Nové CD Das romantische Lied aus Pressburg v predaji

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Prešporok (Bratislava), niekdajšie korunovačné mesto uhorských kráľov bol predmestím viedenskej metropoly a to určovalo aj charakter domácej kultúry. Tomáš Šelc (spev) a Peter Pažický (klavír) približujú piesňovú tvorbu skladateľov, ktorí pôsobili v Bratislave. Vydavateľom CD nosiča je Tomáš Šelc s. r. o. v spolupráci s Hudobným centrom. Vydanie CD nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(reklamný článok, Tomáš Šelc s. r. o)

Vznik a život hudobného umenia v období romantizmu v 19. storočí bol spojený s budovaním spoločenských hudobných inštitúcií, ktoré hudbe zabezpečovali dotyk so širšími vrstvami meštianskej spoločnosti, no vzostup nástrojárstva a produkcie hudobných vydavateľstiev dosvedčujú, že skutočný hudobný život sa odohrával najmä v meštianskych domácnostiach, vybavených hudobnými nástrojmi a notovými archívmi.

Pressburg (dnešná Bratislava) okolo roku 1900, dobová ilustrácia, zdroj: wikipedia

K hlavným druhom domáceho pestovania hudby patrila popri komornej hudbe najmä klavírna produkcia a pieseň, prednášaná v intímnom prostredí.Túto charakteristiku môžeme vzťahovať aj na Pressburg (Prešporok), niekdajšie korunovačné mesto uhorských kráľov, kde Cirkevný hudobný spolok a miestny operný dom predstavovali hlavné hudobné inštitúcie.

Pressburg bol v 19. storočí mesto s väčšinovým nemeckým obyvateľstvom, uhorskou správou a slovenským študentstvom a proletariátom. Bol akýmsi predmestím viedenskej metropoly a to určovalo aj charakter domácej kultúry.

Viedenský rodák, skladateľ, dirigent, teoretik a pedagóg Karl Mayrberger (1828 –1881) získal hudobné vzdelanie v rodnej Viedni. Po príchode do Pressburgu roku 1865 sa stal zbormajstrom mužského zboru Pressburger Liedertafel, no už roku 1869 nastúpil na miesto dirigenta Cirkevného hudobného spolku po Josefovi Kumlikovi a od roku 1873 bol aj miestnym profesorom hudby.

Das romantische Lied aus Pressburg v predaji, obal CD

Ludwig Burger (1850 –1936) vyrástol v nemeckej muzikantskej rodine. V skladbe bol žiakom Roberta Volkmanna a Karla Mayrbergera. Jeho všestranná muzikalita ho čoskoro priviedla do Pressburgu. Tu sa stal flautistom a od roku 1876 dirigentom orchestra mestského divadla. Popri vyučovaní hudby a práci v mestskom divadle napokon nastúpil na miesto dirigenta Cirkevného hudobného spolku, kde zotrval štyri roky (1897 –1901), stal sa tu aj prvým učiteľom hudby mladého Bélu Bartóka počas prvého bratislavského pobytu bartókovskej rodiny.

Prešporský rodák, skladateľ, dirigent, klavirista a pedagóg Ernst von Dohnányi (1877 Bratislava – 1960 New York) sa rozhodol pre hudobné štúdiá v Budapešti na odporúčanie Lisztovho žiaka Istvána Thomána. Dohnányi vo svojej tvorbe kontinuoval tradičnú líniu skladateľstva, pričom sa sústredil najmä na orchestrálnu, klavírnu a komornú kompozíciu. Často spomínal, že základ jeho skladateľstva sa sformoval počas domáceho muzicírovania v prešporskom prostredí.

Keď Paula Bartóková ovdovela, musela sa postarať o dve malé deti. Obživu rodiny chcela spojiť s miestom, ktoré by umožnilo rozvoj mimoriadneho hudobného talentu syna. Napokon sa usadila v Prešporku, kde vyrástla a vyštudovala a našla si miesto učiteľky; svojho syna zapísala na miestne Kráľovské maďarské katolícke gymnázium pri Klariskách. Tu Béla Bartók (1881 – 1945) roku 1899 zmaturoval a nasledujúc radu staršieho priateľa a spolužiaka Ernő Dohnányiho nastúpil na budapeštiansku akadémiu, kde (podobne ako Dohnányi aj Albrecht) študoval skladbu u Hansa Koesslera a klavírnu hru u Lisztovho žiaka Istvána Thomána.

Das romantische Lied aus Pressburg v predaji, program CD

Študentom prešporského Kráľovského maďarského katolíckeho gymnázia bol aj syn miestneho profesora Alexander Albrecht (1885 – 1958). Hoci Albrechta a Bartóka oddeľovali štyri ročníky, spoločná hudobná vášeň spôsobila, že Alexandrov otec oslovil Bélu, aby sa stal učiteľom hudby jeho syna. Ich cesty sa znovu spojili, keď Albrecht odišiel po maturite na štúdiá do Budapešti, kde študoval skladbu u Koesslera, dirigovanie a klavírnu hru. Istvána Thomána nahradil vtedy mladý Béla Bartók, a tak Albrecht patril k jeho prvým absolventom klavírnej hry.

Priateľský vzťah si udržali po celý život. Kým Bartók patril k revolučným predstaviteľom budapeštianskeho hudobného života a významným európskym skladateľom a klaviristom, Albrecht sa stal organistom a dirigentom Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina, tejto ťažiskovej hudobnej inštitúcie Prešporku (Bratislavy). Bartók Prešporok často navštevoval (jeho mama tu bývala až do roku 1926) a zväčša prebýval u Albrechtovcov. Ich priateľstvo a vzájomná úcta pretrvali až do Bartókovho odchodu z Európy do USA.

Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium Bratislava, sála, v ktorej sa v auguste 2020 nahrávalo CD Das romantische Lied aus Pressburg, foto: súkr. archív T. Šelca

Štefan Németh-Šamorínsky (1896 –1975) bol (takisto ako Franz Schmidt, Dohnányi, Bartók a Albrecht) absolventom prešporského Maďarského kráľovského katolíckeho gymnázia (1906 –1914), no zároveň študoval aj klavírnu a husľovú hru (Alexander Albrecht, Wilhelm Antalffy). Roku 1914 začal študovať v Budapešti klavírnu hru u Bélu Bartóka a organovú hru u Dezső Antalffy-Zsirossa. Roku 1915 musel narukovať, v štúdiách mohol pokračoval až po vojne. Absolvoval klavírnu hru (Béla Bartók), skladbu (Leo Weiner) a na viedenskej Majstrovskej škole klavírnu a organovú hru (Franz Schmidt, Franz Schütz). Od roku 1921 pôsobil ako organista Dómu sv. Martina a pedagóg Mestskej hudobnej školy. V tejto dobe založil a dirigoval Spevokol Bélu Bartóka.

Németh sa piesňovej kompozícii venoval po celý život – v jeho diele nájdeme piesne komponované na texty nemeckých a maďarských básnikov i úpravy maďarských a slovenských ľudových piesní.

Autor: Vladimír Godár

Časť textu z bulletinu Vladimíra Godára z vydaného CD nosiča, ktorý v týchto dňoch vstupuje na trh a je možné si ho zakúpiť v kamenných obchodoch a na e-schopoch.

Tomáš Šelc je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede prof. Petra Mikuláša a operného spevu a zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave (Alžbeta Michálková, Dušan Bill). V roku 2020 dostal Cenu Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí.

Tomáš Šelc

Predstavil sa na mnohých prestížnych koncertných pódiách a medzinárodných festivaloch (Bratislavské hudobné slávnosti, Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Musica Nobilis, Veľkonočný festival duchovnej hudby, Pražské jaro, Johannesbourg International Mozart Festival, Veľkonočný festival Ludwiga van Beethovena, Wratislavia Cantans, Festival de Santander, Schleswig-Holstein Musik Festival a iných).

Absolvoval majstrovský kurz zameraný na interpretáciu barokovej hudby pod vedením Petra Schreiera v nemeckom Lübecku a majstrovský kurz pod vedením Evy Márton v maďarskej Budapešti.

Realizoval nahrávky pre vydavateľstvá Hänssler Classic (Gabriel Fauré: Requiem/dir. Rolf Beck), Pavian Records (Vladimír Godár: Querela pacis/dir.Andrew Parrott, Alexander Albrecht: Biographie), Accent (Jan Dismas Zelenka: Italian Arias/dir. Petr Wagner, Jan Dismas Zelenka: Missa 1724/dir. Václav Luks), Phaedra (Ján Levoslav Bella/dir. David Porcelijn), Label Château de Versailles Spectacles (Rameau: Les Boréades/dir. Václav Luks), Hevhetia (Verbum bonum-gregoriánsky chorál/dir.Sylvia Urdová), Music Forum (Ave Maria et alia opera musica sacra).

Je členom prestížnych ansámblových zoskupení: Collegium Vocale Gent (PhilippeHerreweghe), Clemencic Consort (René Clemencic), Taverner Consort (Andrew Parrott), Collegium 1704 (Václav Luks). www.tomasselc.com

Peter Pažický študoval klavírnu hru na Konzervatóriu v Žiline u Dariny Švárnej a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Mariána Lapšanského, u ktorého ukončil aj doktorandské štúdium. Absolvoval interpretačné kurzy u Haliny-Czerny-Stefańskej, Eugena Indjica a Lazara Bermana.

Je dvojnásobným laureátom Súťaže slovenských konzervatórií, Smetanovej súťaže v Hradci Králové, trojnásobným laureátom Chopinovej súťaže v Mariánskych Lázňach. Na interpretačnej súťaži MŠSR v Banskej Bystrici získal Cenu za najlepšiu interpretáciu sonáty W. A. Mozarta, na II. Medzinárodnej súťaži J. N. Hummela cenu Slovenského hudobného fondu za najlepšieho slovenského účastníka.

Peter Pažický

Spoluúčinkoval so ŠKO Žilina, s Orchestrom Slovenského rozhlasu, rakúskou Jugend Filharmonie, Pražským komorným orchestrom, s Karlovarským symfonickým orchestrom, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala a so Štátnou filharmóniou Košice. Realizoval nahrávky pre Slovenský rozhlas, Unison Records, Hudobné centrum, Slovenský hudobný fond a Pavlik Records, kde nahral CD s kompletným klavírnym dielom Jána Levoslava Bellu. V zahraničí sa okrem európskych krajín predstavil recitálom na EXPO v čínskom Shanghaji a niekoľko recitálov v Japonsku.

Popri koncertnej činnosti pôsobí pedagogicky na bratislavskej VŠMU a Konzervatóriu, ako aj na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. www.peterpazicky.com

PR článok

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár