Letné gala Slovenského národného divadla

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Naša prvá divadelná scéna práve ukončila najproblematickejšiu sezónu svojej 101-ročnej existencie. To hlavné vykonala pandémia koronavírusu, o ďalších problémoch radšej pomlčím, lebo nedisponujem o nich hodnovernými informáciami. Prvú sezónu, po tej jubilejnej, ukončilo SND 26. júna 2021 podujatím s názvom Letné gala SND.

Konalo sa na námestí pred divadlom, cez ktoré zrejme z vôle mocných v budúcnosti povedie trať električky napriek protestom odbornej verejnosti a podľa môjho názoru aj ku škode tak divadla a jeho návštevníkov, ako aj architektonickej hodnoty námestia. Podujatie sa stretlo so záujmom širokej verejnosti hladnej po ozajstnej živej kultúre a dá sa chápať aj ako istá výzva nového vedenia SND.

Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, foto: Juraj Žilinčár/SND
Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, Matúš Vallo, primátor Bratislavy, Matej Drlička, generálny riaditeľ SND, foto: Juraj Žilinčár/SND

Ako sa stalo istou tradíciou už v nedávnej minulosti, do projektu sa zapojili všetky tri súbory (činohra, opera, balet), hoci tentoraz netradične na dvoch proti sebe postavených pódiách. Keďže svoj príspevok adresujem operným priaznivcom, pomlčím o druhej časti večerného programu, v ktorom vystúpili činoherní herci aj so svojimi hudobnými telesami populárnej hudby. Na hlavnom pódiu (za chrbtom pylónu a sochy M. R. Štefánika) sa 90 minút prezentoval operný súbor s ôsmimi a baletný s troma číslami. Z programu, ako aj z hodnotenia tejto časti podujatia, sa dajú vyvodiť niektoré závery.

Okrajovo sa zmienim o troch baletných vystúpeniach (z Prokofjevovej Popolušky, Dvořákovej opery Čert a Kača a balet sprevádzal aj populárne husľové sólo v známej Meditácii z Massenetovej opery Thaïs s husľovým sólom Lucie Harvanovej, podľa na podujatí odznenej informácie budúcej koncertnej majsterky SND).

Ako opernému kritikovi mi neprislúcha hodnotiť choreografiu (Nina Poláková, Reona Sato, Peter Dedinský) či úroveň vystúpení, skôr ma zaujalo, že baletné čísla sa dočkali väčšej diváckej odozvy než tie operné. Vždy som si myslel, že z oboch menšinových divadelných druhov má opera predsa len širšie divácke zázemie, no alebo som sa mýlil, alebo baletní umelci majú aktívnejšiu skupinu „skalných“ divákov.

Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, Balet SND, foto: Juraj Žilinčár/SND
Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, Dalibor Jenis, Martin Leginus, orchester Opery SND, foto: Juraj Žilinčár/SND

Pokiaľ ide o operné úryvky, publikum sa rozohrialo až pri oboch prídavkoch, ktorými dnes (a nie len u nás) musia byť predovšetkým Pucciniho Nessun dorma (tu s troma tenoristami) a Verdiho prípitok z La traviaty v závere dospievaný všetkými účinkujúcimi. Niekomu sa možno takéto riešenie bude zdať populistické, ale operné divadlá nemajú príliš na výber, ak nechcú hrávať pred poloprázdnym hľadiskom a zvlášť to platí o koncertoch pod holým nebom, kam zavítajú aj náhodní návštevníci.

Pri niektorých operných koncertoch nedávnej minulosti, ktoré skôr suplovali nedostatok premiér, som zvykol volať po objavnej dramaturgii a uprednostňovaní kvalitných hudobných čísel z menej známych opier. No pre tento koncert a okolnosti jeho konania som tentoraz ochotný svoje výhrady stiahnuť.

Na rozdiel od spomínaných minulých koncertov tentoraz bulletin podujatia prítomným divákom zamlčal, kto dramaturgicky koncert koncipoval. Skúsenejší divák si informácie našiel len na webstránke SND, kde je uvedené, že to boli Jozef Červenka, nový dramaturg Opery SND, Marek Mokoš, manažér Operného štúdia/lektor dramaturgie a Dalibor Jenis, nový umelecký riaditeľ Opery SND. Tí vyšli v ústrety publiku ukážkami z Verdiho Rigoletta (dvakrát), La traviaty a Leoncavallových Komediantov (opäť dve ukážky). Z ,,neobohratých“ opier sme počuli duet z Donizettiho Lucie di Lammermoor, ktorý patrí k menej známym číslam opery, veď v prvej bratislavskej inscenácii opery bol dokonca vyškrtnutý.

Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, Dalibor Jenis, Mariana Sajko, Martin Leginus, orchester Opery SND, foto: Juraj Žilinčár/SND
Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, Richard Šveda, Ondrej Šaling, orchester Opery SND, foto: Juraj Žilinčár/SND

Z Dvořáka namiesto notoricky známej Rusalkinej piesni o mesiačiku sme počuli áriu Kňažnej Jak smutno v zámku… z opery Čert a Kača, ktorú pravdepodobne spolu s La traviatou, pripravuje SND v zatiaľ ešte oficiálne neohlásenej nasledujúcej sezóne. V Bratislave (na rozdiel od banskobystrickej Štátnej opery) nie je známa ani Ponchielliho La Gioconda, ktorá dopĺňala menej tradičný repertoár.

V operných ukážkach vystúpilo deväť sólistov, medzi ktorými boli traja, ktorými pravdepodobne súčasné vedenie Opery SND chce posilniť svoj sólistický súbor. Koloratúrna sopranistka Mariana Sajko (predtým známa ako Hochelová) si povedľa Dalibora Jenisa zopakovala svoju Gildu, s ktorou debutovala pred krátkym časom v SND, v lyrickom i dramatickom duete, pričom v tom prvom obstála výrazne lepšie.

Barytonista Richard Šveda sa v minulosti preslávil ako partner Edity Gruberovej na jej recitáloch a pôsobí v zahraničí, tenorista Ondrej Šaling vo svojich začiatkoch sa profiloval ako tenore comprimario. Barytonistov part v duete Edgarda a Enrica Orrida è questa notte come il destino mio! z Donizettiho Lucie z Lammermooru (na rozdiel od tenorového) v tejto ukážke bol menej významným, spevák ho zvládol vyrovnane, hoci farebne trocha neutrálne. Michal Lehotský v árii Cania Recitar!… Vesti la giubba z Leoncavallových Komediantov dokázal, že je ozaj už dramatickým tenoristom, hoci radšej spomínam na jeho lyrické začiatky.

Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, Michal Lehotský, Martin Leginus, orchester Opery SND, foto: Juraj Žilinčár/SND
Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, Tomáš Juhás, Andrea Vizvári, orchester Opery SND, foto: Juraj Žilinčár/SND

Jeho tenorovému kolegovi Tomášovi Juhásovi relatívne dobre sedel part Alfreda v duete Parigi, o cara noi lasceremo z Verdiho La traviaty, v ktorom mu sopranistka Andrea Vizvári robila partnerku. K menej vydareným číslam patrila Tomášom Juhásom zaspievaná populárna ária Vojvodu z Mantovy La donna è mobile s príliš úzkym tónom vo vysokej polohe.

Obe sopranistky, ktoré dnes obhospodarujú dramatický hlasový odbor – Jolana FogašováAdriana Kohútková (prvá v nevďačnej árii kňažnej Jak smutno v zámku… z Dvořákovej opery Čert a Káča, druhá v árii Giocondy Suicidio!… In questi fieri momenti) odviedli spoľahlivý výkon. V prvom i poslednom čísle programu (prológ z Komediantov a duet z Rigoletta so záverečným efektným Sì, vendetta) Dalibor Jenis svojím vysokým barytónom schopným kantilén i dramatických atakov potvrdil svoju povesť medzinárodnej hviezdy.

Letné gala SND, 2021, operno-baletná časť, Jolana Fogašová, Martin Leginus, orchester Opery SND, foto: Zuzana Fischerová/SND

Celkový hudobný dojem však predsa ovplyvnila zvuková technika. Námestie pred budovou SND nie je zvolenským hradným nádvorím s dobrou akustikou, kde sa kedysi dlhé roky konala dnes už zaniknutá operá časť Zámockých hier zvolenských, a tak potrebuje ozvučenie. Tentoraz menej ovplyvnilo dojem zo spevu, zato výrazne orchestrálny zvuk, ktorý znel v rozmedzí medzi plechovým a dutým tónom. Navyše dirigent Martin Leginus málo rešpektoval spevákov na úkor hrmotného zvuku orchestrálneho telesa.

Koncert bol aj gestom solidarity s občanmi južnej Moravy, tento týždeň postihnutej ničivým tornádom. Letné gala Slovenského národného divadla, ktoré bolo zároveň otváracím podujatím Bratislavského kultúrneho leta, bolo užitočným podujatím. Či bol aj predzvesťou prekonania krízy našej reprezentatívnej národnej divadelnej scény sa ukáže až neskôr.

Autor: Vladimír Blaho

písané z operno-baletnej časti Letného gala SND 26. 6. 2021

Letné gala Slovenského národného divadla
Gala Opery a Baletu, námestie pred novou budovou SND.
Letné Gala SND pokračovalo po prestávke pri fontáne pred novou budovou programom Činohry SND.
26. júna 2021

Dirigent: Martin Leginus
Dramaturgia: Jozef Červenka, Marek Mokoš, Dalibor Jenis
Koncertný majster: Vladimír Harvan
Choreografia: Nina Poláková, Reona Sato, Peter Dedinský

Jolana Fogašová, Adriana Kohútková, Andrea Vizvári, Mariana Sajko, Michal Lehotský, Tomáš Juhás, Ondrej Šaling, Dalibor Jenis, Richard Šveda

členovia Baletu SND
Lucia Harvanová
, husle
Moderovali členovia Činohry SND Anežka Petrová a Daniel Fischer

R. Leoncavallo: Komedianti
Predohra a prológ
„Si puo? … Si puo?… Signore! Signori!“
Orchester Opery SND, Dalibor Jenis

R. Leoncavallo: Komedianti
Ária Cania z 1.dejstva, 4.scény
„Recitar!… Vesti la giubba“
Michal Lehotský

G. Donizetti: Lucia z Lammermoor
Duet Edgarda a Enrica z 3. dejstva, Uragano
„Orrida è questa notte come il destino mio!“
Ondrej Šaling, Richard Šveda

S. Prokofiev: Popoluška
Valčík
Choreografia: Reona Sato
Balet SND

G. Verdi: La traviata
Duet Violetty a Alfréda z 3. dejstva
„Parigi, o cara noi lasceremo“
Andrea Vizvári, Tomáš Juhás

A. Dvořák: Čert a Káča
Ária Kňažnej z 3. dejstva
„Jak smutno v zámku…“
Jolana Fogašová

A. Dvořák: Čert a Káča
Pekelný tanec z 2. dejstva
Choreografia Peter Dedinský
Balet SND

A. Ponchielli: La Gioconda
Ária Giocondy zo 4. dejstva
„Suicidio!… In questi fieri momenti“
Adriana Kohútková 

J. Massenet: Thaïs
Meditácia z 2. dejstva
Lucia Harvanová
Choreografia: Nina Poláková
Olga Chelpanova, Konstantin Korotkov, Balet SND

G. Verdi: Rigoletto
Ária Vojvodu z Mantovy z 3. dejstva
„La donna è mobile“
Tomáš Juhás

Giuseppe Verdi Rigoletto
Duet Gildy a Rigoletta z 2. dejstva
„Tutte le feste al tempio“
Mariana Sajko, Dalibor Jenis 

Spoluúčinkoval orchester Opery SND

www.snd.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár