Muzikologičke a kritičke Terézii Ursínyovej udelili Medailu Vysokej školy múzických umení

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V októbri sa Terézii Ursínyovej dostalo vzácneho uznania. Zástupcovia Vysokej školy múzických umení v Bratislave jej odovzdali Medailu VŠMU za výnimočný príspevok k poznaniu dejín slovenskej hudby, ako aj hudobno-kritickej reflexie aktuálneho hudobného kontextu.

Muzikologička, hudobná kritička a publicistka PhDr. Terézia Ursínyová je rešpektovanou autoritou v oblasti hudobnej a divadelnej teórie, kde sa okrem klasickej hudby zameriava na reflexiu hudobného divadla – opery, operety a muzikálu. Jej celoživotný prínos v oblasti hudobnej a divadelnej kritiky a publicistiky je pre Slovensko mimoriadny.

Terézia Ursínyová, foto: Ľudovít Vongrej

Je členkou Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) a za viac ako 55 rokov praxe autorsky vytvorila stovky hudobných a divadelných kritík a iných novinárskych žánrov (rozhovory, profily osobností, historický výskum, štúdie a hudobné eseje, spravodajstvo…) v takmer všetkých slovenských denníkoch a v slovenských a českých odborných časopisoch, čím sa zaslúžila o popularizáciu hudobného a hudobno-dramatického umenia. Napísala množstvo príspevkov a štúdií, kapitol v knihách, vedeckých článkov… Podrobnejší bibliografický súpis je k dispozícii TU…

Terézia Ursínyová je autorkou štyroch knižných publikácií: Cesty operety, OPUS, Bratislava, 1982; Volali ma Mimi: Mária Kišonová–Hubová (Divadelný ústav, Bratislava 2001); Život na dvoch scénach: Elena Kittnarová (ARM 333, Bratislava 2003); Zlaté hlasy (Perfekt, Bratislava 2014).

Prečítajte si tiež:
Terézia Ursínyová: Hudba objavuje dejiny ľudského srdca (rozhovor z roku 2017)

Patrí medzi zakladajúcich redaktorov časopisu Hudobný život, kde bola desať rokov zástupkyňou šéfredaktora, bola zástupkyňou šéfredaktorky časopisu Slovenka a stála aj pri zrode internetového časopisu Opera Slovakia, v ktorom publikovala viac ako 250 článkov. Všetky články Terézie Ursínyovej na Opera Slovakia nájdete TU….

Bola dramaturgičkou Komornej opery Slovenskej filharmónie, tlačovou tajomníčkou Slovenskej filharmónie, tajomníčkou Komisie koncertných umelcov, neskôr Komisie muzikológov Zväzu slovenských skladateľov. Je autorkou desiatok hudobno-slovných relácií Slovenského rozhlasu a hudobných scenárov, ktoré pripravila pre Slovenskú televíziu v Bratislave.

Medaila VŠMU udelená Terézii Ursínyovej, foto: Ľudovít Vongrej/Opera Slovakia

Je držiteľkou viacerých ocenení ako napríklad: Zaslúžilý pracovník kultúry – na návrh Slovenskej filharmónie udelilo MK SR (1989), Cena Jozefa Kresánka za r. 2001 – za celoživotnú muzikologickú, kritickú a publicistickú tvorbu s prihliadnutím na monografiu Volali ma Mimi (udelil Hudobný fond v rámci BHS 2002), Medzinárodná cena Egona Ervína Kischa – za knihu Zlaté hlasy (2015) či Ocenenie Literárneho (dvoj)týždenníka – za hudobno-kritickú prácu (2015). V roku 2019 jej Literárny fond udelil Cenu za celoživotné dielo v oblasti divadla.

Medaila VŠMU

V októbri 2021 ju za jej výnimočný príspevok k poznaniu dejín slovenskej hudby, ako aj hudobno-kritickej reflexie aktuálneho hudobného kontextu vyznamenala Vysoká škola múzických umení Medailou, ktorú udeľuje rektor VŠMU fyzickým osobám, vo výnimočných prípadoch aj inštitúciám za zásluhy o rozvoj VŠMU, vedy, umenia, vzdelanosti a akademických práv a slobôd. Medaila sa zvyčajne udeľuje pri výnimočných udalostiach.

Tento rok boli udelené tri – doc. Hane Štolfovej-Bandovej a PhDr. Terézii Ursínyovej na návrh dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty a prof. Stanislavovi Szomolányimu na návrh dekanky Filmovej a televíznej fakulty. V nedávnej minulosti (2019) ju pri príležitosti 70. výročia založenia VŠMU dostali prof. Emília Vášaryová, prof. Stanislav Párnický či prof. Ida Černecká.

„Toto ocenenie Vysokej školy múzických umení som prijala s veľkou radosťou a poctou, tým viac, že som absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zdôvodnenie som našla v tom, že počas svojho muzikologického a hudobno-kritického života som bola v kontakte a písala som o mnohých osobnostiach spätých s VŠMU – pedagógoch alebo profesionálnych umelcoch odchovaných touto významnou umeleckou inštitúciou. Aj touto cestou za ocenenie ďakujem.“ uviedla pre Opera Slovakia Terézia Ursínyová.

Medaila VŠMU, Terézia Ursínyová, scan plakety

Výtvarný návrh Medaily VŠMU je prevzatý z medailónu, ktorý je hlavnou súčasťou akademickej insígnie školy, reťaze rektora. Autorom je slovenský akademický sochár, monumentalista a medailér Rudolf Pribiš. Na medaile sa nachádza vznášajúca sa postava múzy držiacej lýru a pod ňou je štylizovaná silueta Bratislavského hradu.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár