Moritzburg pre všetkých – hudobný festival plný vzrušenia počas svätojánskych večerov

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Intendantovi Drážďanských hudobných slávností a čelistovi Janovi Voglerovi sa na Moritzburg Festival, ktorého je tiež intendantom, podarilo zaangažovať špičkovú huslistku Anne-Sophie Mutter. Pod jej záštitou beží už 27. ročník tohoto festivalu komornej hudby. Je magnetom pre interpretov zo všetkých kútov sveta. A rozprávkový poľovnícky zámok Moritzburg, dejisko legendárneho filmu Tri oriešky pre Popolušku, píše práve svoju novú pozoruhodnú históriu – spojenú s klasickou hudbou.

Tohoročný festival v Moritzburgu, konajúci sa len na dohodenie kameňom od Drážďan v čase od 4. do 18. augusta 2019, sa ozdobil menom a umením Anne-Sophie Mutter. I keď v úlohe záštity pôsobí táto špičková huslistka zriedka, je opätovne silne motivovaná podporovať mladú generáciu – či už v takejto alebo inej podobe. Napokon, pod jej záštitou sa uskutočnila aj súťaž, z ktorej ako víťaz vyšiel pred pár rokmi Slovák, kontrabasista Roman Patkoló a medzičasom je Mutterovej umeleckým partnerom. Spoločne koncertujú, predstavili sa aj na koncerte v Drážďanoch v roku 2017. Písali sme o tom TU… Sama Anna-Sophie Mutter osobne festivalu v Moritzburgu nemohla zúčastniť (koncertuje s Danielom Barenboimom v USA a Európe), ale je pochopiteľné, že jej meno garantovalo vysokú úroveň celého podujatia.

Moritzburg Festival 2019, otvárací koncert, foto: Oliver Killig

I ďalšia, tiež neprítomná dáma, ozdobila patrične festival už v tom momente, keď intendant Vogler nadviazal partnerstvo s tohoročným Lipským festivalom CLARA19. Táto šifra patrí 200. výročiu narodenia klaviristky a skladateľky Clary Schumannovej, ktorej život a dielo je spojené s viacerými nemeckými mestami, tiež s Lipskom, ale napokon i Drážďanami. Tu, v dnešnom hoteli Steigenberger, sa v jej interpretácii uskutočnila v roku 1845 premiéra Klavírneho koncertu a mol Roberta Schumanna. Toto veľdielo, v rámci prioritne na komornú hudbu koncipovaného festivalu v Moritzburgu, nezaznelo, ale festivalové koncerty sa sústredili na niektoré Schumannovej pozoruhodné, ešte stále pomerne neznáme komorné a klavírne kompozície.

Na koncerte v historickej jedálni zámku sa napríklad 14. 8. predstaví mladučká výnimočná klaviristka Tiffany Poon z Hong Kongu dielami Clary a Roberta Schumannovcov. Aj Schumannovej Klavírne trio g mol op. 17, ktoré zaznelo v podaní Tiffany Poonovej (klavír), Nathana Meltzera (husle) a Guya Johnstona (violončelo) je výslednicou obrovského talentu mladej skladateľky (11. 8.). Hudobno-literárny večer (13. 8.) približujúci obsahy korešpondencie Clary Schumannovej, Johannesa Brahmsa, Fanny Henselovej (sestry Mendelssohna Bartholdyho) a Felixa Mendelssohna Bartholdyho bude reflektovať zasa myslenie a vzájomné vzťahy uvedených umelkýň a umelcov.

Jan Vogler, intendant festivalu, foto: Jim Rakete

Okrem Clary Schumannovej zohrá na festivale svoju úlohu aj tvorba ďalších dám – a to z niekoľkých storočí. V rámci Dlhej noci komornej hudby v evanjelickom kostole v Moritzburgu (15. 8.) sa zaskvie Fanny Hensel ako skladateľka Sláčikového kvarteta Es dur v interpretácii mladých umelcov potom, čo to isté dielo zaznie v podaní elitných interpretov – Nathan Meltzer, Mira Wang (husle), Ulrich Eichenauer (viola) a Hayoung Choi (violončelo) – na zámockom koncerte (13. 8.). Ale aj hudba ďalších skladateliek sa dostala vedľa známych diel Mozarta, Brahmsa, Barbera, Borodina, Haydna, Eislera, Dvořáka, Enescu, Milhauda, Paganiniho či Rossiniho, do priazne festivalových projektov a interpretov.

S pocitom objavu sa bude nepochybne počúvať Poľka Grazyna Bacewicz, ďalej súčasná poľsko-britská skladateľka Roxanna Panufnik či sláčikové kvarteto súčasnej Američanky Caroline Shawovej. Hudba Talianky Maddaleny Laury Sirmenovej (1745 – 1818), Francúzky Louisey Farrencovej (1804 – 1875) či Angličanky Ethel Smythovej budú zasa patriť do inej, do dávnejšej historickej roviny. Festival dokonca prinesie aj prvé nemecké uvedenie diela v baroku vzniknutého Divertissement avec Rondo à la Polacca švajčiarskej skladateľky Caroline Boissier-Butiniovej (1786 – 1836). Celý tento hudobný blok je nepochybne osviežením zabehaných dramaturgií a na inovatívny program sa dostal aj zásluhou prítomnosti internacionálne renomovaných interpretov.

Schloss Moritzburg, zdroj: internet

Zvláštnosťou festivalu je skutočnosť, že hudobníci na čiastočne verejných skúškach diela vypracujú a na koncertoch v Moritzburgu a blízkom okolí širokému publiku prezentujú. K jedinečnosti festivalu patrila toho roku i nemecká premiéra (9. 8.) diela Thomasa Adèsa Drei Berceuces pre violu a klavír (Lawrence Power, viola, Antti Siirala, klavír). Šlo o zmluvu o dielo troch zadávateľov: Moritzburg Festival, Wigmore Hall London (BBC) a švajčiarsky Verbier Festival.

Tohtoročných 21 podujatí aj týmto znova potvrdilo, že letné hudobné slávnosti Moritzburg Festival sú medzičasom domácim i medzinárodným pojmom, sú akýmsi internacionálnym hudobným laboratóriom, na konci ktorého stojí ako výsledok celá paleta inovácií a mnohých hudobných delikates. K ním treba zaradiť aj záverečný koncert festivalu, ktorý odznie v kostole v Moritzburgu v nedeľu doobeda 18. 8. Na interpretácii osvedčených nádherných sláčikových oktet Georga Enescu a Felixa Mendelssohna Bartholdyho sa budú podieľať 12 špičkoví svetoví sláčikári, účastníci festivalu – Alexander Sitkovetsky, Nathan Meltzer, Kevin Zhu, Kai Vogler, Esther Hoppe, Sindy Mohamed, Ulrich Eichenauer, Ziyu Shen, Christian Poltéra, Guy Johnston, Jan Vogler a Hayoung Choi.

Moritzburg Festival 2019, Mira Wang, Nathan Meltzer, Ulrich Eichenauer, Jan Vogler, foto: Oliver Killig

Moritzburg Festival Akademie

Kým umelecké vedenie festivalu spočíva v skúsenostiach a šikovnosti čelistu Jana Voglera, od roku 2006 funguje v jeho rámci aj Moritzburg Festival Akademie, pozoruhodná kreatívna umelecká dielňa, ktorú vedie huslistka Mira Wang. Na nej sa zúčastňujú víťazi každoročne medzinárodne vypisovaného konkurzu. Sú to mimoriadne talentovaní študenti, ktorým je prostredníctvom štipendia umožnená účasť na festivale, a ktorí sa spolu s už renomovanými hudobníkmi podieľajú na vytváraní mimoriadnej festivalovej atmosféry na mimoriadnom mieste.

Tohoročného konkurzu sa zúčastnilo takmer 500 študentov z 56 krajín. Z nich bolo napokon do Moritzburgu vybraných 37, ktorí reprezentujúch 16 rôznych národností. Na účasť na festivale každého z víťazov konkurzu je potrebných 3500 €! Bez veľkorysosti privátnych sponzorov nie je možné ich pobyt v Moritzburgu zrealizovať. Pre každého študenta je potrebné získať sponzora – kmotra, ten sa o hosťa stará nezriedka i počas celého festivalu. Kto by sa rád v budúcnosti zaradil medzi aktívnych účastníkov akadémie, má možnosť zúčastniť sa od januára 2020 výberového konania jej 15. ročníka.

Títo mladí umelci tvoria tiež jednorázový festivalový orchester, ktorý k podujatiu už neodmysliteľne patrí. Tento mimoriadne mladý súbor zasiahol do tohoročného festivalového programu viackrát, predstavil sa aj na nezvyčajnom mieste. Pod názvom Orchestrálna dielňa moderoval Jan Vogler beznádejne vypredané podujatie v hangári lietadlovej dielne v Drážďanoch (8. 8.), kde vysvetlil ako funguje orchester, čo je úlohou dirigenta či ako sa formuje podujatie zvané koncert. Nebol to jediný vypredaný koncert, k tým atraktívnym patrili hlavne tie, konajúce sa na zámkoch v Moritzburgu a Proschwitz, obyčajne s kulinárskymi doplnkami.

Moritzburg Festival, Orchestrálna dielňa, podujatie v hangári lietadlovej dielne v Drážďanoch, foto: MF
Moritzburg Festival 2019, prenos koncertu, foto: Patrick Böhnhardt

Ako pozitívne východisko z núdze ponúklo vedenie festivalu všetkým záujemcom, ktorí sa k vstupenkám na otvárací koncert v historickej jedálni zámku Moritzburg nedostali (v sieni sa nachádza iba 180 miest), bezplatný Public Viewing na zámockej terase (4. 8.). Za ideálneho počasia a na pozadí jedinečnej romantickej kulisy sa tak prenášal otvárací koncert, ktorý sledovalo na obrovskom plátne napokon takmer 400 záujemcov. V top interpretácii odznela okrem iného akoby práve na objednávku tohoto večera vzniklá, jazzom popretkávaná kompozícia La création du monde Dariusa Milhauda. Predstavila sa v nej za „senzáciu hudobného sveta“ považovaná saxofonistka Asya Fateyeva.

Moritzburg pre všetkých

Nakoľko kapacita už tradičných miest koncertov festivalu (patrí k nim aj minikostolík obce Steinbach) nestačí pokryť záujem publika, festival hosťoval toho roku poprvýkrát i vo veľkej koncertnej sieni Paláca kultúry v Drážďanoch (10. 8.). V čase uhorkovej sezóny koncertov klasickej hudby, keď mestom dunia pod holým nebom megakoncerty populáru, sa otvorili brány Paláca kultúry naširoko. Koncert mal názov Moritzburg pre všetkých, ceny vstupeniek neboli vyššie ako priemerné ceny vstupného do kina. Pri tom sa umelecky jednalo o vyvrcholenie doterajšieho priebehu tohoročného festivalu. Koncert zažilo plné hľadisko, 1700 poslucháčov, ktorí prišli do klimatizovaného Paláca kultúry z rozpálených ulíc mesta.

Moritzburg Festival 2019, koncert v Paláci kultúry v Drážďanoch, Josep Caballé Domenech, Moritzburg Festival Orchester, foto: Oliver Killig

Koncertu sa zhostil festivalový orchester a jeho nový šéfdirigent, Španiel Josep Caballé Domenech. Pod jeho vedením hralo v orchestri spolu 37 mladých inštrumentalistov – väčšinou mladé dámy. Mnohí z nich sedeli v orchestri po prvýkrát vôbec. O to frapujúcejší bol ich výkon. Súhra a intonácia boli na vysokej úrovni, mladý súbor sa dirigentom nechal modelovať do pozoruhodného muzikálneho výkonu, výsledná orchestrálna kultúra sa nechala počuť v orchestrálnych sprievodoch, ale i ako svojbytný orchestrálny zvuk. Ak sa v Mozartovej predohre k opere Don Giovanni potrebovali rozohrať a zohrať, Las cuatro estaciones porteñas (Štyri ročné obdobia) pre husle a orchester Astora Piazzollu boli naozaj v ich interpretácii perfektné. Akoby sa v rytme tanga na pódiu roztančili husle, čelá i dychy, aby pohltili svojimi komplikovanými rýchlymi rytmami a melanchóliou celú koncertnú sieň.

Orchester sprevádzal v každom hudobne predstavenom ročnom období iného zo štyroch sólistov, špičkových huslistov Nathana Meltzera, Kevina Zhua, Kaia Voglera a Miru Wangovú. Ich hudobné dialógy s dirigentom a orchestrom priniesli do koncertnej siene nielen vánok mladého ducha, ale i obrovský kus intuície, či schopnosť byť partnerom argentínskeho tanga, i odvážneho citovaného žmurknutia, keď sa Vivaldiho Leto objaví zrazu v Piazzollovej Zime. Pre publikum to bol osviežujúci závan pulzujúceho života Buenos Aires, hlavne toho nočného, keď mesto povstane z letargie teplého dňa – podobne ako v týchto dňoch v našich zemepisných šírkach.

Koncert g mol pre 2 violončelá a orchester Antonia Vivaldiho bol takmer logickým pokračovaním sviežej Piazzollovej hudobnej línie, i keď dielo vzniklo približne dve storočia skôr. Sólisti, čelista Jan Vogler s čelistkou Hayoung Choiovou, nepotrebovali dirigenta. Ako zamat znejúce struny ich nástrojov komunikovali spoľahlivo a obdivuhodne s orchestrom tak v hlbokých emocionálnych sférach žalujúceho Larga ako i s úžasnou ľahkosťou a technickou brilanciou všetkých orchestrálnych sláčikov krajných častí koncertu.

Jedinečné dielo pre tento mladý orchester festivalu skomponoval Beethoven už v roku 1806. Transparentné svojím takmer komorným obsadením a inštrumentáciou (na pódiu sedelo 37 hráčov), chuťou do života blízke svojou hudobnou náplňou. Dirigent Josep Caballé Domenech mal v sebe adekvátnu dávku fantázie, zdržanlivosti a noblesy. Tohoto Beethovena previedol obdivuhodne spolu s orchestrom cez jeho klasické až po romantické zákutia s nádhernými kantilénami (až snivé klarinetové sólo druhej časti!), i s energiou poslednej časti, ktorá akoby sa ani neplánovala skončiť. Dlhotrvajúce bravó, kytice kvetov pre sólistov, ruže pre každého orchestrálneho hráča, úklony, úsmevy na tvárach. Tak vyzeral záver úspešného koncertu, ktorý nemal konca ani kraja, a skončil sa pridaným iskrivým Rossinim, predohrou k opere Talianka v Alžírsku.

Podiel týchto i ďalších umelcov na podujatiach festivalu sa denne dynamicky mení, pokrýva celú rôznorodosť komornej hudby. Kto nemal a nebude mať šťastie navštíviť hudobné dianie priamo na mieste koncertov, má možnosť byť prítomným na festivale pri troch rozhlasových prenosoch.

Moritzburg Festival 2019, koncert v Paláci kultúry v Drážďanoch, Josep Caballé Domenech, Moritzburg Festival Orchester, foto: Oliver Killig

Z festivalu v Moritzburgu, vzdialeného od Drážďan približne 40 minút autom, sa stal vyhľadávaný internacionálny dvojtýždňový hudobný sviatok, ktorý je udomácnený medzi profesionálnymi majstrami hudby, špičkovým dorastom a jedinečnou scenériou architektúry a prírody. Nie je potrebné cestovať do medzičasom finančne náročných centier európskych letných festivalov, ich umeleckú kvalitu a neopakovateľnú atmosféru ponúka festival v Moritzburgu za priaznivejších okolností. Nehrozí zažiť ani veľké sklamanie, keď avizovaná hviezda svoju aktívnu účasť na koncertoch odriekne. Vnímať a počúvať na pódiách mladých, nezvyčajným talentom obdarených umelcov, je navyše neopakovateľným bonusom.

Autor: Agata Schindler

písané z koncertu 10. 8. 2019

Moritzburg pre všetkých
Koncertná sieň Paláca kultúry, Drážďany
10. augusta 2019

Moritzburg Festival Orchester
Dirigent: Josep Caballé Domenech
Sólisti: Jan Vogler, Hayoung Choi, Mira Wang, Kai Vogler, Nathan Meltzer, Kevin Zhu

W. A. Mozart: Predohra k opere Don Giovanni
A. Vivaldi: Koncert g mol pre 2 violončelá a orchester
Sólisti: Jan Vogler, Hayoung Choi
A. Piazzolla: Las cuatro estaciones porteñas pre husle a orchester
Sólisti: Nathan Meltzer, Kevin Zhu, Kai Vogler, Mira Wang
L. van Beethoven: Symfónia č. 4 B dur op. 60

www.moritzburgfestival.de

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár