Na prahu 46. koncertnej sezóny Štátneho komorného orchestra Žilina

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Leto spolu s neprieberným množstvom festivalov je nenávratne za nami. Kultúrny, tobôž hudobný život sa vracia do svojich spoľahlivých klasických priestorov, otvárajú sa nové sezóny, koncertné cykly a série. Jedna z ťažiskových stredoslovenských kultúrnych inštitúcií Štátny komorný orchester Žilina prvým koncertom 19. septembra ohlásil svoju reálnu 46. koncertnú sezónu.

O tom, že otvárací koncert ponúkol vskutku exkluzívny program s interpretačnou elitou, ešte budem referovať. Treba však pripomenúť aj upozorniť aspoň rámcovo na to, čo nás, priaznivcov žilinského orchestra a jeho stáleho stánku Domu umenia Fatra, najbližšie očakáva. Dramaturgia ŠKO, napokon ako každá hudobná inštitúcia s tradíciou, má svoj vyprofilovaný dramaturgický model, z ktorého nielenže neuhýba, ale aktuálne sa ho priebežne snaží vitalizovať novými príspevkami a segmentmi.

Theodore Kuchar, Štátny komorný orchester Žilina, otvárací koncert 46. sezóny ŠKO, 2019, foto: Roderik Kučavík

K zavedeným konštantám ŠKO Žilina patrí silná zostava dirigentov, internacionálnej skladby, z ktorých pozícia čestného šéfdirigenta patrí známemu, populárnemu Leošovi Svárovskému. Stáli hosťujúci dirigenti, ktorí sa radi vracajú pred žilinský orchester zaiste ulahodia poslucháčom svojimi skúsenosťami otestovaným kreatívnym umením. Tešme sa na produkcie lídrov: Simona Chalka z Británie, Christiana Pollacka z Rakúska, svetobežníkov Mishu Katza (rusko-Francúza), Theodora Kuchara (ukrajinského Američana) a našich Olivera Dohnányiho a Martina Leginusa.

Okrem týchto, už zavedených ,,značkových“ umelcov orchester priebežne povedú ďalší, ktorí sľubujú s orchestrom objavné chvíle. K tejto ,,určujúcej“ zostave treba prirátať krásnu plejádu sólistov, okrem sľubnej kolekcie domácich (klaviristov I. Gajana, D. Šašinovú, S. Zamborského, M. Pivku, violončelistu E. Procháca, kontrabasistu R. Patkoló, súrodencov Palovičových…), aj favorizovaných zahraničných, medzi ktorými nemôže chýbať klaviristický mág Bielorus Timur Seregeyenia, český klavírny fenomén Ivo Kahánek…, už legenda svetovej klavírnej interpretácie Eugen Indjic a osvedčení ďalší domáci aj zahraniční inštrumentalisti, ale asi najmä vokálni umelci, ktorí sa z pódia Domu umenia tešia azda najväčšej pozornosti auditória…

Dom umenia Fatra Žilina

Sympatická, pozoruhodná je žilinská dramaturgická orientácia smerom k mladým aj najmladším adeptom hudby, v podujatiach-matiné s aktívnou účasťou invenčného Martina Vaneka, s participáciou Vladimíra Kulíška, ale aj Bratislavského chlapčenského zboru, Bábkových formácií z Banskej Bystrice, Teatra Fortissimo, Teátra Neline, … a ď. V kategórii mladých neodmysliteľnú súčasť (okrem legendárneho už zvyčajne v apríli prebiehajúceho prestížneho medzinárodného festivalu Allegretto) tvoria naši laureáti interpretačných súťaží jednak základných hudobných škôl, ale aj konzervatórií. Aj tých stihneme…

Svoje trvalé miesto pod egidou ŠKO našlo aj festivalovo-súťažené medzinárodné podujatie venované zborovému umeniu Voce magna. Zážitky ohlasujú monotematicky ladené programy, ich titulky napovedajúce o obsahu a zameraní sú prísľubom impozantných koncertných večerov, napr. s hudbou 18. a 19. storočia, francúzskou hudbou, mozartovskými inšpiráciami…

Samotnou kapitolou sú koncerty, ktorých programy celebrujú výrazné historické udalosti, akými sú napríklad výročia jednak politické (30 rokov slobody…), ale aj spoločensko-historické viažúce sa na jubileá osobností aj inštitúcií (Pocta Štefánikoví, Pocta Pavlovi Krškovi, 250. výročie narodenia L. van Beethovena, 45. výročie vzniku ŠKO Žilina…). Dalo by sa pokračovať vo výpočte očakávaných koncertov. Radi si však počkáme na ich znelý reálny tvar: z menovaných – aj nemenovaných podujatí sa naozaj dá vyberať. Stretneme sa v nejednom prípade určite s neopakovateľnými chvíľkami…

Otvárací koncert 46. sezóny ŠKO Žilina

Skvelým bolo už entrée 46. žilinskej koncertnej sezóny so spomínanou zostavou. Štátny komorný orchester viedol už stály hosťujúci dirigent Theodore Kuchar, ktorý sa do Žiliny ochotne a pomerne často vracia, a spolupráca s našim telesom mu očividne konvenuje. V minulých sezónach pripravil so Žilinčanmi naozaj sviatočné chvíle, inak tomu nebolo ani teraz.

Theodore Kuchar, Štátny komorný orchester Žilina, otvárací koncert 46. sezóny ŠKO, 2019, foto: Roderik Kučavík

Najskôr doslova ,,pohladil“ pôsobivo empaticky vypracovanou Legendou č. 1 d mol Antonína Dvořáka. Idylicky pohodovú hudbu ,,ochutil“ vo výraze slovansky mäkkými aditívami. Výrazné echo zanechal aj stvárnením dostatočne náročnej, mnohovrstvovej a veľavravnej Symfónie č. 3 a mol Škótskej F. Mendelssohna Bartholdyho. Krásna hudba s výrečnými názvukmi je ,,zakliata“ v náročnej, metricky zložitej, inštrumentálne delikátnej a zároveň melodicky rozmanitej a výživnej partitúre.

Eugen Indjic, Štátny komorný orchester Žilina, otvárací koncert 46. sezóny ŠKO, 2019, foto: Roderik Kučavík

Kuchar krok za krokom dešifroval jej línie, konfrontoval plochy, ozmyselňoval detaily. Boli to orchestrálne hody, ktorým však predchádzali neobyčajné minúty v spoločnosti výnimočného sólistu-klaviristu (pôvodom Srbo-Rusa, žijúceho a tvoriaceho vo Francúzsku, USA…) Eugena Indjica. Ak si spomenieme na rad jeho vystúpení, ktorými nás za desiatky rokov obdarúval u nás, musíme konštatovať jediné: vždy išlo i Veľké klaviristické umenie Veľkého majstra… K svojmu koncertnému zoznamu na Slovensku aktuálne pridal aj Brahmsov náročný, očarujúco sformulovaný sólový part v Klavírnom koncerte č. 2 B dur op. 83. Bolo to umenie, pri ktorom prestávame vnímať čas, zavše aj dýchať… vnárame sa do pradiva, do prúdov krásnej hudby, tlmočenej s veľkou dávkou poznania aj pokory…

Autor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertu 19. 9. 2019

Otvárací koncert ŠKO Žilina
Dom umenia Fatra 19. septembra 2019

Theodore Kuchar, dirigent, USA
Eugen Indjić, klavír, Francúzsko-USA

program koncertu

A. Dvořák: Legenda č. 1 op. 59
J. Brahms: Klavírny koncert č. 2 B dur op. 83
F. Mendelssohn Bartholdy: Symfónia č. 3 a mol „Škótska“

www.skozilina.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár