Nanebovstúpenie Massenetovej Manon v Ostrave

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Národné divadlo moravskosliezské v Ostrave uviedlo 28. a 30. apríla 2022 premiéry novej inscenácie Massenetovej opery Manon v hudobnom naštudovaní francúzskeho dirigenta Bruna Ferrandisa a v réžii Jiřího Nekvasila. V predstavení účinkuje aj viacero slovenských umelcov.

Tak ako odborná divadelná verejnosť dnešných dní postupne berie na milosť Taliana Pucciniho, rovnako to platí o Francúzovi Julesovi Massenetovi. Konečný súd o dielach oboch, časovo i poetikou v mnohom si blízkych (ale zároveň aj rozdielnych) skladateľov totiž vyrieklo operné publikum, ktoré dodnes miluje Werthera Bohému, ako aj obe verzie skladateľov zhudobňujúce Prévostov rokokový príbeh o láske Manon a rytiera Des Grieuxa.

Jules Massenet (1842 – 1912), autor portrétu Paul Maurou (1877)

Z dvoch slovenských naštudovaní Massenetovej najznámejšej opery som za posledných päťdesiat rokov videl len bratislavskú Kriškovu inscenáciu (1980), pomerne rýchlo stiahnutú z repertoáru (po ôsmich predstaveniach zrejme kvôli problémom s obsadením tenorovej úlohy), no zato som navštívil strhujúci príbeh lásky rozporuplnej dievčiny a jej verného rytiera v Miláne i Paríži a ako televízny divák som sledoval jedinečnú a eroticky príťažlivú Annu Netrebko ako Manon v inscenáciách z Viedne a Berlína.

Tak som sa utvrdil v názore, že skladateľovi kritici, ktorí mu vyčítajú sentimentalitu a nedostatok hĺbky, veci riadne zjednodušujú. Veď ešte za skladateľovho života sa ho zastal „kolega“ Camille Saint-Saëns argumentom, že hĺbka chýba aj skvelým majstrom maliarskeho rokoka Fragonardovi a Boucherovi, ktorých maľby v múzeách dodnes obdivuje celý kultúrny svet, alebo dramatikovi Marivauxovi, v ktorého brilantných konverzačných komédiách triumfoval herecký idol polovice minulého storočia Gérard Philipe.

J. Massenet: Manon, NDM Ostrava, 2022, Luciano Mastro (Rytier des Grieux), Pavol Kubáň (Lescaut), Daniel Kfelíř (De Brétigny), Jana Sibera (Manon Lescaut), foto: Martin Popelář / NDM

Kým Massenetovi libretisti vcelku úspešne preniesli príbeh memoárov abbé Prévosta na operné javisko, po stránke hudobnej je táto opera konglomerátom viacerých štýlov, čo jej však napodiv neuberá na kvalite tak v očiach publika, ako aj časti odborníkov. Ak operný súbor Národního divadla moravskosliezského v Ostrave, známy svojou progresívnou dramaturgiou (čo dokladá aj plán na sezónu 2022/23), siahla aj po pomerne „konzervatívnom“ titule, akým je Massenetova najznámejšia opera, na kvalitnej umeleckej úrovni svojich predstavení sa nespreneverila. Na prvej premiére (28. 4.) si na riaditeľov pokyn publikum uctilo pamiatku práve zosnulého dlhoročného člena orchestra a potom sa už sústredilo len na krásu skladateľovej hudby a jej javiskové pretlmočenie.

Prečítajte si tiež:
Jules Massenet – skladateľ ženských sŕdc

Základný charakter dala inscenácii osvedčená a dobre zohratá dvojica režiséra Jiřího Nekvasila a scénografa Daniela Dvořáka. Scénografiu možno charakterizovať ako jednoduchú, trochu chladnú a oživenú symbolmi. Dvořák v prvom obraze posunul zadný horizont, na ktorom sa vynímali otvory okien a dvier, ako aj nástenné plagáty propagujúce Paríž, Le Havre a Amiens, takmer na rampu.

Stroho poňaté hniezdočko lásky milencov (2. obraz) vysunul do malého priestoru nad pôdorysom javiska a v treťom i piatom obraze si vystačil so schodiskom, na ktorom sa hralo i tancovalo. Zato štvrtý obraz v kostole dekorovalo vychýlené gotické okno, kazateľnica, socha Madony s dieťaťom a krivo stojaci symbol kríža, jeden zo symbolov scestia, na ktoré sa dostali osudy milencov.

J. Massenet: Manon, NDM Ostrava, 2022, Jana Sibera (Manon Lescaut), foto: Martin Popelář / NDM

Sporným sa mi zdal len posledný obraz v prístave, kde sa nad schodmi na malej plošine vynímala časť žeriavu s obrovským visiacim hákom. Tu akoby si Nekvasil spomenul na svoju bratislavskú Pucciniho Manon Lescaut (2013), kde prostitútky pri naloďovaní vozili v drôtených klietkach. Teraz spustil na javisko veľkú železnú klietku, v ktorej Manon zomierala a vykúpená svojou láskou „odišla do nebies“ v akomsi akte nanebovstúpenia.

Hoci samotný príbeh s akciami účinkujúcich neprekročil tradičné režijné poňatie, novú kvalitu získaval množstvom symbolov v dekoráciách. Spomeňme len niektoré. Lavička zoznámenia sa milencov sa v priebehu predstavenia zmenila na pódium, na ktorom Manon prezentovala svoju krásu a túžbu (dnes tak frekventovanú) žiť pre najbližší okamih, aby napokon takmer pripomínala katafalk. Systém otáčavých dverí, v ktorých sa krútia postavy, zasa zrejme mal vyjadriť chaos vznikajúci svárom lásky a túžby po bohatstve, ktorého nositeľmi boli postavy Brétignyho a Guillota. Neboli to chlipní šľachtici ani nebezpeční mafiáni, ale jednoducho dnešní podvodníčkovia opájajúci sa mocou peňazí.

J. Massenet: Manon, NDM Ostrava, 2022, Soňa Godarská (Manon Lescaut), Luciano Mastro (Rytíř des Grieux), foto: Martin Popelář / NDM

Inscenátori totiž posunuli príbeh z čias galantných slávností do polovice minulého storočia, pričom oblečenie davu v treťom a piatom obraze (autorka Simona Rybáková) vyjadrovalo uniformitu aj dnešných čias, oddaných len zábave či vonkajškovému lesku. Podobne ako v spomínaných inscenáciách v Berlíne a Viedni aj ostravská Manon tento posun uniesla so cťou.

V dvoch speváckych obsadeniach premiér sa popri tenoristoch z Belgicka a Talianska, pôsobiacich v ČR, predstavilo až šesť slovenských spevákov. Ak k tomu pripočítame aj dramaturgický príhovor pred predstavením, ktorý odznel v slovenčine, môžeme konštatovať, že v Ostrave správne chápu zjednocovanie národov a štátov na úrovni kultúrnej namiesto politickej. Hudobného naštudovania sa zmocnil Francúz Bruno Ferrandis, ktorý sa síce špecializuje skôr na modernú operu, ale Massenetova partitúra mu bola blízka tak v hudobnom vystihnutí citom nabitých duetách milencov ako aj v hudobnom štýle odlišného sveta žánru opera comique.

J. Massenet: Manon, NDM Ostrava, 2022, Jana Sibera (Manon Lescaut), zbor NDM, foto: Martin Popelář / NDM
J. Massenet: Manon, NDM Ostrava, 2022, Soňa Godarská (Manon Lescaut), Aleš Jenis (Lescaut), foto: Martin Popelář / NDM
J. Massenet: Manon, NDM Ostrava, 2022, Jana Sibera (Manon Lescaut), Mickael Spadaccini (Rytier des Grieux), foto: Martin Popelář / NDM

Jana Sibera ako Manon na prvej premiére predviedla suverénny a kultivovaný výkon tak v pasážach koloratúrnych, ako aj lyrických. Alternujúca menej známa Slovenka Soňa Godarská part a postavu kreovala vo vzácnej jednote hereckých a speváckych výrazových prostriedkov, hoci jej trochu chýbala väčšia sladkosť a jednota vo farbe tónu celého hlasového rozpätia.

Keby si tenorista Mickael Spadaccini odpustil niekoľko brutálne forsírovaných vysokých tónov, vrelo by som odporúčal jeho Des Grieuxa na ocenenie za výkon v sezóne 2021/22. V obrovskej väčšine partu to bol pravý francúzsky spev tak trochu na spôsob minulých francúzskych tenoristov (napr. Edmonda Clémenta), kým sa úlohy nezmocnili spinto tenoristi spievajúci francúzskeho gavaliera rovnako ako Cavaradossiho.

Priam nádherne zvládol prvú áriu označovanú ako „sen“. Alternujúci Talian Luciano Mastro (celkom kvalitný des Grieux v bratislavskej inscenácii Pucciniho opery Manon Lescaut, 2013) hlasovo pôsobil buď unavene (keď sa snažil o lyrický prejav) alebo nepatrične dramaticky (vo výškach). Bratranca Lescauta vytvorili suverénne dvaja Slováci, v charakteristike hlasu trocha „suchší“ Aleš Jenis a mäkším barytónom vládnuci Pavol Kubáň, ďalšia slovenská nádej, Bratislavou zatiaľ ignorovaná.

J. Massenet: Manon, NDM Ostrava, 2022, Pavol Kubáň (Lescaut), Roman Vlkovič (Hostinský), Peter Svetlík (Guillot de Morfontaine), Veronika Kaiserová (Poussette), Dominika Škrabalová (Rosette), Ivana Pavlů (Javotte), Daniel Kfelíř (De Brétigny), foto: Martin Popelář / NDM
J. Massenet: Manon, NDM Ostrava, 2022, Eva Dřízgová-Jirušová (Javotte), Zuzana Ballánová (Poussette), Anna Nitrová (Rosette), Aleš Jenis (Lescaut), zbor NDM, foto: Martin Popelář / NDM

V dramatickejšom prejave spoľahlivo pôsobili predstavitelia grófa des Grieuxa Martin Gurbaľ a František Zahradníček. Z Manoniných zvodcov lepšie zapôsobili mladí predstavitelia Brétignyho Robin ČervínekDaniel Kfelíř a z tria družiek Manon spomeňme aspoň Slovensku Zuzanu Ballanovú (Pousette).

Zbory (v naštudovaní Jurija Galatenka) zneli v menších priestoroch Dvořákovho divadla zavše až prisilno azda aj zásluhou scénografie, ktorá ich v prvom obraze vysunula na rampu a do hľadiska.

Massenetovu hudba raz vychvaľovali, raz zatracovali. Ostravskí umelci sa postavili na stranu skladateľa tak inscenačným výsledkom, ako aj citátom slávneho dirigenta Sira Thomasa Beechama v obsažnom bulletine, ktorý by bez rozpakov vymenil Bachove Brandenburské koncerty za Massenetov portrét prelietavej ženy lásky.

Autor: Vladimír Blaho

písané z premiér 28. a 30. 4. 2022

Jules Massenet: Manon
Opéra comique (1884)
Národné divadlo moravskosliezské Ostrava
Divadlo Antonína Dvořáka
Inscenácie bola realizována v koprodukcii s Divadlom J. K. Tyla v Plzni
Premiéry 28. a 30. apríla 2022

Hudobné naštudovanie: Bruno Ferrandis
Réžia: Jiří Nekvasil
Dirigenti: Bruno Ferrandis, Jiří Habart
Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Simona Rybáková
Pohybová spolupráca: Jana Tomsová
Pohybová spolupráca baletu: Rei Masatomi, Laura Moreno, Gasulla
Zbormajster: Jurij Galatenko
Dramaturgia: Juraj Bajús

Manon Lescaut: Soňa Godarská, Jana Sibera
Rytier des Grieux: Luciano Mastro, Mickael Spadaccini
Lescaut: Aleš Jenis, Pavol Kubáň
Knieža des Grieux: Martin Gurbaľ, František Zahradníček
Guillot de Morfontaine: Václav Morys, Peter Svetlík
De Brétigny: Robin Červinek, Daniel Kfelíř
Poussette: Zuzana Ballánová, Veronika Kaiserová
Javotte: Eva Dřízgová-Jirušová, Ivana Pavlů
Rosette: Anna Nitrová, Dominika Škrabalová
Krčmár: Petr Urbánek, Roman Vlkovič
Dvaja gardisti: Václav Čížek, Vít Habernal, Filip Kasztura, Ihor Maryshkin

www.ndm.cz

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár