Ministerka školstva udelila najvyššie rezortné ocenenia aj hudobným pedagógom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si v utorok 27. marca 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej (nominantka SNS) prevzala najvyššie rezortné ocenenia Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a Ďakovné listy, za ich záslužnú prácu pre školy a žiakov. Medzi ocenenými sú aj traja hudobní pedagógovia Anna Gondášová, Juraj Libera a Štefan Sedlický.

Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými nechýbajú ani učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku. Viaceré pani učiteľky a páni učitelia boli ocenení aj v súvislosti s významnými životnými jubileami a prof. Viliam Lauko získal Veľkú medailu svätého Gorazda in memoriam.

Najvyššie rezortné ocenenie Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018,
foto: MŠVVŠ SR

Ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Ocenenie pre troch hudobných pedagógov

Doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., zo žilinského Konzervatória, si prevzal Malú medailu sv. Gorazda za celoživotnú pedagogickú prácu a za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za reprezentáciu školy a slovenského školstva na medzinárodnej úrovni.

Juraj Libera, DiS. art. zo Súkromnej základnej umeleckej školy Novosad získal Malú medailu sv. Gorazda za dlhoročnú pedagogickú, publikačnú a tvorivú prácu dirigenta, významné umelecké vystúpenia a úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí.

Anna Gondášová zo ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, si z rúk ministerky Lubyovej prevzala Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky v umeleckej výchove a vzdelávaní a za prácu a výsledky celoštátneho a medzinárodného významu v oblasti základného umeleckého školstva.

Zoznam 62 ocenených pedagógov

Pedagógovia, ocenení najvyšším rezortným ocenením Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018,
foto: MŠVVŠ SR

Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.

Ministerka školstva Martina Lubyová počas príhovoru na odovzdávaní rezortných ocenení, 2018,
foto: MŠVVŠ SR

„Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.

V rámci kultúrneho programu vystúpil počas slávnostného oceňovania učiteľov spevácky zbor Comenius pod vedením Sergeja Mironova, ktorý pôsobí pri Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a to so skladbami: Gaudeamus Igitur (študentská hymna), Vychodí mesiačik (Ivan Konečný) a Aká si mi krásna (Eugen Suchoň).

Spevácky zbor Comenius a dirigent Sergej Mironov počas odovzdávania rezortných ocenení MŠVVŠ SR.
foto: MŠVVŠ SR

Hudobnými hosťami boli aj študenti Konzervatória na Tolstého ul. v Bratislave. Flautistka Terézia Lúčna zahrala 2. časť Sonáty G dur pre flautu a klavír od Carla Philippa Emanuela Bacha (na klavíri ju sprevádzal Mgr. Art. Dušan Šujan). Hrou na husliach sa predstavil Ivan Virág, zahral Capriccio pre husle sólo č. 16, ktorého autorom je Niccoló Paganini.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár