November v Slovenskej filharmónii

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava –Bratislavu v novembri navštívi dirigent Thomas Sanderling, Hudobná akadémia pre školy predstaví v spolupráci s kultúrnym uzlom Stanica Žilina-Záriečie súčasnú operu pre deti Mareka Piačeka 2’ 16” a pol: Vesmírna odysea a v SF bude koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions. Vyberte si z novembrovej ponuky koncertov Slovenskej filharmónie.

6. 11. 2014, štvrtok, cyklus D1

7. 11. 2014, piatok, cyklus E1

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Johannes Brahms Tragická predohra op. 81

Max Bruch Koncert pre klarinet, violu a orchester e mol, op. 88

Johannes Brahms Klavírne kvarteto g mol, op. 25 (orch. A. Schönberg

Slovenská filharmónia

Thomas Sanderling dirigent

Jozef Luptáčik klarinet

Bálint Kovács viola

Thomas Sanderling

Thomas Sanderling

Tragická predohra Johannesa Brahmsa nie je prejavom konkrétnej tragédie; je skôr pokusom zachytiť turbulenciu vášní a protikladov, typických pre klasickú tragédiu. Skladba je opozitom voči Brahmsovej Akadamickej predohre z toho istého roku. A ak je reč o akademizme, meno Max Bruch rezonuje s naliehavosťou. Tento autor bol vynikajúcim akademickým pedagógom. Svojich zverencov dokázal inšpirovať nielen za katerdou, ale aj v koncertnej sieni. Koncert pre klarinet, violu a orchester je dielom ojedinelým v zostave sólového dua altových nástrojov. Johannes Brahms druhý raz: Arnold Schönberg správne vycítil v masívnom zvuku Brahmsovho Klavírneho kvarteta g mol orchestrálny model. Zatiaľ, čo samotný Brahms sa symfonických opusov dlho obával, Schönberg dokázal, že jeho komorné diela sú v zásade latentnými symfóniami.

Ceny vstupeniek: 11, 8 €

 11. 11. 2014, utorok, cyklus HM1

Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Erich Wolfgang Korngold Mnoho kriku pre nič, suita pre husle a klavír

Richard Strauss Sonáta Es dur pre husle a klavír, op. 18

Ernest Chausson Koncert D dur pre husle, klavír a sláčikové kvarteto opus. 21

František Novotný husle

Igor Ardašev klavír

Muchovo kvarteto

Juraj Tomka I. husle

Andrej Baran II. husle

Veronika Prokešová viola

Pavol Mucha violončelo

Muchovo kvarteto

Muchovo kvarteto

Erich Wolfgang Korngold, rodák z Brna, bol hollywoodským miláčikom a vyvolencom. Jeho filmová hudba je príkladom pre každého, kto sa týmto náročným žánrom chce zaoberať (a nielen bohapusto zarábať). Richard Strauss sa komornej hudbe vyhýbal a pohyboval sa v obrovitom svete opier a symfonických projektov. Husľová sonáta je však raritou – a stojí za to si ju vypočuť. Francúz Ernst Chausson takisto lavíroval na ostrí medzi komornosťou a symfonizmom, keď svoje azda najvýraznejšie dielo duchaplne označil ako Koncert pre komorný ansámbel.

Ceny vstupeniek: 7 €

 14. 11. 2014, piatok, cyklus M5

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Záverečný koncert XXVII. ročníka festivalu Nová slovenská hudba

Hanuš Domanský Chvála zeme

Jana Kmiťová Tri žalmové fragmenty

Ján Zach Koncert pre violu a orchester

Dezider Kardoš Koncert pre orchester

Slovenská filharmónia

Szymon Bywalec dirigent

Peter Zwiebel viola

Symfonický obraz Chvála zeme Hanuša Domanského je zároveň chválou Hudby. Domanský je hudbou zdravo posadnutý a tým “pozemsky” fascinuje aj poslucháča. Jana Kmiťová siaha do iných, nadzemských súdkov; nástojčivá kontemplácia sa však nachádza v každom z nich. Ján Zach vníma svet a hudbu ako dokonalý systém, ale aj ako zónu, v ktorej človek hľadá útočisko. Zvuk violy je v tomto smere optimálnym médiom prenosu informácií. Dezider Kardoš bol brilantným pragmatikom a mal opraty tvorby vždy pevne v rukách. Koncert pre orchester je podobne ako Domanského Chvála zeme hrdou poklonou hudbe a orchestru.

Ceny vstupeniek: 8, 6 €

14. 11. 2014, piatok, cyklus HA1

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 09.30 a 11.30 h

Hudobná akadémia pre školy (organizovaný koncert)

V spolupráci s kultúrnym uzlom Stanica Žilina-Záriečie

Marek Piaček 2’ 16” a pol: Vesmírna odysea – súčasná opera

Členovia orchestra Slovenská filharmónia

Marek Piaček dirigent

Detskí účinkujúci zo ZUŠ Rajec a ZUŠ L. Árvaya Žilina

Zuzana Kolenová pedagogické vedenie

Martin Vanek moderátor

2’16” a pol: Vesmírna odysea

2’16” a pol: Vesmírna odysea

Marek Piaček sa od začiatku svojej hudobníckej aktivity prezentuje ako človek, ktorý nezabúda na hlbinné zdroje hudby a hudobnosti. Dokáže prepojiť detskú objaviteľskú hravosť, hĺbavú reflexiu ešte stále mladého človeka a technickú zručnosť kultivovaného hudobníka. Má zmysel pre štipľavý sarkazmus, pre zdravý šok, ale vie byť aj poetický a priateľský. Nelimituje sa, naopak, otvára a z toho dôvodu dokáže nenásilne, priamočiaro komunikovať so širokým spektrom poslucháčov. Piačekova aktivita je v dnešných časoch veľmi potrebná a vzácna. Vesmírna odysea je projektom možno bizarným, ale určite výdatným v zmysle prebúdzania primárnych zdrojov hudby v človeku.

Ten istý koncert sa uskutoční aj v sobotu 15. 11. 2014 (cyklus R1) v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie o 16.00 hod., Ceny vstupeniek: 7, 5, 2 €

20. 11. 2014, štvrtok, cyklus A2

21. 11. 2014, piatok, cyklus B2

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Johannes Brahms Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol, op. 15

Piotr Iľjič Čajkovskij Symfónia č. 1 g mol Zimné sny, op. 13

Slovenská filharmónia

Pavel Baleff dirigent

Matej Arendárik klavír

Matej Arendárik

Matej Arendárik

Dlhé roky bojoval Johannes Brahms o svoju prvú symfóniu. Svet sa jej dočkal až po skladateľovej štyridsiatke. Už ako mladík však potajmä so symfóniou a symfonizmom koketoval; trojica Klavírnych sonát a najmä 1. klavírny koncert sú symfóniami, zakliatymi ešte do komorného, respektíve koncertantného rúcha. V druhej časti vášnivého Klavírneho koncertu Brahms ticho spomína na Roberta Schumanna – človeka, ktorý mu otvoril brány do veľkého sveta. Piotr Iľjič Čajkovskij s prvým symfonickým cyklom neváhal. Už jeho trinásty opus nesie tento vznešený žánrový titul. Každú z častí Čajkovskij v štýle Pastorálnej symfónie Ludwiga van Beethovena obdaril poetickým pejzážovým podtitulom.

Ceny vstupeniek: 13, 10 €

 23. 11. 2014, nedeľa, cyklus SKO2

Malá sála Slovenskej filharmónie, 16.00 h

Felix Mendelssohn Bartholdy Symfónia č. 8 D dur

Dezider Kardoš Partita pre 12 sláčikových nástrojov, op. 43

Niels Wilhelm Gade Okteto F dur, op. 17

Slovenský komorný orchester

Ewald Danel umelecký vedúci / husle

Ako jedenásťročný písal symfónie… Felix Mendelssohn Bartholdy bol mozartovským typom skladateľa. Začal komponovať v útlom veku a zomrel predčasne, úplne vyčerpaný. Tucet sláčikových symfónií je kolekciou skvostných inšpirácií. Aj borci za novú slovenskú hudobnú realitu v 20. Storočí občas zabŕdli do vôd starých majstrov a aspoň inštrumentačnými efektmi komunikovali s hudbou dávnych čias. Partita Dezidera Kardoša je majstrovským príkladom toho, že aj robustný symfonik poznal pointu tvorby spred dvoch – troch storočí. Niels Wilhelm Gade bol vedúcou osobnosťou dánskeho hudobného života v 19. storočí. Jeho tvorbu vysoko oceňovali okrem iných aj ostražití hudobníci Felix Mendelssohn Bartholdy a Robert Schumann. Okteto je dielom majstrovským a nadväzuje na obdobný projekt mladučkého Mendelssohna.

Ceny vstupeniek: 7 €

 25. 11. 2014, utorok, cyklus HM3

Malá sála Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Ludwig van Beethoven Klavírne trio G dur, op. 1 č. 2

Richard Wernick Klavírne trio č. 2 The Traits of Messina

Bedřich Smetana Klavírne trio g mol, op. 15

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions

Trio Cleonice

Emely Phelps klavír

Ari Isaacman-Beck husle

Gwen Krosnick violončelo

TRIO Cleonice

TRIO Cleonice

Ludwig van Beethoven oficiálne vstúpil do hry o veľkú hudbu sériou troch komorných diel, určených zostave klavírneho tria. Model starej barokovej triovej sonáty je už v nedohľadne a Beethoven pracoval na novom výzore diel, venovaných obľúbenému zoskupeniu nástrojov. Američan Richard Wernick je okrem iného držiteľom prestížnej Pulitzerovej ceny za expresívnu skladbu Visions of Terror and Wonder (1977). Ako sa sám vyjadril, komponuje pre každého, kto má vôľu počúvať a nemusí sa namáhať s drilom výučby akejkoľvek teórie, či kompozičnej techniky. Obľubu dolaďovať významovú zložku jeho početných komorných diel poetickými podtitulmi dokazuje aj Trio motivované historickou Messinou. Tridsaťročný Bedřich Smetana napísal Klavírne trio g mol na pamiatku svojej najstaršej dcéry Bedřišky, ktorá vo veku štyroch rokov podľahla infekčnej chorobe. Hudba je preto plná emócií a elegických situácií.

Ceny vstupeniek: 7 €

27. 11. 2014, štvrtok, cyklus D2

28. 11. 2014, piatok, cyklus E2

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

Ludwig van Beethoven Koncert pre husle a orchester D dur, op.61

Sergej Rachmaninov Symfonické tance, op. 45

Slovenská filharmónia

Dmitry Sitkovetsky dirigent / husle

Štyri tiché údery na tympany otvárajú impozantný príbeh Husľového koncertu Ludwiga van Beethovena. Zlé jazyky hovoria, že tento koncert je skôr mutáciou klavírneho koncertu pre husle. V každom prípade však Beethoven inicioval množstvo nasledujúcich „symfónií s husľami“ – za všetky uveďme Brahmsov koncert v rovnakej tónine. Zatiaľ čo Beethovenov Husľový koncert otvára novú historickú kapitolu, Symfonické tance Sergeja Rachmaninova sú autorovou labuťou piesňou. Pôvodne koncipoval Rachmaninov svoju rozlúčku ako triptych o hre svetla, šera a noci, napokon však uprednostnil významovo neutrálny názov. Citácia sekvencie Dies irae v poslednom tanci je jednoznačným gestom a Rachmaninovovým definitívnym adieux.

Ceny vstupeniek: 13, 10 €

Bližšie info nájdete na www.filharmonia.sk

Informovala: Martina Tolstová, SF

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár