Mahlerovo Manželstvo v piesňach – unikátny projekt košického divadla

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Je tu opäť čas streamov. Od jari si naň zvykáme. Divadlá a koncertné sály vítali publikum len v prechodných obdobiach a s obmedzeniami. Nie je však stream ako stream. Vie byť aj kreatívny, autentický, umelecky jedinečný. Takýto pripravili Košičania.

Kto využil v pondelok 21. decembra 2020 možnosť pripojiť sa cez webovú stránku Štátneho divadla Košice na portál navstevnik.online, zažil stream premiéry mimoriadneho projektu Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach. Žiada sa len dodať, že streamy slovenských divadiel, na rozdiel od mnohých svetových scén či festivalov, sú na pokyn zriaďovateľa spoplatnené.

Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach, Štátne divadlo Košice, 2020, príprava streamu, Peter Valentovič, orchester ŠDKE, inscenačný tím, foto: Joseph Marčinský/ŠDKE

Gustava Mahlera pozná každý návštevník koncertov, alebo milovník symfonickej hudby. Vie o ňom, že hoci po celý život dirigoval aj opery a viedol významné divadlá (v rokoch 1897 – 1907 bol riaditeľom Viedenskej štátnej – v tom čase Dvornej – opery), opery sám nekomponoval. Menej je známa jeho biografia. Nemal jednoduchý život, bol od detstva po smrť (žil v rokoch 1860 – 1911) konfrontovaný komplikovanými situáciami a jednoduchá nebola ani jeho povaha.

Prečítajte si tiež:
Opera Štátneho divadla Košice (seriál)

Autorom programu, komponovaného na báze spolužitia hovoreného a spievaného slova s baletným umením, hudobne tvoreného klavírom a orchestrom, je tím nových košických riaditeľov. Roland Khern Tóth stojí na čele operného súboru, Anton Korenči činoherného a zároveň režíruje projekt, generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice Ondrej Šoth pripravil choreografiu samostatného čísla, šéf baletu Andrej Petrovič zodpovedá za pohybovú spoluprácu a v neposlednom rade jedným z otcov myšlienky je dramaturg Stanislav Trnovský.

Nápad vytvoriť mahlerovský večer ako náhradu za opernú premiéru v čase pandémie (nie je to jediný projekt v tejto sezóne, čoskoro ho bude nasledovať wagnerovský večer) je nielen autentický svojou myšlienkou, ale dovedený do najmenších detailov.

Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach, Štátne divadlo Košice, 2020, Peter Čižmár, foto: Joseph Marčinský/ŠDKE

Na ploche jednej hodiny dokázali s nezvyčajnou dávkou vycizelovaného vkusu, veľmi účinnou, zrozumiteľnou a všetky prostriedky divadla využívajúcou formou sprítomniť istú životnú etapu jedného z najväčších skladateľov neskorého romantizmu. Opreli sa o faktografiu z manželstva Gustava Mahlera s Almou, zadokumentovanú v listoch. Bol to zväzok nerovný nielen vekovým zložením, ale aj faktom, že sa stretli dvaja umelci s odlišným chápaním manželského súžitia. Aj napriek vzájomnej láske. Navyše, prišli o spoločnú dcéru a do ich života zasiahla milostná aféra Almy s mladým architektom Walterom. Dej je vedený až po smrť skladateľa.

Nejde tu však len o literárny rozmer predlohy. Jedinečnosť projektu je v prepojení interpretovaných listov s desiatkou hudobných čísel, prevažne piesní so sprievodom klavíra (sedem Gustavových a dve Almine), ale aj častí orchestrálnych (Adagietto 5. symfónie podmaľúva baletný výstup) a napokon záverečnou bodkou je altové sólo z 2. symfónie.

Výber hudby je presne šitý na situácie, je v priamom alebo ozvláštňujúcom kontexte s hovorenými pasážami. Režisér Anton Korenči s výtvarníkom Pavlom Jurášom využívajú striedavo javiskový i hľadiskový priestor divadla (opäť si divák uvedomí, akým skvostom je táto budova), formujú s nemerateľnou presnosťou charaktery, duševné stavy a pochody ústrednej dvojice. Výkony Vandy Turekovej (Alma) a Petra Čižmára (Gustav) sú v každej z meniacich sa situácií, v monológoch i dialógoch, v dramatických vlneniach autentické, v mimike a gestách úprimne precítené.

Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach, Štátne divadlo Košice, 2020, Vanda Tureková (Alma), Peter Čižmár (Gustav), foto: Joseph Marčinský/ŠDKE

Nesmierne účinne a bez lacných efektov je využité svietenie, podobne zábery kamery priam sondujú psychiku postáv. Skvelým nápadom bolo aranžovanie výjavov na javisku, napríklad keď režisér stotožňuje Mahlera skladateľa s klaviristom a piesňové vyznanie dopadá na Almu v jej aktuálnom i mladom veku. Anton Korenči nepotrebuje žiadnu barličku, či má účinkujúcich na javisku, alebo v hľadisku (rozlúčkový príhovor Mahlera k členom Dvornej opery vo Viedni, scéna Almy s Walterom a Gustavom), vždy dokáže vytvoriť dramatické napätie a zároveň potrebnú intímnosť.

Scenár na relatívne malom časovom priestore umožňuje vytvoriť obraz o dlhšej a na udalosti bohatej etape manželského vzťahu. Vrátane odchodu Gustava za Sigmundom Freudom v čase spoznania svojho soka.

Po hudobnej stránke je ideálnym zastrešujúcim faktorom klavirista a dirigent Peter Valentovič. Keď za nástrojom hrá sekvencie zo symfonických diel, znie klavír ako orchester. Keď sprevádza sólistov v piesňach, je ich ideálnym partnerom, dýcha s nimi, farbí tón, aby podmaľúval textové posolstvo opusov. Keď stojí na čele orchestra Štátneho divadla, dokazuje napríklad v Adagiette zo 4. časti 5. symfónie, alebo v sprievode k altovému sólu z 2. symfónie, vydolovať z „nemahlerovsky“ malého orchestra ten pravý mix nenapodobiteľnej skladateľovej inštrumentácie, farieb, dynamiky, kontrastov.

Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach, Štátne divadlo Košice, 2020, Peter Valentovič, foto: Joseph Marčinský/ŠDKE

Vybraných päť piesní z pera Gustava Mahlera, tri z cyklu Chlapcov zázračný roh, po jednej z Rückertových piesníPiesní o mŕtvych deťoch, mal svoj presný dramaturgický zásah. Zazneli v pravý čas, keď si to dej vyžadoval.

Skutočným objavom bol slovenský debut mladého českého barytonistu Jiřího Rajniša, vyzbrojeného skúsenosťami z nemeckých divadiel, vrátane prestížnej Semperovej opery v Drážďanoch. Zážitok z jeho interpretácie nepramení len v mäkkom, okrúhlom, technicky podkutom barytóne ušľachtilej farby, ale nemenej v majstrovskom ovládaní piesňovej interpretácie. Jeho výrazová paleta je obrovská, každej z piesní dal priliehavý obsah, skĺbil ich hĺbku textovú s hudobnou, používal širokú dynamickú paletu.

Ak prednášal jedinú ľúbostnú pieseň, venovanú Alme z roku 1902 Liebst du um Schönheit (z cyklu Rückertových piesní), jeho hlas znel nežne, hladkal v pôsobivých mezzavoce a piane, vyjadroval pravé emócie. V piesňach z Chlapcovho zázračného rohu (Des Antonius von Padua Fischpredigt, Lob des hohen Verstandes) uplatnil filigránske nuansy, vtip textu a pracoval s farbou. Oft denk´ ich, sie sind nur ausgegangen z cyklu Piesní o mŕtvych deťochWo die schönen Trompeten blasen (z Chlapcovho zázračného rohu) dostali primeraný situačný výraz, Rajniš v nich rozvinul tón od mezzavoce, v príkladnom frázovaní, až po neoperné forte.

Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach, Štátne divadlo Košice, 2020, Peter Valentovič, Tatiana Hajzušová, Jiří Rajniš, foto: Joseph Marčinský/ŠDKE

Tatiana Hajzušová sa ujala dvoch piesní z tvorby Almy Mahlerovej (obe z cyklu Päť piesní: Bei dir ist es traut a Die stille Stadt), ktoré poňala tiež v štýlovom komornom duchu. Jej soprán znie príjemne, vyrovnane v polohách, má tmavšie hĺbky, veľmi kultivovane viaže tóny a rovnako citlivo narába s výrazom.

Prekvapenie do tretice: Myroslava Havryliuk. V altovom sóle Urlicht zo 4. vety 2. symfónie c mol preukázala pôsobivo tmavý timbre, kultúru frázovania, intenzívne vyjadrujúc jednoduchú no duchovne hĺbavú myšlienku partu bez akéhokoľvek operného efektu. V sólistke košickej opery sme objavili výrazný talent aj pre koncertné spievanie.

Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach, Štátne divadlo Košice, 2020, Myroslava Havryliuk, Peter Valentovič, orchester ŠDKE, foto: Joseph Marčinský/ŠDKE
Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach, Štátne divadlo Košice, 2020, Eva Sklyarova, Maksym Sklyar, Gennaro Sorbino, orchester ŠDKE, foto: Joseph Marčinský/ŠDKE

Pevnou súčasťou projektu je baletná zložka, tvoriaca akési pohybové intermezzo medzi komornou a orchestrálnou časťou. Najskôr bez hudby, potom s podkladom AdagiettaMahlerovej 5. symfónie rozvinul choreograf Ondrej Šoth s trojicou sólistov baletu Gennarom Sorbinom (prejavil sa ako ideálny typ krásneho mladého Waltera v činohernej sekvencii), EvouMaksymom Sklyarovcami, vzťahy v trojuholníku. Stačili mu dve rekvizity, stolička a stuha, aby s technicky a výrazovo vyspelými umelcami formou moderného, ale aj prvky klasického baletu uplatneného štýlu, vyjadril ich kolísavé emócie, roztúženosť, lásku, odlúčenie, zmierenie.

Priznám sa, principiálne nie som veľkým nadšencom prepájania divadelných druhov. Aj po skúsenostiach v Opere SND, vrátane koncertu k storočnici. No forma, akou to dokázali Košičania v Manželstve v piesňach, otvorila nové, kultivované a vysoko nápadité možnosti, ako nenásilne a zmysluplne prepojiť slovo, hudbu a tanec. Vznikol projekt, aký sme tu nemali. A hoci zaznel v premiére ako stream bez publika, má šance stať sa udalosťou roka (ba i širšieho obdobia) aj v živej podobe s publikom. Už sa len do tejto fázy dostať.

Autor: Pavel Unger

písané z online prenosu 21. 12. 2020

Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach
Štátne divadlo Košice, 21. december 2020
v rámci: online živé umenie na navstevnik.online

Autori: Roland Khern-Tóth, Anton Korenči, Ondrej Šoth
Réžia: Anton Korenči
Scéna: Pavol Juráš
Pohybová spolupráca: Andrej Petrovič
Dramaturgia: Stanislav Trnovský
Peter Valentovič: klavírny sprievod a dirigent

Jiří Rajniš, barytón
Tatiana Hajzušová, soprán
Myroslava Havryliuk, mezzosoprán
Vanda Tureková, herečka (Alma)
Peter Čižmár, herec (Gustav)
Eva Sklyarova, balet (Alma)
Maksym Sklyar, balet (Gustav)
Gennaro Sorbino, balet (Walter)
Orchester ŠDKE

videopozvánka

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár