Na záver Festivalu hudobného divadla Opera 2017 v Prahe už tradične udelili ,,Libušky“

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Praha – Od 13. septembra do 4. novembra 2017 sa v Prahe uskutočnil trinásty ročník Festivalu hudobného divadla Opera, na ktorom sa predstavili operné súbory z Českej republiky a všetky tri zo Slovenska, celkovo sa odohralo osemnásť predstavení (operná klasika, málo známe tituly i novinky), konali sa sprievodné podujatia a na záver festivalu organizátori už tradične udelili za výnimočné festivalové výkony ocenenia Libušky. O tom, kto toto čestné ocenenie festivalu získa, rozhodli odborníci (porota kritikov), ale aj diváci prostredníctvom ankety.

Festival Opera, ktorý tradične usporadúva Jednota hudebního divadla, sa v tejto podobe a v tomto rozsahu mohol opäť uskutočniť len vďaka spoločnému úsiliu a záujmu všetkých zúčastnených divadiel, ústretovosti Národného divadla Praha a s pomocou finančnej podpory Ministerstva kultúry Českej republiky a Hlavného mesta Prahy. Účasť slovenských súborov umožnil taktiež príspevok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Národné divadlo Praha

Slovenské operné divadlá na festivale Opera

Od roku 2015 sa na festivale spolu s českými divadlami zúčastňujú i všetky tri stále operné súbory zo Slovenska. V tomto roku Opera SND z Bratislavy uviedla v Prahe Pucciniho Triptych (recenzia na českom opernom webe je TU…), Štátna opera z Banskej Bystrice uviedla Cikkerovho Juraja Jánošíka (recenzia na českom opernom webe je TU…) a Štátne divadlo Košice prišlo do Prahy z Händelovou Alcinou (recenzia na českom opernom webe je TU…). O kompletnom programe 13. ročníka Festivalu hudobného divadla Opera v Prahe sme informovali TU…

Ocenenia Libušky za výnimočné festivalové výkony

Festival pravidelne upozorňuje na to, čo sa v domácom opernom divadle obzvlášť vydarilo: výnimočné festivalové výkony sú ocenené tzv. Libuškami – čestnými cenami festivalu. Najlepšiu inscenáciu vyberali odborníci (porota kritikov), ale aj diváci prostredníctvom ankety. Poroty kritikov i divákov mali po novom šancu zahlasovať aj za spevákov. Jednu cenu aj tento rok udelila riaditeľka festivalu. Súčasnú Libušku pre festival Opera na samom sklonku života navrhol významný sklársky výtvarník Václav Hanuš (1924 – 2009), vyrobila ich firma TGK – technika, sklo a umění s.r.o. Sklenené artefakty boli slávnostne odovzdané na javiskách ocenených divadiel.

Libušku v roku 2017 získali

Cenu kritikov za najlepšiu inscenáciu získalo Divadlo F. X. Šaldy Liberec za inscenáciu opery Julese Masseneta Thaïs. Cenu udelila porota v zložení: Helena Havlíková, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Olga Janáčková a Ivan Žáček. Recenziu predstavenia sme priniesli TU…

Do užšieho výberu sa dostali následujúce inscenácie: Thomasov Hamlet v prevedení Národného divadla moravskosliezského Ostrava a Hasseho La Semele v prevedení Ensemble Damian.

Cenu divákov za najlepšiu inscenáciu získalo Národné divadlo moravskosliezske Ostrava za inscenáciu opery Ambroisa Thomasa Hamlet. Diváci o cene rozhodli prostredníctvom ankety: na jednotlivých predstaveniach mali možnosť vyjadriť mieru svojej spokojnosti na stupnici od jedna (najhoršie) do päť (najlepšie).

Thomasov Hamlet sa stal divácky najúspešnejšou inscenáciou s priemerom 4,87; nasledovala Massenetova Thaïs v naštudovaní Divadla F. X. Šaldy Liberec s priemerom 4,81 a ďalej La Semele v prevedení Ensemble Damian s priemerom 4,79 a Triptych v prevedení Slovenského národného divadla s priemerom 4,67.

A. Thomas: Hamlet, NDM Ostrava 2016, Thomas Weinhappel (Hamlet), Janja Vuletic (Gertrude), foto: Martin Popelář

Cenu kritikov za mimoriadnu interpretáciu roly získal Thomas Weinhappel za interpretáciu titulnej roly v Thomasovej opere Hamlet v naštudovaní Národného divadla moravskosliezského Ostrava. Cenu udelila porota v zložení: Helena Havlíková, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Olga Janáčková a Ivan Žáček.

Do užšieho výberu sa ďalej dostali následujúci interpreti (uvádzame v abecednom poradí): Peter Berger za rolu Michela (Bohuslav Martinů: Juliette, Národné divadlo Praha), Jana Sibera za rolu Ophélie (Ambroise Thomas: Hamlet, Národné divadlo moravskosliezské Ostrava) a Lívia Obručník Vénosová za rolu Thaïs (Jules Massenet: Thaïs, Divadlo F. X. Šaldy Liberec).

Thomas Weinhappel

Narodil sa v Dolnom Rakúsku. Od ôsmych rokov cestoval s Viedenským chlapčenským zborom ako altista po USA, Južnej Amerike, Kanade, Nemecku, Anglicku a Švédsku. Študoval na Konzervatóriu vo Viedni a na Univerzite hudobných a dramatických umení v Viedni (absolvoval v roku 2007). Ďalšie štúdia a majstrovské kurzy absolvoval u Evy Blahovej, Barbary Bonney, Waltera Berryho, Gunduly Janowitz a ďalších. Získal štipendium Yehudi Menuhina a je držiteľom niekoľkých ocenení z medzinárodných súťaží. Vystupoval predovšetkým na operných festivaloch, a to v St. Margarethen, vo Viedenskej štátnej opere, Bavorskej štátnej opere, KKL Luzern, v Madride, Paríži, Versailles, Berne, St. Gallen, Klagenfurte, v divadle Bregenz, Novej opere Viedeň, Viedenskom dvornom divadle, v Tolede alebo Zaragoze, a to predovšetkým v operách Wolfganga Amadea Mozarta.

Naštudoval Dona Giovanniho, Guglielma (Così fan tutte), Papagena (Čarovná flauta), Grófa Almavivu (Figarova svadba), ďalej napr. Otca (Henze: Pollicino), Grófa Danila (Lehár: Veselá vdova), Lukasa (Willi: Schlafes Bruder) či Grófa Homonaya (Strauss: Cigánsky barón). Koncertne vystupuje predovšetkým ako interpret Schubertových piesňových cyklov, a to v rodnom Rakúsku, v Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku, hosťoval v Moskve, v Petrohrade, ale taktiež i v Japonsku, USA, Austrálii, Venezuele či v Turecku. S Rogerom Vignolesom uviedli piesňové večery v Londýne. Jeho interpretáciu Schubertovej Zimnej cesty si vybral Michael Haneke pre svoj film Pianistka (2001). Za rolu Hamleta, ktorou debutoval v ostravskom Národnom divadle moravskosliezskom, získal Cenu Thálie 2016.

Cenu divákov za mimoriadnu interpretáciu roly získala Lívia Obručník Vénosová za interpretáciu titulnej roly v Massenetovej opere Thaïs v naštudovaní Divadla F. X. Šaldy Liberec.

Lívia Obručník Vénosová získala v diváckej ankete 111 hlasov. Viac ako 50 hlasov mali ešte nasledujúci interpreti (uvádzame v abecednom poradí): Katarína Jorda (Luigi Cherubini: Medea – Medea, Divadlo J. K. Tyla Plzeň), Csaba Kotlár (Jules Massenet: Thaïs – Athanaël, Divadlo F. X. Šaldy Liberec), Petr Nekoranec (Gioachino Rossini: Gróf Ory – Ory, Národné divadlo Brno), Jana Sibera (Ambroise Thomas: Hamlet – Ophélia, Národné divadlo moravskosliezské Ostrava), Thomas Weinhappel (Ambroise Thomas: Hamlet – Hamlet, Národné divadlo moravskosliezské Ostrava).

J. Massenet: Thaïs, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 2016, Csaba Kotlár (Athanaël), Lívia Obručník Vénosová (Thaïs), zbor, foto: Petr Našic

Lívia Obručník Vénosová

V roku 2007 absolvovala štúdium spevu na Pražskom konzervatóriu v triede Brigity Šulcovej. V roku 2011 ukončila štúdium na pražskej HAMU v triede Ivana Kusnjera a Heleny Kaupovej. Počas štúdia na konzervatóriu získala na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka 1. miesto v kategórii Pieseň, Cenu Českého rozhlasu, 3. miesto v kategórii Junior, Cenu Národného divadla moravskosliezskeho Ostrava a Cenu Divadla F. X. Šaldy Liberec. Získala ocenenie i na súťaži Imricha Godina (1. miesto), Mikuláša Schneidera-Trnavského (3. miesto) a v súťaži českých konzervatórií v Pardubiciach (1. miesto). Od roku 2005 hosťuje v Národnom divadle v Prahe a od roku 2010 získala angažmán v Divadle F. X. Šaldu Liberec, kde spieva Verdiho Aidu, Dvořákovu Rusalku či Janáčkovu Jenůfu v Její pastorkyni.

Pravidelne spolupracuje s Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka na interpretácii opier z obdobia baroka i klasicizmu. Predstavila sa ako Donna Elvíra (Mozart: Don Giovanni) v rámci letnej stagiony Opery Mozart v Stavovskom divadle v Prahe i v inscenácii Národného divadla Praha. Taktiež vystúpila v plzenskej opere v titulnej role Pucciniho Sestry Angeliky, v Štátnej opere Praha spievala Cudziu kňažnú (Dvořák: Rusalka) a v Štátnom divadle Košice Madame Lidoine (Poulenc: Dialógy karmelitánok). Interpretovala diela viacerých súčasných autorov (Ilja Hurník, Lukáš Hurník, Pavel Trojan, Pavel Trojan ml., Milan Steigerwald). V rokoch 2011 a 2013 sa dostala do širšej nominácie na Cenu Thálie za naštudovanie Lisy v Belliniho Námesačnej a Violetty Valéry vo Verdiho La traviate. Spolupracuje s významnými hudobnými telesami (Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Český národný symfonický orchester, Karlovarský symfonický orchester, Filharmónia Hradec Králové a ďalšími).

Cenu riaditeľky festivalu získal Ensemble Opera Diversa za inscenáciu opery Ondřeja Kyasa a Pavla Drábka Čaroděj a jeho sluha.

Čaroděj a jeho sluha je piatou celovečernou komornou operou dvojice Drábek – Kyas. Riaditeľka festivalu Lenka Šaldová týmto zároveň oceňuje ich programové hľadanie súčasného operného jazyka, a to v priamom kontakte so spriaznenými opernými interpretmi, ktorým spolupráca s Ensemble Opera Diversa zjavne prospieva i pri vstupe na „veľké“ operné javiská.

O. Kyas, P. Drábek: Čaroděj a jeho sluha, Ensemble Opera Diversa, foto: Jan Dvořák

Cena Výboru Jednoty hudebního divadla za významný počin v oblasti hudobného divadla. Od roku 2007 pri príležitosti festivalu Výbor Jednoty hudebního divadla oceňuje osobnosti, ktoré akýmkoľvek spôsobom významne prispeli domácemu opernému divadlu.

Výbor Jednoty hudebního divadla v zložení Lubomír Havlák, Helena Havlíková, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Olga Janáčková, Rudolf Leška, Regina Szymiková a Lenka Šaldová udelil cenu vedeniu Národného divadla Brno – Janáčkovej opery v čele s Martinom Glaserom a Jiřím Heřmanom za súčasnú koncepciu a realizáciu Festivalu Janáček Brno. Predovšetkým za to, že organizátori chápu dielo Leoša Janáčka v medzinárodnom umeleckom kontexte, že prostredníctvom neho programovo otvárajú súčasné možnosti inscenovania opery a vstupujú do medzinárodných koprodukcií s významnými európskymi opernými domami. Dianie na Festivale Janáček výrazne ovplyvňuje operné dianie v Brne, kultivuje domáce operné publikum a poskytuje možnosť lepšie porovnať operné pomery Českej republiky v medzinárodnom prostredí

„Myslím, že tu cenu by si zasloužil i náš zřizovatel, tedy město Brno. Bez zásadního impulsu v podobě adekvátního rozpočtu festivalu bychom se do první ligy zkrátka nedostali. V umění je to totiž s náklady podobné jako ve sportu,“ hovorí riaditeľ NdB Martin Glaser a pokračuje: „Janáčka nám ovšem nikdo nevezme, leda bychom se o obrovské možnosti, které jsou s jeho jménem spojeny, připravili sami vlastní nečinností. Věřím, že úžasný program festivalového ročníku 2018, který zveřejníme příští týden, dokáže, že náš festival získal ocenění právem.“ dodáva k zisku ocenenia Martin Glaser.

Viac o Festivale hudobného divadla ,,Opera“ v Prahe nájdete na www.festival-opera.cz

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár