Martin Krajčo: Gitara je pevnou súčasťou sveta klasickej hudby

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Od 26. júna do 1. júla 2022 sa v Bratislave uskutoční 46. ročník Gitarového festivalu J. K. Mertza, ktorý ponúkne pestrý program v podobe ôsmich koncertov a sprievodných podujatí. S jeho riaditeľom, popredným gitarovým hráčom i pedagógom Martinom Krajčom, sme sa rozprávali nielen o histórii a súčasnosti gitarového festivalu, ale aj o gitare a jej postavení na slovenskej hudobnej scéne.

Martin Krajčo patrí k výrazným osobnostiam slovenskej hudby. Pôsobí ako sólista i komorný hráč a účinkuje s domácimi i zahraničnými orchestrami. Od roku 1997 je členom Bratislavského gitarového kvarteta a kontinuálne sa venuje duetovej hre s manželkou Radkou Krajčovou. Jeho diskografia obsahuje sólové diela domácich aj zahraničných autorov. Dlhodobo sa zaoberá odkazom bratislavského rodáka Josepha Kaspara Mertza a v roku 2021 realizoval spolu s českým gitaristom Pavlom Steidlom nahrávku kompletnej Mertzovej zbierky Kukuk.

Martin Krajčo, foto: Rudolf Biháry

Okrem umeleckých aktivít sa dlhodobo venuje aj organizačnej činnosti. Medzi jeho zásadné projekty patrí Gitarový festival J. K. Mertza (podujatie vedie od roku 2006), (Ne)známa hudba (zakladajúci člen OZ Albrechtina v roku 2009), Guitarissimo Bratislava (2017 – 2018). Martin Krajčo je aktívnym aj ako tvorca transkripcií a autor textov. Je domácim priekopníkom hry na historických nástrojoch 19. storočia. Ako docent hry na gitare v súčasnosti pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. (zdroj: www.martinkrajco.com)

Prečo a kedy vznikol Gitarový festival J. K. Mertza?

Prvý ročník Gitarového festivalu J. K. Mertza sa konal v roku 1976. V podstate koexistuje paralelne s bratislavským Kultúrnym letom, ktorého je súčasťou od začiatku jeho existencie. Konal sa každoročne s jedinou výnimkou, keď sa v roku 2020 neuskutočnil kvôli pandémii. Hlavným zámerom bolo priniesť domácemu publiku hudbu klasickej gitary. Tá bola v tom čase mimoriadne obľúbená a zároveň predstavovala kontakt so vzdialeným svetom, ktorý bol na festivale sprítomnený prostredníctvom zahraničných umelcov a hudby, pričom nechýbali zástupcovia z Grécka, Talianska, Španielska či krajín Latinskej Ameriky. Festival jestvoval pod názvom Dni gitarovej hudby až do roku 1993, kedy sa premenoval na Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza.

Dni gitarovej hudby, 1985, Nádvorie Univerzitnej knižnice v Bratislave, foto: GFJKM

Kto stál za jeho vznikom?

Iniciátorom festivalu bol prof. Jozef Zsapka, ktorý ho umelecky viedol po takmer celú jeho históriu. Organizačne podujatie zastrešoval Mestský dom kultúry a osvety, vtedajší ekvivalent súčasného Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Po prevrate v roku 1989 sa organizácie ujala pani Jana Kováčiková so svojou agentúrou a festival voviedla do novodobej éry.

Vytrvalosť, nadšenie a kontakty prof. Jozefa Zsapku, ktorý festival viedol nielen dramaturgicky, spôsobili, že sa stal jedným z najstarších svojho druhu na svete a rok čo rok drží krok so svetovou umeleckou špičkou. Dôležitým momentom novodobej histórie festivalu je aj popularizácia osobnosti prešporského rodáka, Josepha Kaspara Mertza, ktorý patrí medzi najvýznamnejších gitaristov a skladateľov ranoromantickej gitarovej hudby.

Kto ho organizuje dnes?

Festival od roku 2008 organizuje občianske združenie Spoločnosť J. K. Mertza, ktoré združuje gitaristov, pedagógov a gitarových nadšencov pod mojim vedením. Plynulý prechod organizácie na nový subjekt podporil aj moment, že Jana Kováčiková bola spočiatku členom nášho združenia a prof. Jozef Zsapka je ním dodnes. Organizačný tím tvoria mladí ľudia, ktorých spája vzťah k hudbe klasickej gitary, či už na profesionálnej alebo amatérskej úrovni.

Kaspar Joseph Mertz (1806 – 1856), portrét od neznámeho autora, zdroj: www.jkmertz.com

Čo ponúkne 46. ročník vášho festivalu?

Aktuálny ročník prinesie mimoriadne pestrý program, ktorý sa opäť navracia k prevahe klasických dramaturgií a gitarových recitálov. Koncertov bude dovedna osem, na ktorých hosťuje takmer dvadsiatka umelcov z desiatich krajín. Dramaturgia ponúka dva koncerty starej hudby a väčšinu tvoria recitály a komorné koncerty klasickej gitarovej hudby. Pódium bude patriť všetkým generáciám, keďže okrem renomovaných umelcov dostávajú na festivale každoročne priestor úspešní mladí hráči z celého sveta. Hviezdami podujatia sú nepochybne hráči aktuálnej svetovej elity Zoran Dukić a Aniello Desiderio. (www.jkmertz.com)

Festival nie sú len koncerty, ale aj sprievodné podujatia. Čo všetko ponúkate?

Sprievodné podujatia, ktorých obsahom sú majstrovské kurzy, semináre a prednášky sú určené prevažne odbornej verejnosti z radov umelcov, mladých hráčov, študentov a učiteľov umeleckých škôl. Ich cieľom je okrem edukácie vytvoriť priestor pre komunikáciu, kontakt a dialóg s aktuálnym zahraničným umeleckým a pedagogickým prostredím. Táto konfrontácia je mimoriadne dôležitá pre udržanie kvality a komplexný rast domáceho prostredia. V tomto smere je udalosťou aj získanie akreditácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre edukačné semináre určené učiteľom Základných umeleckých škôl, vďaka ktorým im vieme ponúknuť vzdelávanie v medzinárodnom rozmere.

Gitarový festival J. K. Mertza, 2015, highlights histórie festivalu, svetoznámy kubánsky gitarista, skladateľ a dirigent Leo Brouwer vystúpil na 40. ročníku festivalu a viedol majstrovské kurzy a semináre, foto: Roman Spišiak
Gitarový festival J. K. Mertza, 2013, Celso Machado, foto: Roman Spišiak

Aké postavenie má na slovenskej hudobnej scéne klasická gitara?

Klasická gitara má čoraz pevnejšie postavenie a hudobná societa ju čoraz pozitívnejšie vníma a hodnotí. Myslím, že zásluhu na tom majú najmä jej osobnosti, ktoré sa kontinuálne presadzujú na domácej aj medzinárodnej scéne, čím zvyšujú kredit nielen sebe, ale aj nástroju a jeho hudbe. Mám pocit, že doba, kedy sa na gitaru nazeralo s dešpektom a predstavovala len akýsi závan exotizmu sa postupne vytráca. Jej historické zázemie, ktoré potvrdzujú aj početné dramaturgie starej hudby, je nesporné a neskromne si myslím, že svoj podiel na popularizácii nástroja má aj náš gitarový festival, ktorého kvalita a vytrvalosť zasluhuje uznanie.

Aký je záujem mladých ľudí hrať na gitare klasickú hudbu? Ako sa vyvíja oproti minulosti?

S radosťou vnímam, že záujem mladých ľudí o klasickú gitaru je neustále veľmi veľký. Myslím, si, že s minulosťou je to porovnateľné a dokonca v prípade záujmu o odbor klasickej gitary na Základných umeleckých školách dochádza každoročne k nárastu záujemcov. V čom však dochádza k stagnácii oproti dávnejšej minulosti, majúc na mysli sedemdesiate a osemdesiate roky minulého storočia, je záujem a početnosť publika. Môže to mať viaceré príčiny, z ktorých asi najvýraznejšia je široká ponuka podujatí, ako aj dostupnosť rôznorodej i vzdialenejšej hudby v rámci informačných kanálov. Preto je pre nás čoraz ťažšie bojovať o poslucháča a je veľmi potešujúce, že pred ,,covidovou“ dobou sa festivalu podarilo výrazne zvýšiť úroveň návštevnosti.

Koncert pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Godára, 2016, Martin Krajčo, Ján Slávik, foto: albrechtina.sk
Gitarový festival J. K. Mertza, 2021, zdroj foto: www.jkmertz.com

Ako je to s repertoárom a so súčasnými autormi komponujúcimi pre klasickú gitaru?

Kvantitatívne samozrejme prevažuje hudba zahraničných autorov, ale to myslím nie je doména hudby pre klasickú gitaru. Slovenskí skladatelia sú však čoraz ,,odvážnejší“, keďže viem, že pre gitaru sa nepíše až tak ľahko. V posledných rokoch obohatili gitarový repertoár viacerí domáci autori. Nedajú sa vymenovať všetci, no nedá mi nespomenúť Petra Breniera, Vlada Godára, Jozefa Kolkoviča, Petra Machajdíka či Pavla Malovca, ktorí sa gitarovej tvorbe venujú kontinuálne.

Je na Slovensku dostatok koncertov či iných podujatí venovaných klasickej gitare?

Môj názor je, že aktuálne áno. Samozrejme, pre nás gitaristov je žiadúce, aby pribúdali, no súčasný stav je potešujúci. Považujem za dôležité, že gitarová hudba dostáva priestor na špičkových domácich hudobných podujatiach a stáva sa tak čoraz pevnejšou súčasťou sveta klasickej hudby, čo nebolo vždy zvykom. Osobne cítim, že domáce prostredie je v tejto otázke veľmi otvorené a sme vďační, že môžeme byť jeho súčasťou. Verím, že sa to bude naďalej pozitívne vyvíjať a pokračovať v nastolenom trende.

Rozprával sa: Ľudovít Vongrej

Viac informácií o aktuálnom programe Gitarového festivalu J. K. Mertza v Bratislave nájdete na www.jkmertz.com.

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár