Nepredaná nevesta v SND vypredaná

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Hoci Martin Vanek pripravil pre SND doteraz už tri projekty priblíženia opery deťom (Barbiera zo Sevilly, Čarovnú flautu a Nápoj lásky), po prvý raz som sa išiel pozrieť, ako sa mu darí, až teraz. Na záver Dňa otvorených dverí totiž Opera SND uviedla ním moderovanú „výchovnú“ verziu Smetanovej Predanej nevesty.

Potešiteľným pre mňa bol predovšetkým divácky záujem, pričom prekvapujúcim bol nízky vek (od troch do šesť rokov) detí, ktoré do divadla priviedli ich rodičia. Detská spontánnosť v tomto veku je dojemná, na druhej strane dúfam, že sa pri projekte počíta aj s predstaveniami pre staršie deti, ktoré už predsa viac môže osloviť aj hudba. Smetanova opera bola volená vhodne, veď v polovici minulého storočia sa hrávala v nezredukovanej podobe v nedeľné popoludnia, teda v čase dostupnom aj pre rodičov s deťmi. Scenár tejto detskej verzie opery okrem zborových pasáží zachoval, niekedy v skrátenej verzii, najvýznamnejšie hudobné čísla opery, a to aj také, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť staticky (kvintet rodičov Rozmysli si, Mařenko). Z účinkujúcich ma zvlášť oslovila Eva Hornyáková (Mařenka) nielen krásnym hlasom, ale aj tým, že úlohu stvárňovala so spontánnou radosťou.

Nepredajme nevestu! Opera SND, 2016, úprava opery B. Smetanu Predaná nevesta, Jozef Kundlák (Vašek), Eva Hornyáková (Mařenka), foto: Alena Klenková

Nepredajme nevestu! Opera SND, 2016, úprava opery B. Smetanu Predaná nevesta,
Jozef Kundlák (Vašek), Eva Hornyáková (Mařenka),
foto: Alena Klenková

Vychovávať deti k záujmu o taký divadelný druh, akým je opera, je iste mimoriadne náročné. Predsa by som dal organizátorom projektu niekoľko myšlienok na zváženie na prípadné uplatnenie v ďalších podobných projektoch. Vzhľadom na vek detí, by bolo šťastnejším riešením, kedy sa speváci tých pár hudobných čísel preučili do slovenčiny. Väčšia ohľaduplnosť sa takisto žiada od orchestrálneho sprievodu, aj keď si nemožno robiť ilúzie, že deti potom porozumejú celému spievanému textu. A napokon treba zvážiť aj voľbu každého slova. Neviem, či malé dievčatká (chlapcov bolo v publiku pomenej) vedia, čo je to grizly, zato im netreba vysvetľovať, čo je to medveď.

Nepredajme nevestu!, Opera SND, 2016, úprava opery B. Smetanu Predaná nevesta, Miriam Maťašová (Esmeralda), Martin Vanek (Rozprávač), foto: Alena Klenková

Nepredajme nevestu!, Opera SND, 2016, úprava opery B. Smetanu Predaná nevesta,
Miriam Maťašová (Esmeralda), Martin Vanek (Rozprávač),
foto: Alena Klenková

Pozitívne ma prekvapilo inscenovanie scény komediantov. Čakal som, že uvidím nejaké šou členov baletného súboru. Namiesto toho sa nám o pekný zážitok postarali samotné deti. Podobne milý bol aj nácvik smetanovskej polky. Zo scenáristického hľadiska sa mi páčilo, že hudobný motív „věrného milování“ zaznel v predstavení ešte dvakrát. Lebo krásu melódie objavíme tým viac, čím častejšie ju počúvame.

Nepredajme nevestu!, Opera SND, 2016, úprava opery B. Smetanu Predaná nevesta, Eva Rampáčková (Ludmila), Roman Krško (Krušina), Martin Malachovský (Kecal), Jitka Sapara-Fischerová (Háta), Juraj Peter (Mícha), foto: Alena Klenková

Nepredajme nevestu!, Opera SND, 2016, úprava opery B. Smetanu Predaná nevesta,
Eva Rampáčková (Ludmila), Roman Krško (Krušina), Martin Malachovský (Kecal),
Jitka Sapara-Fischerová (Háta), Juraj Peter (Mícha),
foto: Alena Klenková

S deťmi sa dnes pracuje v mnohých európskych operných domoch. Projekty sú rôzne a zrejme rôzna bude aj ich efektivita. Dôležité je ale, aby sa na ne pôsobilo kontinuálne a nie jednorázovo (ako pred pár rokmi v Sitnianskych rytieroch) a aby úsilie operných divadiel našlo podporu aj v iných výchovných inštitúciách (najmä školách) a v masmédiách.

Autor: Vladimír Blaho

glosa písaná z premiéry 10. septembra 2016

Nepredajme nevestu!
Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta
Opera SND
Premiéra 10. septembra 2016 v rámci Dňa otvorených dverí SND

Dirigent: Branko Ladič
Režisér: Pavel Mikuláštík
Scéna: Frank Chamier
Kostýmy: Jana Hurtigová
Dramaturgia: Martin Bendik

10. septembra 2016 účinkovali:

Mařenka: Eva Hornyáková
Jeník: Štefan Horváth
Kecal: Martin Malachovský
Krušina: Roman Krško
Ludmila: Eva Rampáčková
Mícha: Juraj Peter
Háta: Jitka Sapara-Fischerová
Vašek: Jozef Kundlák
Esmeralda: Miriam Maťašová
Rozprávač: Martin Vanek

www.snd.sk

Nepredajme nevestu

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár