Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka v Karlových Varoch má za sebou jubilejný 50. ročník

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Karlové Vary – V Karlových Varoch sa konal jubilejný 50. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka. Súťaž v tomto roku prebiehala od 12. – 20. 11., a do jubilejného ročníka sa prihlásilo 101 súťažiacich zo 14 krajín, ktorí podali 114 výkonov. Prinášame vám výsledky, najviac cien získal Boris Prýgl (Česká republika), ktorého môžu diváci vidieť aj v niektorých predstaveniach na javisku Opery SND. K 50. výročiu súťaže vyšla aj zaujímavá knižná publikácia.

O súťaži

Súťaž, zo začiatku určená študentom umeleckých škôl, sa stala behom niekoľkých rokov uznávanou medzinárodnou súťažou. Každoročne sa jej zúčastňuje 80-110 spevákov prakticky z celého sveta a prebieha v troch základných kategóriách: Opera (muži i ženy do 35 rokov), Junior (muži i ženy do 25 rokov) a kategória Pieseň (speváci do 35 rokov). V minulom roku bola súťaž obohatená o súťažnú novinku určenú mladým spevákom Je ňou súťaž Operné nádeje pre spevákov vo veku 16-20 rokov z Českej a Slovenskej republiky.

Súťaž v kategóriách Junior (do 25 rokov vrátane) a Opera (do 35 rokov vrátane) je trojkolová. V prvých dvoch kolách (patria medzi súťažné úlohy árie z obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu, tvorby Antonína Dvořáka, až po diela 20. storočia) spievajú súťažiaci s klavírnym sprievodom. Tretie kolo kategórie Junior a Opera, tak ako následný koncert laureátov, spievajú finalisti súťaže s orchestrom.

V kategórii Pieseň sa kladie mimoriadny dôraz popri tvorbe A. Dvořáka a piesní romantikov aj na interpretáciu súčasnej piesňovej tvorby. Súťaž je dvojkolová a prebieha počas jedného dňa.

Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka, Karlové Vary 2015, vizuál

50. ročník súťaže

Do súťažného zápolenia jubilejného 50. ročníka sa prihlásilo 101 súťažiacich zo 14 krajín, ktorí podali 114 výkonov. Usporiadateľom súťaže je od roku 2001 všeobecne prospešná spoločnosť Medzinárodné spevácke centrum Antonína Dvořáka (mpcad.cz), ktorého riaditeľom i riaditeľom súťaže je Alois Ježek a jej zakladateľmi sú Antonín Dvořák, vnuk skladateľa, spevák Peter Dvorský a dirigent Libor Pešek.

Súťaž svojim významom presahuje hranice regiónu, štátu a kontinentu. Má významné postavenie pre mladých spevákov nielen z Českej republiky.

Medzinárodné spevácke centrum Antonína Dvořáka vydalo k príležitosti jubilea obsiahlu publikáciu s názvom 50 let Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, ktorá je dokumentom päťdesiatich rokov súťaže a súčasne odkazom pre budúce generácie. Publikácie nie je bežne dostupná, rozosiela ju priamo Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s. v cene symbolických 50 Kč + poštovné, a objednať sa dá na mailovej adrese mpcad@atlas.cz

Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka, Karlové Vary, kniha k 50. výročiu súťaže

Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka, Karlové Vary,
kniha k 50. výročiu súťaže

Slávnostný koncert k 50. výročiu súťaže

Mimoriadnu pozornosť a ocenenie speváckej súťaže v Karlových Varoch pripravilo Národné divadlo v Prahe, ktoré z rozhodnutia vedenia Opery Národného divadla na čele s riaditeľkou Mgr. Silviou Hroncovou uviedlo v nedeľu 8. novembra 2015 Slávnostný koncert k 50. výročiu Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka. S orchestrom Národného divadla, ktorý dirigoval Libor Pešek, vystúpili víťazi a laureáti karlovarskej súťaže z minulých ročníkov: Joo-Anne Bitter z Nemecka, Nicholas Davis z USA, Roman Janál, Olga Jelínková, Michaela Kapustová, Minseok Kim z Južnej Kórey, Kateřina Kněžíková, a Adam Plachetka. René Pape z Nemecka (laureát karlovarskej súťaže v roku 1987) sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. Koncert bol odvysielaný v priamom prenose Českou televíziou na programe ČT art.

Slávnostný koncert k 50. výročiu Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka, Národné divadlo Praha, foto: Hana Smejkalová

Slávnostný koncert k 50. výročiu Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka,
Národné divadlo Praha,
foto: Hana Smejkalová

Ceny

Výnimočnosť Dvořákovej súťaže spočíva v udelení množstva hlavných cien, ale predovšetkým cien mimoriadnych. Mimoriadnymi interpretačnými cenami podporujú súťaž všetky operné scény z Českej republiky vrátane Národných divadiel v Prahe, Brne, Ostrave, Slovenského národného divadla v Bratislave, ďalej je to Spoločnosť Antonína Dvořáka, Český rozhlas, festival Pražské jaro, Český národný symfonický orchester a ďalší partneri. Finálové kolá kategórií JUNIOR a OPERA spievajú finalisti s Karlovarským symfonickým orchestrom.

Súťaž otvorila cestu za úspechom i kariérou mnohým domácim aj zahraničným spevákom. Medzi menami víťazov z histórie súťaže sú napríklad Gabriela Beňačková, Edita Gruberová, Magdaléna Hajóssyová, Eva Urbanová, Marie Burešová, Roman Janál, Pavol Bršlík, Marina Vyskvorkina, Marina Domašenko, Jana Sýkorová, Kateřina Kněžíková, Lee Sang Min, Lívia Vénosová, Adam Plachetka, Richard Samek, Barbora Perná a ďalší.

Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka, Karlové Vary 2015, porota 50. ročníka, foto: Pavel Horník

Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka, Karlové Vary 2015,
porota 50. ročníka,
foto: Pavel Horník

Súťaž hodnotí spravidla 11 členná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ súťaže MPC AD, o.p.s. na základe konzultácií. Ich predsedami alebo členmi v posledných rokoch boli okrem iných napríklad. Ivo Žídek, Eva Randová, Andrej Kucharský, František Vajnar, Walter Berry, Gabriela Beňačková, Sona Ghazarjan, Antonio Carangelo, Jürgen Hartfiel a ďalší. V súčasnosti od roku 2001 je predsedom odbornej poroty významná osobnosť operného spevu Peter Dvorský.

Výsledky medzinárodnej speváckej súťaže v Karlových Varoch

Hlavné ceny

JUNIOR ženy

1. cena Tereza Hořejšová (Česká republika) 25.000 Kč
2. cena Lucie Kaňková (Česká republika) 10.000 Kč
3. cena Kristýna Kůstková (Česká republika) 5.000 Kč

JUNIOR muži

1. cena Boris Prýgl (Česká republika) 25.000 Kč
2. cena Roman Hoza (Česká republika) 10.000 Kč
3. cena Lukáš Bařák (Česká republika) 5.000 Kč

OPERA ženy

1. cena Veronika Holbová (Česká republika) 35.000 Kč
2. cena Dana Šťastná (Česká republika) 15.000 Kč
3. cena Marina Kipingan (Ruská federácia) 10.000 Kč

OPERA muži

1. cena Peter Malý (Slovensko) 35.000 Kč
2. cena Hyunduk Kim (Južná Kórea) 15.000 Kč
3. cena nebola udelená 10.000 Kč

PIESEŇ v absolútnom poradí mužov i žien

1. cena Roman Hoza (Česká republika) 25.000 Kč
2. cena Juraj Kuchar (Slovensko) 15.000 Kč
Boris Prýgl (Česká republika) 15.000 Kč
3. cena Lucie Kaňková (Česká republika) 10.000 Kč

Garantom I. ceny kategórie Pieseň je ČESKÝ ROZHLAS.
Garantom I. ceny kategórie JUNIOR ženy je Galerie MIRO.
Garantom kategórie JUNIOR MUŽI a OPERA ŽENY je pán Young-Chul Choi.
Garantom kategórie OPERA muži je Ing. Jan KOŤÁTKO.

Osobitné ceny udelené v roku 2015

Ceny operných scén Českej a Slovenskej republiky sú pri odovzdaní definované udeľovateľom ako hosťovanie alebo naštudovanie opernej role v nasledujúcich dvoch umeleckých sezónach. Interpretačné ceny divadiel udeľujú riaditelia divadiel alebo šéfovia operných scén.

V roku 2015 boli udelené:

Cena Národného divadla v Prahe: naštudovanie opernej role alebo hosťovanie v predstavení Národného divadla v Prahe v sezóne 2016 alebo 2017. Cenu udeľuje riaditeľka Opery ND Mgr. Silvia Hroncová.

Cenu získal Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Národného divadla Brno: hosťovanie v opernom predstavení Národného divadla Brno v sezóne 2016 alebo 2017. Cenu udeľuje šéf umeleckého súboru Janáčkovej opery MgA. Jiří Heřman.

Cenu získali Lukáš Bařák (Česká republika) a Roman Hoza (Česká republika)

Cena Slovenského národného divadla v Bratislave: hosťovanie v opernom predstavení Národného divadla v Bratislave v sezóne 2016 alebo 2017. Cenu udeľuje generálny riaditeľ divadla Marián Chudovský.

Cenu získala Adriana Banásová (Slovensko)

Cena Národného divadla Moravskoslezského v Ostrave: naštudovanie opernej role a hosťovanie v opernom predstavení podľa existujúceho repertoáru v sezóne 2016 alebo 2017. Cenu udeľuje riaditeľ divadla Jiří Nekvasil.

Cenu získali Veronika Holbová (Česká republika) a Roman Hoza (Česká republika)

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni: naštudovanie opernej role pre predstavenie Divadla J. K. Tyla v Plzni v sezóne 2016 alebo 2017. Cenu udeľuje generálny riaditeľ divadla MgA. Martin Otava.

Cenu získal Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Slezského divadla Opava: pozvanie na naštudovanie a realizáciu opernej role v predstavení Slezského divadla Opava v sezóne 2016 alebo 2017. Cenu udeľuje riaditeľ divadla Prof. Karel Drgáč.

Cenu získala Veronika Holbová (Česká republika)

Cena Českého rozhlasu – s garanciou finančnej odmeny vo výške 20.000 Kč nositeľovi 1. ceny v kategórii Pieseň.

Cenu získal Roman Hoza (Česká republika)

Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu – zástupca Českého rozhlasu vyberie jedného z laureátov súťaže, aby v spolupráci so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu v produkcii ČRo Vltava nahral v rámci dvoch nahrávacích frekvencií operné árie odsúhlasené dramaturgiou tejto rozhlasovej stanice s prihliadnutím k naštudovanému repertoáru laureáta. Nahrávka sa uskutoční v priebehu roku 2016. Podmienkou udelenia tejto ceny je súhlas laureáta s vysielaním tejto nahrávky v programe Českého rozhlasu a v rámci medzinárodnej programové výmeny v rámci Európskej vysielacej únie EBU.

Cenu získal Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Medzinárodného hudobného festivalu Pražské jaro – ponuka vystúpenia v rámci festivalu Pražské jaro v roku 2016 alebo 2017. Cenu udeľuje Ing. Roman Bělor, riaditeľ festivalu.

Cenu získal Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Nadácie Bohuslava Martinů za najlepšiu interpretáciu diela Bohuslava Martinů v kategórii PIESEŇ v sume 20.000 Kč. Cenu udeľuje riaditeľ Nadácie Bohuslava Martinů Prof. Václav Riedlbauch.

Cenu získala Belinda Sandiová (Slovensko)

Cena Jarmily Novotnej najlepšie umiestnenej českej účastníčke III. kola súťaže. Súčasťou ceny je vystúpenie v rámci Festivalu Jarmily Novotnej v Litni. Cenu udeľuje nezisková organizácia Zámek Liteň a pán Georgie Daubek, syn Jarmily Novotnej.

Cenu získala Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Viléma Zítka so sumou 5.000 Kč najmladšiemu ocenenému českému účastníkovi III. kola. Súčasťou ceny je pozvanie na recitál v Múzeu Bedřicha Smetanu. Cenu udeľuje doc. Lidmila Němcová a Dr. Václav Němec.

Cenu získava Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Spoločnosti Antonína Dvořáka Praha za najlepšiu interpretáciu piesní Antonína Dvořáka so sumou 5.000 Kč.

Cenu získala Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Antonína Dvořáka – za interpretáciu Dvořákova diela – suma 5.000 Kč – cenu udeľuje vnuk a pravnuk slávneho skladateľa Antonín Dvořák III. a Antonín Dvořák IV.

Cenu získala Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Gustava Mahlera – účinkovanie na festivale Hudba tisíců – Mahler 2016 – udeľuje riaditeľ Festivalu Gustava Mahlera doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc.

Cenu získali Tereza Hořejšová (Česká republika) a Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Karlovarského symfonického orchestra – vystúpenie s KSO v rámci koncertnej sezóny 2016/2017. Cenu udeľuje riaditeľ KSO Mgr. Petr Polívka.

Cenu získala Veronika Holbová (Česká republika)

Cena hejtmana Karlovarského kraja JUDr. Martina Havla prvej ceny kategórie, jarný koncert v Galérii umenia v Karlových Varoch v roku 2016.

Cenu získal Roman Hoza (Česká republika)

Cena Dvořákova kraje Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou tretej ceny kategórie Pieseň, ktorú udeľuje predseda Kruhu priateľov hudby Ing. Vojen Očenášek.

Cenu získala Lucie Kaňková (Česká republika)

Cena Galérie MIRO Praha nositeľovi 1. ceny kategórie Junior ženy, ktorú udeľuje riaditeľ Galérie MIRO PhDr. MgA. Miro Smolák.

Cenu získala Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Beno Blachuta so sumou 5.000 Kč. Cenu udeľuje Spoločnosť Beno Blachuta a odovzdáva Beno Blachut, vnuk vynikajúceho českého tenoristu.

Cenu získal Roman Hoza (Česká republika)

Cena Josefa Hercla za najlepšiu interpretáciu árie z období vrcholného baroka s dôrazom na duchovnú tvorbu so sumou 5.000 Kč. Cenu udeľuje pani Lucie Kábelová, predsedkyňa Spoločnosti Josefa Hercla.

Cenu získal Roman Hoza (Česká republika) za interpretáciu Händlovho Mesiáša

Cena Carangelo Belcanto Academy – za najlepšiu výslovnosť a interpretáciu talianskeho repertoáru, určená českým a slovenským účastníkom súťaže. Cenu udeľuje Antonio Carangelo, riaditeľ Carangelo Belcanto Academy.

Cenu získala Jana Prouzová (Česká republika)

Cena Hlasového centra o.p.s. Praha za farbu hlasu so sumou 5.000 Kč. Súčasťou ceny je krištáľová guľa, ktorej autorom je Jiří Fryč. Cenu udeľuje prim. MUDr. Jitka Vydrová, riaditeľka spoločnosti.

Cenu získala Andrea Banásová (Slovensko)

Cena za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie, venovaná pánom Georgom Fischerom z Aue so sumou 500 € a honorované koncertné vystúpenie na Saskom Mozartovom festivale 2016, organizovanom Saskou Mozartovou spoločnosťou v Chemnitz.

Cenu získal Hyunduk Kim (Južná Korea) za interpretáciu árie Tamina z Mozartovej opery Čarovná flauta.

Cena Magdalény Hajóssyovej za krásny spev.

Cenu získala Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Jana Lucemburského so sumou 2x 400 € pre českého a slovenského speváka. Cenu inicioval a udeľuje pán Geoffrey Piper, zakladateľ spoločnosti MusicEnterprise, ktorá sa podieľa na prehlbovaní umeleckých aktivít medzi Luxemburskom a Českou republikou.

Cenu získavali Lucie Kaňková (Česká republika) a Peter Malý (Slovensko)

Cena dirigenta Františka Drsa za mimoriadny hudobne-interpretačný výkon a honorované vystúpenie na koncerte v Kutnej Hore v rámci festivalu Operní týždeň v júni 2016.

Cenu získal Boris Prýgl (Česká republika)

Cena spoločnosti Grandhotel Ambassador Národní dům – víkendový pobyt pre dve osoby, udeľuje zástupca spoločnosti p. Jan Motlík.

Cenu získala Jana Nagy-Juhász (Slovensko)

Cena riaditeľa spoločnosti Bohemia lázně a. s. za vynikajúci klavírny sprievod – víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Kriváň. Cenu udeľuje riaditeľ spoločnosti Jiří Sluka.

Cenu získal Peter Valentovič (Slovensko)

Cena diváckej poroty

Cenu získavali Lucie Kaňková (Česká republika) a Veronika Holbová (Česká republika)

www.singingcompetition.eu

Pripravil: Ľudovít Vongrej
Zdroj: Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár