Nová divadelná sezóna bude v Opere SND spätá s veľkými klasickými dielami

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Slovenské národné divadlo predstavilo svoju 96. sezónu, v ktorej pripravuje 17 premiér, z toho päť operných, štyri baletné a osem činoherných. Do novej sezóny vstupuje operný súbor SND s novým riaditeľom. Slávnostným otváracím predstavením 96. sezóny boli 18. septembra 2015 operné dvojičky Sedliacka česť (Mascagni) a Komedianti (Leoncavallo). V úlohe Cania sa predstavil hosťujúci slávny tenorista José Cura.

Našich čitateľov budeme podrobnejšie informovať o opernom súbore SND, ktorý vstupuje do novej sezóny s novým riaditeľom. Je ním Slavomír Jakubek, ktorý v predchádzajúcom období zastával post šéfdramaturga a zástupcu riaditeľa Opery SND. ,,Pre nás je najdôležitejšou skutočnosťou, že tím, v ktorom sme doteraz pracovali tri sezóny sa nemení. Budeme aj naďalej spolupracovať a ak hovoríme o zmene, tá nastala len v niektorých kompetenciách, ale skutočne to podstatné v personálnom obsadení ostáva rovnaké a pre nás je to garancia, že môžeme pokračovať ďalej v predsavzatiach a smerovaniach, ktoré sme si vytýčili a a preto by som skôr ako o nejakom predele a novej etape hovoril o pokračovaní a ďalšom rozvíjaní tých zásadných momentoch a koncepčných vízii, s ktorými sme predstúpili.“, povedal na tlačovej konferencii nový riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek. Hudobným riaditeľom naďalej zostáva Friedrich Haider. O zmene na tomto poste sme informovali TU…

Slovenské národné divadlo, nová budova

Slovenské národné divadlo, nová budova

Päť operných premiér

Začínajúca sezóna bude v Opere SND spätá s veľkými klasickými dielami, súbor uvedie päť premiér. Po predošlej sezóne prídu na rad základné opusy svetovej hudobno-dramatickej spisby, ktoré tvoria dnes ťažisko svetového operného repertoáru. Sú to diela, ktoré dlhšie absentovali v programovej ponuke a sú priestorom pre zásadné umelecké výpovede i nový generačný názor na témy, ktoré prinášajú.

Ako prvá bude 31. októbra v historickej budove premiéra inscenácie opery Leoša Janáčka Vec Makropulos v réžii svetoznámeho Petra Konwitschného a v hudobnom naštudovaní prominentného českého dirigenta Tomáša Hanusa. Druhým novým titulom sezóny bude Mozartova komická opera Così fan tutte (22.1.2016), ktorá je produktom spolupráce s varšavskou Komornou operou a Baltickou operou v Gdańsku. Treťou je Fidelio (8.4.), po nej Simon Boccanegra (20.5.). Piatym titulom je Figaro sem, Figaro tam, ktorý mal neoficiálnu premiéru 12. septembra počas Dňa otvorených dverí SND. Nielen detskému publiku herec Martin Vanek tentoraz priblížil Rossiniho komickú operu Barbier zo Sevilly.

Novú sezónu podrobne predstavil na stretnutí s novinármi nový riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek.

Tlačová konferencia k sezóne 2015/16 v SND, Slavomír Jakubek, foto: Zdenko Hanout / Opera Slovakia

Tlačová konferencia k sezóne 2015/16 v SND,
Slavomír Jakubek,
foto: Zdenko Hanout / Opera Slovakia

,,Čo sa týka tejto sezóny, by bolo možno na mieste porovnať ju s predchádzajúcou. Je tam jeden podstatný koncepčný dramaturgický rozdiel. Zatiaľ čo v minulej sezóne sme prišli s viacerými menej známymi, alebo neznámymi titulmi, odvážili sme sa trocha načrieť do histórie, alebo do bielych dramaturgických miest a dokonca obnoviť tituly, ktorá sa nehrali nielen na Slovensku, ale ani širšom európskom, či svetovom kontexte. Myslím na dielo Ermanna Wolfa-Ferrariho Šperky Madony, alebo aj na zabudnutého Kráľa Teodora v Benátkach.

Táto sezóna prichádza s veľkými opernými titulmi, s dielami, o ktorých hodnote nikto nepochybuje a ktoré patria ku základným kameňom repertoáru každého veľkého a vyspelého divadla a aj z tohto pohľadu ide o ťažisko, ktoré vyzýva na nové interpretačné výklady, nové definície, nové dobové výpovede v kontexte diel, ktoré majú zaznieť vždy po určitom čase ako generačná výpoveď alebo ako výpoveď o svete, v ktorom žijeme, k témam v nich obsiahnutých. Všetky štyri premiéry prinesú veľmi zaujímavé a osobité originálne témy.

Tú prvú prináša jedno z veľkých geniálnych diel Leoša Janáčka Vec Makropulos, ktoré budeme premiérovať na sklonku októbra. Je to večná téma ľudstva a nesmrteľnosti, resp. o večnej mladosti. Dielo neprináša tému ako večnú výzvu, ale dáva si otázku aj z odvrátenej strany: ak by to bolo možné, čo by to pre človeka znamenalo? Či vôbec je po čom túžiť, a ako by sme sa vyrovnali s problémom večnej existencie? Toto dielo prichádza inscenovať svetoznámy režisér Peter Konwitschny, s ktorým, môžem povedať, máme pravidelnú spoluprácu. Tento režisér prežíva v súčasnosti akoby svoju druhú mladosť, pretože čoraz viac režíruje na veľkých operných scénach a neustále prichádza s novými nápadmi a s umelecky a emotívne veľmi silnými ideovo filozofickými výpoveďami, takže dielo Vec Makropulos v podaní Petra Konwitschného a pod dirigentskou taktovkou veľkej osobnosti českej hudby, popredného európskeho dirigenta Tomáša Hanusa sľubuje nielen silný zážitok, ale aj silnú generačnú výpoveď a možno, keby sme to dali do kontextu s posledným uvedením tohto veľkého diela z roku 1973, kedy boli inscenátormi dirigent Zdeněk Košler, jedna z najväčších osobností českej hudby, a slovenský režisér Branislav Kriška, myslím, že máme na čo nadväzovať, alebo máme voči čomu potvrdiť iný originálny názor, ktorý by opodstatnil zaradenie tohto titulu do dramaturgického plánu.

Ďalším titulom bude opera Così fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta, ktorú premiérujeme 22. a 23. januára 2016. Bude to priestor, v ktorom využijeme spoluprácu s Varšavskou komornou operou a s Baltickou operou v Gdańsku, pretože táto inscenácia už odznela na týchto scénach a my na nej budeme po prvýkrát spolupracovať s renomovaným poľským režisérom Marekom Weissom a dirigentskej taktovky sa ujme Friedrich Haider. Mozartovský repertoár bude pre nás znamenať istý zásadný moment v profilovaní súboru v akvizíciách s ambíciou štýlovo po každej stránke na vysokej úrovni zadosťučiniť dielu salzburského rodáka. Je to výzva a patrí k renomé každého operného divadla, ak sa vie každou svojou zložkou vyrovnať s týmto dielom, či už ide o orchester, zbor, alebo sólistov, nevynímajúc samozrejme ani inscenátorov. Takže v januári to bude Così fan tutte a ak som hovoril o veľkých témach, ktoré tieto diela prinášajú, tak istá zaujímavá spojitosť je v podobe kontrastu na malom časovom priestore, ktorý viaže Così fan tutte s operou Fidelio od Ludwiga van Beethovena.

Čo sa týka vzniku týchto diel, ich premiéry nedelí veľký časový odstup, ale napriek tomu sú diametrálne odlišné. Akademické školské osnovy hovoria o viedenskom klasicizme, ale starý Mozart, ak to takto môžeme povedať o 33 ročnom skladateľovi mentálne sa pohybujúcom skutočne na hraničnej čiare geniality určitej etickej komunikácie so spoločnosťou, ktorá ho obklopovala filozofiou, určitými víziami spoločnosti v konfrontácii s jeho osobným životom, naozaj prináša veľmi rozporuplné výpovede, ktoré hovoria o veľkých pochybnostiach. Mozart je ten, kto v opere Così fan tutte pochybuje o dobových morálnych či etických kánonoch. Zaoberá sa láskou, problémom vernosti. Ten trochu provokatívny názov Così fan tutte – Všetky sú rovnaké ‑ nie je ani tak namierený proti ženám, ale sa zaoberá komplexným problémom spoločnosti a možno by pokojne mohol byť aj Così fan tutti (všetci sú rovnakí). Zatiaľ čo Mazart pochybuje, rozrušuje, prichádza s otáznikmi, Beethoven je ten, kto konštituuje, stavia, prichádza s veľkými revolučnými ideálmi rovnosti, bratstva, politickou víziou nových časov, ktoré majú prísť a vlastne v rozmedzí týchto dvoch tém je to aj iná výzva pre inscenátora. Na jednej strane u Mozarta možno nájsť kontext v dnešnej spoločnosti s témami a ideami, ktoré som pomenoval, u Beethovena treba naopak niečo zadefinovať, odpovedať na niektoré pochybnosti, ak aj dosahujeme určitú slobodu demokraciu, čo s ňou vieme robiť, akú hodnotu má pre nás sloboda v demokracii. Tieto otázky príde rozriešiť, ale možno aj rozrušiť stojaté vlny v opere režisér, ktorý sa pravidelne vyznačuje tým, že rád spochybňuje a provokuje. Je to Martin Bendik, ktorý sa vracia na javisko Opery SND po určitom období a prichádza v tandeme s vynikajúcim maďarským dirigentom Jánosom Kovácsom, s ktorým ho už z minulosti viaže určitá spolupráca. Spolu inscenovali Bartókovský operno-baletný dvojvečer. V opernej časti to bol Hrad kniežaťa Modrofúza. Aj v tomto zmysle očakávame od inscenácie silné impulzy, originálnu inscenačnú výpoveď a skvelý hudobný tvar.

Ako posledný titul príde na rad znova veľký klasický titul Simon Boccanegra Giuseppe Verdiho. Je to veľké politicko-spoločenské plátno, ktoré spája problém politickej angažovanosti, problém fikcie zmierenia všetkých sociálnych vrstiev v spoločnosti, ktorá sa dostane k určitým kvalitám demokracie a rovnoprávnosti. Vôbec je to otázka, či je možné niečo také ako spoločenské porozumenie, pričom, ako to už býva u Verdiho zvykom, sa tu konfrontuje táto politickú línia s veľkou líniou osobnosti, takže je to vždy výzva aj pre režiséra, ktorým v tomto prípade bude pán generálny riaditeľ Marián Chudovský. Spojí tieto dve línie v silný celok, aj keď oni sú vo veľkom protiklade a v konfliktnom protipostavení. Jeho partnerom bude pán Friedrich Haider, ktorý preberie hudobné naštudovanie.“

S ohľadom na všetky premiérové tituly zvažovalo vedenie Opery SND ako zostaviť sezónu z pohľadu reprízových titulov, takže premiérové tituly, ktoré tvorili ťažisko v predchádzajúcej sezóne, uvidia diváci aj v novej sezóne, niektoré staršie tituly, ktoré sa z repertoáru vytratili sa obnovia. Tak je to v prípade dvojičiek Sedliacka česť a Komedianti, Turandot, Čarovnej flautyLohengrina, ktorý bol vytvorený v spolupráci s Litovskou operou. ,,Tieto tituly prichádzajú ako isté oživenie smerom k publiku. Od pohostinských vystúpení veľkých speváckych a dirigentských osobností si sľubujeme, že prinesú akcenty a výnimočné chvíle schopné mobilizovať a inšpirovať domáci súbor, ale na druhej strane spestriť operný jedálny lístok smerom k publiku a akcelerovať aj návštevnosť.“, uviedol Slavomír Jakubek.

Ruggiero Leoncavallo: Komedianti, Opera SND, Aleš Jenis (Silvio), José Cura (Canio), Katarína Juhásová-Štúrová (Nedda), foto: Alena Klenková

Ruggiero Leoncavallo: Komedianti, Opera SND,
Aleš Jenis (Silvio), José Cura (Canio), Katarína Juhásová-Štúrová (Nedda),
foto: Alena Klenková

Zo zaujímavých speváckych osobností už Opera SND na otváracom predstavení privítala José Curu a po ňom to budú – Vesselina Kasarova, ktorá sa v máji predstaví ako Bizetova Carmen, zaujímavým bude aj Barbier zo Sevilly, ktorého Opera SND obnovuje, a postavu Rosiny v tejto inscenácii stvárni Adriana Kučerová, jej partnermi budú Štefan Kocán (Basilio) či vynikajúci ruský tenorista Anton Rositskiy (Almaviva). V dvoch predstaveniach opery Don Giovanni sa opäť predstaví exkluzívne obsadenie Adam Plachetka (Don Giovanni), Pavol Bršlík (Don Ottavio) a Jana Kurucová (Donna Elvira). ,,Tieto výnimočné predstavenia spestria bežný repertoárový program opery tak, aby sme medzi premiérami nepadli príliš do šedi a repertoárovej rutiny.“, dodal nový riaditeľ Opery SND.

Opera SND pre deti

Opera SND pokračuje v projektoch s detským divákom, ktoré začala pred troma rokmi s Martinom Vanekom adaptáciou opery Nápoj lásky pod názvom Opera je zábava! a minuloročnou Čarovnou flautou, ktorú priniesla pod názvom O čarovnej flaute a iných kúzlach. Teraz prišla naša prvá operná scéna s adaptáciou Rossiniho opery Barbier zo Sevilly s názvom Figaro sem, Figaro tam, ktorú SND neoficiálne uviedlo v rámci tohtoročného Dňa otvorených dverí SND 12. septembra (informovali sme o tom TU…). V repertoári ostáva aj detská opera Milana Dubovského Veľká doktorská rozprávka.

Opera je zábava, Opera SND Donizettiho opera Nápoj lásky v úprave pre deti, Martin Vanek (Moderátor), Filip Tůma (Belcore) a deti - diváci (vojaci), foto: Alena Klenková

Opera je zábava, Opera SND
Donizettiho opera Nápoj lásky v úprave pre deti,
Martin Vanek (Moderátor), Filip Tůma (Belcore) a deti – diváci (vojaci),
foto: Alena Klenková

Premiéry baletu a činohry SND

Balet SND pripravuje tri pôvodné inscenácie a jeden koprodukčný projekt rovnako v dosiaľ neuvádzanej adaptácii. Novú sezónu v súbore možno charakterizovať ako sezónu pôvodnej tvorby. Prvou bude premiéra Carmen á la Gypsy Devils 27. septembra. Inscenácia je výsledkom spolupráce Baletu SND, známeho orchestra Cigánski diabli a tanečnej skupiny Credance.

Po nej to bude tanečná inscenácia Nižinskij – Boh tanca (27.11.), príbeh života prvej ikony 20. storočia, ruského tanečníka a choreografa Václava Nižinského, treťou Slovenské tance (19.2.2016), kde rovnomenná orchestrálna suita Petra Breinera dostane javiskovú podobu vo svetovej premiére a štvrtou Laban venovaný bratislavskému rodákovi Rudolfovi Labanovi (1879–1958), významnej reformátorskej osobnosti tanca 20. storočia, ktorú uvedie súbor v júni 2016 počas festivalu Eurokontext.sk 2016.

Tlačová konferencia k sezóne 2015/16 v SND, foto: Zdenko Hanout / Opera Slovakia

Tlačová konferencia k sezóne 2015/16 v SND,
foto: Zdenko Hanout / Opera Slovakia

Činohra SND chce v sezóne 2015/2016 inscenovať najsilnejšie dramatické príbehy za posledné desaťročia, ktorých silu už overil čas, zámerom je výraznejšie otvoriť súbor smerom k Európe. Z ôsmych premiér činohry bude prvou hra Úpadok amerického impéria, Invázia barbarov (14.11.), Rivers of Babylon (30.1.2016), Nevina (6.2.), Morálka 2000+ (2.4.), Fanny a Alexander (6.4.), Strach (4.6.) a Sissi (Úteky Alžbety Rakúskej) 7.6. V Modrom salóne uvedie činohra hru o Milovi Urbanovi, ktorú píše Jana Juráňová a hru o Virginii Woolfovej od Valérie Schulczovej. Na úspešné Desatoro nadväzuje projekt Morálka 2000+, čo budú tri jednoaktovky v réžii Kamila Žižku, Aleny Lelkovej a Júlie Rázusovej.

V predchádzajúcej sezóne došlo aj k zmene riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní SND. Od 1. mája 2015 sa ním stal Jaroslav Valek. Na tlačovej konferencii v skratke informoval o novej sezóne z pohľadu výroby výprav a kostýmov nových inscenácii v SND. ,,V Umelecko-dekoračných dielňach nás čaká vyrobiť výpravu pre 16 projektov v rôznych realizačných náročnostiach, z ktorých najnáročnejší bude tanečné predstavenie Nižinskij – Boh tanca, do ktorého budeme pripravovať až 400 kostýmov. Jedna premiéra bude v koprodukcii. Viac ako polovica inscenácii je momentálne v tvorivom procese spracovania a verím, že aj prostredníctvom našich výprav z UDD prinesieme divákov silný vizuálny zážitok.

www.snd.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár