Marián Vach bol ocenený Cenou predsedu Národnej rady SR

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Cenu predsedu Národnej rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania odovzdal vo štvrtok 23. októbra 2014 v historickej budove parlamentu predseda NRSR Pavol Paška. Laureátmi ocenenia sa stalo šesť osobností. Medzi nimi aj slovenský dirigent Marián Vach.

Pre náš portál Opera Slovakia prinášame prednostne informáciu o ocenení dirigenta Mariána Vacha, ktorý získal Cenu predsedu Národnej rady SR za výnimočný prínos v oblasti hudobného umenia. Spolu sním boli ocenení aj ďalší piati laureáti. Za výnimočný prínos v oblasti literatúry a filozofie si cenu odniesla Etela Farkašová, Milota Havránková ju dostala za výnimočný prínos v oblasti umeleckej fotografie. Mária Kráľovičová bola ocenená za výnimočný prínos v oblasti dramatického umenia, Milan Leščák za výnimočný prínos v oblasti etnológie a folkloristiky, Jozef Šimončič za výnimočný prínos v oblasti filmového umenia.

Cena predsedu NR SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania sa odovzdáva od roku 2007. Pavol Paška ju udeľuje na návrh komisie, ktorá pracuje v zložení: Ondrej Šulaj, Miroslav Marcelli, Karol Weisslechner, Peter Dubecký, Michal Babiak a Peter Michalovič. Komisia je zložená tak, aby pokrývala tie oblasti kultúry a humanitného vzdelávania, za ktoré sa udeľuje spomínaná cena. Autorom ceny je sklársky umelec Palo Macho.

Cena predsedu Národnej rady SR, Autorom ceny je sklársky umelec Palo Macho.

Cena predsedu Národnej rady SR,
Autorom ceny je sklársky umelec Palo Macho.

Po príhovore predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Pavla Pašku a predstavení návrhovej komisie a laudátorov nasledoval prednes laudácií. Laudácio pánovi Vachovi predniesol slovenský operný kritik Pavel Unger. Prinášame vám jeho plné znenie.

Laudatio – MARIÁN VACH

,,Vážený pán predseda Národnej rady SR, Vaše excelencie, vážení laureáti, dámy a páni.

Len nedávno, počas jubilejného ročníka Bratislavských hudobných slávností, slovenská metropola žila pulzom svetových kultúrnych epicentier. Asi som nebol jediný, komu prebehla mysľou otázka, kto z nás klasickú hudbu potrebuje bytostne, koľkí ju tolerujeme, k akému percentu populácie sa vôbec nedostane.

Opera je zavše považovaná za umenie elitárske. Je takým, nie je? Len tri slovenské mestá sa jej dotýkajú bezprostredne, naživo. Čím menšie divadlo, tým ťažšie sú existenčné podmienky, o to zodpovednejšie sa stavia krehký most medzi tvorcami a publikom. Dirigent Marián Vach, ktorého laudátorom mám česť byť dnes večer, venoval profilovaniu operných domov mimo centra podstatnú časť kariéry. Ostatné desaťročie v Banskej Bystrici, predtým dvakrát v Košiciach, pred vyše tridsiatimi rokmi stál pri zrode Komornej opery. Jedine tá, a posty zbormajstra, boli späté s Bratislavou. Ostatné sa udialo mimo lesku metropolitných reflektorov.

Marián Vach je analytikom partitúr. Notovú osnovu nečíta v strohých číslach rytmu a tempa, hoci diplom matematika vlastní tiež. Jeho presná taktovka nekopíruje len úder metronómu. Vdychuje notám život, obsah, vášeň. A práve emócia je jedným z podstatných komunikačných kanálov, práve ona zapaľuje iskru záujmu. Nekladiem si otázku, koľko divákov zažilo Mariána Vacha ako svojho vôbec prvého operného dirigenta. Toho pána vo fraku, síce skrytého v orchestrálnej jame, ale ako prvého medzi rovnými, zodpovedajúceho za zrod a tvar inscenácie.

Marián Vach je rekordérom. V počte prvých slovenských uvedení raritných, často neprávom opomínaných partitúr. Tri desiatky prvenstiev sú už dnes zapísané v našich análoch. A nejde len o leví podiel na oneskorenej slovenskej renesancii raných opier Giuseppe Verdiho, vybraných diel jeho predchodcov i následníkov, ktorej dejiskom boli Zámocké hry zvolenské alebo banskobystrická Štátna opera. Rovnako pozoruhodná je Vachova rekonštrukcia pôvodnej verzie Suchoňovej Krútňavy či prvé naštudovanie Cikkerovho Coriolana na Slovensku.

Je rekordérom aj v množstve svetoznámych sólistov, ktorí u nás pod jeho taktovkou hosťovali. Neraz ich cesta zo zvolenského mininádvoria viedla do 30-násobne väčšej veronskej Arény. Alebo pricestovali z Milána, Viedne, Londýna. A predsa mnohí z nich sa pod dirigentské krídla Mariána Vacha radi vracajú. Cítia v ňom muzikálnosť, bezpečnosť, oporu.

Sprofanovaný výraz „celebrita“ z duše nemám rád. Nadovšetko si však vážim ľudí, ktorí napĺňajú jeho prapôvodný zmysel. Bez pokrivených kritérií, bez pozlátky a falošných úsmevov. Som šťastný, že jedna z takých osobností – dirigent Marián Vach – si dnes prevezme prestížne ocenenie.“

Autor laudácia: Pavel Unger

Odovzdávanie Ceny predsedu Národnej rady SR 2014, zľava: E. Farkašová, M. Havránková, J. Šimončič, M. Leščák, M. Vach, M. Kráľovičová, Mucha Quartet

Odovzdávanie Ceny predsedu Národnej rady SR 2014,
zľava: E. Farkašová, M. Havránková, J. Šimončič, M. Leščák, M. Vach, M. Kráľovičová, Mucha Quartet

Slávnostný akt odovzdávania cien sprevádzalo komorné hudobné teleso Mucha Quartet v ktorého interpretácii v úvode zaznelo sláčikové kvarteto č. 64 D dur opus76/5, 1. časť (Allegeto – Allegro) J. Haydna a na záver sláčikové kvarteto e mol ,,v uhorskom štýle“, 3. časť (Intermezzo alla zingara) autora J. L. Bellu.

Odovzdávanie Ceny predsedu Národnej rady SR 2014

Odovzdávanie Ceny predsedu Národnej rady SR 2014

Odovzdávanie Ceny predsedu Národnej rady SR 2014, zľava: J. Šimončič, M. Havránková, M. Vach, P. Paška, M. Kráľovičová, E. Farkašová

Odovzdávanie Ceny predsedu Národnej rady SR 2014,
zľava: J. Šimončič, M. Havránková, M. Vach, P. Paška, M. Kráľovičová, E. Farkašová

Pripravil: Ľudovít Vongrej

foto: NRSR

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár