Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti 2022

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Vo Vrábľoch sa v dňoch 15. – 17. júna 2022 konal už 23. ročník medzinárodnej speváckej súťaže nesúcej meno tamojšieho rodáka tenoristu Imricha Godina. O jej špecifickom zameraní a význame, spočívajúcom v spájaní umeleckých začiatkov opernej mlade (v kategóriách do 24 resp. do 35 rokov) s mladými speváčikmi, prevažne žiakmi základných umeleckých škôl, sme už písali v minulosti. Teraz môžeme konštatovať, že podujatie po odmlke zavinenej pandémiou (2020) a po (z rovnakých dôvodov) skromnejšom minulom ročníku sa opäť rozbieha do plnej sily.

Veď počas jej histórie tu spievali a víťazili dnes uznávaní slovenskí operní speváci ako Pavol Bršlík, Andreja Čajová-Vizváry, Peter Mazalán, Tomáš Šelc, Michaela Šebestová, Eva Bodorová, ako aj niekoľko vysoko kvalitných mladých spevákov zo zahraničia (Poľsko, Arménsko, Čína atď.). V minulom roku si odtiaľto zaslúžene odniesol vavríny slovenský barytonista Martin Morháč. V nasledujúcom hodnotení sa už budeme venovať len vyšším vekovým kategóriám.

Ak možno práve ukončenému ročníku čosi vyčítať, bola to jedine slabá účasť slovenských spevákov (osem žien a päť mužov), údajne spôsobená kolíziou termínu so záverečnými skúškami na niektorých umeleckých školách. A tak za domácu spevácku generáciu musela ťahať gaštany z ohňa Japonka Asuka Maeda, víťazka ženskej súťaže v kategórii do 35 rokov študujúca na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Celkove vo Vrábľoch súťažila spievajúca mládež v počte vyše ôsmich desiatok, pričom do vekom odlíšených dvoch ženských a dvoch mužských kategórií sa prihlásilo 37 mladých žien a 16 mladých mužov. Mimoriadne silná bola účasť spevákov z Poľska, tentoraz absentovalo Maďarsko.

Okrem porotcov z troch vyšehradských krajín: Jan Ballarin (PL), Martina Macko (CZ), Veronika Dobi-Kiss (HU), Slovensko zastupovali Miroslav Dvorský (predseda poroty) a Dagmar Podkamenská Bezačinská.

Keďže súťaž v oboch nižších vekových kategóriách (IV. a V.) som nesledoval (výsledky sú v prílohe) zmienim sa o nej aspoň všeobecne. V prvom kole (barok a klasicizmus) si účinkujúci vyberali predovšetkým z bohatej tvorby Händela a Mozarta, ojedinele sa objavili opusy Vivaldiho, Haydna, Glucka, Pergolesiho, Bacha, Caldaru. V druhom kole so zredukovaným počtom účastníkov sa spieval romantizmus a skladba (väčšinou pieseň) domáceho autora, narodeného v 20. storočí. Premenené na drobné to boli árie Dvořáka, Smetanu, Masseneta, Offenbacha, Gounoda, Meyerbeera, Belliniho, Donizettiho, Pucciniho a piesne Rachmaninova. Slovenskí účastníci si vybrali aj z piesní Holoubka, Moyzesa, Urbanca, Jurovského, Dibáka, a Kardoša. Víťazná Ukrajinka Valeriia Boichenko (kategória IV.) zasa triumfovala vďaka árii z Pucciniho Lastovičky.

Iuventus Canti 2022, Asuka Maeda (JAP) víťazka kategórie VI. ženy do 35 rokov, foto: Michal Švec

Najväčšiu pozornosť verejnosti si prirodzene zaslúžia vždy najvyššie vekové kategórie, ktorých druhé kolo sa konalo v posledný deň. Postúpilo do neho deväť žien a šesť mužov. Česť Slovenska medzi ženami zachraňovala len Katarína Mojžišová, na koloratúrnu sopranistku neobvykle obdarená pomerne objemným a farebným fondom. Túto danosť s istými technickými rezervami uplatnila v náročnej árii z Rossiniho opery Semiramide a v piesni z Frešovho cyklu Piesne o sne. Ukrajinka Nina Sushkio mala v árii Lindy di Chamonix z Donizettiho rovnomennej opery bližšie k subrete než ku lyrickej koloratúre.

Češka Tereza Štěpánková vyspievala koloratúry Verdiho Gildy pomerne poctivo, no jej hlasu chýbala väčšia dychová podpora. K menej zdatným finalistkám patrila aj Poľka Zuzanna Zięta, ktorej lepšie sedela pieseň poľskej autorky Grażyny Bacewicz, než školsky pôsobiaca ária pážaťa z Meyerbeerových Hugenotov. Ďalšia Poľka Adriana Garstka mala krásny prednes Glencovej Vokalízy, ale tento priaznivý dojem neudržala v árii Adiny z Donizettiho Nápoja lásky, kde si pomýlila aj atmosféru hudobného čísla, pripomínajúc skôr spev Donizettiho kráľovien. Jedinou mezzosopranistkou bola moravská Tereza Horová s náročnou áriou Isabelly z Rossiniho Talianky v Alžíri.

Vyššiu kvalitu súťaže reprezentovali dve poľské speváčky. Lyrickej sopranistke Marte Was sa údajne veľmi vydarilo prvé kolo súťaže (sviežo pôsobila ária Parasie z Musorgského Soročinského jarmoku), no v druhom kole jej Nanetta z Verdiho Falstaffa nijako nesedela pre nedostatočne jemné kreovanie vokálnej línie v chúlostivo napísanej vyššej sopránovej polohe. K mierne dramatickejším hlasom patril soprán jej kolegyne Marty Jakubowskej, ktorej ária Leonory z Trubadúra síce ešte nebola dostatočne „verdiovská“, hoci s partom sa popasovala so cťou. Výkonnostne všetky účastníčky výrazne predstihla Japonka Asuka Maeda. So zanietením odspievala k populáru inklinujúcu pieseň Hideo Kobayashiho, aby jednoznačne triumfovala ako Pucciniho Čo-čo-san, kde svoj prejav dokázala modulovať do pôsobivých detailov i celku, plne sa stotožniac s interpretovanou hrdinkou. Jej hlas so zvláštnym leskom a suverenitou prejavu má schopnosť uplatniť sa aj vo väčších priestoroch než poskytovala sála vo Vrábľoch.

Iuventus Canti 2022, Adrian Janus (Poľsko) víťaz kategóriu VII. muži do 35 rokov, foto: Michal Švec

Aj v mužskej kategórii víťaz súťaže predstihol výrazne ostatných účinkujúcich (počtom šesť). Barytonista Adrian Janus je jednoznačne typom divadelného speváka, pretože jeho farebný hlasový fond má priam neobmedzené akustické možnosti prenikať aj cez najhutnejší orchester. Iná vec je, že jeho vokálny prejav by niekedy mohol byť trochu disciplinovanejší. Spieva pritom s veľkou suverenitou a vie emočne zapôsobiť. Zaujímavý bol aj jeho repertoár, keď si v druhom kole ako romantickú áriu zvoli ukážku z opery L´ebreo od u nás úplne neznámeho Giuseppe Apolloniho (1802 – 1898), žijúceho v tieni Giuseppe Verdiho a v prvom kole (a na koncerte víťazov) predviedol ďalší dramaturgický bonbónik (ária z opery I due forzati) z dielne poľského skladateľa žijúceho prevažne v Taliansku Franciszeka Mireckého, ktorý v mladosti študoval klavír u Hummela a potom ako operný skladateľ podliehal vplyvom Cherubiniho a Rossiniho.

Ostatní poľskí speváci za ním výkonnostne zaostali, hoci niektorí z nich zaujali. Napríklad Michał Zielonka predviedol krásnu ukážku výrazového spevu v piesni Henryka Czyża a Wolframovu Pieseň o večernici zaspieval kvalitne, hoci v závere zbytočne vo forte. Pomerne vyrovnane znel aj lyrický barytón Dawida Czerwińského v árii z Belliniho Puritánov. Skôr ku kuriozitám možno pripočítať vystúpenia kontratenoristu Artura Plintu a tenoristu Michała Dziedzica, spievajúceho na spôsob niekdajších barytonálnych drsných tenoristov (McCracken, Vinay). Škoda, že dvom slovenským reprezentantom sa v tejto kategórii nepodarilo dostať do druhého kola.

Celkovo súťaž ukázala, že existuje mnoho talentovaných spevákov a speváčok, ktorí vedia upútať svojím materiálom. Majú síce ešte isté rezervy v technickom zvládnutí spevu, ale napodiv si celkom dobre počínajú v speve výrazovom, pokiaľ rešpektujú disciplínu prejavu. Ak sa v budúcnosti podarí nadšeným a obetavým organizátorom nadväzujúc na ročníky spred pandémie zabezpečiť aj reprezentatívnejšiu slovenskú účasť, zostane súťaž vo Vrábľoch významným miestom konfrontácie mladých spevákov z rôznych krajín, ale aj priestorom pre mládež, ktorá sa od detského spevu snaží prepracovať k ozajstným métam kultivovaného klasického spievania. Súťaž Juventus canti má ušľachtilý cieľ. Ešte dôležitejší než cieľ samotný je však cesta, ktorá k nemu vedie.

Autor: Vladimír Blaho

XXIII. Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina
IUVENTUS CANTI
Vráble 13. – 17. jún 2022

Výsledky

Kategória I – dievčatá a chlapci do 12 rokov

Hlavné ceny:

1. cena: Veronika Juríková (Slovensko)
2. cena: Jana Mládková (Slovensko)

Čestné uznanie:
Lea Mária Surová (Slovensko)
Barbara Reisová (Slovensko)

Osobitné ceny:

Cena primátora mesta Vráble Tibora Tótha najmladšiemu účastníkovi: Lea Mária Surová (Slovensko)
Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne: Veronika Juríková (Slovensko)

Ocenenie pedagóga: Soňa Meňhertová (Slovensko)

Kategória II – dievčatá a chlapci do 15 rokov

Hlavné ceny:

1. cena: Ivan Bulić (Chorvátsko)
2. cena: Eva Kovářová (Slovensko)
3. cena: Jozef Václavík (Slovensko)

Čestné uznanie:

David Zwach (Slovensko)
Zara Bánová (Slovensko)

Osobitné ceny:

Cena Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne: Jozef Václavík (Slovensko)

Ocenenie pedagóga: Ivančica Hinek (Chorvátsko)

Kategória III – dievčatá a chlapci do 18 rokov

Hlavné ceny:

1. cena: Szczepan Szostok (Poľsko)
2. cena: Klára Šmátralová (Slovensko)
3. cena: Daniela Hrubčová (Česká republika)

Čestné uznanie:

Matej Rodný (Slovensko)
Kristína Buzinkayová (Slovensko)
Levente Molnár (Slovensko)

Ocenenie pedagóga: Sabina Olbrich- Szafraniec (Poľsko)

Kategória IV – ženy do 24 rokov

Hlavné ceny:

1. cena: Valeriia Boichenko (Ukrajina)
2. cena: Weronika Kowolik (Poľsko)
3. cena: Wiktoria Nowak (Poľsko)

Čestné uznanie:

Laura Wąsek (Poľsko)
Wiktoria Wojdyła (Poľsko)
Monika Radecka (Poľsko)

Osobitné ceny:

Cena EMCY Slovakia za objavnú dramaturgiu: Wiktoria Nowak (Poľsko)

Interpretačná cena Bachovej spoločnosti na Slovensku
Valeriia Boichenko (Ukrajina)
Wiktoria Nowak (Poľsko)

Kategória V – muži do 24 rokov

Hlavné ceny:

1. cena: Grzegorz Rubacha (Poľsko)
2. cena: Piotr Brożek (Poľsko)
3. cena: Denis Zjatik (Slovensko)

Čestné uznanie:

Kacper Kostrzewski (Poľsko)
Adam Dobek (Poľsko)

Interpretačná cena Hudobného centra: Grzegorz Rubacha (Poľsko)

Kategória VI – ženy do 35 rokov

Hlavné ceny:

1. cena: Asuka Maeda (Japonsko)
2. cena: neudelená
3. cena: Marta Jakubowska (Poľsko)
3. cena: Marta Wąs (Poľsko)

Čestné uznanie: Katarína Mojžíšová (Slovensko)

Osobitné ceny:

Interpretačná cena predsedu Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska: Asuka Maeda (Japonsko)

Interpretačná cena Hudobného centra: Marta Wąs (Poľsko)

Kategória VII – muži do 35 rokov

Hlavné ceny:

1. cena: Adrian Janus (Poľsko)
2. cena: Michał Zielonka (Poľsko)
3. cena: Dawid Czerwiński (Poľsko)

Čestné uznanie:

Martin Filipiak (Poľsko)
Artur Plinta (Poľsko)

Osobitné ceny:

Interpretačná cena Festivalu Kubínska hudobná jeseň: Michał Zielonka (Poľsko)
Interpretačná cena Fundácií Gliwice: Michał Zielonka (Poľsko)

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu:

Miłosz Lewandowski (Poľsko)
Katarzyna Makowska (Poľsko)
Klara Janus (Poľsko)

www.iuventuscanti.com

video
záznam záverečného koncertu 17. 6. 2022

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár