Mozart v kariére Magdalény Hajóssyovej v rámci projektu Students meet Professionals

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – V rámci 2. ročníka vzdelávacieho cyklu Students Meet Professionals sa na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave 19. októbra o 9.30 hod. uskutoční prednáška Prof. Magdalény Hajóssyovej pod názvom „Mozart v mojej kariére“. Tento seminár a tvorivá dielňa zároveň otvorí jesennú časť akcií a podujatí cyklu Students Meet Professionals, ktorý je venovaný 260. výročiu narodenia a 225. výročiu úmrtia W. A. Mozarta (1756 – 1791)

Projekt “Students meet Professionals”  je edukačno-umelecký projekt zameraný na podporu a skvalitnenie vzdelávania v oblasti interpretačného umenia s cieľom podporiť neformálne vzdelávanie. Hlavným cieľom projektu je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme vzdelávacích podujatí – semináre, massterclassy a tvorivé dielne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava umeleckých výkonov mladých umelcov a zároveň príležitosť na ich prezentáciu. Aktívna spolupráca mladých začínajúcich umelcov a skúsených profesionálov umenia prinesie novú kvalitu aj do koncertného života na Slovensku. Student Meet Professionals sa pripojil k odkazu Roka slovenskej hudby 2016 prizvaním slovenských umelcov M. Hajóssyovej, S. Zamborského, S. Čápovej-Vizváry, a M. Bajuzsovej, ktorí prispeli a prispievajú k šíreniu interpretačného umenia doma i v zahraničí.

Druhý ročník projektu je venovaný spomienke na W. A. Mozarta

Prvý ročník  projektu “Students meet Professionals 2015” sa niesol „V znamení Bacha“, čím si Cirkevné konzervatórium pripomenulo 330. výročie narodenia a 265. výročie úmrtia skladateľa. O prvom ročníku sme informovali TU… Druhý ročník je venovaný 260. výročiu narodenia a 225. výročiu úmrtia W. A. Mozarta (1756 – 1791). Jarná časť programu sa začala prednáškou a seminárom o interpretačnom odkaze najvýznamnejšej slovenskej mozartovskej speváčky Anny Hrušovskej, nasledovali koncerty aj majstrovský kurz s Friedrichom Heiderom (o programe sme informovali TU…). Jesenný program 2. ročníka tohto projektu otvorí 19. októbra 2016 seminár a tvorivá dielňa s Magdalénou Hajóssyovou pod názvom „Mozart v mojej kariére“. Prihlásenie aktívnych účastníkov na masterclass TU…

students-meet-professionals-magdalena-hajossyova-mozart-v-mojej-kariere-cirkevne-konzervatorium-v-bratislaveMagdaléna Hajóssyová

Pri príležitosti životného jubilea Vladimír Blaho vo svojom článku pre portál Opera Plus zaradil Magdalénu Hajóssyovú medzi tých niekoľko slovenských sopranistiek druhej polovice 20. storočia, „ktoré sa postupne vypracovali na významné svetové interpretky opier zázračného Mozarta“.

Magdaléna Hajóssyová

Magdaléna Hajóssyová

Magdaléna Hajóssyová (25. 7. 1946) študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u Márie Smutnej-Vlkovej a potom na Vysokej škole múzických umení u prof. Anny Hrušovskej, kde už treťom ročníku spievala Paminu v Mozartovej Čarovnej flaute a o rok neskôr titulnú úlohu v Dvořákovej Rusalke. Jej hlas na rozdiel od iných speváčok vynikal dievčenským jasom, dokonalým legátom, ale zároveň aj prísnou intonačno-rytmickou disciplínou. Tieto atribúty si našli veľmi dobré uplatnenie najmä v interpretácii predromantickej opery. Sama sa k nim vyjadrila oveľa neskôr, v roku 2005 v rozhovore pre Týdeník Rozhlas: „Keď vidím notu, chcem zaspievať presne tú guľôčku, ako je zapísaná, a žiadne zvuky okolo! Takéto precízne spievanie je kľúčom k piesňovej drobnokresbe i k nemeckému repertoáru vyžadujúcemu presnosť. Ak sa v ňom má všetko harmonicky poprepájať, musia sólisti dokonale zapadať do hudobného prúdu.

Slovenskom národnom divadle začala pôsobiť v roku 1971 a jej prvou veľkou rolou bola Mařenka v Predanej neveste. Ešte v tom istom roku ju obsadili do pripravovanej inscenácie režiséra Karla Jerneka a vtedy nového šéfdirigenta Zdeňka Košlera Così fan tutte, kde spievala rolu Fiordiligi. Už tu sa ukázalo, akým blízkym je speváčke Mozart. Zdeněk Košler oceňoval jej technickú dokonalosť a začal ju obsadzovať do rol v rámci širšieho štýlového záberu. Naštudovala Donnu Elvíru (Mozart – Don Giovanni), Sophiu de Courvoisier (Cikker – Hra o láske a smrti, 1973), Leonóru (Beethoven – Fidelio, 1974), Margarétu (Gounod – Faust, 1975) s Petrom Dvorským a Sergejom Kopčákom, Mimi (Puccini – Bohéma) a zopakovala si aj Rusalku. Neskôr sa sama vyjadrila, že príliš rôznorodý repertoár jej v SND celkom nevyhovoval, musela spievať aj dramaticky náročné partie ako Katarína Maslovová v Cikkerovom Vzkriesení (1976).

W. A. Mozart: Così fan tutte, Opera SND, 1971, R. Štúrová (Dorabella), F. Livora (Ferrando), M. Hájossyová (Fiordiligi), R. Szücs (Gugliemo), foto: Jozef Vavro/Archív SND

W. A. Mozart: Così fan tutte, Opera SND, 1971,
R. Štúrová (Dorabella), F. Livora (Ferrando), M. Hájossyová (Fiordiligi), R. Szücs (Gugliemo),
foto: Jozef Vavro/Archív SND

V rokoch 1978 až 1991 pôsobila vo východoberlínskej Staatsoper, kde našla svoje prvoradé uplatnenie ako interpretka nemeckého repertoáru, najmä z diel W. A. Mozarta, Richarda Wagnera a Richarda Straussa. Pokiaľ ide o Mozarta, obidve hlavné ženské postavy Donny Elvíry a Donny Anny v Donovi Giovannim stvárnila v trinástich rôznych inscenáciách. Výborne jej sedeli aj úlohy, s ktorými začínala v SND (Fiordiligi a Pamina), Vitellia z La clemenza di Tito (Kolín nad Rýnom) a Elektra z Idomenea. Práve s touto rolou hosťovala v roku 1991 aj v SND a jej vystúpenie na bratislavskom opernom javisku po dlhšom čase potvrdilo, že hlas si aj po dvadsaťročnej aktívnej činnosti zachoval charakteristický dievčenský jas, skvelú vokálnu techniku a zmysel pre klasicistický štýl. K svojmu účinkovaniu v Nemecku okrem iného povedala (Týdeník Rozhlas, 2005) „Čo by sme sa u nás mohli či mali od nemeckých divadiel učiť? Snahe o stálu vysokú kvalitu spevákov, inscenácií a repríz. Neobyčajne prísny a dôsledný bol v tomto smere pán Felsenstein – trval na vyrovnanej kvalite premiéry i 200. reprízy, neuveriteľne cepoval spevákov. Zdvihol tak latku ostatným divadlám. Osobne tu badám kľúč k vynikajúcej úrovni operných predstavení.

Napriek svojmu trvalému angažmán v Berlíne v osemdesiatych rokoch na Slovensku pravidelne koncertovala najmä ako sólistka Slovenskej filharmónie (1979 – 1989) a uskutočnila aj nahrávky pre vydavateľstvo Opus, napríklad Mozartove Requiem po boku Jaroslavy Horskej, Jozefa Kundláka a Petra Mikuláša pod taktovkou Zdeňka Košlera (1985) a so zbormajstrom Štefanom Klimom, Beethovenovu Omšu C dur s Jitkou Zerhauovou, Petrom Oswaldom a Petrom Mikulášom, zbormajstrom Pavlom Procházkom a slovinským dirigentom Antonom Nanutom (1986) či Gounodovho Fausta z roku 1982 pod taktovkou Ondreja Lenárda a so zbormajstrom Ladislavom Holáskom, kde sa opäť stretla so svojimi pôvodnými javiskovými partnermi zo SND Petrom Dvorským a Sergejom Kopčákom. Veľmi zaujímavou nahrávkou Magdalény Hajóssyovej je album Mozartových koncertných árií z roku 1981 so Slovenským komorným orchestrom na čele s Bohdanom Warchalom a za zmienku určite stojí aj nahrávka jej veľmi obľúbenej Mahlerovej Štvrtej symfónie s Českou filharmóniou a dirigentom Václavom Neumannom.

V roku 1990 sa začína pedagogické pôsobenie Magdalény Hajóssyovej. Na žiadosť samotných študentov začala učiť na Hudobnej a tanečnej fakulte pražskej Akadémie múzických umení a od roku 1991 sa tu stala vedúcou Katedry spevu a opernej réžie. Na tejto škole pôsobí dodnes ako riadna profesorka. Okrem toho externe vyučovala aj na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne a pravidelne pôsobila na speváckych kurzoch v Piešťanoch, Karlových Varoch a Českých Budějoviciach. Medzi jej žiačky patrí aj rumunská sopranistka pôsobiaca v pražskom Národnom divadle Anda-Louise Bogza, ktorá v súčasnosti hosťuje v Slovenskom národnom divadle v titulnej role Pucciniho Turandot a ako Abigail vo Verdiho Nabuccovi. Za súčasť pedagogického kréda Magdalény Hajóssyovej možno azda považovať aj tento citát (Týdeník Rozhlas 2005): „To, čo mi za roky umeleckého pôsobenia dala plejáda skvelých umelcov, dirigentov, režisérov, musím odovzdať ďalej. Dodnes si pripomínam, čo hovoril pán Košler, keď sme robili v roku 1970 v Bratislave Così fan tutte. Tie zásady neprestanú v našom remesle nikdy platiť a bola by večná škoda, ak by ostali utajené ďalším spevákom.

video

Students Meet Professionals
akcie projektu – Jesenná časť

Mozart v mojej kariére
seminár a tvorivá dielňa s Magdalénou Hajóssyovou
19. 10. 2016 o 09:00 hod.
Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

Klavírne koncerty W.A. Mozarta
prezentácia knihy Stanislava Zamborského
16. 11. 2016 o 10:00 hod.
Koncertná sála Cirkevného konzervatória, Beňadická 16

Pocta Mozartovi
vokálno-inštrumentálny komorný koncert
16. 11. 2016 o 18:00 hod.
Rakúske kultúrne fórum

Stopy transcendentna
prednáška a seminár o charaktere Mozartovej hudby
22. 11. 2016 o 10:00 hod.
Koncertná sála CK, Beňadická 16

Mozart & organ
organový koncert
22. 11. 2016 o 19:00 hod.
Katedrala sv.Martina,Bratislava

Laudate Dominum
adventný koncert duchovnej hudby W. A. Mozarta
12. 12. 2016 o 18:00 hod.
Kostol bratov Jezuitov, Skalica

Laudate Dominum
adventný koncert duchovnej hudby W. A. Mozarta
14. 12. 2016 o 17:00 hod.
Primaciálny palác, Bratislava

www.ckba.sk

Projekt Students Meet Professionals z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Hudobný fond

Pripravil: Ján Marták

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

zástupca šéfredaktora Opera Slovakia, podpredseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista a odborný korektor, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár