Nádej pre začínajúcich umelcov na Slovensku

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Každý zo začínajúcich absolventov potrebuje po skončení školy priestor na sebarealizáciu a tak je tomu aj vo svete hudby. Ako všetci u všetkých absolventov, tak aj speváci, herci alebo inštrumentalisti sa stretávajú s odmietnutím, a pravdu povediac Slovensko neposkytuje začínajúcim hudobníkom veľa možností na uplatnenie sa v profesionálnom telese.

Preto často naši absolventi hľadajú miesta vo viacerých blízkych európskych metropolách (Viedeň, Varšava, Budapešť), ktoré poskytujú viacero možností sa uplatniť.  I na Slovensku sa uskutočňujú konkurzy do rôznych umeleckých telies, no miest je málo a záujem veľký. Preto je vhodné podporovať vznik nových inštitúcií, ktoré umožňujú naučiť sa veľa do budúcnosti. Preto v minulosti v Bratislave fungovala Komorná opera, ktorá pomáhala začínajúcim spevákom, dirigentom, režisérom či orchestrálnym hráčom. Vznikali tak inscenácie málo hraných operných titulov z repertoáru diel od baroka až po súčasnosť, do ktorých sa operné scény v Bratislave, Košiciach alebo v Banskej Bystrici nepúšťali z časových,  kapacitných či finančných dôvodov. Uvádzali sa tu diela, vyžadujúce minimálny počet sólistov, komorné obsadenie orchestra a malý alebo vôbec žiadny zbor.

Komorná opera v Bratislave tvorí dôležitú kapitolu vo vývoji slovenského kultúrneho života. Opera bola otvorená v máji 1986 pri Slovenskej filharmónií v Bratislave. Počas svojej existencie vystriedala viacero pôsobísk a menil sa i spôsob financovania od nadriadených inštitúcií. Počas svojej 13 ročnej existencie zinscenoval súbor mnoho diel domácich i zahraničných skladateľov, uvidelo i niekoľko slovenský premiér a vychoval nespočet úspešných sólistov, ktorí uplatňujú svoje skúsenosti dodnes na divadelných scénach doma i v zahraničí. Vďaka jej existencií sa vnášali nové pohľady na inscenačnú a interpretačnú prax a tvorili sa inscenácie odlišné od štýlu ostatných operných domov a výsledkom boli predstavenia, ktoré oslovia bežného diváka. Spočiatku sa vznik tejto inštitúcie stretol so skepticizmom kritikov, ktorý sa postupne vytratil.

Komorná opera, 1988

Komorná opera, 1988

Komorná opera v Bratislave bola odrazovým mostíkom pre mnoho umelcov, medzi ktorých patria dnes výrazné osobnosti kultúrneho života na Slovensku. Boli to napríklad režisér Pavol Smolík, či Marián Chudovský, ktorý je dnes generálnym riaditeľom SND, Ondrej Šoth režisér, choreograf a tanečník. Režisérske skúsenosti tu čerpal i legendárny Jozef Bednárik. So súborom taktiež spolupracovali režisér Miroslav Fischer a dirigent Marián Vach, ktorý tu boli vedúcimi osobnosťami. Spoluprácu s operou nadviazalo i mnoho sólistov ako Mária Eliášová, Eva Šeniglová, Alojz Harant, Juraj Peter, Zoltán Vongrey, Šimon Svitok, Eva Garajová, Jitka Sapara- Fischerová, Jozef Benci, Oto Klein, Denisa Hamarová či Jana Bernáthová a mnoho iných. Tento umelecký súbor ukončil svoju existenciu v roku 1999 ako uvádzajú kritici „zánik bol poznačený absenciou vyjasnenia kompetencií a nenaplnených, často si vzájomne protichodných umeleckých ambícií jednotlivých osobností, ktoré ovplyvnili dramaturgiu a produkciu súboru.“ napísala v tej dobe kritička Michaela Mojžišová.

Pripravuje sa znovuotvorenie Komornej opery v Bratislave a prvá premiéra bude už 31.3.2014!

Za znovuotvorením Komornej opery Bratislava stojí iniciatíva no najmä generálneho riaditeľa Romana Müller Dis.art a hudobného riaditeľa Lukáša Kunst- Lederera.

Roman Müller

Roman Müller

Roman Müller bol od detstva členom detských zborov BCHZ alebo Detského zboru pri Slovenskom rozhlase. Vyštudoval operný spev a herectvo na Štátnom a cirkevnom Konzervatóriu, pravidelne účinkuje v muzikálových produkciách Novej scény ako Neberte nám princeznú, Traja mušketieri, Rómeo a Júlia, Báthoryčka či Ôsmy svetadiel, kde stvárnil mnoho väčších i menších postáv. Od roku 2011 tiež pedagogicky pôsobí na ZUŠ Bernolákovo a od roku 2012 na muzikálovej akadémií pri divadle Nová scéna, kde vyučuje sólový spev.


Lukáš Kunst Lederer

Lukáš Kunst Lederer

„KOB sme znovuzaložili, kvôli umožneniu študentom umeleckých škôl presadiť sa na opernom javisku. Nakoľko na Slovensku nie je možnosť uplatnenia študentov na takýchto operných scénach a tým pádom nemajú možnosť čerpania skúseností s režisérom, dirigentom, živým orchestrom, herectvom a javiskovým prejavom na javisku. Preto sme si položili otázku kde by študenti mali možnosť čerpať tieto cenné skúsenosti, keď im to školy neumožňujú. Vďaka tomu sme sa rozhodli znovuzaložiť KOB. Našou náplňou je produkovanie kvalitných operných predstavení, (uvedenie nových tvárí na umeleckú scénu) usporiadanie operných súťaží pre študentov umeleckých škôl nie len slovenských ale aj zahraničných, usporadúvanie workshopov a zahraničné koncerty, kde by sme reprezentovali kultúru Slovenskej republiky. Radi by sme poďakovali Židovskému múzeu mesta Bratislava za podporu a Kultúrnym zariadeniam v Petržalke, kde Komorná Opera Bratislava skúša vďaka láskavej pomoci pána starostu m. č. Petržalka pána Bajana, ktorý nad projektom KOB prevzal záštitu.“ hovorí hudobný riaditeľ Lukáš Kunst Lederer o znovuvytvorenom súbore, ktorý predstupuje na verejnosť ako Komorná Opera Bratislava.

Komorná opera (1987) Mária Eliášová

Komorná opera (1987)
Mária Eliášová

Ako svoje úvodné predstavenie uvedie Komorná Opera Bratislava Večer z diel Terezínskych skladateľov. V súčasnosti  KOB úzko spolupracuje so Štátnym konzervatóriom v Bratislave a so školami s umeleckým zameraním.

„ Projekt Diela terezínskych skladateľov  je inšpirovaný programom Národného divadla v Brne v sezóne 2006-2007. Program je zostavený z troch častí, prvá časť sláčikové trio od Gideona Kleina s baletným sprievodom, druhá časť Tri hebrejské chlapčenské zbory od Viktora Ullmanna a nakoniec vyvrcholenie v podobe opery  Brundibár od Hansa Krásy s libretom Adolfa Hoffmaistera. Traja skladatelia, ktorí nás budú sprevádzať celým večerom mali jedno spoločné, všetci boli deportovaní do koncentračného tábora Terezín. Prekrásna hudba plná emócií a podnetov z tejto doby. To všetko v jeden večer zakomponované a oživené mladým telesom Komornej opery Bratislava.“ prezradil Lukáš Kunst Lederer, hudobný riaditeľ KOB. 

Večer z diel Terezínskych skladateľov

Obsadenie:

1.Sláčikové trio s baletným výstupom (Gideon Klein)

choreografia: Renata Ptačín sólo, Matka: Renata Ptačín 

2.Tri hebrejské chlapčenské zbory (Viktor Ullmann)

účinkuje zbor KOB pohybová spolupráca: Renata Ptačín zbormajster: Lukáš Kunst Lederer 

3.Brundibár, opera (Hans Krása) 

libreto: Adolf Hoffmeister

hudobné naštudovanie a dirigent: Lukáš Kunst Lederer

réžia: Tomáš Sloboda

scéna: Laura Štorcelová

kostýmy: Anna Radeva

pohybová spolupráca: Renata Ptačín 

Aninka: Valéria Kašperová

Pepíček: Marek Tokoš

Matka: Andrea Gabrišová

Brundibár: Ján Hyža, Roman Müller

Strážník: Erika Szabóová, Petra Hlavňová

Mlékař: Dominika Kočiová

Zmrzlinář: Erik Žibek

Pekař: Natália Kóšová, Blažena Lenghartová

Pes Azor: Adam Nádler, Jevgenij Golubtchikov

Kocour: Zuzana Onderišinová, Katarína Macková

Vrabec: Lenka Jombíková, Nikola Duboňová 

Celým predstavením sprevádza orchester KOB – koncertný majster Rudolf Patrnčiak. 

Premiéra sa uskutoční 31. 3. 2014 a 4.4. 2014 v Bratislave v Dome kultúry Zrkadlový háj.

 Komorná opera Bratislava

V závere sezóny 2013/2014 plán premiér ohlasuje premiéru ďalšieho operného dvojvečera

Le cinesi (Číňanky) – Ch. W. Gluck a  La Serva Padrona (Slúžka paňou) – G. B. Pergolesi 

Dirigent: Lukáš Kunst Lederer

Réžia: Tomáš Sloboda

Scénografia: Laura Štorcelová

Kostýmy: Anna Radeva

Účinkujú: sólisti, zbor a orchester Komornej Opery Bratislava 

Premiéra: jún 2014 v Bratislave  

Nový operný súbor ohlásil svoj dramaturgický plán i na nasledujúcu sezónu 2014/2015 a môžeme sa v ňom tešiť na zaujímavé netradičné diela. 

Koncert k slávnostnému otvoreniu sezóny 2014/2015

Svetovo známe árie a zbory z opier, operiet a muzikálov Koncert sa bude konať:  v septembri 2014 

Astor Piazzolla: Mária z Buenos Aires, opera

Premiéra sa uskutoční v septembri 2014  

Igor Stravinskij: Pulcinella, balet

Premiéra je pripravovaná na január 2015 

John Gay: Žobrácka opera, opera

Premiéra pripravovaná na máj 2015 

Zmena programu vyhradená! 

Pripravila: Jiřina Hába

Foto: ilustračné fotografie zo zaniknutej Komornej opery (1986-1999)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár