Majster piesňovej interpretácie Peter Mikuláš

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
S blížiacim sa letom sa v hudobnom živote Slovenska zvýšil počet piesňových recitálov. Ide o typ krásneho spevu, ktorý nemá u nás väčšiu tradíciu ani priveľa interpretov-špecialistov. Pred pandémiou sa pokúšala zvýšiť ponuku takýchto podujatí Opera SND cyklom Voci da camera. Teraz sme najprv zaznamenali Mahlerove piesne na predposlednom koncerte SF a 12. júna 2022 v Opernom salóne SND predviedla piesňový recitál mezzosopranistka Jitka Sapara-Fischerová. Len o pár hodín neskôr v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave ukončil Peter Mikuláš cyklus piesňových koncertov v piatich slovenských mestách svojím recitálom v sprievode klaviristky Jany Nagy-Juhászovej.

Interpretácia piesňovej tvorby má inú povahu než spievanie operných árií. Vyžaduje si umelca, ktorý nechce ohurovať kvalitami svojho hlasu a spievania na efekt, ale ponoriť sa do textu a hľadať súzvuk s tým, čo do skladby vložili básnik a skladateľ. Pre piesňového speváka totiž slová nie sú len textom na ktorom vytvára tóny, ale aj nositeľom obsahu (predovšetkým citového), s ktorým sa chce spevák s poslucháčom podeliť. Práve táto skutočnosť viedla Mikuláša k tomu, že pred každou z troch častí svojho programu sa s poslucháčmi slovom podelil o to, čo bude spievať a čo to pre neho znamená.

Piesňový recitál Petra Mikuláša v Primaciálnom paláci v Bratislave, 2022, Jana Nagy-Juhász, Peter Mikuláš, foto: Alexander Trizuljak

Pre interpretáciu piesní je ideálnym typom. Už pri jeho operných debutoch (od roku 1978) som ako začínajúci kritik konštatoval, že aj jeho operná interpretácia nesie isté znaky komorného (piesňového) spievania v zmysle výraznejšej dynamickej a výrazovej škály. Tieto danosti potom dlhoročný sólista Slovenského národného divadla demonštroval na svojich častých vystúpeniach v Slovenskej filharmónii či na komorných koncertoch.

Úvod jeho bratislavského vystúpenia 12. júna 2022 patril cyklu piesní Ladislava Holoubka Panpulóni na vtipné texty básnika Miroslava Válka. Spevák dokázal výrazovo vhodne odlíšiť náladu jednotlivých piesní (Kohút, Ťava, Ozvena, Pampulóni) a zaplnil sálu svojím ešte stále sviežim basom. Tri piesne pre bas Eugena Suchoňa (v roku 1984 premiérované Jozefom Špačkom) sú umelcovi neobyčajne blízke rovnako, ako mu na javisku boli blízke Suchoňove postavy Štelinu a Svätopluka.

Piesňový recitál Petra Mikuláša v Primaciálnom paláci v Bratislave, 2022, Jana Nagy-Juhász, foto: Alexander Trizuljak

Prechodom od týchto dramatickejšie poňatých hudobných čísel do sveta výsostne lyrického boli dve prelúdiá Sergeja Rachmaninova v pôsobivej interpretácii klaviristky Jany Nagy-Juhászovej. Z bohatej skladateľovej piesňovej tvorby (skomponovanej medzi rokmi 1890-1916) si spevák vybral osem piesní, z ktorých viaceré boli na texty veľkých spisovateľov (Lermontov, Heine, Čechov, Puškin, Merežkovskij).

Kým v piesňových skladbách niektorých skladateľov má klavír voči spevákovi len sprievodnú funkciu, v tomto prípade dochádzalo k úžasnej symbióze klavírneho a vokálneho partu (ale aj klaviristky a speváka). Nástroj a ľudský hlas splývali do jednotnej výpovede o minipríbehoch jednotlivých piesní. Tie predstavovali akési krátke (rozsahom i vystihnutím nálady) miniatúry zbavené akejkoľvek okázalosti a povrchovej efektnosti. Tu sólista demonštroval, ako sa stačí „ponoriť“ do textu a hudby a slúžiť jej nezištne a poctivo.

Piesňový recitál Petra Mikuláša v Primaciálnom paláci v Bratislave, 2022, Jana Nagy-Juhász, Peter Mikuláš, foto: Alexander Trizuljak

Mikuláš príkladne nuansoval, udržiavajúc konštantnú poetickú náladu jednotlivých piesní, plynúcich ako pokojná riečka, aby vyvrcholili v tej záverečnej (Ach nie, modlím sa, nechoď) v citovo exponovanom, nástojčivo znejúcom závere vo vysokej hlasovej polohe. Ten si potom u vďačného, hoci nie príliš početného publika vyžiadal ešte dva prídavky. Ako to už u Rachmaninových piesní býva, aj klaviristka si prišla na svoje v pôsobivých „dohrách“.

Autor: Vladimír Blaho

písané z koncertu 12. 6. 2022 v Bratislave

Piesňový recitál Petra Mikuláša
Koncerty sa konali v piatich slovenských mestách
Spišská Nová Ves (17. 5. 2022, Reduta)
Prešov (18. 5. 2022)
Poprad (19. 5. 2022, Tatranská galéria)
Nitra (2. 6. 2022, Nitrianska galéria)
Bratislava (12. 6. 2022, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca)

Produkcia: Dr. HORÁK spol. s r.o.
Koncerty mali pôvodne zaznieť koncom roka 2021, ale boli preložené kvôli pandémii koronavírusu.

Peter Mikuláš, bas
Jana Nagy Juhász, klavír

L. Holoubek: Panpulóni
(Kohút, Ťava, Ozvena, Panpulóni)

E. Suchoň: Tri piesne pre bas na verše Miroslava Válka, Pera Štilichu a Jána Smreka
(Malinconia, Nuvasperanza, Giocondita)

S. Rachmaninov
Prelúdium gis mol, Op. 32, č. 12
Prelúdium G dur, Op. 32, č. 5

S. Rachmaninov: Piesne
Pri bránach svätého kláštora (slová: M. Lermontov)
Ráno (slová: M. Janov)
Dieťa, si krásna ako kvietok (slová: A. Pleščejev / z Haineho)
Na smrť stehlíka (slová: V. Žukovskij)
Oddýchneme si (slová: A. Čechov / ,,Ujo Váňa“ Dejstvo IV.)
Nepoviem ti nič (slová: A. Fet)
Nespievaj, kráska (slová: A. Puškin)
Ach nie, modlím sa, nechoď! (slová: A. Merežkovskij)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár