Medzinárodná súťaž ,,Nádej baletu” má za sebou svoj 2. ročník

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Liptovský Hrádok – Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku usporiadalo v dňoch 19. – 21. novembra 2018 druhý ročník medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu. Zúčastnilo sa jej takmer 100 tanečníkov zo Slovenska, Česka, Rakúska a Srbska. Absolútnou víťazkou aktuálneho ročníka sa stala Petra Večeřová z Tanečného konzervatória Brno.

Po minuloročnom prvom ročníku súťaže pre budúcich profesionálnych baletných umelcov Nádej baletu sa v novembri t. r. uskutočnil jej druhý ročník. Hlavnou myšlienkou tejto jedinej slovenskej baletnej súťaže je prezentácia, vyzdvihnutie a podpora mimoriadne nadaných študentov v oblasti tanečného umenia. Má ambíciu spájať, podporovať, oslavovať, vyzdvihovať a prezentovať talent zúčastnených tanečníkov a spoluprácu ich škôl. Organizátorom je Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku (STKLH). Prostredníctvom tejto baletnej súťaže dostávajú študenti slovenských konzervatórií na domácej pôde jedinečnú príležitosť predstaviť sa pred odbornú porotu a vzájomne sa motivovať do ešte lepších výkonov.

Nádej baletu 2018, Petra Večeřová, (1. miesto v kategórii B + absolútna víťazka),
foto: Matthew Wallace Wainhouse

,,Druhý ročník súťaže Nádej baletu hodnotím ako veľmi vydarený. Na začiatku som mala obavy, či budeme schopní udržať jej kvalitu, nakoľko sme oproti prvému ročníku získali len polovičnú dotáciu. Na Liptove však vieme robiť aj zázraky. A tak sa nám vďaka obrovskej podpore mesta Liptovský Hrádok, liptovským podnikateľom a pomoci dobrovoľníkov podarilo zorganizovať súťaž porovnateľnú s prvým ročníkom. Zníženie nákladov sme riešili aj skrátením podujatia o jeden deň a zúžením poroty na povinné minimum. Napriek tomu však kvalita súťaže neutrpela, čo ma veľmi teší. Aktuálny ročník nám potvrdil, že záujem o ňu narastá. Perličkou v druhom ročníku bola oslava jubilea supervízora súťaže Pavla Ďumbalu, ktorý presne v deň galakoncertu oslávil svoje 60. narodeniny. Okamih pôsobil o to dojímavejšie, že svoje jubileum mohol osláviť vo svojom rodisku obklopený baletom, ktorý ho sprevádzal celým jeho doterajším životom.” zhodnotila pre Opera Slovakia druhý ročník súťaže riaditeľka STKLH Eva Ohraďanová.

Nádej baletu 2018, Adam Bobák (1. miesto v kategórii C),
foto: Matthew Wallace Wainhouse

Do druhého ročníka organizátori vstúpili s niekoľkými zmenami a novinkami. ,,Na Liptove sme privítali väčší počet účastníkov z viacerých škôl a štátov. Zmenili sme členenie súťažných kategórií tak, aby dostali šancu aj tanečníci z nižších ročníkov konzervatórií a otvorili sme novú kategóriu D pre amatérske súbory zaoberajúce sa technikou klasického tanca. Práve túto zmenu vnímali diváci aj porotcovia ako najvýraznejšiu oproti minulému ročníku. Podarilo sa nám prepojiť budúcich profesionálov s deťmi z amatérskych baletných súborov. Osobne si myslím, že práve to je najlepšia cesta k získavaniu mladých talentov na konzervatóriá. Deti zo súborov mali možnosť vzhliadnuť výkony konzervatoristov, zažiť s nimi spoločný večerný program a vystúpiť na jednom javisku počas galakoncertu. Reakcie súborov aj konzervatoristov sú zhodne pozitívne a všetci sa tešia na budúci ročník. Nádej baletu je jedinou súťažou na území našej republiky, ktorá spája tieto dve cieľové skupiny.” skonštatovala Eva Ohraďanová k špecifikám aktuálneho ročníka.

Nádej baletu 2018, Miroslava Nina Gajdošová (1. miesto v kategórii A),
foto: Matthew Wallace Wainhouse

Súťaž je po novom rozdelená na štyri kategórie: Kategória A – študenti konzervatórií s osemročným študijným programom (1. – 4. ročník), Kategória B – študenti konzervatórií s osemročným študijným programom (5. – 8. ročník), Kategória C – študenti konzervatórií so šesťročným študijným programom a Kategória D – súbory, ktoré v choreografiách vychádzajú z pohybov klasického tanca. 

Na druhom ročníku súťažiacich hodnotila odborná porota zložená z troch členov. Jej predsedníčkou sa stala Marilena Halászová, ktorá patrí k zakladateľskej pedagogicko-choreografickej generácii tanečných umelcov druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Členmi poroty boli dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Irina Čierniková a umelecký šéf baletu Národního divadla Brno Mário Radačovský.

V 1. kole súťaže sa tanečníci predstavili porote v tréningu klasického tanca, ktorý s nimi viedol niekdajší šéf baletu Štátnej opery v Prahe a riaditeľ divadla K. J. Tyla v Plzni – Pavel Ďumbala a v 2. kole súťažiaci predviedli sólové variácie z tradičného baletného repertoáru, no rovnako aj choreografie moderného a súčasného tanca.

Nádej baletu 2018, Dávid Dubjel si preberá špeciálne ocenenie za najosobitejší interpretačný výkon,
foto: Matthew Wallace Wainhouse

Nádej baletu 2018, Baletní škola Filiánek, 1. miesto v kategórii D deti,
foto: Matthew Wallace Wainhouse

Na súťaži Nádej baletu 2018 sa zúčastnilo takmer 100 tanečníkov zo Slovenska, Česka, Rakúska a Srbska. Aj tento ročník uzavrel v stredu 21. novembra večerný galaprogram s oceňovaním laureátov v divadelnej sále Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.

Výsledky súťaže Nádej baletu 2018

Absolútny víťaz súťaže

Petra Večeřová Taneční konzervatoř Brno

Kategória A – študenti konzervatórií s 8 ročným študijným programom (1. – 4. ročník)

1. Miroslava Nina Gajdošová Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok
2. Emma Laura Murinová Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok
3. Antonín Zdráhal Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Kategória B – študenti konzervatórií s 8 ročným študijným programom (5. – 8. ročník)

1. Petra Večeřová Taneční konzervatoř Brno
2. Klaudie Lakomá Taneční konzervatoř Brno
3. Laura Brázdová Taneční konzervatoř Brno

Kategória C – študenti konzervatórií so 6 ročným študijným programom

1. Adam Bobák Súkromné konzervatórium na Zádielskej ul. Košice
2. Nina Sninská Súkromné konzervatórium na Zádielskej ul. Košice
3. Džuberová Klaudia Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice

Kategória D – súbory, ktoré v choreografiách vychádzajú z pohybov klasického tanca

veľké choreografie

Deti (9 – 11 rokov)
1. Baletní škola Filiánek Brno Čínsky tanec
2. Baletní škola Filiánek Brno Maďarská polka
3. Baletní škola Filiánek Brno Louisina polka

Juniori I. (12 – 14 rokov)
1. UNISONO – ZUŠ E. Runda Ostrava Napnout plachty
2. Baletní škola Filiánek Brno Polonéza

Juniori II. (15 – 18 rokov)
1. Baletní škola Filiánek Brno Carmen

Kategória D – malé choreografie

Juniori II. (15 – 18 rokov)
1. Nela Polášková Baletní škola Filiánek Brno
2. Regina Laurová ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany

špeciálne ocenenia

Mladý talent medzinárodnej baletnej súťaže NÁDEJ BALETU 2018

1. Matilda Poláková Wiener Statsoper Balletakademie
2. Antonín Zdráhal Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Prémia za najosobitejší interpretačný výkon

Dávid Dubjel Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Prémia za najlepšiu choreografiu

Mgr. art. Igor Holováč za choreografiu PETRUSHKA

Čestné uznanie

1. Dominik Dolník Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Trnava
2. Milica Tančić Baletska škola Lujo Davičo Belehrad
3. Dávid Jendrušák Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice
4. Karina Radáčiová Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Nádej balet 2018, špeciálne ocenenie – Igor Holováč (Prémia za najlepšiu choreografiu),
foto: Matthew Wallace Wainhouse

Súťaž s rovnomenným názvom Nádej baletu sa na Slovensku konala v roku 2010 a v tom čase ju organizovalo Slovenské národné divadlo pod vedením Mária Radačovského. Nepodarilo sa ju udržať a tak na ňu v roku 2017 nadviazalo Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku. Novej súťaži pozmenili organizáciu a systém hodnotenia. Súčasťou oboch doterajších ročníkov bola odborná diskusia poroty, riaditeľov a pedagógov zúčastnených škôl a súborov. ,,Otázka opodstatnenosti súťaže bola jednou z tých, ktorou sme sa tento rok zaoberali. Výsledkom bolo spoločné potvrdenie záujmu o jej pokračovanie, predovšetkým preto, aby tanečníci získali možnosť každoročnej konfrontácie so svojou budúcou konkurenciou. V príprave na súťaž tanečníci pracujú oveľa intenzívnejšie a svedomitejšie, ako počas bežných dní. Posúvajú sa ďalej, zdokonaľujú svoje schopnosti a učia sa zvládať vysokú psychickú záťaž. Okrem toho dochádza aj k prehlbovaniu vzťahu medzi tanečníkom a pedagógom. Myslím, že je to dosť dôvodov, prečo v  medzinárodnej súťaži pokračovať ďalej. Jej organizácia je však zdĺhavá a finančne náročná. Prvý aj druhý ročník sme zorganizovali vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Ak sa nám podarí získať dotáciu aj tento rok, veľmi radi by sme súťaž zorganizovali opäť. Bola by veľká škoda, keby začatá tradícia nemohla pokračovať. Navyše, ak ide o jedinú súťaž tohto typu na Slovensku. Pevne verím, že budeme pri získavaní grantu opäť úspešní a dostaneme možnosť pokračovať aj v roku 2019.” uviedla k zmyslu súťaže a jej budúcnosti Eva Ohraďanová.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o súťaži na www.nadejbaletu.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Ľudovít Vongrej

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár

Sledujte nás na Facebooku