Milované piesne Jany Kurucovej v Prešove

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Odchádzam na koncert. Blížim sa k priestoru, kde sa o chvíľu začne. Je to Evanjelické kolégium v Prešove. Vypúšťam z vedomia myšlienky súvisiace s prácou, zabúdam na starosti. Koncentrujem svoju pozornosť na to, čo príde. Uvedomené vnímanie hudby je kognitívny proces. Je 30. septembra 2020 a do mojej mysle sa ako nevyžiadané ostinato neustále vtláča oznam: Je to posledný koncert. Od 1. októbra začína coronový zákaz, ktorý nevieme do kedy potrvá a ako sa situácia bude vyvíjať.

Piesňový recitál Jany Kurucovej, sólistky hamburskej opery, odhalil jej milované piesne. Patrí k nim tvorba Antonína Dvořáka a Richarda Straussa. Piesne na slova z Rukopisu královédvorského píše Dvořák ešte v čase, keď sa tieto, spolu s Rukopisom zelenohorským, považovali za pýchu českého národného písomníctva. Ich zhudobnenie preto bolo pre skladateľa možnosťou ukázať svoju národnú hrdosť. Až neskôr bolo dokázané, že oba tieto manuskripty sú podvrhom geniálneho falzifikátora Václava Hanku. To však našťastie nič nemení na ich hudobnom obsahu. Je v nich citeľné zakotvenie skladateľa vo Wagnerovom odkaze (Kytice), ale i zachytenie zvukomalebnosti v odkazoch na prírodu (Žežhulice).

Interpretácia piesní je pre speváka náročná. Ide o hudobne krátke plochy, na ktorých je nutné vyjadriť emócie v pregnantnej podobe. Jana Kurucová si to veľmi dobre uvedomovala. Vedela, že jej nesmie utiecť ani jeden tón. Svoj výkon postavila aj na perfektnej artikulácii. Nezabudla ani na mimiku a gestá. Týmto celostným prejavom vyvolala u poslucháčov hlboké zaujatie. Ešte vrúcnejší bol jej prejav pri interpretácii ďalších Dvořákových piesňových opusov V národním tónu, Op. 73Písně milostné Op. 83.

Jana Kurucová, foto: Bettina Volke

Schopnosť, vyjadriť farbou tónu a dokonalou speváckou technikou výraz a obsah, bola nezabudnuteľná. Predovšetkým v piesňach Žalo dievča, žalo trávu, Ej, mám ja koňa Faku. Emóciami smútku a bolesti dojímala interpretácia milostných piesní V tak mnohém srdci mrtvo jest a V té sladké moci očích tvých.

V druhej polovici programu zazneli piesne Richarda Straussa Morgen, Zuegnung a Cäcilie. Podľa mňa išlo o historickú udalosť. Nespomínam si, že by za posledných 20 rokov v Prešove tieto piesne odzneli. Pre poslucháča tak vznikla zaujímavá možnosť porovnania. Harmonický jazyk oboch skladateľov je veľmi podobný. I obsahovo sú si piesne blízke. Čo však spoločné nemajú je jedinečná Dvořákova melodika. Jana Kurucová sa však aj na tejto nemeckej pôde cítila ako ryba vo vode. Intímnu výpoveď podala so zmyslom pre dikciu nemeckého jazyka.

Klaviristka Dagmar Duždová je vždy veľmi empatickou a interpretačne i umelecky vyzretou komornou hráčkou. Má zmysel pre dynamické odtiene od najjemnejších detailov, no nebojí sa presadiť právo klavíra zaznieť aj v potrebnom plnom zvuku.

Duždová Dagmar

Zaujímavým spestrením koncertného večera bol nápad využiť harmónium, ktoré v sále Evanjelického kolégia stojí už roky nepovšimnuté. Zahrať si na ňom Uspávanku, ktorej autorom je Luis Vierne a vlastnú improvizáciu na tému z „Novosvetskej symfónie“ Antonína Dvořáka, dostal organista Tomáš Mihalik.

Jana Kurucová sa snami rozlúčila úprimným poďakovaním za možnosť vystúpiť v Prešove a prídavkom Když mne stará matka. Kiež by sme na Slovensku mali stále dosť starých matiek, ktoré budú svoje deti učiť spievať…

Autor: Katarína Burgrová

písané z koncertu 30. 9. 2020

Fotografie v článku sú ilustračné, organizátori koncert nefotografovali.

Koncert Jany Kurucovej
Evanjelické kolégium v Prešove 30. septembra 2020
Koncert v rámci festivalu Artis 2020

Jana Kurucová, mezzosoprán
Dagmar Duždová, klavír
Tomaš Mihalik, harmónium (ako hosť)

A. Dvořák:
Kytice / Žežhulice / Skřivánek / Opuščená
Překážky / Přemítání
L. Vierne: Berceuse (Uspávanka)
A. Dvořák:
Dobrú noc, má milá / Žalo dievča, žalo trávu
Ach není, není tu, co by mě tešilo / Ej, mám ja koňa faku
V tak mnohem srdci mrtvo jest / Já vím, že v sladké naději
Nad krajem vévodí lehký spánek / V té sladké moci očích tvých
Ó duše drahá, jedinká
Largo – improvizácia na tému z „Novosvetskej“ symfónie
Tomáš Mihalik
Richard Strauss:
Morgen
Zueignung
Cäcilie pre stredný hlas

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár