Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského jubilovala navzdor pandémii

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Je tomu práve päťdesiat rokov od realizácie myšlienky vzdať poctu významnému slovenskému skladateľovi a trnavskému rodákovi Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému (1881-1958) formou založenia speváckej súťaže. Jej dejiny sa píšu od roku 1971 a po etape československej, podujatie vo svojom 13. ročníku (uskutočňuje sa každý druhý rok) nadobudlo medzinárodný rozmer.

V dňoch 8. až 10. júla 2021 sa uskutočnil 24. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Organizátorov – Hudobné centrum v spolupráci s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Arcibiskupským úradom Trnava a ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského – nezložili ani šľahy pandémie, potvrdzujúc, že kde je vôľa (práve tá chýbala pred desaťročím, keď výpadok dvoch ročníkov už hrozil jej zánikom), nájde sa aj cesta. A tá bola v dôsledku často sa meniacich covidových obmedzení v ostatných mesiacoch o niečo kľukatejšia.

Prečítajte si tiež:
Mikuláš Schneider-Trnavský – veľký autor piesňových a duchovných kvetov (článok z roku 2018)
Neuveriteľné: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského je naspäť (článok z roku 2017)

Prvé dve kolá museli účastníci absolvovať formou zásielky zvukovej, alebo zvukovo-obrazovej nahrávky, na základe ktorej porota vyberala postupujúcich. Na tradičný májový termín bolo tiež nutné rezignovať a posunúť tretie kolo až do prvej júlovej dekády.

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, porota: Tadeusz Pszonka (Poľsko), Atilla Kiss (Maďarsko), Martina Zadro (Chorvátsko), Eva Blahová, predsedkyňa poroty (Slovensko), Peter Dvorský (Slovensko), Ariane Hollaender – Calix (Rakúsko), Daniel Čapkovič (Slovensko), foto: Anton Sládek

Podarilo sa. Ako som sa počas návštevy koncertu víťazov dozvedel, tento rok sa prihlásil rekordný počet vyše 120 adeptov z pätnástich krajín sveta a z nich do finálne postúpilo 32 účastníkov zo siedmich krajín (Slovenská republika, Chorvátsko, Rusko, Poľsko, Ukrajina, Kanada a Česká republika). Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského sa stala prestížnym podujatím a laureátskymi titulmi z nej sa hrdia mnohé osobnosti svetových operných javísk. Počnúc Petrom Dvorským, víťazom 2. ročníka, až po už medzinárodne etablovanú Slávku Zámečníkovú, či Evu Bodorovú, ktorej sa aktuálne tiež otvárajú brány Viedenskej štátnej opery.

Do finálového kola, ktoré sa odohralo 10. júla 2021 v koncertnej sieni Marianum trnavského Arcibiskupského úradu, vybrala osemčlenná porota (zastúpená odborníkmi zo šiestich krajín), vedená prof. Evou Blahovou, dvadsaťdeväť adeptov zo siedmich štátov. Rozdelení boli do ženských a mužských kategórií, ktoré sa ešte rozlišovali podľa vekových kritérií. Z nich vzišlo trinásť laureátov. Päť titulov putovalo do Poľska, tri do Ruska a dva, zhodou okolností na najvyšších priečkach, do Chorvátska.

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, Ariane Hollaender – Calix (členka poroty), Davor Nekjak (Macedónsko), 1. cena, 1. kategória – muži, foto: Anton Sládek
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, Peter Dvorský, Eva Blahová (porota), Robin Červínek (Česko), Franko Klisović (Chorvátsko), 2. cena, 2. kategória – muži, foto: Anton Sládek

Z tohto hľadiska bola jury, vrátane troch slovenských členov (Eva Blahová, Peter Dvorský a Daniel Čapkovič), určite objektívna. Medzi ocenenými v hlavných kategóriách bol totiž len jediný Slovák. Ako pozorovateľ koncertu víťazov som pochopiteľne nepočul výkony spevákov počas zápolenia, takže vyjadriť sa môžem len k tomu, čo zaznelo počas trnavského sobotného podvečera.

Napriek tomu, že v druhej kategórii mužov nebola udelená prvá cena a druhú rozdelili ex aequo, za jednoznačného a bezkonkurenčného víťaza považujem chorvátskeho kontratenoristu Franka Klisovića. Dych zatajoval už v piesni Mikuláša Schneidera-Trnavského Ružičky, ktorá zrejme po prvýkrát v histórii zaznela v podaní tohto typu hlasu. Predniesol ju veľkou noblesou, emóciou, dynamikou a perfektnou výslovnosťou. Doslova však šokoval extrémne náročnou áriou Arsaceho z 1. dejstva opery Semiramide od Gioachina Rossiniho. Bolo v nej všetko: sopránové výšky, plné stredy i zvučné altové hĺbky, precízna rossiniovská koloratúra, štýlové frázovanie a hlboké výrazové nasadenie.

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, Róbert Pechanec, Franko Klisović (Chorvátsko), 2. cena, 2. kategória – muži, foto: Anton Sládek

Ťažko pochopiť, ako sa mohol Franko Klisović umiestniť na rovnakej pozícii ako český barytonista Robin Červínek. Figarovo „Largo al factotum“ z Rossiniho Barbiera zo Sevilly v jeho podaní nemalo síce viditeľné nedostatky, no neočaril jeho tenorálny timbre a výrazovo bol skôr konvenčný.

Víťazka 2. kategórie žien, chorvátska sopranistka Darija Auguštan vystúpila dvakrát. V piesni Schneidra-Trnavského (Keď sa drobné piesenky) a v árii Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ z rovnomennej opery Antonína Dvořáka preukázala technicky zdatný, rozsahovo široký a s výrazom citlivo narábajúci soprán. Predsa však – v nie príliš vhodnej, duniacej akustike sály – niektoré jej výšky vo forte zneli ostrejšie.

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, Róbert Pechanec, Darija Auguštan (Chorvátsko), 1. cena, 2. kategória – ženy, foto: Anton Sládek
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, foto: Anton Sládek

Z ocenených v kategóriách starších, treba pochváliť Kamilu Dutkowskú, poľskú sopranistku, ktorá v recitatíve, árii a záverečnej cabalette z Anny Boleny od Gaetana Donizettiho ponúkla vyrovnané registre, cit pre belcantový sloh, elegantné frázy, ale aj ohybnosť tónu. Podobne aj ruská sopranistka Zoya Petrova prišla s veľmi náročným repertoárom, áriou Zerbinetty z Ariadny na Naxe od Richarda Straussa. Má vyspelú koloratúrnu techniku, kaskády partu a najvyššie tóny zdolávala s istotou, do árie sa vložila aj s priliehavým výrazom.

O dve 3. ceny v staršej kategórii sa podelili poľský tenorista Tomasz Dziwisz a slovenský barytonista Martin Morháč. Ani jeden z nich veľa neriskoval, lebo Donizettiho Nemorino („Una furtiva lagrima“) z Nápoja lásky je z kategórie menej exponovaných árií a o Martinovi z Frešovej detskej opery Martin a slnko dokonca pochybujem, či mala byť súťažným číslom v zrelšej skupine. Obaja v rámci možností preukázali aspoň príjemnú farbu hlasov, tenorista aj slušnú legatovú kultúru.

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, Peter Dvorský, Eva Blahová (porota), Tomasz Dziwisz (Poľsko), Martin Morháč (Slovensko), 3. cena, 2. kategória – muži, foto: Anton Sládek
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, Atilla Kiss (člen poroty), Ekaterina Krovatyeva (Rusko), Margarita Zhigalkina (Rusko), 2. cena, 1. kategória – ženy, foto: Anton Sládek

Vo vekovo mladšej kategórii zazneli aj sľubné hlasy, skôr však u žien. Margarita Zhigalkina z Ruska príjemne prekvapila v árii Medory z Verdiho raného Korzára, keď jej tmavšie sfarbený soprán znel vyrovnane v polohách, ovládal koloratúru i frázovanie. Sympaticky zapôsobila aj jej krajanka Ekaterina Krovatyeva ako Massenetova Manon, vyzbrojená sýtejším pohyblivým sopránom, no najvyšším tónom sa radšej vyhla. Ťažké číslo, áriu pážaťa Urbaina z Hugenotov od Giacoma Meyerbeera, si vybrala poľská mezzosopranistka Nataliia Płonka. Ukázala solídnu koloratúrnu techniku, no výrazovo veľa svojmu číslu nedala.

Z mužov narodených po roku 1995 držiteľ 3. ceny Grzegorz Rubacha z Poľska na áriu a cabalettu Enrica z Donizettiho Lucie di Lammermoor zatiaľ technicky nedozrel. Víťaz kategórie, macedónsky barytonista Davor Nekjak, áriu Eugena Onegina z rovnomennej Čajkovského opery dotoval hutným barytónovým tónom, potrebuje si ju však koncepčne vystavať a obohatiť jednotvárnu dynamiku. Finalistov na klavíri sprevádzali Róbert Pechanec, Xénia Šuleř-Maskalíková a v jednom čísle Malgorzata Wilga.

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, Róbert Pechanec, Grzegorz Rubacha (Poľsko), 3. cena, 1. kategória – muži, foto: Anton Sládek
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2021, Xénia Šuleř-Maskalíková, Róbert Pechanec, foto: Anton Sládek

Každopádne treba vysoko oceniť, že sa 24. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v komplikovanej dobe vôbec uskutočnil. Že záujem o ňu má vzostupnú tendenciu a účastníci išli do zápolenia odvážne aj za zmenených podmienok. Spoznali sme viacero talentov, z ktorých viacerí majú šancu uplatniť sa na medzinárodnom kolbišti. Bonusom a odmenou pre publikum na koncerte víťazov bol skvelý výkon chorvátskeho kontratenoristu Franka Klisovića. Schneiderova Trnava prechádza z jedného jubilea (50. rokov od jej zrodu) do druhého (25. ročník) a treba jej pevne držať palce. Azda o dva roky už budú mutácie koronavírusu len trpkou spomienkou.

Autor: Pavel Unger

písané zo slávnostného odovzdávania cien a koncertu víťazov 10. 7. 2021
Arcibiskupský úrad, koncertná sieň Marianum, Trnava

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, ktoré sú stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty v roku 2021 bola popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová (Slovensko). Ďalšími členmi poroty boli: Daniel Čapkovič (Slovensko), Peter Dvorský (Slovensko), Martina Zadro (Chorvátsko), Tadeusz Pszonka (Poľsko), Atilla Kiss (Maďarsko), Mariano Horák (Švajčiarsko), Ariane Hollaender – Calix (Rakúsko) a Alois Ježek (Česká republika).

Hlavné ceny:

1. kategória – ženy
1. cena: neudelená
2. cena: Ekaterina Krovatyeva (Rusko), Margarita Zhigalkina (Rusko)
3. cena: Nataliia Płonka (Poľsko)

1. kategória – muži
1. cena: Davor Nekjak (Macedónsko)
2. cena: Stanisław Napierała (Poľsko)
3. cena: Grzegorz Rubacha (Poľsko)

2. kategória – ženy
1. cena: Darija Auguštan (Chorvátsko)
2. cena: Kamila Dutkowska (Poľsko)
3. cena: Zoya Petrova (Rusko)

2. kategória – muži
1. cena: neudelená
2. cena: Robin Červínek (Česko), Franko Klisović (Chorvátsko)
3. cena: Martin Morháč (Slovensko), Tomasz Dziwisz (Poľsko)

Viac info a kompletné výsledky TU…

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

video
reportáž Vega Tv – Koncert víťazov

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár