November predstaví tvorbu súčasných hudobných skladateľov

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Prehliadka súčasnej domácej tvorby klasickej hudby sa po 31 krát uskutoční od 2. – 8. novembra 2021 v Bratislave. Hlavným usporiadateľom festivalu Nová slovenská hudba je Spolok slovenských skladateľov. Počas 31. ročníka festivalu je pripravených 9 koncertov, na ktorých zaznie 46 pôvodných skladieb 40 slovenských skladateľov. Mnohé z nich budú uvedené v svetovej alebo slovenskej premiére. Festival je zároveň prehliadkou slovenských interpretov, komorných zoskupení a symfonických telies.

(reklamný článok, Spolok slovenských skladateľov)

Po Otváracom koncerte festivalu, ktorý zaznie v interpretácii sláčikového kvarteta Spectrum Quartet (2. 11.19.00) sú v ponuke viaceré komorné popoludnia a večery. Koncert Rezidenčných sólistov Slovenského rozhlasu – Albín Blaho, klarinet, Juraj Tomka, husle, Andrej Gál, violončelo, Zuzana Manera Biščáková, klavír (3. 11.19.00), sláčikového kvarteta Mucha Quartet (4. 11.19.00), Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom (7. 11. o 16.00), zostavený z diel a venovaný pamiatke zosnulých slovenských skladateľov – Ladislava Kupkoviča, Jozefa Podprockého, Jána Valacha, Romana Bergera, Juraja Hatríka a Milana Nováka. Komornú ponuku doplní koncert komorného súboru špecializujúceho sa na interpretáciu hudby 20. a 21. storočia EnsembleSpectrum (8. 11. o 19.00).

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

Nebude chýbať koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Mariána Lejavu (5. 11.19.00), Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jozef Chabroň) pod taktovkou Szymona Bywaleca (6. 11.19.00), a cappella koncert Speváckeho zboru Technik so zbormajsterkou Petrou Torkošovou (7. 11.19.00).

V pondelok 8. 11.16.00 zaznie Koncert víťazov 12. ročníka Rajeckej hudobnej jari, ktorej zámerom je súťažná interpretácia a vznik pôvodných slovenských skladieb pre deti a mládež. Na koncerte vystúpia žiaci mnohých slovenských ZUŠ, ktorí uvedú diela Ivana Buffu, Petra Javorku, Marka Pastírika, Mariána Zavarského, Marka Piačeka, Martiny Kachlovej, Jany Kmiťovej, Viliama Gräffingera, Ľuboša Kubizna a Petra Machajdíka.

Sólistami 31. ročníka festivalu budú poprední slovenskí interpreti – klaviristi Ladislav Fančovič, Ivan Buffa, Diana Buffa, huslista Milan Paľa, organista Marek Štrbák, sopranistka Eva Šušková, barytonista Tomáš Šelc či gitarista Ondrej Veselý. Koncerty sa uskutočnia v priestoroch Slovenského rozhlasu – v Malom a Veľkom koncertnom štúdiu, v Slovenskej filharmónii – v Koncertnej sieni a Malej sále SF a na Vysokej škole múzických umení v Koncertnej sieni Dvorana.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, foto: Ľudovít Vongrej/Opera Slovakia

So zanietením spoznávame literárne novinky, obdivujeme súčasnú architektúru, snažíme sa pochopiť súčasné výtvarné diela a ich inštalácie. Festival Nová slovenská hudba dopĺňa ponuku – predstaví svojim návštevníkom najaktuálnejšiu tvorbu slovenských skladateľov všetkých generácii. Od 2. – 8. novembra 2021 majú milovníci hudby možnosť spoznať myslenie, cítenie, vnútorné svety a inšpirácie súčasných skladateľov, umelcov, ktorí sa vyjadrujú prostredníctvom hudby.

Vstupenky sú v predaji hodinu pred koncertom v mieste jeho konania, na koncerty v Slovenskej filharmónii v pokladnici SF už v týchto dňoch. Všetky koncerty sa budú konať v režime OTP.

Spoznajme hudbu súčasníkov:

Haimoni Balgavá, Roman Berger (1930-2020), Luboš Bernáth (1977), Pavol Bizoň (1986), Norbert Bodnár (1956), Vladimír Bokes (1946), Lukáš Borzík (1979), Ivan Buffa (1979), Peter Duchnický (1986), Nuno Figueiredo (1982), Ľuboš Gabčo (1995), Viliam Gräffinger (1980), Juraj Hatrík (1941-2021), Lucia Chuťková (1984), Konstantin Ilievsky (1979), Viera Janárčeková (1941), Peter Javorka (1993), Martina Kachlová (1990), Jana Kmiťová (1976), Róbert Kolář (1982), Jozef Kolkovič (1957), Mirko Krajči (1968), Olga Kroupová (1966), Ľuboš Kubizna, Ladislav Kupkovič (1936-2016), Marián Lejava (1976), Šimon Lučenič (1990), Peter Machajdík (1961), Milan Novák (1927-2021), Michal Paľko (1988), Marek Pastírik (1979), Marek Piaček (1972), Jozef Podprocký (1944-2021), Matej Sloboda (1988), Anton Steinecker (1971), Vladislav Šarišský (1984), Juraj Vajó (1970), Ján Valach (1925-2019), Marián Zavarský (1986).

Nová slovenská hudba je bienále,v Bratislave sa koná každé dva roky.

Hlavný usporiadateľ je Spolok slovenských skladateľov a spoluusporiadatelia sú Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenská filharmónia. Festival podporili: Fond na podporu umenia, Slovenský ochranný zväz autorský a Hudobný fond.

Informovala: Martina Tolstova
PR článok

Festival Nová slovenská hudba
Bratislava 2. – 8. november 2021
Program 31. ročníka

2. november 19.00 / utorok
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Otvárací koncert festivalu

Spectrum Quartett
Ján Kružliak ml., I. husle
Miroslav Vilhan II., husle
Peter Dvorský, viola
Branislav Bielik, violončelo

Peter Duchnický (1986): Štyri kusy pre sláčikové kvarteto*
Vladislav Šarišský (1984): Sláčikové kvarteto č. 6*
Michal Paľko (1988): Sláčikové kvarteto č. 5, „BOX“ quartet* – výber
Lucia Chuťková (1984): Loose in blues, sláčikové kvarteto č. 1

3. november o 19.00 h. / streda
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Rezidenční sólisti Slovenského rozhlasu
Albín Blaho, klarinet
Juraj Tomka, husle
Andrej Gál, violončelo
Zuzana Manera Biščáková, klavír

Peter Duchnický (1986): Piano Trio
Pavol Bizoň (1986): Kvarteto bez jedného hráča (12m11s) pre klavír, husle a violončelo
Nuno Figueiredo (1982): Soffiando**
Šimon Lučenič (1990): Una semplicita

4. november o 19.00 h. / štvrtok
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu)

Mucha Quartet
Juraj Tomka I., husle
Jozef Ostrolucký II., husle
Veronika Kubešová, viola
Pavol Mucha, violončelo

Viera Janárčeková (1941): Tangoeskapaden*
Peter Machajdík (1961): Passing Through Nothing*
Anton Steinecker (1971): Echoes of the Past pre sláčikové kvarteto*
Norbert Bodnár (1956): Sláčikové kvarteto Parížske*

5. november o 19.00 h. / piatok
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Marián Lejava, dirigent
Ondrej Veselý, gitara
Ladislav Fančovič, klavír

Jozef Kolkovič (1957): Excerpts from the Book of Mysteries / Úryvky z knihy záhad *
Róbert Kolář (1982): Fragilità, rekviem pre orchester *
Olga Kroupová (1966): Concerto (s) fortunato *

6. november o 19.00 h. / sobota
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Szymon Bywalec, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Ivan Buffa, klavír
Diana Buffa, klavír
Marek Štrbák, organ
Milan Paľa, husle
Eva Šušková, soprán
Tomáš Šelc, barytón

Jana Kmiťová (1976): Neprítomnosť / Abwesenheit, koncert pre dva klavíry a orchester*
Lukáš Borzík (1979): Chiaroscuro*
Marián Lejava (1976): Vertigo, koncert pre husle a orchester, op. 23B*
Vladimír Bokes (1946): Te Deum pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester, op. 93*

7. november o 16.00 h. / nedeľa
Malá sála Slovenskej filharmónie
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci, husle

Ladislav Kupkovič (1936-2016): Intráda pre sláčikový orchester
Jozef Podprocký (1944-2021): Suita domestica, podľa zápisov v Levočskom Pestrom zborníku, op. 14 č. 7
Ján Valach (1925-2019): Fantasia-Suita sopra Melodiarium Annae Szirmay
Roman Berger (1930-2020): Nostalgia*
Juraj Hatrík (1941-2021): Zátišia s husľami – výber
Milan Novák (1927-2021): Jesenné rondino

7. november o 19.00 h. / nedeľa
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Spevácky zbor Technik
Petra Torkošová, zbormajsterka

Juraj Hatrík (1941-2021): Vlha, vlha, pekný vták
Ľuboš Gabčo (1995): Psalmi per voci misti*
Marián Zavarský (1986): Quaoar
Luboš Bernáth (1977): Parle laudi II. – In aeternum pre miešaný zbor a klavír (organ)
Mirko Krajči (1968): Diptych

8. november o 16.00 h. / pondelok
Koncertná sieň Dvorana Vysokej školy múzických umení
Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

Ivan Buffa (1979): O tri štart!
Husľové trio (ZUŠ L. Árvaya Žilina)

Peter Javorka (1993): Tajomná noc. Ranná prechádzka.
Denis Ďuríček – klavír (ZUŠ Martin)

Marek Pastírik (1979): Pastorela a tanec
Ema Blunárová – trombón, Marek Milo – klavír (ZUŠ Rajec)

Marián Zavarský (1086): Pictures of our Days
Vanesa Bortníková – violončelo (SZUŠ Kapušany)

Marek Piaček (1972): More snov
Júlia Benderová – flauta, Veronika Buranovská – klavír (ZUŠ Bernolákova Košice)

Martina Kachlová (1990): Jeden
Kamil Kulich – klavír (ZUŠ Bojnice)

Marek Piaček: Cabaret Nuevo
Drahomíra Držíková – flauta, Marek Dietrich – klavír (ZUŠ Nitrianske Pravno)

Jana Kmiťová (1976): Spomienka. (In memoriam Jozef Podprocký)
Tobiáš Židek – akordeón (ZUŠ Rajec)

Viliam Gräffinger (1980): Melódia
Michal Kocifaj – violončelo, Katarína Záborská – klavír (ZUŠ L. Árvaya Žilina)

Ľuboš Kubizna: Tanec kostlivcov
Husľové kvarteto (ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín)

Peter Machajdík (1961): Medzi levanduľovými poliami
Branislav Dubravka – xylofón, Marek Milo – klavír (ZUŠ Rajec)

8. november o 19.00 h. / pondelok
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasuň

EnsembleSpectrum
Matej Sloboda, dirigent

Martina Kachlová (1990): Mantra
Juraj Vajó (1970): Pamiatke Viery Lipatovej
Matej Sloboda (1988): Nr. 5 – to Phill
Konstantin Ilievsky (1979): Kaleidoskopie pre veľký komorný ansámbel*
Haimoni Balgavá: Hmlistô*

*svetová premiéra
**slovenská premiéra

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár