Lucia Potokárová: Štátnej filharmónii Košice stojí za to koncertovať aj pre menej divákov

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V Štátnej filharmónií Košice (ŠfK) má za sebou prvú sezónu na poste jej riaditeľky Lucia Potokárová. V rozhovore zhodnotila sezónu, do prevádzky ktorej tvrdo zasiahla koronakríza, predstavila plány na nasledujúcu sezónu a načrtla dramaturgickú koncepciu, ktorou sa plánuje táto kultúrna inštitúcia uberať.

Slovenské kultúrne inštitúcie momentálne fungujú v prázdninovom režime. Ako konkrétne to vyzerá v Štátnej filharmónii Košice?

Momentálne pracujeme v štandardnom prázdninovom režime s tým, že sledujeme aktuálne nariadenia hlavného hygienika a následné príkazy Ministerstva kultúry SR (MK SR), ktoré zavádzame do praxe a pripravujeme sa na otvorenie koncertnej sezóny. To samozrejme vzhľadom k pandémii prebieha trochu komplikovanejšie než v minulosti.

Lucia Potokárová, Štátna filharmónia Košice, foto: ŠfK

Záver sezóny ste najprv avizovali už začiatkom mája, no nakoniec sa predsa len ukázalo, že sa môžete ku koncertovaniu vrátiť. Aký bol teda proces rozhodovania?

S možnosťou predčasného ukončenia prebiehajúcej koncertnej sezóny sme teoreticky pracovali pár týždňov pred tým, ako sme to všetky inštitúcie MK SR aj oficiálne komunikovali na verejnosti. S MK SR k tejto téme prebiehala online debata ako riešiť aktuálnu situáciu, hlavne z organizačných dôvodov – vypovedanie kontraktov s umelcami, rušenie dohodnutých projektov, či spoluprác tak doma ako aj v zahraničí.

Nakoniec však uvoľnenie opatrení na Slovensku umožnilo koncertovať a vy ste v priebehu júna ponúkli niekoľko komorných koncertov. Určite to nie je jednoduché, hrať v podmienkach, kedy máte naďalej množstvo obmedzení a samozrejme – ide o menší počet divákov. Mali ste nastolenú aj otázku, či vôbec hrať? Či sa to oplatí?

Vzhľadom na značné obmedzenia nášho technického vybavenia sme nemohli v dostatočnej kvalite realizovať online koncerty členov nášho orchestra, preto sme hľadali spôsob spolupráce s inou organizáciou, ktorá by nám v tomto mohla pomôcť a v júni sme plánoval online streamované koncerty. Keďže nám už stanovené podmienky Úradu verejného zdravotníctva v júni umožnili aj prítomnosť publika, hoci v obmedzenom množstve, rozhodli sme sa pre túto alternatívu a mali sme veľkú radosť, že sme tieto koncerty už mohli hrať za účasti publika v Dome umenia.

Hráme komorne II., Štátna filharmónia Košice, 2020, Júlia Kováč Burášová, Janette Katinová Šingerová, foto: Jaroslav Ľaš

Opatrenia toho času nám síce neumožnili realizovať koncerty nášho orchestra, no pripravili sme pre našich poslucháčov komorné koncerty členov orchestra ŠfK, takzvané polorecitály. Obrovským povzbudením pre nás bol mimoriadny záujem verejnosti a skvelá odozva publika. To je, myslím, zároveň odpoveďou na otázku – áno, určite stojí za to organizovať koncerty aj pre menší počet divákov a aj za daných podmienok.

Prečítajte si tiež:
Košickí filharmonici hrali v júni komorne

Máte nejaké usmernenia od Ministerstva kultúry alebo od iných inštitúcií? Aby ste vedeli, ako pokračovať, čo všetko plánovať a ako prípadne reagovať na zmeny. Čo všetko je v kompetencii filharmónie v takejto situácii?

Od nášho zriaďovateľa máme hlavne všeobecné nariadenia vychádzajúce z nariadenia Úradu vlády SR, či Úradu verejného zdravotníctva. Následne naše konkrétne opatrenia, respektíve zmeny v organizácii inštitúcie, konzultujeme priamo s MK SR.

K tomu smeruje najmä otázka na budúcu sezónu. Pripravovať ju musíte v predstihu. Podľa čoho sa orientujete? Museli ste pristúpiť k veľkým zmenám v repertoári či napríklad v sólistických obsadeniach jednotlivých koncertov?

Nasledujúcu koncertnú sezónu sme značne upravili. Netradične začneme sériou komorných koncertov, na ktorých sa budú prezentovať členovia Štátnej filharmónie Košice. Považujem to za akýsi pilotný projekt. Našou ambíciou je, aby cyklus komorných koncertov bol riadnou abonentnou radou organizovanou ŠfK. V dávnejšej minulosti existoval cyklus komorných koncertov, takzvané komorné pondelky. Veľmi rada by som na to nadviazala, lebo s výnimkou festivalu Košická hudobná jar, Ars Nova, či sporadický koncertov iných organizátorov (Quasars Ensemble, Hevhetia Fest, Konvergencie…) pravidelná komorná hudba v našom kraji značne absentuje. Taktiež sme sa snažili nájsť priestor na uvedenie nerealizovaných projektov uplynulej sezóny. A čo sa týka hostí, ešte vo väčšej miere ako to bolo v minulosti, budeme v nadchádzajúcej koncertnej sezóne podporovať slovenské interpretačné umenie.

Lucia Potokárová, Štátna filharmónia Košice, foto: ŠfK

Sledujete z tohto pohľadu dianie v kultúrnych inštitúciách vo svete? Je možné v tejto situácii nadviazať užšie spolupráce s inštitúciami z regiónov blízko pri nás? Natíska sa totiž otázka, či sa oblasť vážnej hudby viac nezastabilizuje vo svojich regiónoch…

Pokiaľ nám to bude umožnené z epidemiologického hľadiska, určite budeme chcieť hrať s naším orchestrom hoci aj v menšom obsadení a aj pre menej divákov. Je faktom, že aj účinkovanie Štátnej filharmónie Košice v regiónoch je témou, ktorej by sme mali venovať väčšiu pozornosť tak, ako to bolo v dávnejšej minulosti. ŠfK bola súčasťou rôznych festivalov, či prehliadok na východe Slovenska, no táto aktivita postupne stagnovala i keď nezanikla úplne.

Z môjho pohľadu to je spôsobené viacerými faktormi. Limitovaným financovaním na výjazdy orchestra v rámci regiónu, ale aj obmedzenými možnosťami samotných kultúrnych stredísk v regiónoch spolufinancovať takéto projekty. Nie je, žiaľ, zriedkavosťou, že sa v týchto destináciách uprednostní financovanie komerčnejšieho typu vystúpení pred symfonickým koncertom. Je to aj odraz konzumnej spoločnosti, v ktorej žijeme, a ktorej sa, žiaľ, aj kultúrne stánky v regiónoch musia do určitej miery prispôsobiť, ak sú odkázané na zisky z podujatí. Sú to spojené nádoby a takto ruka v ruke zaostáva umelecké vzdelávanie a budovanie publika artificiálnej hudby.

Ak sa aj podarí realizovať takýto výjazd, v mnohých smeroch zaostáva napríklad propagácia či samotné produkčné zabezpečenie podujatia. Budeme sa samozrejme pasovať aj s týmito problémami a budeme sa usilovať o realizáciu výjazdových koncertov nielen s populárnymi projektmi či filmovou hudbou.

Pre vás osobne sa skončila prvá sezóna, počas ktorej ste boli na poste riaditeľky ŠfK. Ako veľmi vás pandemická kríza zaskočila? Ako riaditeľku inštitúcie, ktorá bola zrazu zo dňa na deň vo svojich funkciách paralyzovaná? Ako človeka zodpovedného za svojich podriadených?

Táto situácia nás zastihla pochopiteľne nepripravených vysporiadať sa so situáciou, ktorá so sebou priniesla množstvo obmedzení a strát, a to nielen finančných. Nachádzali sme sa uprostred vrcholiacej koncertnej sezóny a pred 65. ročníkom medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Na začiatku sme si mysleli, že to bude len dočasné. V prvých týždňoch sme vôbec nepredpokladali, že budeme musieť zrušiť festival a predčasne ukončiť celú koncertnú sezónu. Snažíme sa preto podchytiť všetky možné dopady na našu existenciu nielen v súčasnosti, ale uvedomujúc si aj obrovské dopady pre budúcnosť našej činnosti. Z praktického hľadiska nám táto kríza vytvorila istý priestor aj na „upratovanie“. Prebieha inventarizácia archívov a skladov, elektronizácia archívnych dokumentov, upratovanie a reorganizácia priestorov.

Prečítajte si tiež:
Odchádzajúci riaditeľ Július Klein – Urobil som všetko preto, aby ŠfK mohla odštartovať novú periódu
Novou riaditeľkou Štátnej filharmónie Košice sa stane Lucia Potokárová

Lucia Potokárová, Július Klein, foto: súkr. archív J. K.

Súčasťou pandemickej krízy bude bezpochyby aj kríza ekonomická. Viete už teraz, či sa to nejako dotkne fungovania košickej filharmónie? Aké máte prísľuby z Ministerstva kultúry?

V tejto chvíli ešte nemáme z MK SR informácie o reálnych krokoch riešenia tejto situácie pre štátom zriadenú kultúru. Zatiaľ len poskytujeme potrebné informácie o aktuálnom ekonomickom stave inštitúcie.

Je pomerne ťažko hodnotiť sezónu, predsa len sa z nej však uskutočnila prevažná časť. Aká bola teda uplynulá sezóna v ŠfK?

Do nového polstoročia existencie Štátnej filharmónie Košice sme vstúpili vo výbornej umeleckej kondícii, ako aj dobre naštartovanými procesmi postupnej obnovy Domu umenia. Už od začiatku koncertnej sezóny sme reflektovali významné výročie 250 rokov od narodenia velikána hudobných dejín Ludwiga van Beethovena. Z pomedzi raritných, na našom pódiu ešte v podaní ŠfK nehraných diel, zaznela 2. symfónia azda najvýznamnejšieho dánskeho skladateľa Carla Nielsena, Passacaglia nórskeho skladateľa Ludviga Irgensa-Jensena, Klavírny koncert ruského skladateľa Alexandra Skrjabina a iné.

Prečítajte si tiež:
Pred 50 rokmi začala koncertovať Štátna filharmónia Košice

Orchester ŠfK na väčšine koncertov viedol náš šéfdirigent Zbyněk Müller, ktorého umelecký rukopis sa na vysokej kvalite výkonov orchestra odrážal už dvanástu koncertnú sezónu. Spomedzi ďalších dirigentov medzinárodného renomé sa s nami predstavili – nemecký dirigent Niklas Hoffmann, nórsky dirigent Christian Øland, českí dirigenti Tomáš Brauner, Robert Kružík, Robert Jindra a ďalší. Ako sólisti sa so Štátnou filharmóniou Košice predstavili – klavirista Lukáš Vondráček, japonský huslista Seiji Okamoto, Dvořákovo trio…. Slovenské interpretačné umenie v novej sezóne reprezentovali – sopranistka Slávka Zámečníková, barytonista Dalibor Jenis či klavirista Miki Skuta a iní.

Pre tých najmenších poslucháčov sme pripravili projekty s názvom Vianočný špeciál, Spoznaj orchester! (nerealizovaný), Opera letí (nerealizovaný) v réžii Gabriela Rovňáka a Martina Vaneka, ako aj dva mimoriadne koncerty pre rodiny s deťmi.

Štátna filharmónia Košice zaznamenáva kvalitatívny rast aj na medzinárodnej úrovni o čom svedčí, okrem iných plánovaných zahraničných ciest, náš debut na prestížnom pódiu berlínskeho Konzerthausu. Výnimočný hudobný sviatok ponúkli okrem abonentných a mimoriadnych koncertov ŠfK nepochybne aj festivaly – Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, Festival súčasného umenia ARS NOVA.

Slávka Zámečníková a Lucia Potokárová (riaditeľka ŠfK) na skúške Štátnej filharmónie Košice v Konzerthause v Berlíne, 2019, foto: FB

Mimoriadne ma mrzí zrušenie festivalu Košická hudobná jar, je to prvýkrát po 64 rokoch, čo sa tento festival nerealizoval a rovnako aj rad plánovaných koncertov. Z pomedzi plánovaných diel, ktoré, žiaľ, už v sezóne nezazneli, spomeniem napríklad Koncert pre flautu André Joliveta, Fantastickú symfóniu Hectora Berlioza, symfóniu Maliar Mathis Paula Hundemitha, oratórium Kristus na hore Olivovej Ludwiga van Beethovena, či Metamorfózy pre 23 sólových sláčikových nástrojov Richarda Straussa…

Štátnu filharmóniu Košice chceme smerovať ku kvalitným a vyváženým dramaturgickým koncepciám – mala by byť objavná a odvážna s dôrazom na slovenskú hudobnú tvorbu aj súčasných skladateľov v nápaditých prepojeniach so svetovým orchestrálnym repertoárom všetkých období – hosťujúcim aj domácim umelcom na najvyššej možnej úrovni, dávať ešte väčší dôraz na edukáciu a výchovu mladého poslucháča. Budeme sa snažiť o reprezentáciu inštitúcie v zahraničí na významných pódiách a o získanie finančných prostriedkov pre rozvoj a postupnú obnovu a dopĺňanie nástrojového parku i technického vybavenia ako aj zabezpečiť ďalší investičný a neinvestičný rozvoj modernizácie sídla ŠfK.

Pre pravidelného návštevníka nie je žiadnou novinkou, že repertoár ŠfK nie je len konzervatívny, práve naopak, nebojíte sa púšťať do náročnejšieho. Viete pomenovať tie ukazovatele, ktoré vás naviedli na to, že si to ako inštitúcia môžete dovoliť?

V prvom rade sa musíme pokúšať formovať a vzdelávať nášho poslucháča prostredníctvom našej hlavnej činnosti, ktorou je ponúkať vysoké umenie na čo najvyššej možnej úrovni na domácom pódiu, v regióne ako aj na prestížnych pódiách doma a v zahraničí. Je neľahké obsiahnuť šírku našej poslucháčskej základne, všetky vekové kategórie od najmladšieho poslucháča až po návštevníkov v dôchodkovom veku. Je doslova alchýmiou použiť správne nástroje propagácie, ktoré zasiahnu všetky vekové generácie a zároveň aj kvantita ponúkaných projektov/koncertov je dôležitým ukazovateľom.

Zároveň sme štátom zriadenou inštitúciou, a teda naši návštevníci svojim spôsobom už na našu činnosť prispievajú, je potrebné si tento fakt uvedomovať pri zavádzaní cien vstupného. Snažíme sa, aby naša dramaturgia bola objavná, aby sa vymanila zo štandardných dramaturgických klišé a aby upútala, inšpirovala či prekvapila konzervatívneho či hoci aj náhodného poslucháča všetkých vekových kategórií. Do programovej ponuky sporadicky radíme aj projekty komerčnejšieho charakteru z dôvodu zvýšenia povedomia o našej existencii širšej verejnosti, avšak nedokážem s istotou povedať, či nám to prináša aj stálych návštevníkov.

Lucia Potokárová v Konzerthause Berlín, foto: ŠfK

Aké budú najbližšie kroky filharmónie a vás ako jej riaditeľky?

Okrem už zmienených obsahových smerovaní inštitúcie vidím ešte možnosti rozvoja organizácie v kreovaní efektívneho tímu odborníkov našej inštitúcie, čo sa nám darí napĺňať už teraz. Obsadenie postu šéfdirigenta je z hľadiska umeleckej úrovne orchestra nesmierne dôležité a je potrebné túto pozíciu obsadiť v najbližšom období tak, aby doterajšia stúpajúca úroveň interpretácie aj naďalej napredovala. Ešte viac rozšíriť medzinárodnú spoluprácu, zapájať sa do medzinárodných projektov, sietí, školení… Príležitosť vidím taktiež vo vzniku sprievodných aktivít, ktoré by som vnímala ako podporné vo vzťahu k ťažiskovej činnosti ŠfK.

Pripojme na záver aj nejaké želanie do budúcnosti…

Štátnej filharmónii Košice želám, aby nám v našom poslaní viac nebránili podobné nešťastné udalosti, aké nás zastihli tento rok, a aby sa za silnej podpory nášho publika s chuťou púšťala do nových výziev, ktoré nás v nastávajúcej sezóne čakajú.

Rozprávala sa: Dáša Juhanová

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

spravodajkyňa a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia

Zanechajte komentár