Vitajte na webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

5. marca 2016 Ľudovít Vongrej Sezóna 2015/2016

Moyzesovo kvarteto získalo Cenu ministra kultúry SR

Cena ministra kultúry SR za rok 2015, Moyzesovo kvarteto, foto: MK SR
Veľkosť písma
A
A
A
Bratislava – Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič vo štvrtok 3. marca 2016 slávnostne udelil Ceny ministra kultúry SR v jednotlivých druhoch profesionálneho umenia za rok 2015. V priestoroch Dvorany MK SR si ich prevzalo sedem laureátov. Za výnimočný prínos v oblasti hudby cenu získalo Moyzesovo kvarteto.

Ocenenie minister kultúry SR udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý až celoživotný prínos v jednotlivých druhoch umenia.

Umelecký súbor Moyzesovo kvarteto získal cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby, konkrétne „za mimoriadny prínos v oblasti komornej hry na Slovensku počas 40-ročnej aktívnej umeleckej činnosti telesa, sústavnú propagáciu slovenskej tvorby, vysokú interpretačnú úroveň a reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí“.

,,Je to veľmi milá a dobrá vec, že sme získali túto cenu doma na Slovensku, pretože sa hovorí, že vo svojej krajine nikto nie je prorokom. Je to pre nás aj isté zadosťučinenie za desiatky rokov koncertovania doma aj v mnohých iných krajinách.“, povedal pre Opera Slovakia Stanislav Mucha, zakladateľ Moyzesovho kvarteta, ktorý svoju koncertnú činnosť na poste primáriusa ukončil v decembri 2015 a dodal: ,,Pre mňa je udelenie Ceny ministra kultúry SR nášmu súboru zároveň najkrajšia bodka za 40 ročným účinkovaním v Moyzesovom kvartete“.

Na odovzdávaní Cien ministra kultúry SR zaznela v podaní Moyzesovho kvarteta Musica Slovaca od Ilju Zeljenku (1932 – 2007).

Cena ministra kultúry SR za rok 2015, Marek Maďarič, Stanislav Mucha, foto: MK SR
Cena ministra kultúry SR za rok 2015,
Marek Maďarič, Stanislav Mucha,
foto: MK SR

Moyzesovo kvarteto vzniklo v roku 1975, keď jeho členovia ešte študovali na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením prof. Albína Vrteľa (1917 – 2000). Od svojho založenia je jedným z najvýznamnejších komorných zoskupení na Slovensku. Repertoár telesa zahŕňa všetky štýlové obdobia, nevynímajúc ani tvorbu súčasných slovenských autorov, z ktorých mnohí skladby kvartetu priamo dedikovali. Slovenskú hudobnú kultúru reprezentovalo s úspechom takmer vo všetkých štátoch Európy, v Japonsku, Indii, Maroku, USA, Kanade, na Faerských ostrovoch a na Kube. Moyzesovo kvarteto nahralo i hudbu k niekoľkým úspešným slovenským filmom a súbor taktiež nahral vyše 40 CD. V roku 2000 bola Moyzesovmu kvartetu udelená cena Frica Kafendu a zároveň cena kritiky. V roku 2015 získal súbor Cenu Tatra banky za umenie.

Moyzesovo kvarteto hrá v zostave:
1.husle – Jozef Horváth (v rokoch 1975-2015 Stanislav Mucha hral)
2.husle – Fratinšek Török
viola – Alexander Lakatoš
violončelo – Ján Slávik

40 rokov bol primáriom Moyzesovho kvarteta Stanislav Mucha, od roku 2016 je ním Jozef Horváth. V tomto roku sa poslucháčom ,,Moyzesovci“ predstavili už v novej zostave a čaká ich rad koncertov doma aj v zahraničí.

,,Teraz sme v novej etape, keďže sa na základe svojho osobného rozhodnutia po 40 rokoch rozhodol prestať s nami hrať náš primárius Stanislav Mucha, a tak sme oslovili Jozefa Horvátha, koncertného majstra Slovenskej filharmónie a jedného z posledných žiakov profesora Albína Vrteľa, ktorý stál pri zrode Moyzesovho kvarteta. Keďže aj Stanislav Mucha je jeho žiak, podobne ako aj náš violista Alexander Laktoš, je zaujímavým prepojením, že Stanislav Mucha odovzdal svoje miesto ďalšiemu žiakovi pána profesora Vrteľa. Jozef Horváth je vynikajúci huslista a rozumieme si aj ľudsky. Je to veľmi dôležité pri interpretácii aj pri názoroch na hudbu. Pravidelne s ním skúšame už od januára, ale už na koncerte v decembri prvé dve časti sláčikového kvarteta Maurica Ravela hral Stanislav Mucha a ostatné dve Jozef Horváth. Takýmto symbolickým spôsobom si vlastne primáriusi odovzdali štafetu.“, povedal pre Opera Slovakia violončelista Ján Slávik. Vo februári t. r. ,,Moyzesovci“ odohrali koncert v novej zostave v Besedním domě v Brne, na ktorom vystúpili so skladbami Alexandra Moyzesa, Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka. Koncom februára účinkovali aj s pani Varínskou na prezentácii knižnej novinky huslistu Mikuláša Jelínka Cesty k sebe samému. V marci ich čaká recitál v rámci cyklu nedeľných matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave (20. marca o 10:30), kde zaznejú skladby Josepha Haydna, Vladimíra Godára, ktorý v tomto roku oslavuje svoje šesťdesiatiny, Franza Schubera a Ladislava Kupkoviča, čerstvého osemdesiatnika. V najbližšom období ich čaká opätovné naštudovanie troch sláčikových kvartet bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela. V spolupráci s občianskym združením Albrechtina ich v máji uvedú na koncerte v Pálfyho paláci. V rámci slovenského predsedníctva Európskej únie budú od júna účinkovať v Luxembursku, Holandsku a Rakúsku, v septembri v Portugalsku a Španielsku a v októbri 2016 v Kyjeve. Viac na www.moyzesquartet.sk

Spolu s Moyzesovým kvartetom získali Cenu ministra kultúry aj ďalšie osobnosti.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal básnik, prozaik, autor rozhlasových hier a tvorby pre deti a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš. Ocenenie získal „za súbor poviedok Príbehy z prítmia s prihliadnutím na jeho celoživotnú tvorbu, ktorá je mimoriadnym literárnym svedectvom o obetiach komunistického režimu na Slovensku“.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca získalo Divadlo Štúdio tancaza významný prínos k rozvoju slovenského tanečného umenia vytvorením zázemia pre vznik množstva nových diel pôvodnej autorskej tvorby, ktoré mali výrazný vplyv na vývoj súčasného tanca na Slovensku a za úspešnú propagáciu slovenského tanečného umenia v zahraničí“.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry udelil minister zberateľovi, mecenášovi a propagátorovi umenia Gerardovi Meulensteenovi za vznik a dlhoročnú podporu múzea Danubiana, tvorivú angažovanosť pri vízii a realizácii jeho architektonickej dostavby, jedinečný príklad skutočného európanstva a za propagáciu slovenského umenia doma a v zahraničí“.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti audiovízie sa stal producent a režisér Ivan Ostrochovskýza hraný debut Koza a za mimoriadny a inovatívny prínos v oblasti filmovej tvorby, originálne filmové spracovanie rôznorodých tém zo života na Slovensku a ich úspešnú prezentáciu v zahraničí“.

Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí si z rúk ministra kultúry prevzal akademický sochár, dizajnér a vysokoškolský pedagóg Štefan Klein „za významný prínos v oblasti dizajnu dopravných prostriedkov a zariadení, najmä za návrh a vývoj „lietajúceho auta“, s ktorým zaznamenal celosvetový úspech“.

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti umenia získala dramaturgička a scenáristka Jana Liptáková.

Cena ministra kultúry SR za rok 2015, Marek Maďarič, foto: MK SR
Cena ministra kultúry SR za rok 2015,
Marek Maďarič,
foto: MK SR

V tomto roku prijalo ministerstvo kultúry 65 návrhov na udelenie ceny, ktoré posudzovala hodnotiaca komisia na čele s predsedom Martinom Šmatlákom v zložení: Roman Brat, Ľubomír Feldek, Matúš Jakabčic, Peter Jaroš, Zuzana Komárová, Jozef Lupták, Šárka Ondrišová, Peter Mikuláš, Marián Pauer, Milan Rašla, Svetozár Sprušanský a Stanislav Stankóci. Hodnotiaca komisia má postavenie poradného orgánu ministra kultúry a jej závery majú pre ministra odporúčací charakter.

Návrh na udelenie ceny môžu predložiť odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

zdroj: MKSR

Zdieľať:

O autorovi

Ľudovít Vongrej
šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

Videozáznam tlačovej konferencie Národného divadla Košice k sezóne 2023/2024