénach pražského Národného divadla a alternatívne súbory sa predstavili v ďalších divadelných i nedivadelných priestoroch: vo Venuši v Švehlovce, v divadlách La Fabrika, NOD a D21, ako aj v kaviarni Adria.

Festival i diváci tradične ohodnotili pozoruhodné inscenácie či interpretačné výkony tzv. Libuškami.

Cenu kritikov za mimoriadnu interpretáciu roly získala Eva Bodorová zo Slovenska za interpretáciu roly anglickej kráľovnej Alžbety v Donizettiho opere Roberto Devereux v naštudovaní Štátneho divadla Košice. Cenu udelila porota v zložení Helena Havlíková, Josef Herman, Radmila Hrdinová a Olga Janáčková. Ocenenie Eve Bodorovej odovzdá Helena Havlíková v Košiciach. Recenziu inscenácie uvedenej v Prahe si prečítate TU…

G. Donizetti: Roberto Devereux, Štátne divadlo Košice, Festival hudobného divadla Opera 2022, Eva Bodorová (Alžbeta, anglická kráľovná), foto: Daniel Jäger

Do užšieho výberu sa dostali nasledujúci interpreti (uvedení v abecednom poradí): Vojtěch Pelka (Cherubín, W. A. Mozart: Figarova svadba, Sliezské divadlo Opava), Alžběta Poláčková (Káťa, L. Janáček: Káťa Kabanová, Národné divadlo Praha), Jana Šrejma Kačírková (Markéta, A. Boito: Mefistofeles, Juhočeské divadlo České Budějovice), Ivana Veberová (Emilia Marty, L. Janáček: Věc Makropulos, Divadlo J. K. Tyla Plzeň)

Cenu divákov za mimoriadnu interpretáciu roly získala Lívia Obručník Vénosová za stvárnenie postavy Lišky Bystroušky v Janáčkovej opere Příhody lišky Bystroušky v naštudovaní Divadla F. X. Šaldu Liberec.

Na 2. mieste sa v diváckej ankete umiestnila Jana Šrejma Kačírková (Markéta, A. Boito: Mefistofeles, Juhočeské divadlo České Budějovice). Nasledovali Eva Bodorová (Alžbeta, anglická kráľovná, G. Donizetti: Roberto Devereux, Štátne divadlo Košice), František Zahradníček (Mefistofeles, A. Boito: Mefistofeles, Juhočeské divadlo České Budějovice). V ďalšom poradí sa v diváckej ankete umiestnili aj títo interpreti (organizátori ich uvádzajú v abecednom poradí): David Matoušek (Nadir, G. Bizet: Lovci perál, Moravské divadlo Olomouc), Vojtěch Pelka (Cherubín, W. A. Mozart: Figarova svadba, Sliezské divadlo Opava), Ivana Veberová (Emilia Marty, L. Janáček: Věc Makropulos, Divadlo J. K. Tyla Plzeň), Daniel Luis de Vicente (Georges Germont, G. Verdi: La traviata, Slovenské národné divadlo) a Alžběta Vomáčková (Lišák Zlatohřbítek, L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Divadlo F. X. Šaldy Liberec).

L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Festival hudobného divadla Opera Praha, 2022, Lívia Obručník Vénosová (Liška Bystrouška), foto: Daniel Jäger

Cenu kritikov za najlepšiu inscenáciu získalo Divadlo F. X. Šaldu Liberec za inscenáciu Janáčkovej opery Příhody lišky Bystroušky. Cenu udelila porota v zložení Helena Havlíková, Josef Herman, Radmila Hrdinová a Olga Janáčková. Do užšieho výberu sa dostali tieto inscenácie: Donizettiho Roberto Devereux (Štátne divadlo Košice) a Beyond the Garden Stephena McNeffa (Opera povera).

Cenu divákov za najlepšiu inscenáciu získalo Jihočeské divadlo za inscenáciu opery Arriga Boita Mefistofeles. Diváci o cene rozhodujú prostredníctvom ankety. Po tejto inscenácii najviac hlasov získalo predstavenie Janáčkovej opery Příhody lišky Bystroušky (Divadlo F. X. Šaldy Liberec), Městská strašidla (Ensemble Opera Diversa) a Figarova svadba (Sliezské divadlo Opava).

video

Cenu riaditeľky festivalu získalo Národné divadlo Praha za inscenáciu opery Leoša Janáčka Káťa Kabanová. Výbor Jednoty hudobného divadla v zložení Lubomír Havlák, Helena Havlíková, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Olga Janáčková, Rudolf Leška, Regina Szymiková a Lenka Šaldová udelil cenu za významný počin v oblasti hudobného divadla brnianskemu súboru profesionálnych hudobníkov a spevákov Ensemble Opera Diversa.

Súčasnú Libušku pre festival Opera na sklonku života navrhol významný sklársky výtvarník Václav Hanuš (1924 – 2009). Sklenené artefakty budú slávnostne odovzdané na javiskách ocenených divadiel.

Prečo ste sa rozhodli organizovať operný festival v Prahe?

Festival vznikol v roku 1993, v dobe, kedy po roku 1989 mnoho českých operných divadiel prešlo pod správu miest, ktoré uvažovali nad tým, či je opera atraktívna natoľko, aby sa toto finančne náročné umenia oplatilo prevádzkovať. V tomto prelomovom období chcela Jednota hudobného divadla ukázať, že aj v regiónoch vzniká kvalitné operné divadlo, ktoré treba zachovať a podporovať. Táto myšlienka sa postupne pretavila do podoby Festivalu hudobného divadla Opera, ktorý v Prahe prezentuje všetkého najlepšie z Čiech a od roku 2015 aj zo Slovenska.

Tlačová konferencia po skončení Festivalu hudobného divadla Opera Praha, 2022, spojená s vyhlásením čestných cien – Libušiek, v Inštitúte umenia v Divadelnom ústave v Prahe, foto: Karel Kašák

Koľko produkcií ste počas histórie festivalu predstavili?

Napočítala som 214 inscenácií a k tomu treba pridať ešte sprievodné akcie – konferencie, besedy. Na dva ročníky prišli aj činoherné súbory, ktoré si pre seba upravili operné tituly a zopár razy sa na festivale zúčastnili školy. Niekoľkokrát sme organizovali aj záverečný galakoncert, kde sa odovzdávali festivalové ceny, raz ho dokonca vysielala Česká televízia.

Prečo ste prizvali aj slovenské operné divadlá?

Impulz prišiel z Košíc, kde bola dramaturgičkou Linda Keprtová, ktorá chcela košickú operu vrátiť do kontextu československého divadla a uviesť ich inscenáciu v Prahe. Tento nápad nás oslovil a rozhodli sme sa prizvať aj Slovenské národné divadlo a Štátnu operu v Banskej Bystrici, ktorých tento projekt veľmi oslovil. Takže v roku 2015 sa na našom festivale po prvýkrát predstavili aj všetky tri slovenské operné divadlá.

Tlačová konferencia po skončení Festivalu hudobného divadla Opera Praha, 2022, spojená s vyhlásením čestných cien – Libušiek, v Inštitúte umenia v Divadelnom ústave v Prahe, Lenka Šaldová, riaditeľka festivalu, foto: Karel Kašák

Koľko produkcií priniesli počas histórie festivalu slovenské operné divadlá a získali aj nejaké ocenenia?

Slovenské divadlá sa na festivale zúčastnili po štvrtý raz, pričom v minulom ročníku sa z technických príčin nepodarilo uskutočniť hosťovanie Slovenského národného divadla a v tomto roku kvôli covidu-19 odpadlo predstavenie banskobystrickej Štátnej opery, celkovo sa zatiaľ v rámci festivalu uviedlo desať slovenských predstavení (2015: G. Puccini: Bohéma, SND, P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin, ŠOBB, F. Poulenc: Dialógy karmelitánok, ŠDKE / 2017: G. Puccini: Triptych, SND, J. Cikker: Juro Jánošík, ŠOBB G. F. Händel: Alcina / 2020: A. Poncielli: La Gioconda, ŠOBB, G. Verdi: Falstaff, ŠDKE / 2022: G. Verdi: La traviata, SND, G. Donizetti: Roberto Devereux, ŠDKE).

V roku 2015 sme ešte mali porotu emeritných sólistov Národného divadla. Ocenili Jitku Zerhauovú za interpretáciu Madame de Croissy v košickej inscenácii Dialógov karmelitánok. V tomto roku teda získala cenu Eva Bodorová. Ale počet cien samozrejme ani zďaleka nevypovedá všetko o tom, ako jednotlivé súbory zapôsobili. Veľmi spomínam napríklad na Konwitschného inscenáciu Bohémy, ktorú v roku 2015 priviezlo Slovenské národné divadlo. (pozn. red: v roku 2015 sa na festivale v Prahe konala aj debata s názvom Ako sa darí opere na Slovensku, na ktorej spolu s českými kritikmi, publicistami a divákmi zúčastnili F. Haider / SND, Rudolf Hromada a Šimon Svitok / ŠOBB a Karol Kevický / ŠDKE)

Bohéma, Opera SND, Daniel Čapkovič (Schaunard), Pavol Remenár (Marcello), Kyungho Kim (Rodolfo), Eva Hornyáková (Mimi) foto: Jozef Barinka

Festival usporadúva Jednota hudobného divadla. Aké je poslanie tejto organizácie?

Naša organizácia vznikla v 90. rokoch ako občianske združenie a teraz sme spolok s približne desiatimi aktívnymi ľuďmi vo výbore. Cieľom je snaha propagovať operné umenie. Máme viacero činností. Pre mladých spevákov z Čiech aj zahraničia každoročne organizujeme Burzu mladých spevákov, kde dostanú príležitosť spievať pred viacerými pozvanými manažérmi a dirigentmi českých divadiel.

Usporiadali sme aj rôzne okrúhle stoly o opere, opernom školstve a operete, reagujeme na rôzne aktuálne témy alebo kauzy v českých operných divadlách, kde ako nezávislá organizácia vydávame odborné stanoviská, či už k výberu riaditeľov divadiel, ale aj k záležitostiam nie príliš umeleckým, napríklad organizačným. Najviditeľnejšou aktivitou je Festival hudobného divadla Opera.

Náš spolok môže čerpať aj granty a dotácie a tak je zároveň aj platformou, ktorá vie pomôcť s realizáciou projektov. Ak by prišiel niekto so zaujímavým nekomerčným operným zámerom, ktorý by chcel uskutočniť prostredníctvom Jednoty hudobného divadla, vynasnažíme sa mu pomôcť, ako sa len dá. Vieme pomôcť s financovaním, ale projekt si už musí producent zorganizovať sám. Uvažovali sme o festivale operných škôl, ale na jeho realizáciu nám chýbajú ľudia. (www.jednotahd.cz)

Burza mladých spevákov, Praha, 2015, foto: Pavel Horník

Na akom princípe funguje Festival hudobného divadla Opera?

Dovolím si povedať, že je to svojím spôsobom unikátna záležitosť, pretože festival nie je výberový, ale dramaturgiu ponechávame na každé divadlo, ktoré sa chce so svojou produkciou prezentovať v Prahe. Je to bienále a teraz sa skončil jeho 15. ročník. Pozývame všetky české aj slovenské súbory. Česká republika má v súčasnosti 10 operných divadiel, z toho dve sú v Prahe, osem je mimopražských a na Slovensku sú tri. Okrem zriaďovaných divadiel u nás existujú aj iné súbory, ktoré uvádzajú operné produkcie. Akokoľvek stále pribúdajú, snažíme sa ich pozvať všetky a ponúkame im príležitosť ukázať sa. 

Festival nemá dramaturgickú radu alebo výbor, ktorý by určoval, s čím majú jednotlivé súbory prísť, takže závisí výlučne od nich, aby vybrali produkciu, ktorú považujú za reprezentačnú a výnimočnú. Je to zároveň aj akási súťaž, pretože jednotlivé divadlá uvedú inscenácie, s ktorými by sa chceli porovnávať s ostatnými súbormi.

Čo by sa stalo, ak by sa divadlá rozhodli priniesť ten istý titul? Napríklad viacero inscenácií opery La traviata?

Ak by sa aj stalo, že by prišli hoci štyri inscenácie toho istého titulu, prijali by sme ich a skúsili divákov presvedčiť, aby si ich prišli pozrieť, prípadne porovnať rôzne interpretácie. Zatiaľ sa nám to ale nestalo a súvisí to aj s tým, že divadlá sa väčšinou snažia priniesť titul, ktorý je niečím zvláštny, výnimočný.

Ak spomínate La traviatu, v tomto ročníku prišlo s týmto dielom Slovenské národné divadlo. Nebolo však plánované ale priviezli ho ako náhradné predstavenie za Čerta a Káču. Aj minulý rok sme tu mali La traviatu, bola to originálna inscenácia v podaní českobudějovického súboru, ktorý chcel touto inscenáciou ukázať určitý štýl divadla. Festival je predovšetkým zameraný na tituly, ktoré sa napríklad dlho alebo vôbec nehrali. Po predstaveniach sa koná beseda s interpretmi, inscenátormi, kritikmi, publicistami a divákmi. Pre čitateľov Opera Slovakia uvediem, že veľmi zaujímavá debata sa na aktuálnom ročníku konala aj po košickom Robertovi Devereuxovi.

G. Donizetti: Roberto Devereux, Štátne divadlo Košice, Festival hudobného divadla Opera 2022, diskusia po predstavení, Eva Bodorová, Roland Khern Tóth, Peter Velentovič, Stanislav Trnovský, foto: Daniel Jäger

Doteraz mal festival pozoruhodnú a originálnu dramaturgiu.

Je to tak, ako hovoríte, a som rada, že sa nám darí. Našou snahou je nalákať divákov buď na tituly, ktoré nepoznajú, alebo na originálne riešenia diel, ktoré poznajú.

Ako by ste rekapitulovali predošlých 15 ročníkov?

Festival za tých 15 ročníkov uviedol viac ako dvesto pozoruhodných a rôznorodých produkcií. Udržal sa nielen vďaka zanietenosti celého nášho tímu, ale aj preto, lebo v kontexte operných divadiel či iných festivalov je omnoho lacnejší. Divadlá doňho vstupujú ako partneri a tým pádom ho aj spolufinancujú, pretože my im aj vďaka grantom z Hlavného mesta Prahy a Ministerstva kultúry Českej republiky hradíme iba priame náklady ako napríklad dopravu alebo malý príspevok na honoráre.

V súboroch sme postupom rokov zaregistrovali množstvo zmien, predovšetkým tú, že jednotlivé súbory majú čoraz viac externých spolupracovníkov, čo zvyšuje náklady na honoráre. Pri tomto festivale však nie je pre divadlá dôležitý zisk, ich motivačným zámerom je prezentácia v Prahe. Samozrejme, nesmú mať ani príliš veľkú stratu. Po každom ročníku sa schádzame s riaditeľmi divadiel s otázkou, či je pre nich tento model stále vyhovujúci. A som rada, že túto cestu stále prijímajú.

Ak sa pozerám na jednotlivé ročníky, téma financií a premien operného divadla sa prelína, pretože vidíme, že aj v regionálnych divadlách vznikajú často veľmi náročné, kvalitné a originálne produkcie. Už to nie je ako napríklad v 90. rokoch, kedy divadlá priniesli kulisy, ktoré len osvetlili a na stavbu im stačilo pol dňa. V súčasnosti majú väčšie požiadavky na technickú prípravu. A práve vďaka takejto prehliadke môžeme vidieť vývoj a vzostup operného divadla.

Festival hudobného divadla Opera Praha, 2022, program, zdroj: screen webu

Ako je to s diváckym záujmom počas trvania festivalu?

V predchádzajúcich troch ročníkoch sme zaznamenali rekordný divácky záujem. Hráme na veľkých pražských scénach ako je Stavovské divadlo, Národné divadlo či Štátna opera, kde sú kapacity 650, 900 a niečo vyše 1000 miest. Počas 15-tich ročníkov festivalu sme mali okolo 85-percentnú návštevnosť, takže festival má svoje divácke zázemie. A keďže je to festival, diváci chodia na viac predstavení a motivuje ich aj vstupné, ktoré je v porovnaní s cenami v bežnom opernom divadle výhodnejšie. Tento ročník bol kvôli pandémii koronavírusu trochu zložitejší, no napriek tomu ma teší, že nám diváci zostali verní a návštevnosť bola veľmi vysoká.

Čo priniesol 15. ročník?

Tento ročník trval od januára do marca 2022. Nájsť vhodné termíny na jednotlivé predstavenia hosťujúcich súborov v divadlách, ktoré majú svoje prevádzky, je náročné. Národné divadlo Praha nám v tomto veľmi vychádza v ústrety. V tomto roku sa predstavilo 18 produkcií, medzi ktorými boli napríklad tri inscenácie Janáčkových diel (Liška Bystrouška, Káťa Kabanová a Vec Makropulos) či Boitov Mefistofeles a rôzne ďalšie neobvyklé či menej uvádzané diela. Košice do Prahy priniesli Donizettiho Roberta Devereuxa, operu, ktorá sa v československom priestore hrá veľmi zriedka, dokonca je to titul, ktorý v minulom roku Košičania uviedli v slovenskej premiére. Program ponúkol aj bežne hrávané tituly ako La Traviata, Figarova svadba či Lovci perál a mnohé iné.

Škoda, že k nám v aktuálnom ročníku kvôli situácii s pandémiou koronavírusu nemohol zavítať ostravský súbor s inscenáciou Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší od Jaroslava Křičku, pretože tento titul považujem za veľký objav, či Eva od Josefa Bohuslava Foerstera v podaní banskobystrickej Štátnej opery. Mrzí ma tiež, že sme nemali ani súbor Janáčkovej opery z Brna, pretože ho v kontexte českého operného divadla považuje za absolútnu špičku a náš festival to dosť ochudobnilo. Bolo to sčasti z pandemických a sčasti aj z technických dôvodov. Slovenské národné divadlo malo v Prahe pôvodne odohrať novú inscenáciu Dvořákovej opery Čert a Káča, ale pri príprave premiéry zistili, že je to technicky náročné predstavenie, a tak ponúkli Verdiho La traviatu.

G. Verdi: La traviata, Opera SND, 2021, Monika Fabianová (Flora), Martin Morháč (Marchese d’Obigny), Ján Galla (Dottore Grenvil), Adriana Kučerová (Violetta), zbor Opery SND, foto: Marek Olbrzymek/SND

Okrem inscenácií kamenných divadiel sme predstavili aj alternatívne projekty, ktorých bolo v tomto ročníku veľa a ukazuje to, aké pozoruhodnosti vznikajú aj v mimodivadelnom priestore. Súbory ako Ensemble Damian, Ensemble Opera Diversa, Opera povera, Run OpeRun nebo Hausopera vnášajú do českého operného prostredia podstatné impulzy – nové diela i originálny prístup k ich inscenovaniu.

Ako vidíte budúcnosť tohto festivalu?

Osobne si myslím, že Praha by si zaslúžila stredoeurópsky operný festival, ale to už nie je úloha pre náš malý organizačný tím. Musel by prísť niekto, kto to bude robiť naplno. Náš festival organizujeme popri zamestnaní vo svojom voľnom čase s pomocou niekoľkých dobrovoľníkov. Napriek tomu dokáže odprezentovať aj 20 produkcií, takže si myslím, že by bola škoda nepokračovať v ňom. A pokiaľ bude záujem aj zo strany divadiel a divákov, budeme ho organizovať aj naďalej.

Radi by sme udržali verziu, v ktorej sa predstavia české a slovenské operné divadlá plus malé súbory alebo rôzne alternatívne projekty, pre ktoré je to veľmi motivačné. Priznám sa, že neviem, aká je situácia na Slovensku a či sú u vás mimodivadelné zoskupenia. V Čechách je to tak, že ak títo producenti v regiónoch niečo vytvoria, ťažko sa takýto projekt opakuje, pretože aj keď ide o menšie investície, každá repríza je príliš drahá. Náš festival im dáva príležitosť uskutočniť reprízy najnovších projektov.

Festival hudobného divadla Opera Praha, 2022, festivalové publikum v Štátnej opere, foto: Daniel Jäger

Po každom festivale aj hodnotíte.

Tieto ocenenia sa v posledných rokoch vyvíjali, najmä pokiaľ ide o ich počet, kto ich udeľuje a za čo. V súčasnosti je už tretí ročník po sebe ustálená pätica cien s tým, že porota kritikov udeľuje dve ceny pre najlepšiu inscenáciu a najpozoruhodnejší interpretačný výkon. Pri ďalších dvoch cenách v rovnakých kategóriách rozhodujú prostredníctvom anketových lístkov diváci. Takže sú dve odborné a dve divácke ceny a piatou je cena riaditeľky festivalu, kde nie je žiadne vymedzenie. Môže ju udeliť za najlepšiu inscenáciu, interpretačný výkon, inscenátorom či súboru.

Jednota hudobného divadla okrem toho ešte mimo rámec festivalu udeľuje od roku 2007 Cenu výboru v snahe upozorňovať na záslužné počiny v oblasti operného divadla. Takto sme ocenili napríklad aj iné festivaly v Českej republike alebo napríklad Jana Ježka, ktorý po 40-tich rokoch obnovil prevádzku prírodného amfiteátru v Lokti. Takže sme vyzdvihli aj nie celkom umelecké záležitosti, avšak ľudí alebo inštitúcie, ktorí sa tiež, hoci aj nepriamo zaslúžili o rozvoj operného divadla v Českej republike.

Avšak akokoľvek majú divadlá z ocenenia, samozrejme, radosť a využívajú ich, aby sa pochválili pred svojim publikom a zriaďovateľmi, vnímam veľmi intenzívne, že pre mnohé súbory je odmenou už len možnosť zúčastniť sa na festivale. Zahrať si v akusticky výborných a architektonicky krásnych pražských operných domoch, pred veľmi ústretovým publikom, zažiť výnimočnú festivalovú atmosféru. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Rozprával sa: Ľudovít Vongrej

Viac informácii o festivale nájdete na www.festival-opera.cz

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár