Na Ministerstve kultúry sa uskutoční verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa SND

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Proces verejného vypočutia na obsadenie pozície vedúceho zamestnanca Slovenského národného divadla (SND) sa blíži k záveru. V utorok 21. februára 2023 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva kultúry SR (MK SR) neverejné vypočutie kandidátov uchádzajúcich sa o post generálneho riaditeľa SND. Do tretieho kola postúpili všetci štyria kandidáti, a to Boris Ažaltovič, Norbert Baxa, Matej Drlička a Miloslav Oswald. V utorok 7. marca 2023 v čase od 13:30 do 19:50 hod. sa uskutoční  v priestoroch Dvorany MK SR tretie, záverečné kolo procesu verejného vypočutia v súlade so smernicou č. 9/2021. Verejné vypočutie kandidátov sa bude vysielať v priamom prenose online.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku SND po tom, ako šéfka rezortu Natália Milanová v októbri 2022 odvolala Mateja Drličku z funkcie generálneho riaditeľa SND, ktorý stál na čele inštitúcie od januára 2021. Dôvodom odvolania boli jeho vyjadrenia na diskusii v Budapešti (viac info TU…)

Kandidáti sa verejnosti predstavia v nasledovnom poradí: Norbert Baxa od 13:30 do 14:50, Boris Ažaltovič od 15:00 do 16:20, Matej Drlička od 17:00 do 18:20 a Miloslav Oswald v čase od 18:30 do 19:50 hod. Každý uchádzač má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu najviac 20 minút a po pol hodine na otázky poradného orgánu a otázky verejnosti.

Slovenské národné divadlo, nová budova, foto: SND

Kandidátov na vedenie SND posudzuje 7-členný poradný orgán. Troch členov poradného orgánu menovala priamo ministerka kultúry SR Natália Milanová, a to Radoslava Ragača (zástupcu ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR, ktorý je predsedom poradného orgánu), Katarínu Kaszasovú (externú odborníčku s reputáciou a preukázateľnou praxou v oblasti manažmentu) a Józsefa Czajlika (externého odborníka s reputáciou a dlhodobou praxou v  riadení verejnej organizácie primárne z oblasti pôsobenia danej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo organizácií zriadených ministerstvom).

Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku menovala ministerka na návrh osobného úradu MK SR Dianu Čekmeovú. Ďalších troch členov poradného orgánu vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi Zuzana Kadlčíková, Patrik Pačes, Tomáš Maštalír a Silvia Nájdená (zástupcovia zamestnancov SND, ktorí vystupujú ako kolektívny člen v poradnom orgáne), Jiří Nekvasil (externý odborník s reputáciou a preukázateľnou praxou v oblasti pôsobenia zriadenej organizácie z akademického prostredia, na návrh Akademie múzických umění v Prahe) a Marian Lapšanský (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia zriadenej organizácie z prostredia nezávislej kultúry).

Slovenské národné divadlo, nová budova, foto: Archív SND

V zmysle uvedenej smernice sa verejného vypočutia môže osobne zúčastniť aj verejnosť. ,,Touto cestou prizývame verejnosť na verejné vypočutie, ktoré sa bude konať v priestoroch Dvorany MK SR. Počet zúčastnených osôb je limitovaný do naplnenia priestorových kapacít (platí zásada „kto príde skôr“) bez možnosti komentovania či predkladania otázok inak ako cez sprístupnenú elektronickú aplikáciu Slido, aby sa zachovala rovnaká možnosť kladenia otázok pre všetkých.“ uvádza MK SR. Prístup verejnosti do dvorany bude možný v čase od 13:25 do 19:20 hod. v deň verejného vypočutia (vstup cez hlavný vchod MK SR).

Verejné vypočutie bude možné tiež sledovať naživo na YouTube kanáli ministerstva a na facebookovom profile MK SR.

Diváci a diváčky budú mať možnosť oboznámiť sa osobne alebo prostredníctvom videoprenosu s jednotlivými projektmi rozvoja a riadenia SND, ktoré uchádzači predložili a vypočuť si ich odpovede na otázky poradného orgánu i verejnosti. Projekty rozvoja a riadenia SND a životopisy uchádzačov zverejnilo MK SR na stránke verejného vypočutia Generálny/generálna riaditeľ/riaditeľka – Slovenské národné divadlo.

Životopisy uchádzačov postupujúcich do tretieho kola verejného vypočutia – generálny riaditeľ Slovenského národného divadla:
Životopis uchádzača: Mgr. Boris Ažaltovič
(pdf, 186KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Životopis uchádzača: doc. Mgr. Norbert Baxa
(pdf, 62KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Životopis uchádzača: Mgr. art. Matej Drlička, ArtD.
(pdf, 174KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Životopis uchádzača: Mgr. art. Miloslav Oswald
(pdf, 115KB), zverejnené 1. 3. 2023.

Prezentácie projektov riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla predložené uchádzačmi:
Prezentácia uchádzača: Mgr. Boris Ažaltovič
(pdf, 189KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Prezentácia uchádzača: doc. Mgr. Norbert Baxa
(pdf, 5MB), zverejnené 1. 3. 2023;
Prezentácia uchádzača: Mgr. art. Matej Drlička, ArtD.
(pdf, 800KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Prezentácia uchádzača: Mgr. art. Miloslav Oswald
(pdf, 858KB), zverejnené 1. 3. 2023.

Verejnosť je oprávnená zasielať informácie umožňujúce identifikáciu možného konfliktu záujmov uchádzača na e-mailovú adresu vybersnd@gmail.com.

V deň verejného vypočutia bude verejnosti k dispozícii elektronická aplikácia Slido, prostredníctvom ktorej bude možné uchádzačom klásť otázky nasledovným spôsobom:

  • do webového prehliadača zadajte www.slido.com,
  • za mriežku (#) vpíšte „snd_priezvisko“ kandidáta, ktorý začal prezentovať v tomto znení:
    snd_azaltovic; snd_baxa; snd_drlicka; snd_oswald;
  • vyplňte otázku a pošlite ju.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom poradného orgánu na položenie ďalších otázok.

Prečítajte si tiež:
Proces verejného vypočutia na post generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky SND sa dostal do ďalšej fázy – prebehlo otváranie obálok
Verejné vypočutie na nové vedenie SND – Ministerstvo kultúry SR obdržalo prihlášky od štyroch kandidátov
Záujemcovia a záujemkyne o vedenie SND sa môžu hlásiť do verejného vypočutia už iba do 5. decembra
Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku SND
SND má dočasného generálneho riaditeľa
Ministerka kultúry odvoláva Mateja Drličku z funkcie generálneho riaditeľa SND

Po skončení verejného vypočutia bude poradný orgán hlasovať o uchádzačoch, ktorí nebudú odporúčaní ministerke ako vhodní kandidáti na obsadenie pozície generálneho riaditeľa SND. Mená úspešných uchádzačov, ktorí prešli tretím kolom, budú predložené ministerke, ktorá následne vyberie vhodného uchádzača.

Zápisnicu z celého verejného vypočutia aj s odôvodneniami rozhodnutia poradného orgánu a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení verejného vypočutia na vyššie uvedenej podstránke na webovom sídle ministerstva kultúry počas nasledujúcich 6 mesiacov.

zdroj a text: MK SR

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár