Muzikologičke Lýdii Urbančíkovej udelili Cenu Hudobného fondu za celoživotný prínos

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Dňa 20. septembra 2022 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien Hudobného fondu 2022. Ocenených bolo sedem osobností v rôznych kategóriách za výnimočné počiny v oblasti hudby.

Hudobný fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je podporná činnosť v oblasti hudobného umenia. Jednou z aktivít Hudobného fondu je každoročné udeľovanie Cien Hudobného fondu.

Ceny udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované zo žiadnych iných finančných zdrojov.

Tradícia založená v roku 1963 sa pôvodne týkala iba cien za hudobné dielo a koncertné umenie. Neskôr pribudli aj ceny v ďalších hudobných žánroch. Od roku 1991 Hudobný fond udeľoval ročne 6 cien v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby. Hudobný fond od roku 2018 pridal k oceneniam aj oblasť populárnej hudby a pomenoval ju po jej nestorovi Gejzovi Dusíkovi. V súčasnosti sa ceny Hudobného fondu, ktoré rozrástli na 7 kategórií, odovzdávajú na jeseň na slávnostnej ceremónii v Zichyho paláci v Bratislave.

Lýdia Urbančiková, foto: súkr. archív L. Urbančíkovej

PhDr. Lýdii Urbančíkovej Rada Hudobného fondu udelila Cenu Jozefa Kresánka za celoživotnú muzikologickú, redaktorskú, publikačnú a dramaturgickú činnosť s prihliadnutím na vytváranie hudobno-dokumentačnej databázy Košíc a východoslovenského regiónu.

Cena Jozefa Kresánka sa udeľuje za muzikologickú, publicistickú a kritickú tvorbu. Hudobný fond ju udeľuje od roku 1991 na pamiatku slovenského muzikológa a skladateľa Jozefa Kresánka (1913 Čičmany – 1986 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.

,,Dnešný deň je pre mňa mimoriadne významný, ak si uvedomím, že slovenská hudobná spoločnosť – Hudobný fond – prijali a ocenili moju doterajšiu celoživotnú muzikologickú aktivitu. Splnil sa mi takto môj sen z mladosti, aby som vo svojom rodnom meste Košiciach a na východnom Slovensku hudobnú kultúru pomohla vyniesť na vyššiu úroveň, priniesla nové umelecké poznatky, krásu a umenie. Verím, že sa mi aspoň čiastočne podarilo prispieť k týmto požiadavkám. Za tento prístup k mojej tvorbe srdečne ďakujem.“ uviedla pre Opera Slovakia k udeleniu Ceny Lýdia Urbančíková.

Muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) a tohtoročná jubilantka Lýdia Urbančíková sa o hudobné umenie zaujímala už od detstva a navštevovala súkromné hodiny klavíra. Po maturite na JSŠ r. 1959 pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach, (klavír v triede prof. Haryho Gärtnera neskôr u Štefana Hajnu), ale viac ju lákali dejiny hudby a po štyroch rokoch sa pod vplyvom prof. Márie Potemrovej prihlásila na štúdium hudobnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe.

Lýdia Urbančíková, Mária Potemrová, foto: súkr. archív L. Urbančíkovej

Ako čerstvá absolventka nastúpila v roku 1971 do funkcie redaktorky v hudobnej redakcii košického rozhlasového štúdia, kde mala na starosti výrobu, nahrávanie, dramaturgiu a vysielanie tzv. ,,vážnej“ hudby, relácie hudobno-slovné, hudobné programy symfonickej, komornej a vokálnej hudby, verejné koncerty, priame prenosy z hudobných festivalov, hudobnú publicistiku, spravodajstvá a nové poznania v hudobnom živote. Zúčastnila sa na viacerých medzinárodných hudobných festivaloch, dokumentovala vývoj jednotlivých hudobných inštitúcií, najmä Štátnej filharmónie Košice, hudobných škôl a pod.

Prečítajte si tiež:
K životnému jubileu muzikologičky Lýdie Urbančíkovej

K najvydarenejším reláciám patrili Štúdio mladých, Hudobné spravodajstvo, Slovensko v hudobnej Európe, Prierezy operami, Priame prenosy zo symfonických koncertov, Košická hudobná jar, Medzinárodný organový festival, Dejiny rozhlasového vysielania z Košíc, Osobnosti, Dirigenti, Prelúdium a pod. Po jej odchode do dôchodku r. 2003 vysielanie z Košíc postupne upadalo a o päť rokov neskôr bola hudobná redakcia v košickom rozhlase zrušená.

Nahrávanie v hudobnej réžii košického rozhlasu, Lýdia Urbančíková (hudobná redaktorka), Gejza Toperczer (zvukový majster), r. 1980, foto: súkr. archív L. Urbančíkovej

Od r. 1971 až do dnešných dní pôsobí ako recenzentka a publicistka v dennej tlači, vrátane internetového časopisu Opera Slovakia (články L. Urbačíkovej sú dostupné online TU…). Mnohé svoje práce uverejňuje na muzikologických konferenciách.

V rokoch 2002 – 2009 pôsobila ako externý dramaturg Opery ŠD v Košiciach (Tosca, Predaná nevesta, Don Pasquale, Čarovná flauta, Kocúr v čižmách, Maškarný bál, Čárdášová princezná, Eugen Onegin), v Slovenskom národnom divadle bola v r. 2011 dramaturgičkou opery Jána Cikkera Mr. Scrooge.

R. 1982 obdržala po rigoróznych skúškach titul PhDr. v odbore hudobná veda na Filozofickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave. V rokoch 2009, 2012 a 2016 vydala vlastným nákladom prostredníctvom Hemerkovej spoločnosti tri knižné publikácie o Magde Szakmáry-Móryovej, Anne Polákovej a prvej slovenskej opernej režisérke Drahomíre Bargárovej.

Spolu s pani Urbančíkovou Hudobný fond v roku 2022 ocenil aj ďalších šesť osobnosti:

Cena Jána Levoslava Bellu – Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD.

  • za dielo Missa pro pacem (pre miešaný zbor a sláčikový orchester)

Cena sa udeľuje za hudobné dielo. Založená bola v roku 1963 na pamiatku jedného z prvých slovenských skladateľov Jána Levoslava Bellu (1843 Liptovský Sv. Mikuláš – 1936 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Skladateľskej komisie.

Slávnostné odovzdávanie Cien Hudobného fondu za rok 2022, Gabriel Dušík, Dávid Hodek, Peter Feder, Lýdia Urbančíková, Lukáš Borzík, Milan Rendoš, Martin Krajčo, foto: Peter Ferenčík

Cena Ladislava Martoníka – Dávid Hodek

  • za dlhodobé kvalitné interpretačné výkony na domácej a zahraničnej scéne s prihliadnutím na producentskú činnosť

Cena sa udeľuje za džezovú hudbu. Založená bola v roku 1991 na pamiatku slovenského džezového hudobníka Ladislava Martoníka (1944 Košice-1968 Košice). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Slovenskej jazzovej spoločnosti.

Cena Pavla Tonkoviča – Mgr. Milan Rendoš

  • za dlhodobú regionálnu i celoslovenskú pôsobnosť v oblasti folklóru, za interpretačnú a autorskú tvorbu

Cena sa udeľuje za prínos v oblasti hudobného folklóru. Založená bola v roku 1991 na pamiatku dirigenta, skladateľa a odborníka vo folkloristike Pavla Tonkoviča (1907 Podkonice – 1980 Bratislava). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Spolku hudobného folklóru.

Cena Karola Pádivého – Ing. Peter Feder

  • za rozvoj dychovej hudby na Slovensku a za tvorbu a prezentáciu dychovej hudby malokarpatského regiónu

Cena sa udeľuje za rozvíjanie dychovej hudby. Založená bola v roku 1991 na pamiatku skladateľa dychovej hudby a dirigenta Karola Pádivého (1908 Dolní Cerekev – 1965 Trenčín). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Združenia dychových hudieb Slovenska.

Cena Frica Kafendu – Martin Krajčo

  • za výnimočné interpretačné výkony s prihliadnutím na interpretáciu diela Josepha Kaspara Mertza

Cena sa udeľuje za významný interpretačný výkon v oblasti koncertného umenia. Založená bola v roku 1964 na pamiatku slovenského skladateľa, dirigenta, klaviristu a pedagóga Frica Kafendu (1883 Mošovce – 1963 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Komisie koncertných umelcov.

Cena Gejzu Dusíka – Gabriel Dušík

  • za hudbu k pôvodnému slovenskému muzikálu Jánošík, s prihliadnutím na dlhoročnú autorskú činnosť pri tvorbe úspešných muzikálov a piesní v populárnej hudbe

Cena sa udeľuje za významný prínos v oblasti populárnej hudby. Založená bola v roku 2018 na pamiatku nestora slovenskej populárnej hudby Gejzu Dusíka (1907 Zavar – 1988 Bratislava). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár